Ansættelsesforhold, Overenskomster

OK20-forhandlinger i fuld gang

Illustration: Mikkel Henssel

Arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger forhandler i øjeblikket på vegne af cirka 600.000 privatansatte lønmodtagere. Se hvad det betyder for dig.

1. marts udløber overenskomsterne om løn og arbejdsvilkår for 600.000 danske lønmodtagere i private job. Herunder de it-professionelle, der arbejder på det private arbejdsmarked. Derfor forhandles der nu på livet løs. For PROSA er især en styrkelse af fritvalgskontoen, der giver mulighed for at vælge mellem bedre pension, fridage eller mere i løn, et af de krav til forhandlingerne, som samler størst opmærksomhed.

I øjeblikket foregår de helt centrale forhandlinger på industriens område, hvor CO-industri og Dansk Industri lægger arm om nye overenskomstaftaler, som gælder direkte for cirka 6.000 virksomheder og omfatter cirka 230.000 medarbejdere.

Resultatet af deres anstrengelser kaldes 'spydspidsforliget', fordi det udstikker linjen for løndannelsen på hele det såkaldte minimallønsområde. Den indgåede overenskomst lægger det niveau, som følges op af lokale forhandlinger på de enkelte arbejdspladser.

Fokus på fritvalgskonto

Når industriens spydspidsforlig er faldet på plads, er turen kommet til transportområdet og de cirka 105.000 lønmodtagere, der er arbejder her. Det er Dansk Industri og 3F Transport, der forhandler, og den aftale, de når frem til, betragtes som gennembrudsforliget på normallønsområdet. Forligets centrale resultat er nemlig direkte styrende for løn- og arbejdsvilkår.

De to forlig udstikker dermed kursen for de efterfølgende forhandlinger i de øvrige brancher som transport, byggeri, handel og service, slagteri, rengøring og byggeri.

Faglig konsulent i PROSA John Jørgensen sidder med i det store forhandlingsudvalg, som hovedorganisationen FH har nedsat. Selvom løn er vigtig, så vil han især lægge vægt på en øget fritvalgskonto, når kravene over for arbejdsgiverne skal præsenteres.
– På vores område er lønnen – for at sige det lidt firkantet – ikke det vigtigste. Det er derimod friheden til selv at bestemme, om man ønsker mere ferie, pension eller andet, siger John Jørgensen.

Personligt skal han på PROSAs vegne forny en lille håndfuld overenskomster, hvor grundlaget også vil være baseret på de centrale gennembrudsforlig.

Konflikt vil ramme få PROSA-medlemmer

Som en del af forhandlingsspillet vil der blive truet med både strejke og lockout, og i den forbindelse vil spørgsmålet hurtigt rejse sig, om hvilke ansatte der kan blive berørt af disse våben.

Mange PROSA-medlemmer er ansat efter en anden fagforenings overenskomst, og PROSA oplever, at nogen har svært ved at gennemskue, hvad det betyder i en konfliktsituation.

I den sammenhæng er det vigtigt at huske på, at en lovlig konflikt på arbejdsmarkedet er mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiver og dennes organisation.
– Det betyder, at en fagforening ikke kan udtage ansatte til konflikt, med mindre de er medlem af den pågældende fagforening. Modsat betyder det også, at arbejdsgiveren og dennes organisationen kun kan lockoute ansatte, der er medlem af den fagforening, som er part i overenskomsten, forklarer John Jørgensen.

Det vil betyde, at de fleste PROSA-medlemmer ikke kan deltage i en eventuel konflikt. De skal til gengæld fortsætte med at arbejde, for loven siger, at en ansat på en konfliktramt arbejdsplads, der ikke er medlem af den konfliktende fagforening, skal møde op og udføre sit sædvanlige arbejde. En arbejdsgiver kan på den anden side heller ikke afvise at lukke en sådan medarbejder ind på arbejdspladsen. Er du ansat efter funktionærloven, kan din arbejdsgiver heller ikke sende dig hjem uden løn.

Du kan læse mere om OK-forhandlingerne på enten www.okfakta.dk eller www.fho.dk/ok20/ Har du spørgsmål til din konkrete situation, kan du kontakte PROSAs jurister på faglig@prosa.dk

På grund af GDPR udfordringer er kommentarmodulet midlertidigt deaktiveret.