Nyt fra sekretariaterne

PROSA Odense flytter

Det er på grund af lugtgener efter en brand for halvanden måned siden, at PROSA Odense får nye lokaler.

Flytningen sker pr. 1. november 2002. Den nye adresse er:

PROSA
Tigergården
Nørregade 77, 2. sal (benyt ingang B)
5000 Odense C
tlf. 6617 9211

I den anledning holdes kontoret lukket fredag den 1. november og mandag den 4. november.

PROSAs web: Brand i PROSA Odense (04.09.02)

botMessage_toctoc_comments_9210