Overvågning i samfundet, It og samfund

Ulovlig logning skal stoppes nu

Den 1. juni blev der lagt sag an mod justitsministeren. Foreningen imod Ulovlig Logning stævnede Søren Pape for ikke at ophæve den logningsbekendtgørelse, som indebærer, at teleudbyderne skal registrere alle danskeres færden på internettet og deres brug af mobiltelefoni. Grunden til stævningen er, at EU-Domstolen har underkendt det bagvedliggende direktiv som et brud på de basale borgerrettigheder. Dermed underkendte den også den danske bekendtgørelse.

Så skulle man jo tro, at justitsministeren straks ville stoppe den ulovlige logning. Men nej, her mere end halvandet år efter dommen er der stadig ikke sket noget – ud over, at justitsministeren tænker. Og mens han tænker, skal logningen fortsætte, har han meddelt teleudbyderne. Og det er her, stævningen kommer ind i billedet. Det er et forsøg på at få ham til at holde op med kun at tænke, men også at gå i gang med at handle.

PROSA tog endnu en gang emnet op på Folkemødet på Bornholm i juni. Her diskuterede vi sammen med politiet, politikerne og formanden for Foreningen imod Ulovlig Logning, hvorfor det er nødvendigt at opretholde en ulovlig praksis. Politiet og justitsministeren mener, at logningsdata er et godt redskab, som de gerne vil fortsætte med at bruge, så længe der ikke findes bedre alternativer. Der opklares sager på baggrund af logningsdata, og udleveringen af logningsdata er underlagt domstolskontrol, hævdes det. Det er dog svært at se på de evalueringer, der er gennemført om brugen af logningsdata, at det er så godt et værktøj, som politiet hævder.

Selvfølgelig vil politiet gerne have adgang til så mange oplysninger og værktøjer som muligt, når sager skal efterforskes og opklares. Og det kan være endog meget svært at gå med til at afskaffe et eksisterende værktøj, når det ikke vides, hvad der kommer i stedet. Men det, at noget kan være godt for politiet, må ikke være det bærende element for at opretholde en ulovlig forvaltning. I yderste konsekvens indebærer det jo, at politiet kan skalte og valte med data om borgerne efter forgodtbefindende. Og det er trods alt ikke en politistat, vi lever i eller ønsker os.

PROSA støtter sagen mod ulovlig logning, da vi gerne vil være med til at bekæmpe den massive og retskrænkende overvågning af vores privatliv. Brugen af teknologien til at tilsidesætte borgerens grundliggende rettigheder skal stoppes. Bare fordi noget kan lade sig gøre, er det ikke det samme som, at det er ønskeligt. EU-Domstolen slog i hvert fald fast med syvtommersøm, at den uspecifikke masseregistrering af alle borgere gennem logningsdirektivet er ulovlig.

Det kan undre, at vi er kommet så langt ud, at det er nødvendigt med at sagsanlæg fra borgerne for at få stoppet åbenlyse ulovligheder. Her burde der da også være nogle ansvarlige politikere, der kom på banen. Så få dog stoppet den ulovlige logning nu.

botMessage_toctoc_comments_9210