It og samfund

Vejen til grøn teknologi

Det bæredygtige begreb ”grøn it” bliver en konstant faktor i fremtidens udvikling af it-branchen. Men hvad dækker udtrykket over? Prosabladet har spurgt Dansk Industri, Microsoft Danmark og brancheorganisationen IT-Branchen.

Christian Hannibal

Digitaliseringspolitisk chef hos Dansk Industri

Hvad er grøn it?

Når vi bruger vores computere, er vi med til at påvirke det globale klima på grund af energiforbruget. Men grøn it kan være med til at mindske energiforbruget, både ved at bruge mindre strøm, end vi bruger nu, og ved at fremme innovative it-løsninger, der kan mindske CO2-udledningen i resten af samfundet.

På den måde består grøn it af to dele: At mindske det nuværende forbrug og at komme med løsninger på andre branchers forbrug.

Hvordan bliver vi grønnere?

Det er mærkeligt, hvis man ikke griber i egen barm, så det skal vi selvfølgelig gøre og se, om der er nogle ting, vi kan skrue ned på, for eksempel ved at lave grønnere datacentre. Når Google bygger datacentre i Danmark, bygger vi samtidig solcelleparker, så vi får grøn strøm. På den måde får den it, vi bruger, et mindre CO2-­footprint end ellers.

It-branchen er i høj grad en del af løsningen

Det vigtigste er dog den større dagsorden om, hvad vi kan gøre for resten af samfundet. I 2008 blev der lavet en handlingsplan for grøn it. Dengang stod it for to procent af den globale CO2-udledning. Det tal ville man gerne have ned, men det er måske endnu vigtigere, hvad vi kan gøre for at reducere de andre 98 procent.

Vi kan godt gøre noget ved at regulere os selv, men vi kan gøre mere ved at gøre andre brancher mere grønne. It-branchen er i høj grad en del af løsningen.

Anders Thomsen

Direktør for politik og strategi hos Microsoft Danmark

Hvad er grøn it?

Der er to komponenter i grøn it. Den ene er, at vi som branche skal sørge for, at de produkter og løsninger, vi leverer, har et minimalt klimaaftryk og er så bæredygtige som muligt. Den anden del er den, hvor it hjælper andre brancher og samfundet generelt med at blive mere bæredygtige og med at nedbringe klimaaftrykket.

Når vi udvikler nye løsninger, skal vi sørge for, at de bliver så grønne som muligt

Microsoft har opereret CO2-neutralt siden 2012, hvor vi indførte en intern skat på CO2-udledningen i Microsoft – det vil sige eksempelvis på medarbejdernes rejser. Og i takt med, at vi har bygget datacentre, og cloud er kommet til at fylde mere og mere, har vi løbende arbejdet med at få mere vedvarende energi ind i datacentrene, og i det hele taget gjort dem mere energieffektive.

Hvordan bliver vi grønnere?

Når vi udvikler nye løsninger, skal vi sørge for, at de bliver så grønne som muligt. Og det er et parameter, der skal ind fra start. Det har det måske ikke været så meget tidligere.

En anden mulighed er at fokusere på, hvor meget vi kan få op i cloud-løsningen, uanset om det drejer sig om vores egen eller andre af de store cloud-udbydere, for det er bare mere energieffektivt at køre i de store datacentre kombineret med, at vi har mulighed for at drive dem med så meget vedvarende energi som muligt. Det er ikke kun os, men også vores kolleger og konkurrenter i branchen, der går den vej. Undersøgelser viser, at det er op til 90 procent mere energieffektivt at bruge cloud end at have ens eget lille serverrum.

Sif Neldeborg

Politisk konsulent med ansvar for bæredygtighed hos IT-Branchen

Hvad er grøn it?

Der er mange forskellige facetter af grøn it. Vi vil gerne have klimapositive datacentre, som kører på grøn strøm. De skal være optimerede, så de bruger lavenergiudstyr og på en måde, så man bruger det, der er. Eksempelvis synes vi, det er rigtig vigtigt, at den varme, der bliver genereret i datacentrene, bliver sendt videre til varmenetværket. På den måde bliver datacentret en varmeressource frem for noget, der står og bruger strøm.

I Oslo opvarmer man 15.000 boliger med varmen fra ét datacenter. Det er dumt at bruge ressourcer på at køle, når man kan sende varmen et andet sted hen. Alternativt kan man lave varmen om til strøm. Det er der en finsk virksomhed, der har teknologien til.

Det er dumt at bruge ressourcer på at køle, når man kan sende varmen et andet sted hen

En anden vigtig del er bæredygtig software. Det handler om, at du kan skrive kode, der fylder meget og kræver meget strøm at afvikle, og man kan skrive kode, der ikke gør. Det skal vi huske at gøre, især når vi laver de store it-systemer hos SKAT eller Politiet. Der er ingen grund til, at systemerne skal bruge en masse strøm, når det er muligt at lave dem, så de bruger en tiendedel.

Hvordan bliver vi grønnere?

Det gør vi dels ved at have grønnere datacentre, dels ved at skrive bæredygtig software. En tredje ting, vi skal til at vægte, er cirkulær økonomi. Det vil sige, at når stat, kommune og regioner køber it ind, så skal det indtænkes, at det skal holde længe, og at alt kan genbruges. Det skal simpelthen være bæredygtigt.