Nyhed
Intet news_id angivet

Kommentarer

###BLOG_COMMENT_NUM###

07.11.08   |   kl.14:49   |   Jesper Kiel

Delegeretvalget i PROSA/STUD har fundet sted på PROSA/STUDs generalforsamling 5. oktober og man kan ikke melde sig som delegeret længere, med undtagelse af Aalborg Universitet som har fået frist til 7. nov.

###BLOG_COMMENT_NUM###

25.12.08   |   kl.20:01   |   Niels Frølich

Det er med en lettere forbavselse, jeg læser interviewet med de to faglige sekretærer, Steen Andersen og Eva Christensen, der ikke genopstillede på den netop afviklede DF. Min forbavselse skyldes, at jeg ikke kan genkende det billede de to tegner af Prosas udvikling, endsige deres grunde til ikke at genopstille.

Det ikke rigtigt at Prosa er ved at udvikle sig i neoliberal retning - foreningen står som altid fast på at aktive medlemmer er kernen i fagforeningsarbejdet og den modsætning de to opstiller mellem klassisk fagforeningsarbejde og den såkaldte "neoliberale" linje er et fantasifoster. At overesnkomstarbejdet er nedprioriteret har heller intet på sig - tværtimod fylder det enda temmeligt meget, selvom langt det overvejende flertal af Prosas medlemmer ikke har og ikke vil få en overenskomst. Der hersker mig bekendt ingen uenighed omkring vigtigheden af overenskomster. Det der er tale om, er derimod naturlige interessemodsætninger mellem de lokalafdelinger, der repræsenterer medlemmer henholdsvis med og uden overenskomst angående anvendelsen af foreningens resourcer: Men det er interessemodsætninger, der kan løses - der er bare sket det de sidste ti år at de afdelinger, der repræsenterer det store overenskomstløse medlemsflertal er begyndt systematisk at arbejde for, at de får en indflydels i foreningen, der svarer til deres medlemstal og økonomiske input.

At antyde at foreningen har saboteret Steen Andersens og Eva Christensens arbejde er lidt af provokation, al den stund de to faglige sekretærer sammen eller hver for sig på grund af forsømmelser, sjusk og direkte modarbejde:
- Har tabt aktivisterne på det tidligere Rigshospital
- Har bragt medlemmer i alvorlige vanskeligheder på en arbejdsplads i den offentlige sektor
- Aldrig kom igang med arbejdet i den offentlige sektor op til kommunalreformen

Derfor må deres beslutning om ikke at genopstille hilses velkommen som en kærkommen anledning til fornyelse. Den netop afsluttede DF har naturligvis besluttet at spænde et sikekrhedsnet ud under de afdelinger, der hidtil har benyttes sig af de faglige sekretærer arbejde indtil de om kort tid har overdraget deres viden og arbejdsområder. I den forbindelse står det forhåbentligt klart for de to afgående faglige sekretærer, at der er tale om en afviklingsordning, hvor de midler der afsat til overgangsordningen på ingen måde kan bruges til at opbygge en anden konstruktion, med de to som deltagere.

###BLOG_COMMENT_NUM###

02.01.09   |   kl.11:22   |   Thomas Kølle (Hovedkasser

Jeg vil gerne komme med en afklaring.

Det er rigtigt at der på et tidspunkt ikke blev bevilget 8 millioner kr.

Det som der mangler at blive nævnt i artiklen var at disse penge blev ansøgt til det kommunale område, et område hvor Prosa slet ikke kan strejke. Derfor påvirkede denne manglende beviling ikke noget.

Senere på året, da Prosa/Offentlig's medlemmer rent faktisk kunne komme i strejke, vil jeg gerne nævne at her gjorde Prosa sig klar til kamp.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.01.09   |   kl.14:24   |   Niels Bertelsen

Kære Henrik,

Du har desværre ret i, at der i forbindelse med HB-mødet i december blev brugt flere penge til den efterfølgende middag end vores regelsæt påbyder. Og det er jo beklageligt at HB overtræder det regelsæt som var fastsat samme eftermiddag. Det er ikke acceptabelt og det viser at der er behov for skærpe opmærksomheden omkring vores regler.
Der er nu blevet kigget på den konkrete overskridelse. Noget af overskridelsen skyldtes, at vi var nødt til at foretage en bindende bestilling for et antal deltagerne hos restauratøren lang tid i forvejen – og inden vi faktisk vidste, hvor mange der ville deltage. Et problem mange andre har, særligt i julemåneden, hvor der er rift om pladserne til julefrokosterne. Der var desværre mange afbud i sidste øjeblik – blandt andet på grund af sygdom. Og så kommer vi til at betale for de bestilte pladser. Konkret kan vi herudover konstatere, at vi ved denne julefrokost ikke klart nok havde fortalt deltagerne (og restauratøren) hvilken ramme der var til rådighed, og da ingen følte den fornødne ansvarlighed, blev regningen lukket alt for sent. Det er altså nødvendigt fremover at styre dette meget hårdere.

Sagen har været behandlet i Økonomiudvalget, som er den normale procedure for, hvordan overskridelser af de økonomiske retningslinier behandles. Ligesom dig, er udvalgets medlemmer ikke tilfredse med sagen og de har indskærpet over organisationen, at fremover skal deltagerne informeres om rammerne for et arrangement, således at de selv kan være med til at sikre, at den ikke overskrides, den ansvarlige for arrangementet skal løbende følge op og restauratøren skal have rammen fortalt på forhånd, således at han er vidende om, hvad der dækkes af PROSA.

Heldigvis er sådanne overskridelser ikke noget, der sker ofte i PROSA, og jeg skal gøre mit til at der ikke fremover kommer sager af tilsvarende karakter.

Med venlig hilsen

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.01.09   |   kl.15:36   |   Mikkel Nonboe

Hej Niels og Henrik

Jeg har også med bekymring hørt at den nyvalgte hovedbestyrelses middag i december kom til at overskride budgettet.

Trælst at det kunne gå galt efter "pampercirkulæret" lige var blevet vedtaget.

Vi har jo i PROSA en stolt tradition med ikke at kaste rundt med medlemmernes penge.

Derfor er jeg glad for at et medlem stiller skarpt på problemet, samt at både Økonomiudvalg og formand ikke mener det er acceptabelt.

Det vigtige er nu at undgå at det kan ske igen.

Så kunne Niels løfte sløret på hvad hvilke konkrete måder vi kan bruge for at undgå det sker igen ?

/vh
Mikkel Nonboe. Medlem af PROSA ØST samt formand for redaktionsudvalget

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.01.09   |   kl.09:25   |   Niels Bertelsen

Hej Mikkel

Jeg tror mest det handler om at få genopfrisket regelsættet. Det er heldigvis sjældent, at det går galt, så jeg mener ikke, der er behov for yderligere tiltag indtil videre. Det vedtagne regelsæt indeholder både rammerne for et arrangement, men også en procedure, der sikrer, at hvis rammerne ikke overholdes, skal det indberettes til Økonomiudvalget. Herudover har vi valgte kritiske revisorer, som bl.a. har til opgave at sikre, at de interne retningslinier overholdes, og hvis ikke, skal de afgive en kritisk rapport til hovedbestyrelsen og delegeretforsamlingen. Alene det forhold, at denne sag er til debat viser, at vi ikke holder det hemmeligt, når der sker en overskridelse, og den opmærksomhed der er, når reglerne ikke overholdes er jo også med til at sørge for, at det ikke sker alt for tit.
Der er nu sat gang i følgende, som burde forhindre fremtidige sager
1. De gældende regler indskærpes over for de relevante dele af PROSA
2. Den ansvarlige for et arrangement forpligtes til at sikre, at både deltagerne og det sted arrangementet holdes, er oplyst om rammerne for arrangementet
3. Det skal understreges over for deltagerne, at de også har et (med)ansvar for, at reglerne overholdes

Med venlig hilsen

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

21.01.09   |   kl.18:49   |   Jesper Gødvad

Hej Alle
Jeg har selv været med til diverse arrangementer og kun en enkelt gang har beløbet oversteget pampercirkulæret. Dengang var det, så vidt jeg husker, fordi nogen havde valgt en relativ dyr vin til deres mad, men de betale selv differencen.
Niels Bertelsen skriver i punkt 3 at folk har et medansvar, hvilket jeg er helt enig i. Alle deltagerne kender jo beløbene, som endda er forhøjede til særlige anledninger som julefrokost jo er. Så vidt jeg husker, blev beløbsgrænserne endda behandlet på et hovedbestyrelsesmøde tidligt i 2008 hvor kun tre stemte mens alle andre stemte blankt. Derefter er beløbsgrænserne blevet behandlet igen med en (rimelig) forhøjelse til følge – eller tager jeg fejl?
Begrænsningerne kan derfor ikke være en overraskelse for den enkelte – og slet ikke når den samlede overskridelse er på 50%, hvilket jo dækker at nogen er over mens andre er under.
Hvorom alting er, synes jeg det er lidt tarveligt at Niels Bertelsen skal kommentere på dette emne. Det kunne passende være hovedkasseren eller personerne selv.

###BLOG_COMMENT_NUM###

22.01.09   |   kl.09:12   |   Thomas Kølle - Hovedkasse

Tak for indlæget, som jeg er blevet opfordret til at svare på. Jeg tror det er vigtigt at have åbenhed om forhold som disse. Andre fagforeninger er sikkert mere overdådige end Prosa, men det giver os ingen ret til at sige vi har "fortjent" mere en reglerne giver. Jeg tror nu heller ikke der var nogen af deltagerne på julefrokosten der tænkte sådan. Overskridelsen "skete bare".

Det der skete på hovedbestyrelsens middag var forkert. Men så mange faktorer spiller ind at vi har valgt at løse det for fremtiden i stedet for fortiden. Økonomiudvalget har før haft overskridelser på bespisninger, men dette har f.eks. været hvis et folketingsmedlem har deltaget, eller der har været en helt speciel ting der har gjort at Prosa's regelset ikke har kunne holde. Hvis man gerne vil igennem med nogle holdninger kan Jensens bøfhus nogen gange være den forkerte ramme. Det skal dog siges at overskridelser er meget sjældne, og burde nok være nul.

Hovedbestyrelsens julefrokost har været den første overskridelse hvor det for mig slet ikke gav mening. Jeg deltog selv på julefrokosten, og så ikke selv overskridelsen idet jeg sad ved en gruppe der holdt sig inden for reglerne.

Det er nu de administrative regler der bliver kigget på. Hovedbestyrelsesmedlemmer skal slet ikke præcenteres for muligheden til overskridelser.

