Løn, Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet

Lønkompensation og dagpenge skal øges

Illustration: Erhvervsministeriet

Ny trepartsaftale øger statens lønkompensation til de virksomheder, der undlader at fyre medarbejderne. Men beløbet er ikke højt nok, mener PROSA.

Selv om regeringen og arbejdsmarkedets parter har opjusteret aftalen om lønkompensation til virksomhederne, så staten nu yder en kontant betaling på op til 30.000 kroner månedligt per medarbejder, så er det stadig ikke nok til at hjælpe en række virksomheder, der er afhængig af højt specialiserede og dermed løntunge medarbejdere.

Sådan lyder det fra fagforeningen PROSA, der blandt sine medlemmer tæller mange højtlønnede it-professionelle, hvor en lønkompensation på 30.000 kroner dækker under halvdelen af lønudgiften for virksomhederne. Dermed står mange virksomheder i en situation, hvor lønkompensationen er så lav, at de reelt ikke har andet valg end at afskedige medarbejdere, hvis de vil overleve.

”Vi kan se, at der ikke er så mange virksomheder på vores område, der benytter muligheden for at søge om lønkompensation. I stedet ser vi afskedigelser og lønreduktioner. Det virker paradoksalt, at regeringen ikke tager skridtet fuldt ud og holder hånden under de virksomheder, der er dybt afhængige af højt specialiseret arbejdskraft”, siger Niels Bertelsen, der mener, at lønkompensationen bør sættes op til 45.000 kroner månedligt.

”Hvis virksomheden først har skilt sig af med sine medarbejdere, skal de først i gang med at hyre, når hjulene ruller igen, i stedet for at kunne geare hurtigt op”, siger han.

Frygter afskedigelser

Lønkompensationen er en hjælp til de virksomheder, der på grund af det lave aktivitetsniveau i samfundet er i overhængende fare for at skulle afskedige medarbejdere. I stedet for afskedigelser kan virksomheder, der sender deres medarbejdere hjem med fuld løn, få dækket 75 procent af lønnen for funktionærer og 90 procent af lønnen for timelønnede. Virksomheden dækker selv resten af lønnen, og medarbejderne giver afkald på fem feriedage.

Men ifølge en undersøgelse fra Dansk Erhverv forventer 12 procent af landets it- og televirksomheder at skulle afskedige i løbet af de kommende 14 dage, hvis ikke der kommer nye initiativer. Den væsentligste årsag er netop, at lønkompensationen kun dækker en mindre del af lønudgifterne til højlønnede specialister.

”Jeg har stor respekt for, at regeringen kaster en redningskrans ud for at afværge massefyringer. Men jeg har svært ved at se, hvorfor de virksomheder, der baserer sig på højtuddannede specialister med høje lønninger, ikke skal omfattes af redningsaktionen. Ambition om, at Danmark skal være førende indenfor it og teknologi, kan godt pakkes sammen, hvis vi lader de medarbejdere og virksomheder i stikken nu”, siger Niels Bertelsen.

Forhøjet dagpengesats

Han understreger, at de tusindvis af medarbejdere, der allerede er fyret under coronakrisen, også bør omfattes af regeringens økonomiske hjælpepakker.

”Hvis der skal være sammenhæng i regeringens økonomiske hjælpepakker, så bør de ledige, som har mistet jobbet på grund af coronakrisen, også kompenseres med en forhøjet dagpengesats – i hvert fald i en periode på tre måneder”, siger Niels Bertelsen og bakker dermed op om forslaget fra flere andre fagforeninger om at sætte dagpengesatsen op med en tredjedel til 25.000 kroner i stedet for 19.083 kroner om måneden.

Kommentarer

Log på Mit PROSA for at se eller skrive en kommentar til artiklen