Fagforeningernes rolle, Studerende

Universiteter stopper eksklusive sponsorater

Tegning: Lars Refn

Op til studiestart har flere af landets universiteter lukket for sponsoraftaler, hvor fagforeninger og a-kasser køber sig eksklusiv adgang til nye studerende.

Det er slut med, at fagforeninger og a-kasser indgår eksklusivaftaler til titusindvis af kroner med rusvejledere og tutorer på landets universiteter for at få adgang til at møde de nye studerende på de videregående uddannelser.

Det er konsekvensen, efter at ledelsen på Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og Copenhagen Business School (CBS) har strammet kraftigt op på reglerne for sponsorater fra eksterne samarbejdspartnere. En praksis, der havde udviklet sig til en millionforretning med en regn af gaver og fester til de studerende og krav om at holde andre fagforeninger væk.

”Eksklusivaftaler er strengt forbudt og gælder samtlige brancher og introforløb. Sponsoratet skal være politisk neutralt og må ikke indeholde eller fremme nogen form for diskrimination”, står der blandt andet i CBS’ nye retningslinjer.

Både Dansk Magisterforening, Akademikernes A-kasse, Djøf og CA har tidligere indgået eksklusivaftaler, som afskærer andre relevante fagforeninger fra at møde de nye studerende. I mange tilfælde er rusvejlederne også blevet pålagt at tale positivt om deres sponsor.

Alene i 2018 indgik AU-rusvejledere kontrakter for minimum en million kroner med fagforeninger og a-kasser. På CBS var beløbet mindst 307.000 kroner i 2018.

Åbenhed og neutralitet

Prosabladets afsløringer fik i efteråret 2018 flere universiteter til at varsle nye regler. Aarhus Universitet fastslår blandt andet, at aftalerne med fagforeninger og virksomheder om studiestartaktiviteter skal tilstræbe åbenhed og sikre neutralitet.

”Ydelsen må ikke omfatte en eksklusivforpligtelse”, lyder det i vejledningen fra AU.

Sponsoratet må heller indeholde en forpligtelse for tutorer eller andre AU-ansatte til at omtale samarbejdspartneren positivt, og samarbejdspartneren må ikke få bestemmende indflydelse på den aktivitet, der sponsoreres.

Slut med markedsføring

I en lang række kontrakter fra 2018, som Prosabladet har set, var der desuden krav om, at sponsoren fik adgang til at udsende e-mails med markedsføringsmateriale til alle studerende på studiet. Men den mulighed er også lukket ned nu.

”AU kan ikke forpligte sig til at udsende e-mails til de studerende med markedsføringsmateriale eller inkludere markedsføringsmaterialerne i obligatoriske uddannelsesaktiviteter”, står der i den nye vejledning.

Både CBS og Aarhus Universitet har desuden indført regler om, at alle sponsorater skal underskrives af studieledelsen. Det sker for at undgå, at tutorer og rusvejledere på egen hånd indgår økonomiske aftaler med eksterne partnere.

Det var Københavns Universitet (KU), der først satte en stopper for eksklusivaftalerne med et såkaldt hyrdebrev fra rektor Henrik C. Wegener. Det er nu op til de enkelte fakulteter at sikre, at de nye aftaler til brug for studiestarten 2019 er i overensstemmelse med hyrdebrevet, oplyser KU til Prosabladet.

Mærkbar forskel

PROSAs formand Niels Bertelsen glæder sig over de nye regler, som har den umiddelbare effekt, at PROSA er inviteret med til langt flere arrangementer ved studiestarten.

”Det er glædeligt at se, at uddannelsesinstitutionerne har taget sagen alvorligt. Stor ros for det, og vi kan tydeligt mærke, at der nu er ryddet op i eksklusivaftalerne, og at der er fair spilleregler. Det betyder, at vi nu kommer i kontakt med langt flere it-studerende, og at vi tidligt i forløbet kan fortælle dem om PROSA”, siger Niels Bertelsen.botMessage_toctoc_comments_9210