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.01.09   |   kl.14:19   |   Louise Bjørn Jacobsen

...Eller som Winston Churchill engang har sagt: "Succes is - the ability to go from failure to failure without loosing your entusiasm".

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.02.09   |   kl.20:43   |   Susanne Flydtkjær

Tja. det kan man jo se forskelligt på.
Forunderligt er det jo at a-kasserne tilsyneladende gerne tager denne nye kontrol opgave til sig uden at få resourcerne dækket. Så den nye individuelle samtale fabrik der nu for alvor etableres for at kontrolere de arbejdsløse betales af medlemmerne i a.kassen.. Nu skal alle have sine ansøgninger set efter, have individuel vejledning uanset om man har behov eller ej. Spørgsmålet er jo om a-kassernes ansatte selv tror på at der kommer flere ledige i job, ved at man har grundige individuelle samtaler med den arbejdsløse og lægger en plan for jobsøgningen. For arbejdsløse ved jo godt at en samtale fabrik ikke betyder der kommer flere jobs. Undtagen i a-kasserne selvfølgelig

###BLOG_COMMENT_NUM###

04.02.09   |   kl.12:37   |   Niels Bertelsen

Hej Susanne
Det er nu ikke fordi vi meget gerne vil overtage flere opgaver i a.kassen, og slet ikke hvis der ikke følger ressourcer med. Men vi er underlagt de beslutninger, ministeriet træffer, uanset om vi er enige i dem eller ej. Jeg vil give dig ret i, at grundige individuelle samtaler i sig selv ikke giver et job, men vores erfaring er, at det forbedrer muligheden. Vi vil helst ikke skære alle over en kam, men vil gerne koncentrere indsatsen over for de ledige, som har behov for det. Men, som nævnt, er det så en af de ting vi skal for at opretholde retten til at drive en a-kasse. Og det er min klare opfattelse, at de ledige medlemmerne fortsat vil have gavn af, at vi hjælper de ledige, frem for at det sker af nogle som ikke kender it-området så godt som vi gør.

Med venlig hilsen
Niels Bertelsen, formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

09.02.09   |   kl.08:55   |   Jesper Svarre

Hej Kim

Jeg kan se, at du har haft problemer med Den Digitale A-kasse hos Organisator. Dette er ikke relateret til vores egen server, men det bliver det selvfølgelig ikke mindre irriterende af. Jeg vil straks advisere Organisator om fejlen.

Med venlig hilsen
Jesper, Webmaster

###BLOG_COMMENT_NUM###

12.02.09   |   kl.12:17   |   leif andersen

Hvornår/hvordan får man at vide om man er berettiget til ydelsen. Det kan have betydning hvis man overvejer at sænke sin arbejdstid til under 27t pr. uge ???

###BLOG_COMMENT_NUM###

12.02.09   |   kl.15:29   |   Ole Højbo Andersen

For nærmere information om ordningen, henviser jeg til SKAT på telefon 72 22 18 18. Læs også http://prosa.dk/link/205

mvh Ole

###BLOG_COMMENT_NUM###

15.02.09   |   kl.23:29   |   Henrik Jensen

Nej - moralen må være at det åbenbart er nytteløst at være medlem af en fagforening som blot opfordre sine medlemmer til at bide tænderne sammen og acceptere et kafkas bureaukrati i stedet for at stå ved sine medlemmer for at bekæmpe dette helvede. Tak for ingenting.
PS. Jeres CAPTJA er næsten umulig at læse!

###BLOG_COMMENT_NUM###

16.02.09   |   kl.17:10   |   EIC

Det er bestemt ikke nok at ringe til jobcenterets trykknap telefonisystem. Jobcenteret gør alt for at aflive den mulighed ved at forsøge at gelejde de ledige over i selvbetjening - uagtet at Jobnet systemet ikke kan løse den slags henvendelser. Det er spild af dine telefon penge, og telefon henvendelsen kan kun dårligt senere tjene som dokumentation.
Du kan generelt heller ikke regne med at blive stillet om til brevunderskriveren, når du kommer i kontakt med en eller anden person i jobcenteret. Nok ikke af uvilje; men telefonen stilles om - ud i det blå - og telefonopkaldet ”trækkes ikke tilbage" af den der har lavet omstillingen, når kaldet ikke besvares. Summa summarum: Du kan starte forfra i telefon køen ved opringning senere.

Skriv i stedet en mail og gem en kopi (også gerne en udskrift med dato og tidspunkt). Sørg for at sende mailen med attention til brev underskriveren, og bed også om kvittering for at de har modtaget mailen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

17.02.09   |   kl.08:50   |   Anne Grethe Hansen, A-kas

Denne artikel gør jo netop opmærksom på de uhensigtsmæssigheder vi oplever. Både PROSA og PROSAs A-kasse prøver dagligt at påvirke politikere og embedsmænd til at få ændret love og systemer som forekommer uhensigtsmæssige for vores medlemmer. Men indtil vi får ændret både lovgivning og systemer, er det vigtigt for os at gøre opmærksom på de faldgruber vi desværre ser nogle af vores medlemmer falde i.###BLOG_COMMENT_NUM###

01.03.09   |   kl.22:21   |   Dit navn

@Anne Grethe: Artiklen er formuleret som om at det er medlemmernes skyld når sådan nogle ting her går galt. Hvis der er tale om situationer som EIC nævner, så er det jo tydeligvis ikke sagen. Hvis det er PROSA's holdning at der skal laves om på systemet, burde artiklen også afspejle dette, istedet for at lade det kun gå ud over medlemmerne.

PS. Jeg synes captcha'en er ok. Ikke den bedste, men bestemt ikke den værste.

###BLOG_COMMENT_NUM###

12.04.09   |   kl.11:36   |   stella borch

øv jeg er født i 1945 og bliver 64 til juni , er jeg så ikke i blandt dem der får fordelen

###BLOG_COMMENT_NUM###

04.05.09   |   kl.10:07   |   Lars Bogetoft

Som ansvarlig for datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademiet København Nord (http://www.knord.dk/erhvervsakademiet/) vil jeg tillade mig at påpege at vi pr. 1. september 2009 starter en overbygningsuddannelsen til datamatikeruddannelsen (Professionsbachelor i Softwareudvikling) på 1 1/2 år. Denne uddannelse kan også tages som deltidsuddannelse (diplomuddannelse) og vil som sådan fungere som et fint efteruddannelsestilbud til datamatikere eller andre med ligende uddannelse. Uddannelsen er netop opbygget således at den burde være meget attraktiv for IT-professionelle, da fokus er på problemstillinger som knytter sig til udvikling af store IT systemer. Uddannelsens centrale moduler er: Systemintregration, Udvikling af store systemer, Test, Kontraktbaseret udvikling og Databaser for udviklere).Med beklagelse må jeg gøre jeg opmærksom på at der for erhvervscensorer ikke udbetales startgebyr og dobbelt medgået tid - til gengæld er timelønnen noget højere - hvor høj ved jeg kan jeg ikke på stående fod.

Hilsen

Lars

###BLOG_COMMENT_NUM###

04.05.09   |   kl.10:43   |   Lars Bogetoft

Rettelse til forrige indlæg:

Som ansvarlig for datamatikeruddannelsen på Erhvervsakademiet København Nord (http://www.knord.dk/erhvervsakademiet/) vil jeg tillade mig at påpege at vi pr. 1. september 2009 starter en overbygningsuddannelsen til datamatikeruddannelsen (Professionsbachelor i Softwareudvikling) på 1 1/2 år. Denne uddannelse kan også tages som deltidsuddannelse (diplomuddannelse) og vil som sådan fungere som et fint efteruddannelsestilbud til datamatikere eller andre med lignende uddannelse. Uddannelsen er netop opbygget således at den burde være meget attraktiv for IT-professionelle, da fokus er på problemstillinger som knytter sig til udvikling af store IT systemer. Uddannelsens centrale moduler er: Systemintegration, Udvikling af store systemer, Test, Kontraktbaseret udvikling og Databaser for udviklere).

Lars Bogetoft

###BLOG_COMMENT_NUM###

30.05.09   |   kl.11:43   |   Niclas

jeg syntes kun det er fair at få at vide hvilke løn kvota ens kollegaer ligger på navnlig så man kan se ud fra deres kvalifikaioner om det er reelt at de får den løn eller hjælpe en til selv at få en god tilfredstillende løn lyder da godt med overenskomsten da man jo nok undgå at få for lidt løn og samtidig have muligheden for at forhandle sig til en højere løn

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.10.09   |   kl.10:24   |   Sandrine Mahler

Hej Bugsy
Du er velkommen til at sende dit medlemsnr. og navn til prosek@prosa.dk, så vil jeg undersøge sagen.
Venlig hilsen
Sandrine Mahler

###BLOG_COMMENT_NUM###

07.11.09   |   kl.14:39   |   Erik Klausen

Vi holdt op med at prædike på latin i 1536!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.12.09   |   kl.16:44   |   Martin Hansen

Jeg kan kun sige til artiklen, som nu er af lidt ældre dato:
- Det kan godt være det så sådan ud engang, at alle hjemmesider havde fejl.
Heldigvis har tiderne ændret sig - og mange hjemmesider følger nu W3C standarderne.. Well måske ikke mange, men FLERE.
Bl.a. er vores egen design2go.eu godkendt efter xhtml1.0 strict.
Dette endda med CMS som "rygrad" - Det kan lade sig gøre :)

###BLOG_COMMENT_NUM###

08.12.09   |   kl.15:00   |   Bjarke Friborg

Hej Claus - og tak for dine glimrende forslag.

Som vi har talt om både offline og via mail de sidste dage, er det et rigtigt godt oplæg til et selvorganiseret netværk af ledige - men hvor PROSA f.eks. kan hjælpe til med lokaler, annoncering etc.

Vi har også tidligere haft grupper af medlemmer, der har mødtes i PROSA-lokalerne og fungeret som sparringspartnere med hinanden. Det er en meget god måde at styrke hinanden på og holde sig til ilden mht. jobsøgning.

Så lad os finde et par datoer for de første f.eks. 3-4 møder i det nye år!

Mvh. Bjarke / Faglig konsulent i PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.12.09   |   kl.18:40   |   Simon Bauer

I STA måler vi løbende på folks viden om kontanthjælpssystemet. Vores målinger viser desværre, at hver anden under 30 år tror, at de automatisk kan få kontanthjælp, hvis de mister arbejdet. Mange af dem bliver desværre klogere i disse måneder på den alt for hårde måde...

Man kan se vores måling af viden på området på www.sta.dk - under "nyheder".

Og jeg kan selvfølgelig kun bakke op om, at man bør melde sig i a-kasse!

