It-studerende: Ny finansieringsmodel betyder stressede studerende og politisk kontrol

Et angreb på den relativt frie, selvstændige og kritiske uddannelsestradition i Danmark kalder PROSA/STUD regeringens nye forslag til finansiering af de videregående uddannelser.

”Stram politisk detailstyring og hård fremdriftspisk.”

Det er ifølge de it-studerendes talsmand i PROSA/STUD, Christoffer Hansen, det, der bliver resultatet af uddannelsesminister Søren Pinds forslag til et nyt finansieringssystem for de videregående uddannelser.

Regeringen med Søren Pind i spidsen er stolte over forslaget og bryster sig af, at det vil give universiteterne et mere stabilt råderum at drive uddannelse for. Men den holdning vækker ikke genklang blandt de studerende på landets it-uddannelser:
- Den nye finansieringsmodel betyder mere kortsigtet erhvervsstyring, hårdere fremdriftskrav og mere direkte politisk styring af uddannelse og forskning i Danmark. Når man gør det hele op, så kan jeg ikke se andet, end at det er et angreb på den relativt frie, selvstændige og kritiske uddannelsestradition vi har i Danmark. Det er svært at understrege nok, hvor bekymrende det er, siger Christoffer Hansen.

Den nye finansieringsmodel består af 10% tilskud, som gives fuldt ud til uddannelser, hvor arbejdsløsheden er ekstra lav, og som samtidig ikke har større gennemsnitlig forsinkelse end 3 måneder på kandidaten og på bacheloren. Dertil kommer 20% tilskud, som skal forhandles med det politiske niveau med fire års mellemrum, og som politikerne på den måde kan detailstyre i forhandlinger med de underfinansierede uddannelsesinstitutioner. De sidste 70% gives som tilskud for de eksaminer, som de studerende består, præcis som det er i dag.

Særligt bekymrer det de it-studerende, at man strammer fremdriftsskruen endnu mere, og at politikerne lægger op til at styre uddannelsernes midler i en direkte forhandling.
- I PROSA/STUD ser vi hver dag, at mange studerende er ekstremt pressede, knokler på studier og i job og i nogle tilfælde går ned med stress. Det er overhovedet ikke tiden til at svinge fremdriftspisken hårdere over landets studerende, når stress er ved at udvikle sig til en normaltilstand på studierne, siger Christoffer Hansen, og han fortsætter:
- Vi troede faktisk, at der var ved at samle sig en politisk konsensus om, at fremdriftsreformen var et fejlskud. Derfor undrer det meget, at Søren Pind og regeringen vil forfølge den kurs endnu mere. Man bliver ikke en dygtig it-studerende, hvis man hele tiden er ved at knække over af stress og pres fra politikere og uddannelserne. Det betyder også, at vi ikke får tid til at tænke kritisk og nyt.

Den politiske kontrol møder heller ikke stor opbakning.
- Det er os it-studerende på uddannelserne, som kan løse samfundets problemer, hvis vi får tid og rum til det. Ikke Søren Pind. Derfor vil vi gerne have os frabedt, at politikerne skal forhandle direkte med uddannelserne om, hvad de må bruge penge på. Det fører ikke til nye løsninger, men til bagudsyn og stilstand og er ærligt talt en uhyggelig måde at drive uddannelser på i et demokrati, siger Christoffer Hansen.

For yderligere information og kommentarer, kontakt Christoffer Hansen på netravnen@gmail.com

botMessage_toctoc_comments_9210