A-kassen

Nu kan du få dit efterlønsbidrag tilbage skattefrit

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen og har betalt efterlønsbidrag, er der lagt op til, at du fra den 1. januar får mulighed for at få det tilbagebetalt.

Vil du gerne have rådighed over de penge, som du ellers har gået og indbetalt til din efterløn, er der nu mulighed for at få dem tilbagebetalt – skattefrit vel at mærke. Det har et flertal i Folketinget besluttet.

Ordningen vil gælde for medlemmer, der ikke har nået efterlønsalderen. Det vil sige, at du, hvis du er født fra den 1. januar 1956 og frem, kan søge om tilbagebetaling af efterlønsbidraget. Perioden, hvor der kan tilbagebetales efterlønsbidrag skattefrit, er fra den dato, din indbetaling startede (dog tidligst 1999), til og med den 22. juni 2017. Bidrag indbetalt efter denne dato og frem til opgørelsesdatoen udbetales med en afgift på 30 procent.

Denne artikel er skrevet i december, så loven er ikke endeligt vedtaget. Bliver den det, som forventet, vil vi i løbet af januar måned informere alle medlemmer, der har mulighed for at søge. I brevet vil der stå, hvad det kan betyde for dig, hvis du vælger at få efterlønsbidraget tilbagebetalt. Du kan selv beregne din efterløn på efterloensberegner.dk, hvor du blot skal indtaste de oplysninger, som du kan hente på pensionsinfo.dk. De nyttige link vil naturligvis også stå i brevet.

Frivilligt ulønnet arbejde

Samme dag, som Folketinget skulle behandle lovforslaget om skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag, havde man også nye regler for frivilligt ulønnet arbejde på dagsordenen.

I sommer blev der lavet en aftale om at fortsætte forsøgsperioden med frivilligt ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden - det vi også kender som 15 timer om ugen. Denne forlængelse udløber den 31. december 2017. Det ser ud til, at der fremover vil være en forskel i reglerne, afhængigt af om du er ledig eller på efterløn.

Det nye lovforslag, som træder i kraft 1. januar, lægger op til, at ledige kan udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 44 timer om måneden. Det svarer til cirka 10 timer om ugen. Er du på efterløn, ser det ud til, at du, som i 2017, fortsat vil kunne udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden - altså hvad der svarer til cirka 15 timer om ugen.

Du kan læse mere om de nye regler på minakasse.dk.

Vis at du står til rådighed ved at:

  1. Bekræfte din jobsøgning mindst hver 7. dag. Det gør du på jobnet.dk.
  2. Søge flere job hver uge og registrere dem i jobloggen. Det gør du i selvbetjeningen. Her følger du dine krav til jobsøgning. Altså den aftale du lavede, da du blev ledig.
  3. Uploade mindst en ansøgning hver måned i jobloggen. Det gør du også i selvbetjeningen. Du uploader en ansøgning, som du har sendt til en arbejdsgiver, ved at vælge knappen ”Tilføj”, når du registrerer jobbet.
botMessage_toctoc_comments_9210