Arbejdsmarkedet, Nyt fra sekretariaterne, Psykisk arbejdsmiljø

Retten til at være den man er – også på arbejdspladsen

PROSA gennemfører en undersøgelse af vilkårene for LGBT+ personer blandt vores medlemmer på danske it-arbejdspladser. Vi laver undersøgelsen for at blive klogere på, hvordan forholdene er, men selvfølgelig også for at blive klogere på, hvordan vi bedst kan arbejde videre for ligestilling, mangfoldighed og inklusion. Det er derfor relevant for alle medlemmer i arbejde at deltage i undersøgelsen.

PROSA har i år besluttet at deltage i Copenhagen Pride. Vi gør det, fordi vi støtter formålet, som er at påvirke lovgivning og holdninger i samfundet, nationalt og globalt for at sikre bedre vilkår for seksuelle og kønsidentitetsmæssige minoriteter. I PROSA har vi særlig vægt på forholdene på arbejdspladserne. Det er PROSAs holdning, at man skal kunne være den, man er, også på arbejdspladsen. Det gælder seksuel orientering og kønsidentitet, ligesom det gælder uanset ens etniske, religiøse og kulturelle baggrund samt kropskapabilitet. Enhver form for diskrimination og ulige vilkår er uacceptabel.

Hvad betyder LGBT+

LGBT+ er et akronym og står på dansk for bøsser og lesbiske (homoseksuelle), biseksuelle og transkønnede/transpersoner. Hvor de tre først bogstaver betegner en seksuel orientering, er der med sidstnævnte bogstav – t’et – tale om en kønsidentitet. Plusset indikerer, at akronymet ikke er fuldt udtømmende og derfor dækker over flere former for seksuelle orienteringer og kønsidentiteter

Hovedorganisationerne LO, FTF og AC lavede sidste år en lignende undersøgelse, der viser, at 40 % af de adspurgte LGBT+ personer slet ikke eller kun i lav grad følte, de kunne være åbne om deres seksuelle orientering og kønsidentitet på arbejdspladsen. Medregnes dem, som kun er åbne i nogen grad, er tallet 66 % - altså langt over halvdelen. Undersøgelsen viste også, at hele 44% ikke vidste, om de kunne gå til deres tillids-/arbejdsmiljørepræsentant eller fagforening, hvis de fx bliver diskrimineret på baggrund af deres seksualitet eller kønsidentitet. Et tal, som vi i PROSA finder alarmerende højt.

Du kan læse mere om undersøgelsen her: http://www.ugebreveta4.dk/titusindvis-af-boesser-og-lesbiske-skjuler-deres-seks_20567.aspx

Vi følger nu op med en tilsvarende undersøgelse specifikt for it-området. Vi vil gerne vide, om det samme billede gør sig gældende for it-arbejdspladserne. Nogen af spørgsmålene i vores undersøgelser er derfor de samme som i undersøgelsen for hele arbejdsmarkedet, men vi ønsker at grave et spadestik dybere. Derfor er vi også interesserede i svar fra medlemmer, som ikke identificerer sig som LGBT+ personer.

Du vil modtage en invitation pr. mail, hvis du er udvalgt til at deltage i undersøgelsen.

botMessage_toctoc_comments_9210