Pressemeddelelse

Pressemeddelelse: PROSA’s medlemmer på Statens It varsler sympatistrejke

PROSAs støtter op om den kommende konflikt på det offentlige område ved at varsle sympatistrejke på Statens It.

Strejken, der kan træde i kraft den 23. april er varslet for at understøtte kravet om sikring og forbedring af reallønnen, kravet om, at ingen ansatte skal have arbejdstid via lovgivning i stedet for via aftaler, og at staten skal holde fingrene helt væk fra den betalte frokostpause.

Morten Rønne, forbundssekretær i PROSA uddyber sympatikonfliktens årsager:

”PROSAs medlemmer står har valgt aktivt at kæmpe i sympati med resten af de offentlige ansatte. Vi står stærkest, når vi holder sammen og kæmper side om side – og det er vigtigt nu – det er nemlig velfærdssamfundet vi slås for og prøver at forsvare mod regeringens angreb på vores løn- og arbejdsvilkår.”

It-professionelle i staten har en valgmulighed. Staten har nemlig både overenskomst med HK og PROSA. Inden for det enkelte område er det så den organisation, der har flest medlemmer, der har overenskomsten. Det betyder så også, at der indimellem er mange organiserede it-folk, som ikke er medlem af den organisation, der har overenskomsten. Det gælder også på Staten It.

Morten Rønne, forbundssekretær i PROSA uddyber:

”PROSA’s medlemmer har præcis samme interesse i, at overenskomsten faktisk sikrer og forbedrer reallønnen, at ingen – heller ikke landets undervisere – skal have arbejdstid via lov i stedet for via aftale, og at staten skal holde fingrene væk fra den betalte frokost. Derfor er det vigtigt, sejt og naturligt at vores aktive medlemmer slås side om side med deres kollegaer for de dybt retfærdige krav, som vi som offentligt ansatte har i konflikten.”

PROSA har så mange medlemmer på Statens It, at det vil svække konflikten, hvis vi ikke er med. Derfor har medlemmerne på Statens It vedtaget en sympatistrejke for alle medlemmer på arbejdspladsen. Sympatikonflikten vil træde i kraft den 23. april 2018. PROSA’s hovedbestyrelse har samtidigt bevilget konfliktstøtte i den forbindelse.

Morten Rønne, forbundssekretær i PROSA udtaler:

”I PROSA oplever vi og vores medlemmer, som alle andre forbund, meget stor opbakning både fra offentligt og privat ansatte. De privatansatte er nemlig helt klar over, at hvis de offentligt ansatte bliver trynet ved denne overenskomstforhandling, vil lønmodtagerne på det private område selv komme under meget stort pres, senest til overenskomstforhandlingerne i 2020. Derfor siger vi samlet fra nu. Nok er nok,” siger han.

For yderligere kommentarer: Morten Rønne tlf. 2710 886 mail: mbr@prosa.dk