Uddannelse, Fagforeningernes rolle

”Vi medbringer airbeds, beer pong borde, soundbox, mega twister og den første øl til alle”

Fagforeninger og a-kasser byder sig til over for de nye studerende på CBS i København med sponsorater, fester og præmier for at hverve dem som nye medlemmer. Men der medfølger ofte et krav om, at de studerende ikke må invitere andre foreninger med. CBS stopper nu de kritisable eksklusivaftaler.

Landets fagforeninger og a-kasser kæmper med næb og klør for at få foden indenfor ved studiestarten på Copenhagen Business School (CBS), hvor der hvert år starter flere tusinde nye studerende. Bevæbnet med penge og gaver har organisationerne udset sig de højere læreanstalter som en moderne kampplads, hvor de bekriger hinanden for at hverve medlemmer blandt de nye studerende, som med tiden kan blive betalende kunder i butikken.

Alene i 2018 har fem forskellige fagforeninger og a-kasser pumpet over 300.000 kroner ind i arrangementer under studiestarten på CBS i form af kontante sponsorater. Dertil kommer præmier, gaver, underholdning og fester for et ukendt beløb.

Det viser en aktindsigt, som Prosabladet har fået i de kontrakter, som Finansforbundet, CA, Akademikernes A-kasse, DJØF og Kommunikation & Sprog har indgået med de enkelte studieretninger på CBS.

I næsten halvdelen af kontrakterne indgår der krav om, at sponsoren sikres eksklusiv adgang til at promovere sig over for de nye studerende under introforløbet, og at andre fagforeninger og a-kasser derfor ikke må være til stede. Desuden får organisationerne typisk lov til at designe op til fem opslag på studiets Facebook-side rettet mod de nye studerende, ligesom de uddeler gaver og såkaldte goodiebags.

Dermed gør CBS sig skyldig i præcis samme forskelsbehandling, som i oktober fik rektorerne på Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet til at sætte en omgående stopper for eksklusivaftalerne.

CBS oplyser til Prosabladet, at man hidtil ikke har haft faste regler for samarbejdet med fagforeninger og a-kasser, og at flere af kontrakterne har været forhandlet via selvstændige studenterforeninger på vegne af studierne eller via studerende, der ikke har været ansat på CBS.

Moralsk forkasteligt

Men CBS har nu iværksat en procedure for indgåelse af sponsorkontrakter – blandt andet for at stoppe eksklusivaftalerne, forklarer Rie Snekkerup, der er studiechef ved CBS.

- Vi kan ikke leve med, at der eksisterer eksklusivaftaler med fagforeninger og a-kasser. Da vi opdagede det, ringede alarmklokkerne med det samme. Derfor er vi i fuld gang med at udarbejde nye standardkontrakter, der skal træde i kraft i 2019. Vi vil gerne indgå samarbejde med fagforeninger og a-kasser, men det skal ikke basere sig på at holde andre ude. Der skal være fri konkurrence, siger Rie Snekkerup, der betegner eksklusivaftalerne som ”moralsk forkastelige”.

Hun understreger, at de nye studerende på CBS i fremtiden ikke skal mødes af virksomheder eller fagforeninger, hvor der er nogle uklare økonomiske interesser på spil.

- Studiestarten er et sted, hvor der kommer en masse usikre, nysgerrige og sårbare unge, som træder ind i en helt ny verden. De er ikke i stand til at gennemskue, hvis der er et økonomisk afhængighedsforhold mellem introvejlederne og den fagforening eller virksomhed, der er inviteret indenfor. Derfor skal det stå klart for alle, hvad samarbejdsaftalerne bygger på, siger Rie Snekkerup.

Mega twister og sound box

Blandt de fagforeninger og a-kasser, der har sponsoreret studiestartsaktiviteterne på CBS, er CA klart den mest offensive samarbejdspartner med 20 ud af de 46 kontrakter, der er indgået i 2018. Den samlede værdi af de kontante beløb er 151.000 kroner, som betales af CA, der betegner sig selv som karrierepartner og a-kasse for højtuddannede i erhvervslivet. I samtlige kontrakter betinger CA sig eneret til at møde de studerende under studiestarten med en formulering om, at studiet forpligter sig til ikke at samarbejde med andre a-kasser.

Til gengæld er CA i festhumør, når det gælder andre dele af kontakten, og tilbyder både bowling, sumodragter, sportstasker og i nogle tilfælde egentlige loungefester ved studiestart.

”CA afholder lounge den 31/08 2018 klokken 17.00 i Kongens Have. CA medbringer airbeds, beer pong borde, soundbox, mega twister og den første øl til alle”, skriver CA i kontrakten med de cirka 180 studerende på bacheloruddannelsen i Service Management. Kontrakten rummer også et kontant beløb på 7.500 kroner.

Bonusordning til introvejledere

Fagforeningerne og a-kasserne har også fundet andre smarte metoder til at få introvejlederne til at knokle for dem, så der kommer endnu flere indmeldelsesblanketter retur til organisationerne. I en række af de kontrakter, som Prosabladet har læst, er der indbygget en bonusordning, så sponsoratet stiger, jo flere nye studerende, der melder sig ind. Arrangørerne forpligter sig også til at bære forbundets eller a-kassens t-shirts med logo for at promovere sponsoren.

Eksempel på en kontrakt mellem DJØF og de CBS-studerende på HA Almen.

Eksempelvis har Akademikernes A-kasse (AKA) tegnet et sponsorat på 10.000 kroner med HA (kom) på CBS med krav om eksklusivitet, så AKA er den eneste a-kasse, der er repræsenteret på introforløbet. Samtidig skal de studerende levere ”promovering og konstruktiv omtale af AKA”.

A-kassen køber sig også retten til at holde et 30 minutters oplæg og får to opslag på studiets Facebook-gruppe. Men sponsoratet kan vokse til 15.000 kroner, hvis der kommer indmeldinger nok i AKA. Hvert nyt medlem giver således yderligere 75 kroner til studiestartsarrangementet.

Samme opskrift bruger både CA, DJØF og Finansforbundet, der i en kontrakt til 4.000 kroner med HA (psyk) skriver, at sponsoratet stiger til 10.000 kroner ved en medlemshvervning på 80 procent af de 150 studerende. Desuden afholder Finansforbundet en lounge med strandstole, juice, chips og nødder.

Sponsorerne på CBS

Samlet set har de enkelte studier modtaget 307.900 kroner i sponsorater fra fem forskellige fagforeninger og a-kasser i forbindelse med studiestarten 2018. Beløbet omfatter ikke de bonusordninger, hvor sponsoraterne vokser, jo flere indmeldelser der er i den enkelte fagforening/a-kasse.

Oven i de kontante betalinger kommer såkaldte goodiebags, præmier, gaver, biografbilletter, bowlingaftener, forplejning og egentlige lounge-arrangementer.

CBS-sponsoraterne fordeler sig således i 2018:

CA        151.000 kr.

Finansforbundet    28.500 kr.

Akademikernes A-kasse    25.000 kr.

Kommunikation & Sprog    17.000 kr.

DJØF        86.400 kr.

I alt        307.900 kr.    

botMessage_toctoc_comments_9210