It-tendenser, Big data

Sådan får du kontrol over dine data

En sikker teknisk platform er vigtig for Personal Data Stores, men etableringen af en markedsplads er også essentiel.

En af de fremvoksende Personal Data Stores er Hub of All Things (HAT), som med udspring i den britiske universitetsverden er oprettet af The HAT Foundation. 

Irene Ng, cheføkonom for HAT Foundation, ser udviklingen af Personal Data Stores som HAT som en naturlig udvikling mod en personlig digital platform:

– I dag bruger du internettet på andres platforme. Din e-mail er hos Google, din kalender hos Microsoft, dit sociale medie er Facebook. Det giver en række problemer. For det første er der hele privacy-problematikken - hvem der har adgang til dine data - men der er også et andet problem: Data er spredt ud over flere forskellige platforme. Det er svært for dig at få et samlet overblik over dine data.

En portabel container med kvalitetsdata

Løsningen er selvfølgelig, at hver enkelt bruger gemmer sine egne data. I HAT-løsningen gemmes data i krypteret form, og brugeren kan så vælge at udveksle data med andre brugere eller virksomheder, men det sker helt på brugerens egne præmisser og med fuld kontrol over data.

– Når du ejer dine egne data, bliver privacy-spørgsmålet løst. Når vi desuden bruger vores egne data aktivt, vil vi være motiveret til at sikre os, at data er nøjagtige. Datakvaliteten kan være et problem, når virksomheder indsamler data om os.

Den tekniske løsning bag HAT er udviklet i Scala og anvender Slick som adgang til en PostSQL-database. Softwareløsningen er pakket i en Docker-container, så løsningen er portabel og kan hostes i skyen eller på brugerens egen personlige server.  

HAT Foundation har etableret sin egen HAT-hostingplatform, som kører på Amazons AWS, men ”vi har set HAT-løsningen køre på en Raspberry Pi”, som Irene Ng siger.

Kultivering af et marked

Irene Ng er ikke tekniker; det er i hendes egenskab af professor i marketing og services, at hun er involveret i HAT-arbejdet. Hvorvidt HAT bliver en succes, afhænger nemlig ikke kun af etablering af en god teknisk platform; det handler i lige så høj grad om at etablere et økosystem, en markedsplads, hvor udveksling af HAT-data giver mening for tilstrækkeligt mange mennesker. HAT Foundation har derfor gjort HAT-implementeringen til open source, så interesserede kan downloade database-schema, programkode og installationsvejledninger fra GitHub. Irene Ng og HAT Foundation håber, at det vil inspirere andre hosting-leverandører til at tilbyde HAT-hosting. I skrivende stund er der i alt tre HAT-hosting-leverandører.

Få kontrol over data

Som Prosabladet tidligere har beskrevet, er forsikringsselskaber begyndt at indsamle data fra biler, fitness-trackers og andre steder for at skræddersy forsikringspolicer til den enkelte forsikringstager.

– I dag betyder det, at et forsikringsselskab, der ønsker at skræddersy en forsikring til dig baseret på data om din bilkørsel, dit helbred og andre relevante data, skal indhente de oplysninger fra en række forskellige data-brokere. Løsningen er, at den enkelte bruger samler alle sine data et sted - et sted, som brugeren suverænt hersker over. Så skal forsikringsselskabet kun udveksle data med dig, og du er i kontrol, forklarer Irene Ng.

Plugins til data

Det kræver selvfølgelig, at HAT-platformen reelt kan indhente data fra alle de fremstormende IoT-løsninger, ligesom data-feeds fra diverse web-baserede services er påkrævet, hvis HAT-løsningen reelt skal være en alternativ måde at leve sit digitale liv på. HAT har indtil videre data-plugins skrevet i Javascript til Facebook, Dropbox, lokationsdata fra iOS og kalenderdata i iCalendar-formattet. 

Der mangler altså en del endnu. Da Prosabladet spørger, hvordan planerne er for Twitter-, LinkedIn- og IoT-plugins, svarer Irene Ng: 

– Data-plugs bliver langsomt lanceret. Ja, Twitter, LinkedIn og Google er alle på planen. Vi har designet data-plugs, så de nemt kan kodes. En udvikler kan bruge en dag eller to på at kode et plugin og bidrage til open source-koden for HAT-community'et på GitHub. 

Så hvis du er interesseret i at skabe en alternativ digital virkelighed, hvor du har kontrol over dine data, så er opfordringen hermed givet videre. Sus over på https://github.com/Hub-of-all-Things og se, om du kan hjælpe.

På grund af GDPR udfordringer er kommentarmodulet midlertidigt deaktiveret.