###BLOG_COMMENT_NUM###

07.01.10   |   kl.15:34   |   Kim Schilling

Der er faktisk en ganske enkelt løsning på på det problem som du beskriver.
Den demente skal bare have en mobiltelefon på sig med indbygget gps og være istand til at afvikle java applikationer. Så kan man ved at installere google maps på tilfonen tilmelde den til google lattitude som rapporterer til tilbage til hjemmet hvor man befinder sig med et defineret interval.

###BLOG_COMMENT_NUM###

07.01.10   |   kl.16:14   |   Kurt Westh Nielsen

Jeg synes du med god ret efterlyser flere illustrationer. Vi er opmærksomme på, at vi i større omfang skal sørge for at inkludere illustrationer i netudgaverne af de artikler vi bringer fra Prosabladet. Det vil vi bestræbe os på at efterleve. Og vi har da også ambitioner om selvfølgelig altid at forsøge at hyperlinke mest muligt og når mulighederne er der inkludere flere oplysninger og flere foto, illustrationer mm. Så tak for din melding. Vi prøver at gøre det bedre.
Mvh
/kurt, redaktør, Prosabladet

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.01.10   |   kl.15:38   |   Kim Schilling

Her er beskrivelsen af en løsning som er ved at blive rullet ud:
http://ing.dk/artikel/105471-gps-skal-hjaelpe-vildfarne-demente

###BLOG_COMMENT_NUM###

14.01.10   |   kl.10:19   |   kim schilling

Alzheimerforeningen har en side med god information om problemstillingen:
http://www.alzheimer.dk/index.php?pk_menu=49&pk_news=141

###BLOG_COMMENT_NUM###

04.03.10   |   kl.13:14   |   Lisa Dalsager

Umiddelbart lyder det ikke rigtigt, men det er svært at vurdere ud fra den oplyste information. Ring herind, og så kan vi tage en snak om det, tlf. 3336 4141

vh
Lisa
faglig afdeling

###BLOG_COMMENT_NUM###

08.04.10   |   kl.11:25   |   Luis Mourão

Efter mange år som leder forstå jeg stadige ikke den holdning med at løn ikke er åben medmindre man som ledere ikke ønsker synlighed. Og det kan kun være fordi medarbejderne ikke belønnes efter evner og indsats. Det hænger ikke sammen med den åbenhed og andre værdier som lederne og organisationer konstant påberåber sig. Det er hykleri, dårligt ledelse og næsten altid tegn på nepotisme.

###BLOG_COMMENT_NUM###

17.05.10   |   kl.13:01   |   Henrik Døcker

Hej.
Jeg forstår ikke sammenhængen i denne artikel.
Det er ferieåret 2009/2010, der sluttede 30.4.2010. Ferien i det ferieår er da optjent i 2008, mig bekendt
Da jeg har både har været i job og været ledig i 2009, har jeg i 2009 optjent både feriepenge og ret til feriedagpenge - men det er vel til udbetaling i ferieåret 2010/2011. Hvorfor skal der søges om disse feriedagpenge inden 31. maj 2010 ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

21.05.10   |   kl.14:03   |   Erik Klausen

Muligheden for at følge et link ved hjælp af tastaturet er en pragtfuld nyskabelse. Tidligere har man kunnet tabulere sig rundt mellem linksene, men det har aldrig været særligt smart.
Vimium løser det problem elegant; kan det virkelig passe at ingen har lavet det før (og til andre browsere), eller har jeg overset noget?

###BLOG_COMMENT_NUM###

25.05.10   |   kl.15:07   |   Jan Dahl

Hej Erik,
Tilsvarende har kunnet findes til Firefox og Thunderbird længe; se her: http://vimperator.org/

###BLOG_COMMENT_NUM###

27.05.10   |   kl.12:12   |   Kåre Brandborg

Kommer ændringen, af dagpenge perioden til, at betyde at indbetalingen for, at være dagpenge berettiget vil falde?

###BLOG_COMMENT_NUM###

02.06.10   |   kl.14:49   |   Anne Grethe Hansen, a-kas

Nej, sådan er det desværre ikke. Ændringen af den periode, hvori du eventuelt har ret til dagpenge ændres fra de nuværende 4 år til 2 år. Men der er ikke foreslået ændringer i den periode, du skal være medlem for i det hele taget at få dagpengeret.
Retten til dagpenge opnås stadig efter 1 års medlemsskab og 1924 timer i medlemsperioden, eller efter dimittend-reglerne: Hvis du optages inden 14 dage efter endt uddannelse, har du ret til dagpenge med dimittendsats 1 måned efter endt uddannelse.
Venlig hilsen Anne Grethe Hansen, a-kasseleder

###BLOG_COMMENT_NUM###

04.06.10   |   kl.20:35   |   Jesper Gødvad

Hej Erik,

Jeg synes også det er alt for lidt der gøres for at genoprette Danmarks økonomi til holdbart niveau. Vismændene mener der skal meget mere til. Man kan læse rapporten her:
http://www.dors.dk/sw7574.asp
De peger på nødvendigheden af at finde 60 mia kroner via reformer i stedet for de sølle 24 mia over 3 år. Med andre ord indeholder 'genopretningsplanen' kun at Danmark forgælder sig lidt mindre de næste tre år, men så fortsætter kursen mod arbejdsløshed, inflation og fattigdom.

###BLOG_COMMENT_NUM###

10.06.10   |   kl.11:29   |   Niklas Bødger

hej jeg hedder Niklas Bødker, vil ikke du lige skrive, hvornår tænkte menesker på at lave computer?
hvor fik de iden fra?
tak på forhånd.

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.06.10   |   kl.13:06   |  

1. det du beskriver er da NETOP IKKE en overgangsordning, man fjerner jo bare dækningen !

2. Jeg vil forøvrigt gerne vide hvornår vi får den alt for høje præmie vi har betalt på vores forsikring tilbage ?? og hvornår præmien bliver sat ned til det halve -- ligesom dækningen ??!!
Det er jo det normale når ens forsikrings dækning bliver halveret fra den ene dag til den anden !! man kunne godt forestille sig at den ikke holdt i retten, det står i hvert fald ikke i mine a-kasse papirer at min dækning bare kan sættes ned efter forgodt befindene......

3. Jeg må også sige det er forbavsene LIDT man har hør a-kasserne være freme i medierne og forsvare deres medlemmer !!

også lige til sidst --- hvis der er nogle edb folk der laver MF'ernes pc'ere vil jeg foreslå at i nøjes med at lave den halvt færdig, SÅ KAN DE LÆRE DET !

###BLOG_COMMENT_NUM###

22.06.10   |   kl.13:06   |   Anne Grethe Hansen

Timetallet til generhvervelse af dagpengeretten bliver efter al sandsynlighed sat op til 1924 medvirkning fra den 1. juli 2012.
Der er på nuværende tidspunkt fremsat et lovforslag om det.
Lovforslaget er godt nok ikke vedtaget endnu, men ligger jo i tråd med nedskæringen af dagpengeperioden og er en del af regeringens genopretningspakke.

Så længe lovforslaget ikke er vedtaget, kender jeg jo heller ikke de nærmere detaljerede regler, men når ikrafttræden er fastsat til den 1. juli 2012, forestiller jeg mig at du kan ”nøjes” med 962 timer indtil 1. juli 2012, og herefter skal have 1924 timer til generhvervelse.
Jeg skriver her på hjemmesiden så snart jeg ved noget mere konkret.


Med venlig hilsen
Anne Grethe Hansen

###BLOG_COMMENT_NUM###

22.06.10   |   kl.13:28   |   Anne Grethe Hansen

Til indlæg 2:
Du har jo helt ret. Der er tale om en kraftig reducering af den dagpengeperiode som mange ledige ellers havde indstillet sig på var 4 år.

Når jeg nævner overgangsordningen, er det fordi, der er en gruppe ledige som ikke bliver ramt, nemlig dem der allerede har brugt de første 2 år af dagpengeperioden. Dem går man trods alt ikke ind og beskærer.

Om bidraget til forsikringen kan jeg kun sige, at jeg desværre ikke tror det bliver lige foreløbig at regeringen kan finde på at nedsætte bidraget til det halve !

Den 8. juni arrangerede næsten alle fagforeninger i fællesskab en stor demonstration foran Christiansborg. I den demonstration deltog vi (PROSA) også, og havde rigtig mange af vores medlemmer med.
Det kan altid diskuteres om vi kunne gøre mere i forhold til medierne, men desværre bestemmer vi jo ikke selv, hvad der skal trykkes i dagspressen. Det kan ofte være svært at få spalteplads som PROSA, men jeg synes i dette tilfælde, at vi kan være tilfredse med det samarbejde, vi har haft med FTF, som er vores hovedorganisation, og de øvrige fagforeninger om at markere vores utilfredshed med genopretningspakken.

Med venlig hilsen
Anne Grethe Hansen

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.06.10   |   kl.17:01   |   Frederik

Firefox + DownloadHelper -> analog output er ligegyldig.
Skærmoptagere -> analog output er ligegyldig.
Hvem har stadig et analog output på sin maskine i dag?

Jeg gætter på at det betyder at alle der bruger en af de to nævnte tekniker i USA bliver kriminelle (DMCA forbyder at omgås, selv ikke-fungerende, forsøg på at forhindre kopiering), og at GNU/Linux ikke får en ny plugin (ikke at jeg mener at det er et problem -- flash burde brændes, hældes syre på og til spyttes på til man ikke længere har noget væske i kroppen... hvis bare flash var et fysisk objekt...).

###BLOG_COMMENT_NUM###

01.07.10   |   kl.16:48   |   Kim Schilling

Hej Torben. Tak for din kommentar, som du gav til et testindlæg som jeg desværrer kom til at efterlade på debatten.
Du har helt ret ifht. email adresser - og derfor står mail adressen netop ikke nogen steder i koden som klar tekst - det er et javascript som gør den bliver "vist" som klar tekst på siden.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.07.10   |   kl.11:33   |   Alice Raunsbæk

Det bør måske bemærkes at systemet (i hvert fald for nu) kun fungerer i Internet Explorer og at funktionaliteten ikke er helt lige så god som vores gamle system (f.eks. hjælp til periode udfyldning og mulighed for at se et dagpengekort efter det er udfyldt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.07.10   |   kl.12:04   |  

Dvs dem der ikke har Internet Explorer skal bruge postvæsenet... Glimrende debut for den "nye" a-kasse... NOT

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.07.10   |   kl.13:20   |   Nina Ferdinand

Artiklen er nu blevet opdateret med information om browserproblemerne, som der bliver arbejdet på.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.07.10   |   kl.13:57   |   19.07.2010

Hvordan kan en IT fagforening, få sig selv til at have sådan en dårlig hjemmeside som vi bliver linket over til i STA, hvor man ikke kan læse hvad der står når man går ind på et af de grønne underpunkter, som så er hvid og man dårligt kan læse hvad underpunktet er, Dette er bare ikke godt nok.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.07.10   |   kl.14:39   |   Erik Nielsen

Når man har klikket på A-kasse i hovedmenuen på prosa.dk, burde artiklens indhold eller link til denne være at se, men linket findes kun på forsiden.
Artiklens indhold burde også være at finde, når man har logget sig på ProsaMIN og altså lige inden man klikker på [Den nye: Min a-kasse].
Når problemet er så grelt, burde man være advaret, inden man spilder tid på at se fejl 500 og 403.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.07.10   |   kl.15:21   |   Det mener I da bare ikke!

