Kontingent for efterlønsmodtagere

Kontingent pr. måned gældende fra 01.01.2016

Efterlønsmodtagere (fradragsberettiget)
Fuldtidsforsikret 569 kr.
Deltidsforsikret     458 kr.

Pensionistmedlemskab?

Som medlem af PROSA på efterløn har du nu mulighed for at vælge mellem almindeligt medlemskab med ovenstående kontingent eller pensionistmedlemskab.

I begge tilfælde skal du fortsat betale kontingent til a-kassen for at kunne modtage efterløn.

Er du stadig på arbejdsmarkedet?

Hvis du stadigt i større eller mindre omfang er aktiv på arbejdsmarkedet, fortsætter du som hidtil og beholder dine fulde rettigheder og pligter. Det betyder, at du fortsat kan bruge PROSAs individuelle eller kollektive medlemsservice, deltage i udvalgsarbejde og netværk, vælges til og har stemmeret til PROSAs demokratiske organer.Har du forladt arbejdsmarkedet?

Hvis du ikke er, eller har planer om at være, aktiv på arbejdsmarkedet, kan du i stedet vælge pensionistmedlemskab, og derved fortsætte som medlem af PROSA for et beskedent kontingent (se kontingentet her). Som pensionistmedlem modtager du Prosabladet og kan deltage i PROSAs forskellige arrangementer, men du har ikke stemmeret og du kan ikke vælges til politiske poster.

Du skal som efterlønner fortsat betale til a-kassen for at modtage efterløn.

Hvad gør du?

Ønsker du at overgå til pensionistmedlemskab, skal du udfylde denne formular.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medlemsregistreringen på 33364141 eller medlemsreg@prosa.dk

Sidst revideret

15. juni 2017