Arbejdsmarkedet

Kan regeringens hjælpepakke hjælpe dig?

Staten vil dække en stor del af lønnen for fyringstruede ansatte for at undgå, at virksomheder afskediger medarbejdere. Men hvad betyder det for dig? Læs svarene fra en af PROSAs jurister.

Hvad går hjælpepakken helt konkret ud på, og hvem har forhandlet om den?

Regeringen og arbejdsmarkedets parter (FH og DA) har indgået den såkaldte ”trepartsaftale”. Aftalen er en midlertidig lønkompensationsordning, der er gældende fra 9. marts - 9. juni 2020. Det er en håndsrækning til lukningstruede virksomheder, der uden hjælpen ville skulle afskedige minimum 30 procent af deres ansatte eller flere end 50 medarbejdere. 

Tager virksomheden imod hjælpen i trepartsaftalen, skal de sende medarbejderen hjem med fuld løn. Medarbejderen må ikke arbejde hjemmefra, og virksomheden må ikke afskedige medarbejderen, så længe den modtager hjælp fra regeringen.

En arbejdsgiver kan få refunderet op til 75 procent af en funktionærs løn og op til 90 procent af lønnen for en timelønnet. Beløbsgrænserne er nu hævet sådan at det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kroner per måned per fuldtidsansat. Inden arbejdsgiver får lønrefusion, skal medarbejderen tage ferie, fleks, ferie på forskud eller selvbetalt fri i 5 hverdage. Arbejdsgiver modtager ikke refusion for disse dage, og har medarbejderen ikke ferie eller fleks til rådighed, så er det selvbetalt fri. 

Hvordan ved jeg, om jeg er ”fyringstruet”?

Det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, at nogle indikatorer kan være, at arbejdsgiver taler om hjemsendelse, arbejde uden løn, ferieafholdelse eller nedsat tid. Alle indikatorer på, at arbejdsgivers økonomi er presset, og at man har brug for at tænke i alternativer for at redde økonomien, virksomheden og ansættelserne. 

Hvordan ved jeg, at den virksomhed, jeg arbejder for, kan få del i hjælpepakken?

Der er nogle overordnede krav, der skal være opfyldt:
1) Der er tale om en privat virksomhed
2) Arbejdsgiver står til at skulle afskedige mindst 30 procent af sine ansatte eller 50 medarbejdere. 

Det er dog vigtigt at understrege, at man som medarbejder ikke kan tvinge sin arbejdsgiver til at tage imod hjælpen fra regeringen. Det er jo fortsat en dyr løsning for arbejdsgiverne, da medarbejdere, der hjemsendes, skal have fuld løn. Det er derfor ikke sikkert, at den enkelte arbejdsgiver har økonomien til at fortsætte uden fyringer trods hjælp fra regeringen. 

Kan min virksomhed afskedige mig under Corona-krisen, selvom der er kommet en hjælpepakke?

Ja, svaret er som ovenfor – det er ikke sikkert, at hjælpen i trepartsaftalen er tilstrækkelig til at redde din arbejdsgivers skrantende økonomi.

Hvis jeg bliver opsagt, kan jeg så gøre indsigelser på grund af hjælpepakken – og hvordan? 

Selvom vi nu befinder os i en krise på grund af COVID-19, så gælder det fortsat, at en opsigelse skal være saglig, hvis du er ansat som funktionær og har minimum et års anciennitet i ansættelsen. En saglig begrundelse kan sagtens være virksomhedens økonomi. Det kan derfor godt give mening at spørge arbejdsgiver, om de har forsøgt sig med hjælp fra trepartsaftalen og eventuelt spørge efter en forklaring på, hvorfor det ikke har kunnet hjælpe virksomhedens økonomi.

Lige nu oplever vi, at mange medlemmer bliver sat ned i tid eller sendt hjem uden løn. Vi anbefaler, at I kontakter PROSA, hvis det sker, så vi kan rådgive jer, inden I laver disse aftaler med arbejdsgiver eller accepterer ændringerne. Såfremt du bliver præsenteret for en sådan aftale fra din arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at det har alvorlige konsekvenser for dig, da du herved får 3 ugers karantæne i a-kassen. Det betragtes nemlig som selvforskyldt ledighed, hvis du accepterer en hjemsendelse uden løn og uden opsigelsesvarsel.

Hvornår skal jeg henvende mig til min fagforening, og hvad kan PROSA hjælpe med?

Det giver rigtig meget mening at sende en ekstra mail eller lave et ekstra opkald til PROSA i disse tider, hvis du oplever ændringer i dit ansættelsesforhold. Hvad enten det handler om, at du nu skal arbejde hjemmefra, lave andre opgaver end du plejer, bliver sat ned i tid eller løn, eller bliver bedt om at møde ind på din arbejdsplads, selvom alle andre skal gå hjemme.

Er du det mindste i tvivl om, hvad arbejdsgivers ændringer betyder for dig, så kontakt os endelig. 

Spørgsmålene i artiklen er besvaret af Camilla Winther, jurist i PROSA

På grund af GDPR udfordringer er kommentarmodulet midlertidigt deaktiveret.