Vi er IT-fagets fagforening. Vi KAN ikke have en a-kasse, der tvinger medlemmerne til at bruge en enkelt specifik browser!!!!

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.07.10   |   kl.12:53   |  

Piv-ringe ikke at have ordnet det først.

###BLOG_COMMENT_NUM###

22.07.10   |   kl.11:41   |   Anne Grethe Hansen

Vores projekt om en ny digital a-kasse blev desværre forsinket. Derfor var vi nødt til at bruge den gamle version. Vi arbejder netop på at få forbedringer således at alle gængse browsere kan bruges, at der udskrives kvitteringsmails, at dagpengekortene bliver lettere tilgængelige, og meget mere.
Testen af den nye version blev desværre forsinket og vi var derfor nødt til at sætte den gamle version i kraft.
Vi håber og tror at den nye version bliver lagt i drift således at vi får glæde af den ved næste kørsel. Se også min artikel her: http://www.prosa.dk/link/422

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.07.10   |   kl.11:58   |   Hallo?!?!

Kan i ikke blive enige med jer selv om der er udbetaling d.26-07 eller d.30-07????

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.07.10   |   kl.13:30   |   Alice Raunsbæk

Jeg føler at det giver mening at supplere med de oplysninger jeg selv fik pr. SMS: Udbetalingsspecifikationen kan først ses på udbetalingsdagen (dvs. sidste hverdag i måneden).
Desuden skal man være opmærksom på at det ikke er muligt at se et ydelseskort, når det først er sendt afsted.

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.07.10   |   kl.13:40   |   Felt1

Felt3
(Problemet er der også hvis man kigger på en debat og vil skrive et nyt indlæg - ingen hjælpe-tekst)

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.07.10   |   kl.14:36   |   Anne Grethe Hansen

Rettidig udbetaling af ydelser er altid den sidste bankdag i måneden. Men vi har altid praktiseret at udbetale så snart vi var færdige med at behandle de dagpengekort vi får ind.

Nogle gange kan vi derfor udbetale før den sidste bankdag i måneden, måske allerede den 26. i måneden. Men det er ikke noget som du som ledigt medlem kan påregne.

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.07.10   |   kl.14:49   |   Kim Schilling

Hej Alice
Fejlen du omtaler er registret og lagt hos vores tekniske leverandør. De er som mange andre i denne tid ramt af ferie og har derfor begrænsede ressourcer pt.
Men fejlen skulle gerne være udbedret i begyndelsen af næste uge.

###BLOG_COMMENT_NUM###

24.07.10   |   kl.08:51   |  

Hov Hov
Hvis man har en ledighedsforsikring hos TRYG skal man indsende udbetalings specifikationen. Så den må i sende ellers kan man ikke få udbetalt fra dem.

###BLOG_COMMENT_NUM###

24.07.10   |   kl.10:27   |  

Ok, så det vil sige at man kan få pengene udbetalt i perioden 26/7 - 30/7?
Jeres praksis er jeg ikke bekendt med, da jeg kommer fra PROSA og der var praksis at pengene blev udbetalt den sidste bankdag i måneden.
Kunne være i skulle oplyse disse praksiser et eller andet sted og gerne på forsiden, så de er synlige?

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.07.10   |   kl.08:23   |   Alice Raunsbæk

@Anonym: Er det ikke et spørgsmål om at udskrive den? Eller finde ud af hvor du kan indsende den elektronisk?

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.07.10   |   kl.08:28   |   Alice Raunsbæk

Det er i øvrigt noget besværligt at finde hen til debatoversigten (eller listen med nye indlæg).
Mig bekendt kan det kun gøres fra forsiden, med mindre man har bidt mærke i at adressen er /aktuelt/debat...
Kunne måske være rart med flere veje til Rom.

PS: Nu kræver den faktisk en e-mail adresse, men fejlen kommer to gange (hvis ikke udfyldt) og der er fortsat ingen måde at se hvilket felt, der er tale om.

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.07.10   |   kl.12:08   |   Kim Schilling

Vi er ikke helt færdige med at få debat strukturen på plads.
Herunder også adgangsveje til den. Pt. har du ret i at det kan være besværligt at finde ind til debat siden.
Men udover adgang fra "banner" og "seneste kommenterede" på forsiden, og den direkte ...aktuelt/debat, så er der også adgang via menuen under aktuelt.
Debat siden er primært tænkt som en oversigtside der kan give dig overblikket over de artikler, der bliver kommenteret på og give dig mulighed for selv at begynder debat om de emner, som du synes skal diskuterres på prosa.dk.

Vi vil se på om vi ikke kan skabe nogle flere veje til "Rom" så du og andre interesserede medlemmer, får en enkel mulighed for at kommentere og deltage i debatten på prosa.dk.
Du og andre der har input til hvordan vi bedst sikre en fornuftig navigation på prosa.dk er altid velkomne til at enten skrive her eller sende input direkte til mig.

Håber at de problemer du påtalte ifht. kommentarfeltet og default teksterne nu er også er løst tilfredstillende.

###BLOG_COMMENT_NUM###

04.08.10   |   kl.13:18   |   Anne Grethe Hansen

Hej "hov hov". Ja du har helt ret, at specifikationen skal sendes til forsikringen. Og Alice har helt ret, du kan selv udskrive den.

###BLOG_COMMENT_NUM###

22.08.10   |   kl.14:51   |   Bjørn Agger

Det er godtnok, det langsomste it-system, jeg har oplevet :(
Jeg troede, at når jeg var medlem Forbundet for IT-PROFESSIONELLE, at sådan noget som svartider, overskuelighed, som en selvfølge var løst. Det it-system har I squ ikke været heldige med. At det så i starten kun kunne køre med windows og IE, er endnu mere til grin. Jeg var blevet stjerttosset, hvis jeg sidste gang ikke havde kunnet benytte mig af systemet, bare fordi jeg bruger Ubuntu og FF.

Stram jer op!!!!!!

Mvh Bjørn

###BLOG_COMMENT_NUM###

24.08.10   |   kl.16:27   |   Anne Grethe Hansen

Hej Bjørn.
Jeg har fået flere meddelelser om at systemet ikke er "verdens hurtigste". Når vi har overstået denne dagpengekørel samler jeg både din og andre medlemmers kommentarer sammen til vores it-afdeling. Så håber jeg at vi kan få forbedret det til næste kørsel. Du er altid velkommen til at komme med dine kommentarer, det er jo dem der skal være med til at sætte fokus på de problemer som I/vi oplever.
venlig hilsen Anne Grethe Hansen

###BLOG_COMMENT_NUM###

24.08.10   |   kl.22:28   |   Peter

I burde lave en decideret brugertest af jeres system, for det er noget uoverskueligt og langsomt (i forhold til det gamle system). Selve det æstetiske udseende fejler dog ikke noget i mine øjne...

###BLOG_COMMENT_NUM###

25.08.10   |   kl.23:57   |   Ferdinand

Det er meget besvarlig at bruge den ny 'mit a-kasse'. The usablitiy er meget ringe end den gamle system. Kan vi ikke fortsæt med at bruge den gamle indtil man er færdig med den nye?

###BLOG_COMMENT_NUM###

27.08.10   |   kl.11:37   |   Lars

Jeg opgav det simpelt hen.

"Det kan få konsekvenser for dine dagpenge!", som jobcenteret ynder at sige når man er uenig med dem..
- Tjo, men jeg er tilsyneladende ikke kompetent nok til at bruge eller udholde systemet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.09.10   |   kl.10:01   |   Klaus

Denne bug er nu ikke rettet hvis man benytter sig a f.eks. IE 7. Man bliver stadig, ved indtastning af forkert kodeord, præsenteret for både profilbillede og fulde navn på brugeren.

###BLOG_COMMENT_NUM###

10.09.10   |   kl.10:44   |   Kurt Westh Nielsen

Med god ret har læsere efterspurgt et link til rapporten. FCC har enten flyttet eller slettet link til rapporten, men en Googlecachet version er her: http://www.prosa.dk/link/442

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.09.10   |   kl.13:40   |   PROSA

Hej Henrik

Jo, PROSA har de sidste par år kunnet skaffe gratis adgang til CeBit og vi ville formentlig også have kunnet skaffe gratis adgang til Ifa.
Desværre har jeg været bortrejst og ser først dit indlæg nu.
Så tag direkte kontakt via mail eller tlf. en anden gang hvis du har et spørgsmål som skal afklares hurtigt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

18.09.10   |   kl.11:12   |   Niels Frølich

Ved båndbreddemålinger er det vigtigt, at man er klar over, hvad det er, man vil måle og hvor man vil gøre det. Først "hvor": Bredbåndsleverandører kan egentligt kun garantere en given båndbredde (nogen kalder det "hastighed") mellem nettermineringen hos kunden og udgangsporten på den netværksenhed (ruter eller DSLAM) hvortil kundens linje er forbundet eftersom denne strækning er under fuld leverandørkontrol og der kun er en bruger. "Nettermineringen" hos kunden afhænger af aftalen mellem kunde og leverandør - hvis bredbåndsleverandøren osse leverer ruter er demarkationspunktet denne ruters LAN-port. På den anden side af leverandørens indgangsruter er alle linjer delte mellem kunderne og der kan således ikke garanteres eksakte hastigheder, men derimod minimum og maximum under definerede belastninger. Leverandøren har således ingen eller ringe kontrol med forbindelserne til websider eller servere forbundet til internettet. Derfor har hastighedsmålinger mellem en bruger og en webserver på internettet ringe værdi, hvorimod målinger mellem bruger og en server, man med sikkerhed ved er installeret på leverandørens backbone, give et udmærket, men stadigvæk ikke eksakt, indtryk af hastigheden. Det skulle gerne fremgå af ovenstående at man kun kan regne med hastigheden på strækningen fra kunde til leverandørens netværksenhed. Alt andet er mere eller mindre gætværk. Dette udelukker naturligvis ikke at man kan indgå aftaler med en leverandør om en bestemt båndbredde fra endepunkt til endepunkt og dermed forvente og kræve at denne båndbredde osse leveres. Båndbreddeaftaler indeholder ofte angivelser af Confirmed Information Rate (CIR), der er den garanterede minimumshastighed og den tilladte bursthastighed, der angiver hvor meget kunden må overskride CIR i et givet tidsinterval. Men vi andre almindelige internetbrugere må nøjes med best effort så snart vi er på den anden side af leverandørens backbone.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.09.10   |   kl.06:15   |   p1x3l

