Nyt fra sekretariaterne

Konfliktramte arbejdspladser

Hvad gør du, hvis din arbejdsplads rammes af konflikt indledt af en anden organisation end PROSA?

PROSA opfordrer til, at man ikke modarbejder andre organisationers strejke. Derfor er der ting, du skal være opmærksom på

Hvad skal jeg gøre?

Du skal fortsat møde på arbejde og passe dette som før konflikten.

Ansatte, der ikke er medlem af den fagforening, der har overenskomsten, kan ikke strejke eller rammes af lockout.

Det er PROSAs grundholdning, at PROSA-medlemmer ikke skal modarbejde andre fagforbunds konflikter.

Men husk, du må ikke lave arbejde, som hidtil blev udført af kollegaer, som nu er i strejke. Du må heller ikke pålægges overarbejde for at afbøde virkningerne af strejken.

Når strejke/lockout nærmer sig, skal du være opmærksom på, at arbejdsgiver bliver gjort bekendt med, at du ikke er medlem af den fagforening, som er i konflikt. Hvordan det præcis sker, er op til arbejdspladsen.

Får jeg så konfliktstøtte?

Nej, du får din normale løn.

Hvad skal jeg gøre i forhold til de af mine kolleger, der nu er i strejke?

Det kan være en meget ubehagelig situation, du er kommet i, idet dine strejkende kolleger vil kunne betragte dig som strejkebryder, på trods af at du blot udfører dit hidtidige arbejde. Forholdene kan bliver så ubehagelige, at du ikke kan tage på arbejde. Hvis du oplever, at dette sker, så skal du straks kontakte PROSA for at få råd.

Chefen fastholder, at jeg skal lave en given opgave, selvom det normalt er en strejkende kollega, der laver den.

Hvis du kunne blive sat til opgaven, hvis samme kollega var syg, så skal du lave opgaven. Hvis situationen normalt ville kræve/give overarbejde, så er det også tilladt under konflikten. Ellers få det på skrift (e-mail), at du er blevet pålagt denne opgave. Svar gerne tilbage med, hvorfor du evt. mener, at du bliver sat til at lave strejkeramt arbejde, men udfør opgaven. Kontakt straks PROSA, hvis situationen sker.

Hvad må jeg ikke gøre?

Du må aldrig nægte at udføre arbejde med henvisning til, at du betragter det som strejkeramt arbejde. Du skal derimod straks kontakte PROSA, så vi kan rådgive dig, herunder tage kontakt til det fagforbund, der er del af konflikten.

 

 

botMessage_toctoc_comments_9210