Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Kompetenceudvikling

”Virksomhedspraktik må ikke bare være billig arbejdskraft”

PROSA har leveret skyts til et fælles høringssvar fra Fagbevægelsens Hovedorganisation om en ny og enklere lov om den aktive beskæftigelsesindsats. ”Høringssvaret byder ind med en opstramning af loven om virksomhedspraktik, og den er tiltrængt”, siger Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA.

 

En ny og lettere forståelig lov om den aktive beskæftigelsesindsats forventes at træde i kraft den 1. juli i år. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har afsendt et høringssvar om loven, hvor PROSA især er tilfreds med at have bidraget med forslag til en opstramning af brugen af virksomhedspraktik.  

- Høringssvaret byder ind med en opstramning af loven om virksomhedspraktik, og den er tiltrængt. Virksomhedspraktik må ikke bare være billig arbejdskraft, men skal have et formål, og det skal enten være en almindelig ansættelse eller tilegnelsen af særlige kompetencer, siger Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA.  

Det er især i evalueringen af virksomhedspraktikkerne, PROSA ønsker strammet op. Der skal måles på den enkelte lediges udbytte af praktikken, ligesom der skal følges op på udbyttet, når det vurderes, om en virksomhed fremadrettet skal kunne ansætte ledige i virksomhedspraktik.

PROSAs indstilling til høringssvaret lyder blandt andet således:  

”(…) i det omfang der skal laves denne type aftaler, skal succeskriteriet for aftalen være noget der kan måles på den enkelte ledige. Ellers er det bare skjult statsstøtte til disse virksomheder der får gratis eller billig arbejdskraft.”  

I det samlede høringssvar fra FH er det blevet til:  

”Der skal i aftalen være klare aftaler om jobsigtet med praktikken, og der skal efterfølgende følges op på om sigtet bliver nået.”  

I indstillingen fra PROSA står også:  

”(…) formålet med praktikken skal være at den ledige enten kommer i job eller tilegner sig nogle meget specifikke kompetencer. (…) Det er derfor centralt at der for den enkelte ledige er nogle konkrete mål med praktikken, og at der bliver fulgt op på om disse mål bliver nået, samt at der bliver fulgt op på virksomheden – også på tværs af jobcentre – i hvilket omfang de blot benytter sig af ordningen til at få ulønnet arbejdskraft.” 

I det samlede høringssvar fra FH fremgår det:  

”Er der ikke sket målopfyldelse med virksomhedspraktikken, indgår den lediges vurdering af praktikkens kvalitet ligeledes i dialogen mellem ledige og jobcenteret, og efterfølgende i en dialog med virksomheden om det fortsatte samarbejde med jobcenteret”.  

Læs hele indstillingen fra PROSA til høringssvaret fra FH.

botMessage_toctoc_comments_9210