#2 er self rigtigt nok nytter ik noget at side med 100mbit vis server man tester mod kun har 20/30mbit fri bw

Det skulle gerne fremgå af ovenstående at man kun kan regne med hastigheden på strækningen fra kunde til leverandørens netværksenhed.

det er jo som sådan ik det man betaler for man betaler for... man betaler at man derfra så har en given forbindelse til nettet... men det jo internt op til isp´s om de sørger for at de faktisk har den backbone som de sælger hastigheder af

ud over det kommer så også routing aftaler hvor gode aftaler de har og på hvor meget traffik til forskellige lande

###BLOG_COMMENT_NUM###

04.10.10   |   kl.22:49   |   Marianne Svendsen

Så sandt så sandt. Jeg er (var) sygemeldt pga stress mm og blev ringet op at nu er jeg rask. Jeg blev fyrret selv om jeg havde genoptaget arbejdet delvist og da jeg skulle til at have sygedagpenge , var jeg pludselig rask ifg sagsbehandleren. Så jeg var tvunget til at melde mig ledig i a-kassen. man orker ikke slås med kommunen når man er stresset. Sådan er det i lille danmark nu. man må ikke være syg. Jeg har været til en sygesamtale, og har ikke set noget plan..

###BLOG_COMMENT_NUM###

05.10.10   |   kl.12:35   |   Lis B. Jensen

1. Forslag Ang. Dagpengekortdelen:
Lås de kort der er for gamle.
Vis meddelelse hvis kort ikke er aktivt på dagen for indtastning - så man ikke frustreres over at indtaste kort 1 uge før tid.
Samtaler:
2. Det virker ikke logisk og man leder meget for at finde de rigtige grupper. hvorfor skal man klikke sig gennem grupperne for at se hvor man skal hen - når der kan laves menuer der popper op når man peger på dem.

Der har været stratvanskeligheder - og det er naturligvis dejligt I nu har et system der kommer til at fungere.

###BLOG_COMMENT_NUM###

06.10.10   |   kl.10:43   |   Anne Grethe Hansen

Hej Lis
Det er gode ideer du kommer med. Jeg indsamler alle de gode ideer der kommer og når vi holder møder med vores udviklere gennemgår vi alle ideerne. Nogle sættes i værk hurtigt, mens andre kræver lidt ekstra tid, eller ikke kan lade sig gøre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.10.10   |   kl.04:13   |   Turi Juul-Lassen

I dag tirsdag den 19. oktober ville jeg indtaste løntimer ind i dagpengeskema for ugerne 38, 39, 40 og 41. Dagpengeskemaet var imidlertid ikke lagt ind endnu. Det er meget frustrerende, at man ikke kan få tingene gjort. Vi har altså uge 42 nu.

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.10.10   |   kl.09:24   |   AnneGrethe Hansen

Hej Turi. Dagpengeperioden denne måned slutter først den 24. oktober. Derfor lægges kortet først ind i selvbetjeningen på denne dag. Så du må væbne dig med tålmodighed.

###BLOG_COMMENT_NUM###

24.10.10   |   kl.15:29   |   Michael Christensen

Hej.
Har i nogen ide om hvornår det bliver mulig at få en kvittering på ens indtastninger? Enten automatisk på mail. eller at "Gem formularen som pdf" og/eller "Udskriv formularen" knapperne kommer til at virke.
Mvh. Michael.

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.10.10   |   kl.11:23   |   Anne Grethe Hansen

Hej Michael.
såsnart du har indtastet dit dagpengekort ligger det i dit arkiv. Her kan du genfinde det hvis du bliver i tvivl om det er udfyldt forkert.

###BLOG_COMMENT_NUM###

31.10.10   |   kl.11:21   |   Lis B. Jensen

Jeg ville idag gerne se mit dagpengekort for sidste periode - men den nye digitale akasse virker ikke.

###BLOG_COMMENT_NUM###

01.11.10   |   kl.12:39   |   Jonas Skou

Når man har logget ind og prøver at åbne den nye a-kasse får jeg beskeden om at min ticket er udløbet selvom jeg lige har logget ind. Jeg har prøvet flere gange og har ligeledes prøvet at starte en ny browser.

###BLOG_COMMENT_NUM###

01.11.10   |   kl.13:14   |   Anne Grethe Hansen

Vi er bekendt med fejlen på selvbetjeningen. Vi beklager og arbejder på højtryk for at finde og udbedre fejlen.

Mvh.
Anne Grethe Hansen

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.11.10   |   kl.14:12   |   Nina Ferdinand

Nej, der kan man bare se :-) Tak for endnu en afklaring!

###BLOG_COMMENT_NUM###

18.01.11   |   kl.01:01   |   kresten

Så er der gået 1½ måned siden fru Tørnæs lovede sanering.
Følger initiativtagerne det op og spørger om fruen stadigvæk er varm på sagen?

###BLOG_COMMENT_NUM###

18.01.11   |   kl.17:21   |   Simon Bauer

Hej Kresten

Politikerne får ikke lov at dø i synden. Vi har givet politikerne 100 dage fra den 3/12 (hvor vi var færdige med at printe). Når de 100 dage er gået tæller vi alle reglerne igen (vi printer dem dog ikke!) Og så vil vi offentliggøre, hvordan udviklingen har været...

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.01.11   |   kl.17:56   |   Mikkel Hanson

Egenlig morsomt at Prosa betragter det som "medlemmernes interesse" at være på A-kasse i 4 år.

Der er som sædvanlig intet forslag til forbedring eller alternativer.

###BLOG_COMMENT_NUM###

09.02.11   |   kl.01:35   |   Michael

Får da helt odt af den stakkels printer 8-).
22000 sider med regler! - kan da godt forstå at der trænger til en gevaldig oprydning - ikke mindst fra politisk side.
Der er da ingen "normale" mennesker som kan overskue det hele på én gang, de få gange de har brug for dagpenge i løbet af deres liv på arbejdsmarkedet.
Som ny i akassen har jeg brugt de omkring en uge på at sætte mig ind i reglerne om de mest basale ting på området, og er tværtimod blevet mere og mere forvirret, eftersom den ene paragraf henviser til den anden paragraf, og den anden paragraf afhænger af dit og dat...

Simplificering: ja tak.

Eksempelvis: En person tjener x antal kroner på et timelønnet deltidsjob med muligvis "udefinerbare arbejdstider", og kan modregnes timemæssigt efter en anden lønsats end den faktiske, og et fast antal timer som bliver modregnet pr dag uanset antallet af arbejdstimer. What The Fuck?. Målet er jo at folk bliver selvforsørgende på en eller anden måde i den sidste ende, om så det er et fultidsjob eller 2-3 deltidsjob.


###BLOG_COMMENT_NUM###

22.02.11   |   kl.19:38   |   Snoopy

Det her bekræfter vel at det her kommer til at tage måneder. måske også interessant for Prosa at grave i!
http://www.comon.dk/nyheder/csc-har-forbedredt-storkonflikt-i-manedsvis-danske-firmaer-skal-lave-strejkeramt-arbejde-1.391292.html

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.02.11   |   kl.14:33   |   Anders Laustsen

Jeg har forstået, at CSC's krav til Prosa er følgende:

1) Bortfald af tryghedsaftale
2) Bortfald af lønskala
3) Funktionsløn med arbejde i op til 45 timer om ugen uden kompensation.
4) Lønnedgang på 10 procent.
5) Øget arbejdstid på 2 timer om ugen.
6) Bortfald af fridage og seniorordning.

Set fra et fjerntliggende Europæisk land, føler man sig hensat til et Republikansk konvent i USA. "Det er fagforeningernes skyld at det går skidt med økonomien".
Men CSC's sammenblanding af økonomi, æbler og pærer har vi jo set før. Det har tidligere været for at tiltrække købere af biksen eller for at tilfredsstille hovesædet "over there". "Se hvor mandig jeg er!".

En ting er sikker: Hvis PROSA/CSC giver afkald på tryghedsaftalen, som kun har en mikroskopisk betydning for CSC's økonomi, så er det en sikker glidebane mod individuelle arbejdsvilkår, eller i bedste fald en tom overenskomst om nogle få år. PROSA/CSC har i så fald vist en svaghed, som CSC ikke vil være sen til at udnytte ved den næste mulige lejlighed.

I har intet at tabe ved at holde fast i tryghedsaftalen, og alt at tabe ved at give efter.

###BLOG_COMMENT_NUM###

24.02.11   |   kl.21:09   |   ... gammel CSC'er

#40 ... ja godt set Lusk ...#47 ... ja Guy Hains var et godt menneske ... interesseret og medlevende .... ham vil vi godt bytte med

###BLOG_COMMENT_NUM###

27.02.11   |   kl.13:31   |   protfoter

@3
Set i bagspejlets klare lys kan man godt se at den med overenskomstdatoen måske har udviklet sig til lidt af et selvmål. Og generelt er situationen med forskellige overenskomstdatoer foreningerne imellem dybt problematisk. PROSA/CSC er nu i konflikt på alle foreningers vegne!

Iøvrigt har jeg aldriig helt forstået det med ADC + IDC = AIC
Det åbne brev til Carsten Lind er underskrevet af ADC og IDC, ikke af AIC.
Er AIC bare en overenskomst teknisk finurlighed?

