Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet

Værdigheden tilbage på jobcentrene

Det er tiltrængt, at beskæftigelsesministeren vil have værdigheden tilbage på landets jobcentre, mener Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA.

Der er alt for mange mennesker, som i tidens løb har fået en uværdig og nedbrydende behandling på de danske jobcentre. De oplever at blive mødt med mistillid og med en forventning om, at de er ude på at snyde systemet og i virkeligheden slet ikke ønsker at arbejde.

Derudover har vi igen og igen hørt bekymrende historier om, at syge mennesker chikaneres og stilles nærgående og fornedrende spørgsmål, når de møder jobcentrene. Det er ikke tilfældigt og ikke noget, som sagsbehandlerne bare har fundet på. Der har været lagt op til det fra det politiske system.

Derfor er det også meget positivt, at der nu kommer en signalændring fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der fastsætter, at en værdig behandling af de arbejdsløse skal være et af ministeriets treårige beskæftigelsespolitiske mål. Det er en kærkommen retningslinje for jobcentrene og kommunerne, som nu skal tænke aktivt i værdig behandling af deres borgere.

Selvværd nedbrydes

Der er ingen, som kommer tættere på arbejdsmarkedet ved at blive behandlet uværdigt. Tværtimod kan der ske det, at den arbejdsløses selvværd nedbrydes af systemet. Det flytter folk længere væk fra at få et arbejde.

Jeg lægger stor vægt på, at beskæftigelsesministeren fremhæver den uværdighed, som syge og arbejdsløse i almindelighed er blevet mødt med. Jeg håber, at det betyder, at målet bliver taget alvorligt alle steder i beskæftigelsessystemet.

Vend skuden

Det er tid til at vende skuden. Kommunerne gør meget godt og har ofte gode intentioner, men der er alt for mange historier om nedbrydende, umyndiggørende og uværdige forløb for enkelte mennesker, som egentlig bare gerne vil have et arbejde.

Da beskæftigelsesministeren trådte til, hilste vi ham velkommen og gjorde det klart, at en af vores topprioriteter i beskæftigelsespolitikken var at få gjort op med den uværdige behandling, som for mange arbejdsløse møder i vores system. Det er fremragende, at ministeren nu sender et klart signal til kommunerne om, at den uværdige behandling skal stoppe.

Nu handler det om at få en gennemgribende kulturændring i de kommuner og jobcentre, hvor vi ser problemer igen og igen.

På grund af GDPR udfordringer er kommentarmodulet midlertidigt deaktiveret.