Opholdskrav undergraver vores fællesskaber og tryghed – og lukker os inde i Danmark

Et flertal i folketinget vil tage dagpengeretten fra de af vores kollegaer, som er kommet hertil uden for EU. De kan fremover se frem til at få integrationsydelsen ned til 6.106 kroner pr. måned. Eller endda nul kroner – intet overhovedet – hvis de har mere end 10.000 kroner på bankbogen eller i værdier fra biler og lignende. Det er ganske enkelt en håbløs asocial politik, som sætter pres på vores løn- og arbejdsvilkår, skader den internationale mobilitet og skader integrationen alvorligt.

Styrke, solidaritet og tryghed. Det er en forudsætning for at helt almindelige arbejdende og arbejdsløse familier kan have et godt liv i Danmark. Vi står sammen og støtter hinanden, når tiderne er hårde. Vi har modet til at sige fra over for ledelsen på vores arbejdsplads, hvis de er galt på den og vi ved, at vi er en del af fællesskaber, som griber og hjælper os, hvis vi står uden arbejde. Vi har desuden hidtil haft den mulighed at søge job i andre lande udenfor Europa. 

Regeringen har nu, sammen med Dansk Folkeparti, fundet på endnu et angreb på vores styrke, solidaritet og tryghed. Opholdskravet, som tilføjes til en i forvejen bureaukratisk og hårdhændet dagpengelovgivning, er et direkte angreb på vores faglige fællesskaber. De vil bruge vores egne, fælles institutioner – A-kasserne – til at dele os op efter nationalitet og gøre vores arbejdsliv usikkert. 

Nu lægger regeringen og deres støtteparti op til, at men skal have opholdt sig i Danmark, EU eller et EØS-land i 7 ud af de sidste 8 år. Har man ikke gjort det, så tager de dagpengeretten fra en. Simpelthen. Forsvaret for ordningen er, at man skal værne om vores velfærd. Værne den mod udlændinge, må vi forstå. Men i realiteten undergraver man netop dagpengene og en hjørnesten i vores velfærd på to afgørende måder

For det første er der en del mennesker, som ikke har nogen som helst grund til at indbetale til A-kasserne mere. Hvis du er udlandsdansker eller er kommet fra et land uden for EU/EØS for at arbejde i Danmark, så har du alligevel ikke dagpengeret før efter 7 år. Der er ingen grund til at de skulle melde sig ind i en A-kasse. På den måde fjerner de en af de vigtige veje ind i de danske faglige fællesskaber med kirurgisk præcision. For det andet så stiller man de mennesker, som mister dagpengeretten og kun har en meget lav integrationsydelse at falde tilbage på, meget usikkert. De bliver basalt set nødt til at finde sig i hvad som helst, for de har ganske enkelt ikke råd til en fyreseddel. Det er en bombe under den styrke vi har sammen, når vi skal forhandle bedre arbejdsmiljø, løn eller arbejdstid for helt almindelige mennesker.

Regeringen og Dansk Folkeparti skader direkte integrationen og bevæger sig på en skræmmende kurs, hvor man vil skabe to forskellige grupper på arbejdsmarkedet i Danmark. Dem, som kommer fra EU/EØS og har en relativ sikkerhed, en stærkere forhandlingsposition og kan holde til i en periode ikke at have et job, hvis de mister det til en træls ledelse, nedskæringer, omstruktureringer eller sæsonledighed. Og så de andre. Dem fra uden for EU/EØS, som kun er en fyreseddel fra en meget fattigere tilværelse med store sociale konsekvenser. Den grupper bliver marginaliseret og de kommer til at acceptere ting, som man burde sige fra over for, fordi frygten for fyreseddel og social deroute er for stor.

På den måde bruger man vores egen infrastruktur som lønmodtagere, de A-kasser som skulle styrke os og gøre os trygge, til at skabe nye stærke skel mellem os på baggrund af nationalitet. Vi bliver alle sammen tabere i det spil og vi må sammen kæmpe imod et så alvorligt angreb på vores fællesskab. Ellers får vi konsekvenserne at føler i de næste mange år, når integrationen på arbejdsmarkedet svigter og vores tryghed undergraves. Det er måske netop planen med udspillet.

Udspillet rammer i øvrigt også danskere, som ønsker at rejse eller opsøge international erfaring uden for EU i en længere periode. Hvis man er uden for Europa i 13 måneder, bliver man ramt af den foreslåede regel og man skal være Danmark i 7 år, før man opnår dagpengeret. Det som tidligere har været betragtet som et plus på CV’et, bliver i stedet til en risikabel affære. Der lægges desuden op til at lovgive med tilbagevirkende kraft. Har du f.eks. været ude at rejse i 13 måneder og derefter arbejdet og betalt dit a-kassekontingent i 5 år, vil det være spildt. Du kan alligevel ikke få dagpenge, før du har været i Danmark i 7 år.

Det er vores fællesskab der står på spil og vi vil bekæmpe opholdskravet alt det vi kan.

 

 

botMessage_toctoc_comments_9210