A-kassen

Sørg for at holde din ferie

Det er vigtigt, at du får holdt din resterende ferie inden den 30. april. Som ledig kan du ikke overføre feriepenge til det nye ferieår.

Hvis du er ledig, har haft arbejde i 2016 og har optjent feriepenge, kan du holde ferien inden den 30. april 2018. Får du ikke brugt feriepengene, er de spildt. Som ledig har du nemlig ikke mulighed for at overføre feriedage til det nye ferieår.

Du kan også have dage med ret til feriedagpenge, som du har optjent i 2016. Du vælger naturligvis selv, om du vil holde ferie med feriedagpenge.

Hvis du er ledig, skal du huske at melde ferie til jobcentret og a-kassen, lige så snart du ved, hvornår du holder ferie. Du skal senest give besked, 14 dage før din ferie begynder.

Feriedagpenge fra a-kassen

Du optjener feriedagpenge i din ledighedsperiode. Vi skriver til dig i løbet af april og informerer dig om, hvor mange dage du har optjent med ret til feriedagpenge. Hvis du blev ledig i løbet af 2017, kan du have ret til både feriepenge fra en arbejdsgiver og feriedagpenge fra a-kassen. Den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver, skal holdes først. For at have ret til feriedagpenge skal du også have ret til dagpenge.

I 2017 optjener du ikke længere feriedagpenge på baggrund af sygedagpenge. Det kan have stor betydning, specielt hvis du har været sygemeldt i en længere periode.

Ny ferielov

Vi ved endnu ikke, hvilken indflydelse den nye ferielov vil få i forhold til reglerne om feriedagpenge, der jo ikke følger de samme regler som ferieloven. I princippet er feriedagpenge det samme som dagpenge. Den eneste forskel er, at man rent faktisk har mulighed for at holde ferie uden at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden. Det vil eksempelvis sige, at feriedagpenge ikke overføres til Feriekonto.

Nyuddannedes dagpengesats kan beregnes efter seks måneder

Er du nyuddannet, kan du få beregnet en dagpengesats efter seks måneder, fra din dagpengeret er begyndt. I givet fald skal du have indberettet mindst tre måneders indtægt i SKATs indkomstregister, efter din uddannelse er afsluttet – altså ikke kun fra din dagpengeretsdato. Det kan eksempelvis være aktuelt for dig, der har fulgt en uddannelse, som er normeret til 18 måneder, men allerede afslutter din uddannelse efter 16 måneder.

Beregningen sker udelukkende på baggrund af indtægt, du har efter uddannelsens afslutning, og under forudsætning af, at der er indberettet mindst tre måneders løn. Det behøver ikke være fuldtidsarbejde. Det er også en forudsætning, at satsen vil blive højere end dimittendsatsen. Bliver den ikke det, fortsætter du med at modtage dimittendsatsen.

Denne beregningsregel omfatter kun dimittender. Det vil sige, at man som ledig kun kan få beregnet en dagpengesats ud fra følgende situationer:

1.    Nyindplacering på baggrund af indkomst.
2.    Genindplacering på baggrund af 1.924 løntimer.
3.    Hvis du skifter forsikringsstatus fra fuldtids- til deltidsforsikret medlem af a-kassen.

Her skal vi altid beregne på de 12 bedste måneder inden for de seneste 24 måneder (i medlemsperioder). Hvis der ikke er 12 måneder, skal vi beregne på de måneder, der er. Det vil sige, at vi kan beregne en dagpengesats på baggrund kun en måneds arbejde, og satsen gælder i hele indplaceringen.

botMessage_toctoc_comments_9210