Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet, Andre aflønningsformer

Skal lønnen udbetales i lottokuponer?

Regeringen har som et led i sin vækstpakke foreslået at øge skattefradraget ved køb af aktier eller optioner i den virksomhed, man er ansat i. Forslaget er, at fradraget skal stige fra 10 procent af lønnen (som det er i dag) til 20 procent generelt - men helt op til 100 procent, hvis der er tale om en opstartsvirksomhed.

I PROSA vil vi selvfølgelig ikke blande os i, hvor medlemmerne investerer deres penge. Men vi gør dog opmærksom på, hvad man skal tænke over, før man indgår en sådan aftale.

Forslaget er blevet solgt med argumenter om, at medarbejderne også skal have del i det, når det går virksomheden godt. Ordet risiko nævnes slet ikke.

Mange opstartsvirksomheder lukker, før de får et produkt klar. Hvis det sker, mister medarbejderen, hele det beløb, de er investeret i virksomheden. Desuden kan man hos Lønmodtagernes Garantifond kun få dækket tabet af den løn, der faktisk skulle have været udbetalt. Det kan også få betydning for retten til dagpenge, da det kun er den løn, som faktisk udbetales, der indgår i beregningen. Det betyder, at man måske slet ikke kan få dagpenge, eller at man får en lav dagpengesats. Sikkert er det, at man mister retten til begge dele, hvis man ejer mere end 10 procent af virksomheden. Herudover kan man miste andre lønmodtagerrettigheder.

Vi har i den seneste tid set arbejdsgivere være kreative for at undgå de begrænsninger, der ligger i lovgivningen om klausuler for medarbejdere. F.eks. har en arbejdsgiver tildelt den nyansatte medarbejder en aktie som en aftalt del af ansættelsen - og på den baggrund lavet en ejerklausul, som ikke er omfattet af de normale lønmodtagerrettigheder. Vi har endnu ikke fået afprøvet, om det er lidt for fikst – altså om en domstol vil sige, at det er omgåelse af lønmodtagerens rettigheder i forhold til klausuler.

Men det er flere problemer. Som lovgivningen om aktier og optioner er i dag, vil man miste sine investerede penge, hvis man siger op, før man har fået aktierne – medmindre andet er aftalt.

Det er også slået fast i loven, at man ikke får feriepenge af det beløb, man investerer, medmindre man specifikt aftaler det.

Det er meget problematisk. Hvis man investerer mange penge i virksomheden, er det fordi man brænder for at udvikle det produkt, virksomheden arbejder på. Men erfaringen viser, at der er en betydelig risiko for, at parterne bliver uenige om, hvor virksomheden skal bevæge sig hen, og hvilke værdier der gælder.

Når den situation opstår, tærer det hårdt på samarbejdet. Det kan udløse en nervekrig om, hvem der skal afslutte samarbejdet, og det er meget skadeligt for det psykiske arbejdsmiljø.

Vi ser ikke nogen grund til at hæve skattefradraget på sådanne ordninger, og vi har i den anledning haft kontakt med flere politikere på Christiansborg. Det ser ikke umiddelbart ud til, at regeringen kan få flertal for forslaget, som det ligger nu.

Hvis du alligevel overvejer at få dele af din løn i aktier og optioner, så få lige aftalen tjekket hos PROSA, så du kan undgå faldgruberne.

Vores råd er generelt, at man ikke skal investere flere penge i sin virksomhed, end man er villig til at tabe uden at ærgre sig, ganske ligesom når man køber lottokuponer

botMessage_toctoc_comments_9210