Overenskomster, Arbejdsmarkedet

PROSA-medlemmer stemmer ja til overenskomst

Et stort flertal af PROSAs medlemmer på det offentlige område stemmer ja til overenskomsten.

Et overvældende flertal af PROSAs medlemmer på det offentlige område har ved en urafstemning stemt ja til resultatet af OK18. Samlet set har 51 procent af de stemmeberettigede PROSA-medlemmer deltaget i urafstemningen, og blandt dem er 94 procent for aftalen, mens fire procent stemmer imod, og to procent undlader at stemme.

Den nye overenskomst hæver blandt andet lønningerne med 8,1 procent over tre år og fjerner det forhadte privatlønsværn, som gradvist udvider løngabet mellem offentligt ansatte og privat ansatte, når der er en negativ udvikling på det private område.

”Det er et godt resultat. Det så ikke let ud, da forhandlingerne gik i gang, fordi Moderniseringsstyrelsen ønskede at fjerne den betalte frokostpause og fastholde privatlønsværnet. Men det store sammenfold i fagbevægelsen under forhandlingerne har gjort, at lønreguleringerne blev acceptable, at privatlønsværnet er fjernet, og at den betalte frokostpause eksisterer”, siger Morten Rønne, der er forbundssekretær i PROSA.

Det eneste minus for forhandlingsfællesskabet var, at lærerne ikke fik en ny arbejdstidsaftale og dermed fortsat er reguleret af en lov og ikke en overenskomstaftale ligesom alle andre. I stedet skal lærerne vente i tre år på en ny kommission, der skal undersøge en række forhold og komme med anbefalinger frem mod næste overenskomstforhandling i 2021.

”Det er en streg i regningen, at vi ikke fik lærerne med ombord denne gang. Den internationale arbejderorganisation ILO har to gange kritiseret det for at være i strid med de frie forhandlingsregler. Det må vi gøre bedre næste gang”, siger Morten Rønne.

botMessage_toctoc_comments_9210