Ansættelsesforhold, Arbejdsmiljø

Tilbage på arbejdspladsen trods coronavirus

En del private arbejdspladser har i ugerne efter påske åbnet for, at medarbejderne igen kan møde fysisk på arbejde. Læs her, hvilke retningslinjer arbejdsgiver og du selv skal følge, når I starter op igen.

Bliv hjemme hvis du er syg

Der er fortsat ingen tvivl om, at du skal blive hjemme, hvis du udviser det mindste tegn på sygdom. Har du været syg, bør du først vende tilbage til din arbejdsplads, når du er testet negativ for coronavirus.

Varsling af tilbagevenden

Flere medlemmer har spurgt, om arbejdsgiveren ikke skal give et varsel i forhold til tilbagevenden på arbejdspladsen. Det korte svar er nej. Din arbejdsgiver kan sagtens kalde dig ind på arbejde med blot én dags varsel, hvis der er behov for det. Hvis du er udfordret af det korte varsel, så tag en snak med din arbejdsgiver og se, om I ikke kan finde en løsning, der passer jer begge.

Pasningsproblemer eller har særlige familieforhold

Er du i den situation, at du fortsat har mindreårige børn hjemme, som har et pasningsbehov, så er det desværre ikke arbejdsgivers ansvar. PROSA opfordrer til, at du finder en alternativ pasning eller finder en løsning sammen med din arbejdsgiver, hvor du fortsat kan arbejde hjemmefra eller møde ind i et mindre omfang end først planlagt.

Har du børn med helt særlige pasningsbehov, som på grund af covid-19 ikke kan varetages i deres normale institution, så kontakt PROSA.Vi har blandt andet hjulpet et medlem, der stod over for at skulle vende tilbage til arbejdspladsen, men så ikke ville kunne se sit barn på grund af smittefare, fordi medlemmet så ikke længere ville være isoleret. Medlemmet ringede ind til PROSAs jurister og fik råd og vejledning til, hvordan man kunne vende problemstillingen med arbejdsgiveren.

Smittefare på arbejdspladsen

Arbejdsgiveren bærer ansvaret for, at arbejdet planlægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Jo flere man er samlet, jo mere påhviler det arbejdsgiveren at iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt. Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området handler blandt andet om at mindske smitterisikoen ved at holde afstand mellem de ansatte, ved at sikre adgang til en god håndhygiejne (adgang til håndvask og håndsprit) og ved at sikre medarbejderne undgår fysisk kontakt. Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer her: https://at.dk/spoergsmaal-svar/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

Du kan også tage en snak med din arbejdsmiljø- og/eller tillidsrepræsentant om at han eller hun løfter ansvaret for, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt under coronakrisen. Du skal også selv være aktiv i at forebygge smittefare.

Mere end 10 på arbejde

Vi har i Danmark fortsat forbud mod at forsamles mere end 10 personer ad gangen. Forbuddet gælder dog ikke arbejdspladser, så I må gerne være mere end 10 personer på arbejde på samme tid.

Storrumskontorer, mødelokaler og kantiner

Man kan derfor blive bedt om at møde ind på arbejdspladsen, selvom man sidder i et storrumskontor. Anbefalinger lyder, at der så skal være minimum 2 meter mellem hvert skrivebord. Hvis I på kontoret har skiftende arbejdspladser, skal der sprittes behørigt af og rengøres grundigt, inden en ny medarbejder indtager pladsen. Det bedste er derfor, at man i en periode dropper skiftet og arbejder fast ved den samme arbejdsstation.

Mindre rum som for eksempel små kontorer eller mødelokaler bør ikke benyttes af flere personer på samme tid. 

Kantiner må fra mandag den 18. maj servere buffet og fællesspisning igen, og i den forbindelse skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring kontaktflader, anvendelse af engangsredskaber og portionsskåle følges. Det anbefales fortsat, at man undgår at tilbyde siddende spisning i fælles lokaler. Hvis kantinen fortsat bruges til spisning, skal der være større afstand mellem borde og stole end normalt. Forskudte pauser anbefales derfor, så alle ikke spiser frokost samtidig.

Et medlem kontaktede PROSA, fordi arbejdsgiveren ville holde et fysisk teammøde med mere end 20 ansatte. Medlemmet var bekymret for smittefare og ville høre om, han kunne forlade mødet, hvis han følte sig utryg. Svaret fra PROSAs jurister var, at det kan medlemmet ikke umiddelbart, da det kan betragtes som arbejdsvægring. Anbefalingen lød derfor at kontakte arbejdsmiljørepræsentanten på forhånd og høre om, man kunne iværksætte særlige foranstaltninger til mødet, så alle følte sig trygge ved at deltage.

Forskudte arbejdstider og offentlig transport

Det anbefales, at arbejdsgiveren gør brug af forskudte mødetider, så alle ikke møder ind samtidig. Det gør det også nemmere for de medarbejdere, der bruger offentlige transportmidler, at komme på arbejde uden at komme for tæt på andre passagerer, hvis det er muligt at møde ind på skæve tidspunkter.