Kontingentfritagelse i visse situationer

Fritagelse for betaling af den statslige del af a-kassekontingent (Statsbidraget):

I visse tilfælde giver arbejdsløshedsloven mulighed for at give fritagelse for betaling af den statslige del af kontingentet -  medlemsbidraget. Fritagelsen gælder ikke efterlønsbidraget.

a) Hvis du bliver frihedsberøvet i mere end 30 dage.

Fritagelsen gives fra periodens start til slut, hvis vi får oplysning om, at du er frihedsberøvet inden 8 uger fra periodens start.

b) Hvis dine dagpengeret er ophørt.

Du skal fortsat være tilmeldt jobcenteret som ledig,
Du skal dog være opmærksom på, at din ret til efterløn ophører, hvis du benytter dig af tilbuddet om fritagelse for betaling af medlemsbidraget efter du er fyldt 50 år.

c) Hvis du er voksenlærling

Betingelsen er at du er over 30 år, og betaler efterlønsbidrag

d) Hvis du deltager i en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til at blive optaget som dimittend i a-kassen.

Hvis du er over 30 år skal du fortsat betale efterlønsbidrag. Den samlede indtægt må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen, og beskæftigelseskravet skal være opfyldt på grundlag af arbejde forud for uddannelsen.

Hvis du er under 30 år er der ingen betingelser, dog må du ikke tjene mere end det maksimale dagpengeniveau.

Herudover er der nogle fælles betingelser knyttet til de enkelte muligheder.

Du skal søge skriftligt, og du kan ikke få ydelser fra a-kassen, mens du er fritaget.

Du må heller ikke få hjælp til forsørgelse (socialhjælp)  eller have indtægt.

Kontakt vores medlemsregistrering på

medlemsreg@minakasse.dk
Tlf 33 36 41 41 eller
PROSA - Medlemsregistreringen
Vester Farimagsgade 37A
1606 København V

hvis du vil ansøge eller vide mere.

Sidst revideret

15. juni 2017