Ansættelsesforhold

Sygdom inden og under ferien

Foto: Shutterstock

Hvis du bliver syg op til eller under din ferie, kan du få erstatningsferie, hvis du følger reglerne for sygemelding og dokumentation.

Sygdom inden ferien

Hvis du er syg, når din ferie begynder, behøver du ikke holde din ferie. Du kan i stedet sygemelde dig efter de almindelige regler, der gælder i virksomheden. Det skal du gøre før mødetid på den dag, din ferie skulle begynde.  Hvis din arbejdsplads holder ferielukket, kan du sende en mail. Det er i alle tilfælde en god idé at sende en mail, så du har dokumentation for sygemeldingen.

Når du bliver rask, skal du oplyse din arbejdsgiver, om du ønsker at genoptage arbejdet, eller om du vil holde ferie i resten af den aftalte periode. Hvis du ønsker at bruge de feriedage, du ikke fik brugt på grund af sygdommen og derved holde ferie længere end den oprindeligt aftalte periode, kræver det dog arbejdsgiverens accept. Ellers skal du vende tilbage til aftalt tid og så holde resten af ferien senere. 

Bliver du rask og ikke kan genoptage arbejdet, fordi virksomheden er ferielukket, har du krav på fuld erstatningsferie. Så er du fx syg i hovedferien på tre uger, og virksomheden har lukket, har du krav på tre uger på et andet tidspunkt. Du skal dog sørge for at melde dig rask ved at sende en mail til din arbejdsgiver

Hvis du ikke når at få meldt dig syg inden normal arbejdstid, begynder du at holde din ferie, og så skal du melde dig syg efter reglerne om sygdom under ferien. Se nedenfor. 

Sygdom under ferien

Bliver du syg under din ferie, er der måske mulighed for at få erstattet noget af ferien. Hvis du har optjent 25 feriedage, kan du først efter 5 dages sygdom få resten af ferien erstattet (karensperioden).

Du kan altså maksimalt få erstattet 20 feriedage i det pågældende ferieår. Har du ikke optjent 25 feriedage, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal færre sygedage. 

Karensperiode gælder for hele ferieåret. Så hvis du er syg tre dage i din sommerferie, og to dage i din vinterferie, kan du herefter få erstatningsferie, hvis du bliver syg i din ferie i resten af ferieåret. Så selvom du får influenza, som du måske kun forventer varer et par dage, kan det godt betale sig at melde sig syg under ferien, da det kan få betydning for senere ferieafholdelse.

Der er to krav, som altid skal være opfyldt, inden der kan gives erstatningsferie:

  • Du skal melde dig syg med det samme, for karensperioden løber først fra underretning af arbejdsgiveren. Send gerne en e-mail til din arbejdsgiver, så du har dokumentation for, at der er sket sygemelding. Der kan i særlige tilfælde fraviges fra kravet om underretning, hvis sygdommen gør underretningen umulig.
  • Søg for lægelig dokumentation for, at du er syg. Du kan eventuelt høre din arbejdsgiver, om de kræver en lægeerklæring. Det er desværre dig selv, der skal betale for lægeerklæringen uanset hvad. Opholder du dig i udlandet, må du gå til en læge der og få en lægeerklæring.

Bliver du rask igen i ferien, kan du vælge at afholde den resterende del af ferien eller at vende tilbage på arbejdet. Men de dage, du får erstatningsferie for, kan du desværre ikke afholde i forlængelse af den aftalte ferie. Du skal vende tilbage til arbejdet til den aftalte dato, medmindre du kan aftale noget andet med din arbejdsgiver. Erstatningsferien afholdes som udgangspunkt på et andet tidspunkt efter de almindelige regler om ferieafholdelse.

botMessage_toctoc_comments_9210