Uddannelse, Arbejdsmarkedet

Sæt gang i uddannelse og opkvalificering

PROSA og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ønsker hurtig politisk handling, når det gælder opkvalificering og efteruddannelse af folk, der er blevet fyret under coronakrisen.

Coronakrisen er et hårdt slag for økonomien og beskæftigelsen i Danmark. Derfor er tiden den helt rigtige til at styrke mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse til gavn for både ledige og beskæftigede – og på længere sigt for samfundsøkonomien.

Det mener PROSA, der sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) slår til lyd for, at der nu sættes ind med et massivt løft af opkvalificering og efteruddannelse, som kan være med til at sikre en fortsat højt kvalificeret arbejdsstyrke.

"Opkvalificering og uddannelse er den bedste genstart, og det er nu, det skal løftes ind på den politiske dagsorden", siger Michael Tøttrup, der er ledelseskonsulent i PROSA.

Stigende ledighed

Siden starten på coronakrisen er der kommet cirka 50.000 flere ledige, og uden de store økonomiske hjælpepakker, som blandt andet indeholder lønkompensation, ville langt flere have mistet deres arbejde. Krisen kan være begyndelsen på en langvarig recession i hele Europa, og derfor er der brug for at tænke langsigtet med fokus på opkvalificering og efteruddannelse, mener PROSA og FH.

"Der er en stigende ledighed i Danmark, og i PROSA har vi også set en stigning i antallet af lønreduktionsaftaler, tilmelding til lønkompensationsordning og lignende. Vi har derfor brug for, at de ledige får ordentlige muligheder for at kvalificere sig til de jobområder, hvor der faktisk er vækst og efterspørgsel”, siger Michael Tøttrup.

9 initiativer

I den nye plan med titlen ”Uddannelse er den bedste genstart” opstiller FH 9 konkrete initiativer til regeringen, som her er i overskriftsform:

  • En ny start for uddannelsesløft
  • Jobrotation skal udvides
  • En enklere og stærkere voksenlærlingordning
  • Seks ugers jobrettet uddannelse skal styrkes
  • Trainee-ordningen skal gøres permanent
  • Den regionale uddannelsespulje skal udvides
  • Jobkvalificeringsordningen skal udvides
  • Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) på det videregående niveau skal styrkes
  • Det skal være lettere at skifte spor i arbejdslivet

Du kan læse hele planen og finansieringen her

Væk med bureaukrati

Udover de ni konkrete initiativer foreslår FH, at der ryddes op i reglerne, så bureaukrati ikke står i vejen, og det skal være lettere at få vejledning om uddannelses- og opkvalificeringstilbud.

"Vi har også brug for at de, der er i job, får bedre mulighed for løbende at udvikle deres kompetencer på de områder, hvor der er efterspørgsel. Selvom vi kommer til at opleve en beskæftigelsesnedgang, også på it-arbejdsmarkedet, er it mere end nogensinde kommet for at blive. Derfor skal vi have nogle gode rammer for at vedligeholde og udvikle de it-professionelle kompetencer", siger Michael Tøttrup.