Arbejdsløshed

Staten tjener på dagpengesystemet

Dagpengesystemet er en overskudsforretning for staten. Det bliver slået fast i et svar fra finansminister Kristian Jensen (V) til Folketingets finansudvalg.

De nye beregninger viser, at når 100.000 personer melder sig ind i a-kasserne, giver det et overskud i statskassen på 85 millioner kroner om året. Et a-kassemedlem betaler et obligatorisk medlemsbidrag til staten, et ATP-bidrag og et bidrag til a-kassernes administration samt måske et frivilligt efterlønsbidrag.

De nye beregninger vækker ikke overraskende glæde i Danske A-kasser.
”Indtil nu har Finansministeriet med deres regnemetode givet det indtryk, at det var statskassen, der i overvejende grad dækkede udgifterne til dagpenge”, siger direktør Verner Sand Kirk i en pressemeddelelse.

Han hæfter sig især ved, at Finansministeriet med sin nye beregning anerkender, at udgifterne til kontanthjælp ville være markant højere, hvis folk valgte a-kassemedlemskabet fra og i stedet mødte op på socialkontoret og bad om kontanthjælp ved ledighed.
”Det faktum har de ikke tidligere villet tage med i deres beregninger”, siger Verner Sand Kirk, der mener, at de ændrede beregningsprincipper giver et mere sandfærdigt billede af, hvem der betaler dagpengene.
”Og det gør vores a-kassemedlemmer altså selv – ligesom de bidrager med et stort ekstra beløb til statskassen”, siger han.

Konklusionen i Finansministeriets nye regneprincipper er, at dagpengesystemet med den nuværende ledighed på 3,7 procent giver et stort overskud til statskassen.
”Faktisk skal vi op på en ledighed på 6,2 procent, før statskassen begynder at betale til dagpengesystemet. Det kommer ikke bag på mig, men det er meget epokegørende og glædeligt, at Finansministeriet nu anerkender, at det er sådan det hænger sammen”, siger Verner Sand Kirk.

sny

botMessage_toctoc_comments_9210