Ansættelsesforhold, Outsourcing, Overenskomster, Fagforeningernes rolle

PROSA og HK rejser sag mod IBM om lovbrud

Fagforbundene PROSA og HK rejser nu sag mod IBM for brud på loven om virksomhedsoverdragelse. Forhandlinger om fyringer af overdragede medarbejdere fra KMD og Tech Mahindra afsluttedes tirsdag, og PROSA og HK forfølger nu de påtænkte fyringer ved at begære et fællesmøde med Dansk Arbejdsgiverforening.

De bebudede 90 fyringer i IBM er efter de lovbestemte forhandlinger blevet til 64. Ud af de 64 medarbejdere vil 63 være omfattet af en tryghedsaftale og dermed sikret en ekstra fratrædelsesgodtgørelse på op til 10 måneder, hvis de bliver opsagt inden nytår.

- Færre fyringer er positivt, men det ændrer ikke ved, at IBM bryder loven om virksomhedsoverdragelse ved usagligt at fyre udelukkende blandt de overdragede medarbejdere uden at sætte sig ind i deres kompetencer, siger John Jørgensen, faglig konsulent i PROSA.

I dag begærer PROSA og HK gennem hovedforbundene FTF og LO derfor et fællesmøde med Dansk Arbejdsgiverforening. Dermed skippes det i processen traditionelle mæglingsmøde mellem parterne.

- Vi er så sikre på, at der er sket et brud på loven om virksomhedsoverdragelse, at vi vil i Arbejdsretten så hurtigt som muligt. Vi har haft tre fælles medlemsmøder sammen med HK i løbet af den seneste uge, og alle steder fortæller medlemmerne, at de på ingen måde er blevet kompetenceafklaret, siger John Jørgensen.

Derudover læner lovbruddet sig op af udmeldinger fra IBM’s nordiske chef, som meget tidligt i overdragelsesprocessen fortalte til netmediet Computerworld, at de overdragne medlemmer i løbet af et par år ville lave noget helt andet.

En sejr i arbejdsretten kan betyde enten tilbagetrækning af fyringerne eller mere sandsynligt en godtgørelse til de fyrede medlemmer. 

346682346454346455346456346683346684346511
preload Themeimage 0preload Themeimage 1preload Themeimage 2preload Themeimage 3preload Themeimage 4preload Themeimage 5preload Themeimage 6preload Themeimage 7preload Themeimage 8preload Themeimage 9preload Themeimage 10preload Themeimage 11preload Themeimage 12preload Themeimage 13preload Themeimage 14preload Themeimage 15preload Themeimage 16preload Themeimage 17preload Themeimage 18preload Themeimage 19preload Themeimage 20preload Themeimage 21preload Themeimage 22preload Themeimage 23preload Themeimage 24preload Themeimage 25preload Themeimage 26preload Themeimage 27preload Themeimage 28
Please confirm
No
Yes
Information
Ok
PreviousNextHide preview images
Close webpage preview
Loading preview ...
*: obligatoriske felter
Cancel reply
Your comment will be a reply on the following comment:

Ingen kommentarer