Ansættelsesforhold, Overenskomster

PROSA støtter ansatte i DSB

PROSAs delegeretforsamling har besluttet at donere 10.000 kroner til de ansatte medlemmer af Jernbaneforbundet i DSB. Ledelsen i DSB har opsagt lokalaftalerne og retter et hårdt angreb mod tillidsmandssystemet.

Ledelsen i DSB opfører sig helt usædvanligt egenrådigt og aggressivt overfor de ansatte i DSB. Senest har DSB opsagt alle lokalaftaler med medlemmerne af Jernbaneforbundet og har indledt en åben krig mod tillidsmændene. Derfor har PROSAs delegeretmøde besluttet at sende 10.000 kroner til de ansatte medlemmer af Jernbaneforbundet i DSB til brug for den fortsatte arbejdskamp.

Du kan læse hele udtalelsen fra PROSAs delegeretforsamling her:

PROSAs delegeretforsamling støtter de ansatte i DSB

Vi er i øjeblikket vidne til, at ledelsen i DSB opfører sig helt usædvanlig egenrådigt og aggressivt overfor de ansatte i DSB. En ledelse, der ikke ønsker at forhandle og finde løsninger med medarbejderne, men i stedet dikterer og forringer vilkårene drastisk. Ledelsen har, ved at indmelde sig i den private arbejdsgiverforening Dansk Industri, fået mulighed for at komme ud af de lokale aftaler, de har indgået med Dansk Jernbaneforbund, og den mulighed har de benyttet sig i rigt mål ved simpelt hen at opsige alle lokalaftaler.

DSB’s ansatte er de næste i rækken af offentligt ansatte, som skal trynes. DSB har opsagt alle lokalaftaler og rettet et usædvanligt hårdt angreb på det lokale tillidsmandssystem. Det er i forvejen belastende at skulle arbejde med skiftende arbejdstider alle dage året rundt – og på alle tider af døgnet. Nu ønsker ledelsen så at fjerne de ansattes indflydelse på vagtplanlægningen – med det resultat, at de ansatte fremover ikke vil kende sine arbejdstider i ordentlig tid. Dette tager vi på det stærkeste afstand fra – det er et udtryk for ledelsens ”vi alene vide”-holdning, som er helt ude af trit med tiden og den danske model.

DSB går voldsomt ind i denne kamp og tager passagererne som gidsel. Som PROSA kender vi fra CSC-konflikten i 2011 godt, når en arbejdsgiver vil knægte lønmodtagerne – uanset omkostningerne. Vores erfaring viser os, at det ikke vil hjælpe virksomheden at prøve at knægte lønmodtagernes rettigheder. Omkostningerne ved dette er simpelthen for store. Sådan vil det også være for DSB.

Det er vigtigt, at alle lønmodtagere reagerer og afviser DSB’s angreb på jernbaneforbundets medlemmer. Hvis arbejdsgiverne får lov til at tage de ansatte gruppe for gruppe, kan de svække os. Men hvis vi står sammen som f.eks. ved forårets overenskomstforhandlinger, kan vi afvise deres angreb. Vi sender derfor vore varmeste kamphilsner og 10.000 kr. til de ansatte medlemmer af Dansk Jernbaneforbund hos DSB. 

 

botMessage_toctoc_comments_9210