###BLOG_COMMENT_NUM###

27.02.11   |   kl.20:12   |   protfoter

@7 Jeg går rundt i den mulige vildfarelse at tryghedsaftalen stadig (27/2/2011) gælder. Og hvis CSC imorgen fyerer os alle har vi krav på kompensation iflg, den omtalte tryghedsaftale. Mao. den gælder til den ikke længere gælder?
Yes, jeg ved det lyder lidt kryptisk men det er sagen faktisk også ;(

###BLOG_COMMENT_NUM###

10.03.11   |   kl.13:13   |   Lars

Hvordan ved vi at det ikke er en fup-identitet der har skrevet artiklen ? .. måske med den hensigt at indgyde frygt i så mange som muligt .. for når vi frygter er vi nemmere at kontrollere og manipulere ..
Altså .. helt ærligt .. Kurt West Nielsen .. det lyder godt nok som en konstrueret identitet .. :-D

###BLOG_COMMENT_NUM###

12.03.11   |   kl.19:31   |   Henrik Chulu

Gangstermetoder... Kan vi ikke blive enige om at lade være med at kalde det piratkopiering, hvis det ikke er det? Har argumenteret hvorfor og hvad vi kan kalde det i stedet for her: http://frikultur.dk/2011/02/lad-os-sende-antipiratgruppen-til-somalia/

###BLOG_COMMENT_NUM###

15.03.11   |   kl.08:16   |   Bulder

@7 - Nu skal der to til at lave en aftale - og her er PROSA ikke alene.
Går CSC linen ud er det vel udtryk for, at de IKKE har lyst til at lave den aftale.
Du foreslår til gengæld at PROSA skal acceptere et diktat.
Det vil ALDRIG ske.

###BLOG_COMMENT_NUM###

30.03.11   |   kl.16:44   |   Godt gået!

Sender et stærkt signal!

###BLOG_COMMENT_NUM###

31.03.11   |   kl.20:33   |   Bulder

@18 - @ 19 - Nu klapper vi lige hesten lidt -
De udbetalte penge kommer ganske rigtigt fra Uddannelsespuljen, som årligt udgør 5% af lønsummen - (læg mærke til dette) - dvs. et pænt beløb.
Af dem er 2% kommet til udbetaling, fordi det er følgen af at aftalen ophører - som der står i aftalen. Og CSC påstår, at aftalen ER ophørt.
Men det er også rigtigt at efteruddanelse - eller uddannelse i det hele taget - har været ikke-eksisterende i CSC i flere år.
Hvor tror I så lige, de resterende penge befinder sig ? Gæt selv.
Så ja - det ene eller det andet - hvem kom først - hønen eller ægget ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

01.04.11   |   kl.12:38   |   Bulder

@29 - Du vil altså gerne arbejde gratis ?
Siden hvornår er slaveriet blevet genindført ?
Tror du også på, at det vil højne dette lands velfærd, hvis alle arbejder gratis ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

05.04.11   |   kl.21:54   |   Lars Bolgann

ØV!!
Demonstrationen gav fantastiske muligheder for at vinde pressen.
(= eneste mulighed for at vinde konflikten).
MEN - CSC ledelses-repræsentant, Lene Christensen, fortalte med dyb rolig stemme, at CSC gør alt for at redde Danmarks vitale edb-systemer.
PROSA's repræsentant derimod, nævnte ikke een gang, at det faktisk er CSC, som har startet med at lock-out'e 120 medarbejdere og derefter bringer strejkebrydere ind, så hele det danske forhandlingsprincip bliver ødelagt.
Hun efterlod en stemning af 70'er fagfoeningsslogans, som ingen gider høre på i dag.
Vi mangler nogle professionelle taktikere/jurister som kan give Jens Lund Mosbek fra Kromann Reumert (ekspert i arbejdsret og kreativ udnyttelse af denne) KVALIFICERET modspil.

###BLOG_COMMENT_NUM###

06.04.11   |   kl.14:42   |   Endnu en CSC'er

Derfor er en tryghedsaftale relevant. Læs/lyt til http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2011/04/01115843.htm

###BLOG_COMMENT_NUM###

09.04.11   |   kl.22:18   |   Bulder

@1 - Ja - der er faktisk skrevet mange bøger om manglende empati hos chefer:
Eks.: Psykopater i jakkesæt - af Sanne Udsen -
og flere andre........ - men check selv de forskellige karaktertræk herunder:
Psykopatiske træk hos en leder:
Veltalende, charmerende og interessant
Manipulerende
Stort kontrolbehov over for andre mennesker
Løgnagtig
Tåler ikke modstand
Tager aldrig ansvar for fejl
Ingen selvkritik
Savner et "over-jeg" med samvittighed og loyalitet
-
Derudover findes der en test her:
http://www.erhvervsbladet.dk/vaekstmaskinen/tag-testen-er-din-chef-psykopat


###BLOG_COMMENT_NUM###

12.04.11   |   kl.15:42   |   Borgerlig PROSA medlem

Annette det ændrer jo ikke ved det faktum at PROSA's medlemmer bliver tvunget til og agere politiske reklame søjler om man detltager eller ej.. Hvordan bliver hele herligheden finansieret til det 1 maj arrangement?

###BLOG_COMMENT_NUM###

12.04.11   |   kl.15:46   |   Borgerlig PROSA medlem

Jeg har det rigtig fint med at PROSA penge bliver brugt til møder og aktiviteter i haller som samler de stakkels mennesker der er ramt af denne konflikt, det er upartisk og handler kun om at hjælpe de mennesker .. det her stinker af kysse røv, undskyld mit franske, på diverse større organisationer ved og støtte arrangementer der har en tydelig politisk agenda. Og at PROSA så endvidere finder stolthed i at blive sat i forbindelse med yderste venstre orienterede foreninger samtidig med dette er da dybt problematisk.

###BLOG_COMMENT_NUM###

12.04.11   |   kl.16:07   |   Borgerlig PROSA medlem

Nå nej men så må det da være en fejl når der internt ryger nyheds/info mails rundt til medlemmerne om at nu har arbejderen og andre venstre orienterede tilsluttet sig PROSA aktioner ude foran Retortvej osv. uden at PROSA så måske lægger lidt afstand fra at have en politisk agenda - det kan jeg VIRKELIG se er oprigtighed fra PROSA's side. Der er mange måder og støtte direkte økonomiskt eller ej Annette..

Med hensyn til om andre støtter det ene eller det andet har jeg intet belæg for og kunne udtale mig om. Men jeg læser og hører om hva der foregår i vores ejen lille hønsegård, og det taler i en helt forkert retning af hvad der er rigtigt for medlemmerne.

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.04.11   |   kl.01:44   |   Autonom ÆGTE liberal

Drop det der:
'Martin C' er ikke CSC ansat som han påstår.
Ligeså lidt som 'Martin Juul' i en anden tråd
Det korte af det lange er at selv dette site er fyldt med trols/flamebaits og/eller professionelle 'påvirkere'
IGNORER deres lort !!!
Det har kun 'Et formål

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.04.11   |   kl.14:06   |   Bulder

@ - Til flere - Jeg finder det fuldstændigt forfejlet, at visse elementer forsøger at gøre konflikten mellem CSC & PROSA parti-politisk.
Denne konflikt har intet parti-politisk over sig, men de samme elementer har åbenbart brug for et korstog mod venstrefløjen. Dem om det.
Men den kamp skal udkæmpes et andet sted og ikke i dette forum.
PROSA er parti-politisk neural - ja - mens en arbejdskamp som den, der foregår på CSC er i bund og grund politisk. Faglige arbejdskampe har ALTID været politiske. Det er arbejdsgiveren contra arbejdstageren.
Det er historisk betinget og har været omdrejningspunktet i flere hundrede år.
Forstår man ikke denne sammenhæng, har man ikke hørt efter i historietimerne i skolen, og jeg foreslår derfor, at man forsøger at få skolepengene tilbage.
Sjovt nok havde grækerne i antikken et specielt ord for personer med manglende politisk indsigt - idioter.
Dette ord har dog ikke helt samme betydning idag, men meningen er den samme.
PROSA-medlemmer, som er en del af denne konflikt, har alle et ansvar for en løsning af samme.
At kaste mudder efter hinanden løser intet, men kommer alene CSC til gavn.
I denne særdeles usikre tid har vi kun hinanden at støtte os til - så lad os allesammen passe på hinanden, så vi kommer stærke og hele ud af denne konflikt.
Husk - United we stand - divided we fall. (Citat fra 1843)

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.04.11   |   kl.17:17   |   PROSA/SAS'er

@52 - Du er da for dum og høre på, så fordi Martin forholder sig til PROSA's engagement i hele denne konflikt skal han holde mund og lade sig kue. Jeg vil gerne sig tak til Martin's kommentarer, det handler om et PROSA medlem der bekymrer sig for hans fælles medlemmer der er omfattet af denne konflikt - og om de får den hjælp og målrettede kamp de har krav på. Jeg tvivler ligesom Martin at det er tilfældet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.04.11   |   kl.17:29   |   Bulder

@ - Til CSC - Kom ikke og påstå, at I ikke var advaret om denne lidt triste udvikling, der er sket med Kundegrupperne.
Tryk avler som bekendt MODTRYK.
United we stand - divided we fall.
Citatet optræder første gang i Æsop's fabler. Æsop var slave i det antikke Grækenland og levede samtidig med de såkaldte idioter - personer med manglende politisk indsigt.
Vi lader den lige stå lidt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.04.11   |   kl.18:18   |   Linds dilemma.

Så blev det nok for kundegrupperne, hellere dø(bliver fyret) i frihed end at dø i jernjomfruen, så hvad skal Lind nu gøre? Hvis han fyrer dem får han ikke arbejdet lavet og hvis han ikke viser empati og forhandlingsvilje får han ikke arbejdet lavet. Den nødplan og de beredskabsplan som Lind har udbredt sig om i pressen findes vist kun på papiret, hvad gør en fagligt dygtig og meget utålmodig sjæl som Hr. Lind. Det bliver spændende, der er lidt tv-show over det, forfrem en god maskinpasser til kaptajn på en hangarskib og send så skibet direkte ind i en krigszonen, næsten som et surrealistisk reality-show.

Tak til kundegrupperne for at vise vejen og minde os om virkeligheden!

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.04.11   |   kl.18:31   |   Linds "geniale" masterp

Hvad med de stakkels mennesker som er blevet fløjet ind og intetanende møder op og tror de skal passe et stykke arbejde, de står nu til skue for ydmygelser, had og bliver ignoreret, det er så respektløs at gøre overfor kollegaere fra andre lande. Ledelsen burde skamme sig og dette efter at man har overtrådt reglerne og er blevet politianmeldt af udlændinge-styrelsen, tænk at man ikke tænker længere ! Er ledelsen ude på at smadre CSC-DK fuldstændigt eller er de dilletanter efter sagen om de 430 mio må man frygte at niveauet ikke er blevet hævet snarere tværtimod, hvordan kan noget menneske repræsentere et arbejds-regime som dette, det er komplet ubegribeligt !!

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.04.11   |   kl.18:36   |   Endnu en CSC'er

SÅDAN. Godt gået kundegrupper.

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.04.11   |   kl.21:51   |   Dit navn

#83 ROFL Den havde jeg sgu glemt

###BLOG_COMMENT_NUM###

14.04.11   |   kl.13:15   |   Bulder

@97 - Lige mine ord -
At lære skruebrækkere op, og evalueres af de samme skruebrækkere, - om nu også oplæringen er god nok - det står ingen model til.
Nok er nok.

