Arbejdsmarkedet

PROSA vil forbedre LGBT+ personers forhold på arbejdsmarkedet

Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA, indledte debatten om LGBT+ personers forhold på arbejdsmarkedet Panelet bestod af Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening med ansvar for ligestilling og overenskomster, Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation med ansvar for ligestilling og Birgitte Vind, ligestillingsordføreren for Socialdemokratiet.

I forbindelse med Copenhagen Pride Week 2019 arrangerede PROSA en stuvende fuld debat om LGBT+ personers forhold på arbejdsmarkedet.

Allerede i 2016 dokumenterede en rapport fra LO, FTF og AC tydeligt at op mod fire ud af ti LGBT+ personer ikke er åbne om deres seksualitet og kønsidentitet på jobbet på samme måde som heteroseksuelle. I 2018 lancerede PROSA en undersøgelse af forholdene specifikt for it-arbejdsmarkedet, og tendensen var desværre det samme. Over 25% af de adspurgte LGBT+ personer i it-faget kan ikke være åbne på deres arbejdsplads, og omkring 12% har direkte følt sig diskrimineret – ofte som følge af en grov og nedsættende tone på arbejdspladsen.

Problemerne er veldokumenterede. Ligestillingsministeriet udgav en undersøgelse i forbindelse med Pride-ugen, som bekræftede billedet endnu en gang.

Derfor samlede PROSA et panel med Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening med ansvar for ligestilling og overenskomster, Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation med ansvar for ligestilling og Birgitte Vind, ligestillingsordføreren for Socialdemokratiet. Sammen med deltagerne i salen skulle de udarbejde forslag, der kan løse problemerne. Arrangementet fandt sted den 15. august på Københavns Rådhus og blev forberedt og udført i samarbejde med Rikke Voergaard-Olesen, CEO i Normværk. 

Gør op med kulturproblemet

Tilhørerne kunne finde inspiration i PROSAs forslag til handlinger på området og skrive deres egne forslag ind. Flere pegede på, at vi skulle gøre op med det kulturproblem, vi har på arbejdspladserne. Vi skal træne tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at være kulturbærere, som fremmer en ligestillet kultur på arbejdspladsen og som kan spotte og intervenere, hvis kulturen ikke er, som den skal være. Homojokes, latterliggørelse af minoriteter og lignende fænomener trives på mange arbejdspladser og er med til at tage arbejdsglæden fra LGBT+ personer. Både fagbevægelsen, arbejdsgiverne og politikerne anerkendte, at de havde et ansvar for at rykke, hvis det skulle blive bedre for LGBT+ personer at stå op og gå på arbejde hver dag.

Hvad sker der nu?

Efter debatten blev alle forslag fra salen samlet ind. De forslag skal være en del af et katalog af forslag, som PROSA kan formidle til DA, FH og politikere, så hverdagens eksperter kan flytte helt ind i forhandlingslokalet og kæmpe for konkrete forbedringer og LGBT+ personer.

Samtidig arbejder PROSA på et møde med ligestillingsminister Mogens Jensen, som allerede har kaldt til handling for et mere LGBT+ inkluderende arbejdsmarked. PROSAs undersøgelse og forslagskatalog udgør en unik viden på området, som skal bruges til at inspirere til målrettet handling.

PROSA vil også fokusere på at en normkritisk tilgang til ligestilling og diskrimination på arbejdspladsen skal indgå i forbundets næste træf for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

botMessage_toctoc_comments_9210