A-kassen, Ansættelsesforhold

Ny trend: Fyr en medarbejder og betal dig fra det!

PROSA oplever i stigende grad virksomheder benytte sig af ”Preben Elkjær-metoden”: Opsig en medarbejder og betal bøden på forhånd!

For mange år siden tiltrådte tyskeren Sepp Piontek jobbet som landstræner for det danske fodboldlandshold. Den strenge tysker indførte straks en bødekasse, hvor det blandt andet kostede 100 kroner per time, man kom for sent hjem til træningslejren fra byture. Landsholdets gadedreng, Preben Elkjær, lagde straks 500 kroner, så bøderne var betalt på forhånd. En sjov, men dybest set også umoralsk historie om at kunne betale sig fra at bryde reglerne.

Funktionærloven yder på papiret en vis beskyttelse mod opsigelse, som ikke må være vilkårlig og urimelig, men skal ”være begrundet i funktionærens eller virksomheden forhold”. Det kan være manglende faglige kvalifikationer hos den ansatte eller mangel på arbejde i virksomheden.

Hvis opsigelsen synes at have andre årsager, kan en fagforening på vegne af medarbejderen rejse krav om godtgørelse. Sagen kan ende hos domstolene, der efterhånden har en mangeårig retspraksis at øse af, når det gælder rimelige/ikke rimelige opsigelser. Men meget kan købes for penge – også afskedigelser.

Preben Elkjær-metoden

I PROSAs juridiske afdeling ser vi i stigende grad virksomheder benytte sig af ”Preben Elkjær-metoden”: Opsig en medarbejder og betal bøden på forhånd! Redskabet er en særlig udgave af fratrædelsesaftaler, der ofte ikke indeholder andet end en ekstra månedsløn eller to til den afskedigede medarbejder, der så til gengæld fraskriver sig retten til at rejse en sag mod arbejdsgiveren.

Ovenikøbet kan aftalen indeholde formuleringer, der skaber problemer i forhold til a-kassen, fordi ”selvforskyldt ledighed” kan betyde ingen udbetaling af hverken dagpenge eller lønsikring.

Undgå selvmål

For den afskedigede medarbejder kan det virke tillokkende blot at tage pengene og forsvinde. For retssikkerheden og det værn mod urimelige opsigelser, der er tænkt ind i for eksempel Funktionærloven, er det derimod knap så muntert. Det virker stødende, at ofte store virksomheder med sorte tal i regnskabet kan betale sig fra lovbrud.

Under alle omstændigheder bør du ringe til juristerne i PROSA, hvis du præsenteres for en fratrædelsesaftale – blot for en sikkerheds skyld!

botMessage_toctoc_comments_9210