###BLOG_COMMENT_NUM###

16.04.11   |   kl.00:02   |   Dit navn

enig . og CSC har 10 dage til at rette op på skaden .....................

###BLOG_COMMENT_NUM###

16.04.11   |   kl.00:06   |   Dit navn

og de eneste der kan rette op på skaden er lockout'et
Flot Carsten Lind

###BLOG_COMMENT_NUM###

17.04.11   |   kl.14:19   |   Dit navn

Bingo JAX !!!
Oplysende ogn interessant.
Mere af den slags.

###BLOG_COMMENT_NUM###

17.04.11   |   kl.14:21   |   Bulder

For mig at se, har den totale destabilisering indfundet sig på CSC.

Gode medarbejdere langtidssygemeldes pga. psykisk nedbrud ell. stress.
For at komme det psykiske nedbrud i forkøbet har en anden medarbejder-gruppe valgt at nedlægge arbejdet overenskomststridigt.
Dvs. at den løbende konflikt rent faktisk er ved at løbe ud af hænderne på både CSC
og PROSA.

Senest har en navngiven kollega - Bo Planck Møller, valgt at stå frem med en beskrivelse af sin personlige situation. Under de givne forhold finder jeg dette særdeles beundringsværdigt og fortjener al min sympati.

Fra anden side vil jeg hermed efterlyse både antal og evt. navne på de personer, der nødtvunget er blevet sygemeldt pga. denne konflikts forløb.
Det er i høj grad i sandhedens interesse at erfare de personlige omkostninger, der også er forbundet med konflikten.

Jeg har i en længere periode sovet dårligt, hvor jeg vågner mell. kl. 3 og 4 uden efterfølgende at falde i søvn igen.
Mine tanker kredser hele tiden om konflikten og forløbet af samme, hvilket afføder en tilstand af manglende koncentration både på arbejde og privat.
Min arbejdsmæssige indsats er derfor ikke specielt produktiv.
Privat giver det sig udslag i højrøstede diskussioner med min kone om bagateller, eller vi
fører lange samtaler om konflikten på CSC.
Jeg har simpelthen problemer med at luft - og det både psykologisk og fysisk.

Bliver ret mange flere psykisk nedbrudte kan opgaverne alligevel ikke løses, uanset udfaldet af konflikten - og så kan vi for alvor tale om problemer for CSC.
I historisk perspektiv kender man til de svære konflikter og løsninger. F.eks.kardinaler, der bliver låst inde indtil de kan udpege den næste pave.
Jeg vil derfor bønfalde CSC, PROSA og de øvrige foreninger på CSC, om at denne konflikt stoppes hurtigst muligt, inden konsekvenserne af konflikten bliver så uoverskuelige, at en reel løsning bliver umuliggjort.

Jeg har under pseudonym haft over 70 indlæg i dette debatforum, men dette vil muligvis være det sidste. Jeg er træt - træt – træt…… - og ekstrem frustreret, hvilket ovenstående indlæg forhåbentlig vidner om.
Jeg er ansat til et arbejde, som jeg med glæde har udført i over 30 år, men denne glæde er stærk på retur.

###BLOG_COMMENT_NUM###

17.04.11   |   kl.14:31   |   Dit navn

#157 Du skriver "Mine tanker kredser hele tiden om konflikten og forløbet af samme, hvilket afføder en tilstand af manglende koncentration både på arbejde og privat.
Min arbejdsmæssige indsats er derfor ikke specielt produktiv"

Sådan har jeg det også. Min arbejdsindsat er langt under normalen, Jeg laver KUN hvad jeg nærmest er tvunget til. Og sådan tror jeg rigtig mange har det ...

På den måde kan man sige at konflikten allerede har indfundet sig for dem der ikke officielt er i konflikt!

###BLOG_COMMENT_NUM###

18.04.11   |   kl.16:01   |   Dit navn

@195 & 197
Og det gør de fordi de har en tryghedsaftale.
Og de gør det uden at græde snot og klynke over det i al offentlighed som CSC

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.07:57   |   Bulder

Hvormange er fyret ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.08:57   |   Bulder

3 personer har fået en fyreseddel af CSC.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.13:41   |   Bulder

@239-240 Først en stor tak til en kundegruppemedarbejder -
og så over til Farisæren: Jeg må indrømme, at jeg undrer mig lidt over det overskud, der lyser ud fra dine indlæg.
Jeg forstår og accepterer mange af dine synspunkter, men du mangler forestillingsevne til at sætte dig ind i disse kundegruppefolks hverdag.
Du har tydeligvis ikke problemet inde på livet og har sandsynligvis heller ikke noget i klemme sådan rent arbejdsmæssigt.
Du er muligvis heller ikke organiseret noget sted.
Du har med andre ord dit på det tørre.
Jeg har nu altid ment, at det er bedre at forebygge - end at helbrede.
Og det er præcis, hvad der foregår i kundegrupperne.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.14:50   |   Fyremesteren

Carsten von Lavergne-Peguilhen Lind er mit navn

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.14:58   |   csc'er

Hvad er det nyeste her i konflikten. Har de resterende kundegruppe medarbejdere mødt op på arbejde ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.15:16   |   Bulder

@243 - Nej - vi har ikke alle Påskeferie.
Der er nogen, der må tage ansvaret for at løse denne konflikt og dem hører du åbenbart ikke til. Men nyd ferien - så længe den varer !
Vi ønsker allesammen at blive i CSC.
Og til alle andre - husk venligst:
Vi bestemmer selv, hvornår der skal kæmpes.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.16:34   |   Anders Laustsen

CSC torturerer sine medarbejdere

Nu synes jeg at man skal prøve at sætte arbejdsnedlæggelsen i perspektiv.

Lad os ikke glemme, HVORFOR kundegrupperne nedlagde arbejdet efter ugers psykisk tortur:
1. De bliver tvunget til at oplære strejkebrydere, som på kort sigt er udset til at overtage deres arbejde.
2. De får at vide, at hvis de ikke er flinke ved strejkebryderen risikerer de fyring. Strejkebryderen bliver bedt om at melde tilbage til CSC's ledelse, hvis han/hun ikke bliver oplært godt og venligt nok.
3. Den nærmeste leder sætter sig til at nedstirre kundegruppefolkene dagen lang, dag efter dag. Hvis dette skete i et fængsel ville det blive betragtet som tortur.

Disse forhold kan kun betragtes som æreskrænkende adfærd, med fare for medarbejderens helbred (liv) på længere sigt. I disse situationer kan man kun sige fra, med de midler man nu har:
1) at blive på arbejdspladsen indtil et psykisk nedbrud stopper arbejdssituationen, eller
2) at forlade arbejdspladsen inden man får dette psykiske nedbrud. Hvad der er bedst for medarbejderen og vedkommendes familie, er ikke svært at gætte.

CSC er blevet en moralsk anløben virksomhed.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.17:17   |   ERIK

Søges: God rådgivning af medarbejdere og tillidsrepræsentanter der ønsker at nedlægge arbejdet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.19:16   |   ERIK

HVIS der skulle komme i gang i forhandlingerne med CSC, er kutymen, som PROSA naturligvis ikke vil acceptere at der bliver ændret på, at alle fritstillede/fyrede medarbejdere bliver genansat. Så roligt fyrede.

Det forhindrer naturligvis ikke, at man skal tænke sig om HVORDAN man melder sig uarbejdsdygtig.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.22:10   |   Dit navn

@19 Fuldstændig volapyk.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.22:17   |   ERIK

@21&22
PROSA/LAND bør straks kontakte deres advokat med henblik på en hurtig politianmeldelse.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.22:17   |   Peter C

Ja dit navn

Se du nu lige din Bollywood film helt færdig, der kommer
noget efter mavedanseren, ham der tager dit job :-)
Mvh Peter

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.22:36   |   Peter C

Herinde hedder alt for mange "Dit Navn"

Så totalt grineren ?,

Men eller har den sidste "Dit Navn"
delvis ret, det var sjovt at vokse op i Vejle,
men absolut ikke sjovt at blive arbejdsløs
som fagforeningsmedlem.
Men held og lykke med jeres "Konflikt" i CSC
Mvh Peter

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.22:52   |   Pluto

Kunne være rart hvis man for en gang skyld fik sandheden at vide. Men den tåler nok ikke dagens lys. Tror ikke den tillidsmand er så uskyldig som det fremlægges.

###BLOG_COMMENT_NUM###

19.04.11   |   kl.22:55   |   NOMA

Spis Gratis på NOMA, påsken 2011,
hvis du stadig er ansat på CSC
Vi serverer Ægte indiske bansami ris !
Ses Vi ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.06:09   |   CSC´er

#33
Nemlig,"mudderkastning" fra alle involverede parter.
Det er vanskligt at forholde sig til den eskalerede situation når samme sag for 5 forskellige vinkler (CSC, PROSA, pressen, medarbejdere etc).
Men ak, sandheden er det første og største offer i krig (Sun Tzu - The art of war).
Jeg er ikke PROSA medlem, men har fuld tillid til jeres forhandlinger som helt sikkert kommer til at sætte dagsordenen for samtlige ansatte, her-og-nu samt fremover.
God påske og rød front ;-/

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.06:54   |   En principiel konflikt

Da denne konflikt startede, havde jeg et ambivalent forhold til konflikten. På den ene side syntes jeg, som ansat hos en anden arbejdsgiver, at Prosa folkene havde nogle meget, meget gode aftaler. På den anden side betyder "overenskomstforhandlinger" vel netop at man forhandler og ikke dikterer.

Prosa's udspil sidste uge skabte klarhed. Fagforeningen rykkede sig overordentligt meget i retning af CSC's krav.Desuagtet valgte arbejdsgiveren at holde fast i sine uantagelige krav.

Det gør denne konflikt principiel. For lykkes det CSC at få knæsat, at man bare kan ansætte vikarer til at udføre konfliktramt arbejde, at man endda kan få dem ind i landet på midlertidige opholdstilladelser - tjah så er det kun et spørgsmål om tid , før andre arbejdsgivere op til næste overenskomstforhandlinger på LO-området får samme "gode" idé. Derfor har jeg sat mig selv under særskat for at støtte mine CSC kolleger. 1000 kr. om måneden til Prosa's konfliktfond. Jeg er ansat under en anden overenskomst; men I Prosa'er kæmper også for mine forhold. Fortsat god kamp

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.07:13   |   Foreligger den ?

