Big data, Dansk it-politik, It og samfund

Overvågning risikerer at kvæle fagbevægelsen og civilsamfundet

Vi står over for en helt konkret trussel, som de fleste ikke tager seriøst. Stigende dataindsamling og masseovervågning truer med at opløse civilsamfundet og sætte det levende demokrati ud af kraft, skriver PROSAs formand, Niels Bertelsen

Indlægget er bragt første gang på Altinget.dk d. 14/9-2017.

I Danmark har vi en lang og vigtig tradition for aktive, demokratiske og demokratiserende bevægelser. Danmark som vi kender det er blevet skabt gennem et aktivt civilsamfund, som har protesteret mod magten, investeret i kultur og fællesskaber og begejstret og engageret en masse almindelige mennesker om politiske spørgsmål.

Mange af bevægelserne var ikke hverken lovlige eller velsete fra begyndelsen. Fagbevægelsen fik tæsk af politiet, vores ledere blev sat i fængsel eller sejlet til Amerika. De almindelige arbejdere, som udgjorde bevægelsen, gik til grænsen af loven eller lidt ud over for at presse forbedringer igennem for den arbejdende befolkning, som havde elendige eksistensvilkår, hvis børn døde, og kvinder og mænd arbejdede sig ihjel.

Det er den slags benhårde konflikter, som har været med til at udvikle det velfærdssamfund, som vi kender i dag.

Og fagbevægelsen står ikke alene. Kvindebevægelsen, klimabevægelsen, fredsbevægelsen, elev-, lærlinge- og studenterbevægelsen har organiseret et stærkt og nødvendigt civilsamfund og flyttet magt til fordel for helt almindelige mennesker.

Det har forbedret livsvilkårene for dem og givet dem en stemme i at bestemme, hvilken retning samfundet skal bevæge sig i. Civilsamfundet har været aktivt i at skabe demokratisk dialog, mobilisere befolkningen og skabe et relativt lige samfund, hvor den almindelige dansker ikke synes, at der er så langt fra befolkningen til eliten, selvom det billede klart er i skred for tiden.

Civilsamfundet er truet af masseovervågning

Civilsamfundet er en del af vores dna og er så indgroet i vores samfund, at vi ofte glemmer det. Nogle gange kalder vi det i daglig tale ”Foreningsdanmark” – et land af demokratisk drevne foreninger og bevægelser, som kæmper for hvert deres vigtige formål og giver almindelige mennesker en stemme.

Det er den levende tradition, vi lever af som fagbevægelse. Hvis vi ender som dyre glasbygninger og repræsentanter, som taler på folks vegne i stedet for at tale med dem – eller lader dem tale, så er vi dødsdømt.

Men lige nu står vi over for en anden helt konkret trussel, som de fleste ikke tænker over så ofte eller tager seriøst nok. Den stigende dataindsamling og dataregistrering og den masseovervågning, som den bruges til, er en udvikling, der reelt truer med at opløse civilsamfundet og sætte det reelle levende demokrati aldeles ud af kraft.

Usandsynligt, at fagbevægelsen kunne være opstået i dag

Faktisk er den masseovervågning, som vi udsættes for, så massiv, at det er aldeles usandsynligt, at vi ville have været i stand til at opbygge fagbevægelsen, modstandsbevægelsen, kvindebevægelsen og andre vigtige og afgørende demokratiske civilsamfund, som har skabt og formet vores land, hvis den overvågning havde været i hænderne på staten, efterretningstjenester eller virksomheder undervejs i historien.

Vi står over for en helt konkret trussel, som de fleste ikke tager seriøst. Stigende dataindsamling og masseovervågning truer med at opløse civilsamfundet og sætte det levende demokrati ud af kraft

Det havde været lettere end ingenting at optrevle de netværk, som organiserede sig, finde skidt på lederne og hænge dem ud, forudsige deres næste handlinger og opløse deres strukturer. Hvorfor er det så et problem?

Det er et afgørende problem, fordi vores samfund til stadighed udvikles. Historien er ikke slut, og der er meget at kæmpe for endnu. Selvom Danmark ikke bruger overvågningen direkte mod sine civilsamfund, så gør lande som Saudi-Arabien, som vi i øvrigt sælger vores overvågningsteknologier til.

Når stater og virksomhedsgiganter ved alt om os, så indskrænker det vores handlerum og gør nye demokratiserende ’skub’ i historien mere usandsynlige. Det fylder almindelige mennesker med apati og demoraliserer civilsamfundene.

Det demokratisk diskuterende og handlende civilsamfund er kernen i et levende samfund. I Danmark har vi en stolt tradition for det, og i mange andre lande er der frigørende kampe, som det er afgørende at kæmpe. Lad os ikke sætte historien i stå ved at tillade den totale masseovervågning.