Jeg ved ikke, hvad kundegruppen laver. Men håndterer kundegruppen data for politiet, forsvaret, EU og Nato, skal der foreligge en sikkerhedsgodkendelse fra politiets efterretningstjeneste. Er den i givet fald fremskaffet for vikarerne ?

Måske burde Prosa kontakte Statsministeriet for forespørgsel om, hvorvidt statens Sikkerhedscirkulære er overholdt for hver eneste navngivne vikar og efterfølgende foretage politianmeldelse i hvert tilfælde, hvor der ikke foreligger en sikkerhedsgodkendelse på næsthøjeste niveau, hvis der håndteres data fra de nævnte myndigheder af vikarer.

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.07:24   |   Liv, ære og velfærd

@Anders Lasutsen

Regler for behandling af faglig strid.

Jeg citerer lige fra Den Sore Danske:

"liv, velfærd og ære, begreb inden for dansk ret. Hensynet til en lønmodtagers liv, velfærd eller ære kan ifølge Norm for regler for behandling af faglig strid berettige ham eller hende til at standse arbejdet uden først at have forsøgt at løse konflikten fagretligt. Normen er en standardvedtægt, som ifølge Lov om Arbejdsretten § 22 er gældende ret også for overenskomster, som ikke har implementeret den. Fare for liv og velfærd foreligger fx ved arbejde med sundhedsfarlige stoffer; ærekrænkelser kan fx være nedsættende udtalelser om eller til lønmodtageren.

Jeg vil mene, at en gentagen kontrol - "overdrager du dit arbejde godt nok" - som ensidigt indføres af arbejdsgiveren, uden forudgående forhandling, uden forudgående drøftelse med de berørte medarbejdere, er tæt på æreskrænkelse i henhold til "liv, ære og velfærd". Efter hvilken man UDEN sanktioner kan nedlægge arbejdet, indtil krænkelsen er bragt til ophør...Tag lige den med i arbejdsretten, Prosa!

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.08:12   |   Peter Degn

Hehe.. endelig en virksomhed som er fuldstændig ligeglad med prosa... Godt at se...

Vil medarbejderne hellere tænke på sig selv end driften så bare ud med dem

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.08:42   |   Knappen?

Hvis det er korrekt. At vikarer blot overtager eksisterende brugernavne, passwords og eventuelle sikkerhedsgodkendelser - UDEN selv at have været møllen hos PET igennem, så er det hamrende ulovligt!

Sikkerhedgodkendelser gives til én person - ikke til usere.

Mine kontakter i "blå stue" på tinge bliver lige orienteret om det her- Har I kontakter på tinge i "rød stue", så alarmer dem.

Sidder der p.t. folk i CSC der håndterer følsomme data med en (personlig) bruger ID, uden de er sikkerhedsgodkendte ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.09:18   |   ERIK

Til PROSA/CSC: kom med en officiel udtalelse om, at de kundegruppefolk der ønsker at komme tilbage, kommer tilbage, ellers ingen forhandlingsløsning!

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.09:44   |   Hvis de er godkendt ?

Hvorfor har man så nulstillet kundegruppens pass-ord ?
Hvis der er hold i udsagnene om, at vikarerne kører på eksisterende user_id på mainframe, med kundegruppens sikkerhedsgodkendelser på hver E N K E L T E person, er det en sag for folk på tinget.

Jeg har alarmeret mit parti på tinge, som en hastesag der bør bringes op i Udenrigspolitisk Nævn med det samme.

Uanset om der er hold i rygterne eller ej, må så alvorlig tvivl om rigets sikkerhed, hastebehandles...

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.10:39   |   Mynona

Mon overskriften i Ekstra Bladet ville se sådan her ud:
IDENTITETSTYVERI ANVENDES AF AMERIKANSK VIRKSOMHED I DANMARK

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.11:43   |   CSCér

Kære venner, i bør overvej at CSC HAR fået PET godkendelser på de pågældende "overfrakker" / "Skruebrækkere" før i agere.
De ER set gentagne gange af folk er faret ud af en tagent og har råbt "ulv".
CSC er nok ikke sååååå dumme og har sikkert et beredskab som er sat i værk, hvis omfang ikke kendes ned i de detaljer i anfægter ....

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.11:58   |   Jeg råber ikke

Men jeg tager det temmeligt alvorligt, hvis det er korrekt, at vikarer eller "skruebrækkere" har overtaget konfliktende personales bruger-id og dermed også deres - den enkeltes sikkerhedsgodkendelse.

Efter at have nærstuderet gældende lovgivning, kan eg simpelthen ikke finde lovhjemel for den slags.

Der er rejst så meget tvivl på denne debatside om adgangen til den enkelte medarbejders P E R S O N L I G E sikkerhedsgodkendelse, at jeg er nødt til at bede mit parti på tinge om, at tage sagen op i samråd med Justistministeren.

Sikkerhedsgodkendelser gives ikke for sjov og de kan under ingen omstændigheder overdrages til andre via en user., der knytter sig til en eller flere bestemte personer,

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.12:11   |   Tjahh @59

Om du har spist gensplejset mad og dermed prutter, er din egen sag. Men hvorfor udstille dni gensplejsede hjerne ? Der kommer ikke noget godt ud af at gensplejse hø og halm. Det kan høejst blive til "hølm"

Mark Twain sagde det ganske præcist:

"Hellere holde munden lukket og blive anset for at være dum; end at åbne den og bortvejre enhver tvivl..."

Kloge ord i en kold tid, hvor denne konflikt blot er starten på angreb på den danske "flexicurity" model.

Går CSC's krav igennem er der ikke noget "security". Kun Flex står tilbage.

Tro mig. Fagbevægelsen HAR tagetpejling af denne konflikt

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.14:17   |   Michael

#63
Nu har jeg lidt svært ved at se, hvad flexicurity-modellen har med den igangværende konflikt at gøre.

Ét af modellens hovedpunkter er, at arbejdsgiver relativt nemt kan afskedige en ansat og den ansatte tilgengæld har et sikkerhedsnet i form af dagpenge/kontanthjælp.

Som jeg har forstået det, har de ansatte på CSC en aftale der gør de netop ikke er nemme at afskedige, hvilket jo går imod flexicurity-modellen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.14:58   |   Michael

Problemet med halvering af dagpengeretten er et mellemværende mellem politikerne og arbejdstagerne. Arbejdsgiverne har i det spørgsmål som sådan ingen relevans.

I Frankrig har virksomhederne og arbejdstagerne det problem, at virksomhederne ikke tager mindre ordrer, fordi virksomhederne ikke kan komme af med de ansatte igen. Så hvis en ordrer vare ½ år og kræver de skal ansatte flere folk, siger virksomhederne nej tak, fordi opsigelsesperioden dernede er 1-2 år (eller noget i den stil).

Dét er det, man forsøger indført med den tryghedsaftale, man har lavet ml. CSC og Prosa.

Jeg kan nu godt forstå, hvorfor prosa har lavet aftalen og ønsker den bevaret, men den er, for mig at se, bare ikke svaret på dét, den forsøger at rette op på, nemlig det at flexicurity-modellen ikke tager højde for out-sourcing og den forudsætter et nationalt udbud af arbejdskraft og ikke et internationalt udbud. Problemet med det sidste har vi set med øst-europæiske håndværkere, der kommer til Danmark og arbejder.

Det er flexicurity-modellen der trænger til nogle justeringer og her må politikerne på banen. Men det kan man naturligvis også sige de har været via deres halvering af dagpengeretten.

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.17:02   |   Muligvist

@74

Muligvist. Som udlånt til CSC har jeg altså ikke +59000 om måneden. Jeg har godt og vel det halve. Det forhindrer mig ikke i at være solidarisk med Prosa'erne. Jeg støtter Prosa med 1000 hver måned. Til Prosa's konfliktfond. Fordi jeg synes at denne konflikt er principiel. Den handler om hele den danske arbejdsmodel. En model som roses fra Enhedsllisten til det Konservative Folkeparti.

Modellen bygger på, at man forhandler - ikke på at man dikterer.

Min drivkraft selvom jeg arbejder i CSC på udlån under en overenskomst, der hedder Dansk Metal - så har jeg ikke glemt, hvad solidaritet betyder. Selvom jeg tilhører "blå stue" og er liberal.

Måtte sure meninger a la "Peter Degn" stå temmeligt alene.

Fortsat god kamp Prosa...

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.04.11   |   kl.23:05   |   it-pensionisten

Gud fader i skuret hvor i stresser rundt og nogen prøver at afspore debatten. Jeg har været 48 år på arbejdsmarkedet, heraf ca. 35 år indenfor it OG 25 år på DC/CSC. Pt har jeg orlov fra et rekrutteringsfirma, da der ikke er meget at rive i. Chefen har lige betroet mig at han har sagt NEJ, til at levere folk til CSC, selvom han jo godt kunne bruge pengene. "Jeg siger ja tak, når der igen er ordnede og civiliserede forhold i CSC" sagde han. Det er ikke det bedst betalte job jeg har haft, men måske kan nogen forstå hvorfor jeg var glad for at arbejde sammen med kollegerne OG chefen der. Vi vidste da godt at finansfolk og Prosa-folk etc. har mere i løn, men det har vi aldrig misundt dem. mange af dem arbejder jo påske, pinse, jul og nytår. Så alle i brokkehoveder - slap dog lidt af og forhold jer til hvordan man behandler personalet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

21.04.11   |   kl.17:47   |   Lenes psykolog

@78 A propos indslaget i TV2.
Lene Christensens ansigt udtrykker den kommende påskes lidelser.
En matyriseret leder der på grund af omstændighederne, - Linds ordrer om mishandling og fyring af kundegruppemedarbejdere og pressechefens ordrer om hvordan fyringen og manglende forhandlingsvilje skal forsvares overfor pressen -, er tvunget til igen og igen at gentage - på journalistens forsøg på at konkretisere, hvad CSC ønsker i overenskomstsforhandlingerne -, at CSC ønsker markedsniveau.
Eller er det en soldat med granatchock der med sit ansigtsudtryk siger ”hav medlidenhed med mig og undskyld mine forbrydelser, men jeg har kun været offer for ordrer oppefra”.
Et afsluttende forsigtigt smil fra Lene siger ”også jeg har brug for psykologhjælp og min psykolog siger,at jeg må lære at sige fra, men at det kræver en årelang psykoterapi”.

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.04.11   |   kl.18:43   |   bobbob

@85 Dette indslag rammer hovedet på sømmet i denne konflikt. CSC's (top)ledelse benytter sig af alle de juridiske kneb og kreative muligheder de kan for at få fjernet mest mulig indflydelse og aftaler fra fagforening og medarbejdere, og de har fra starten samtidig arbejdet ihærdigt på at fremstå i medierne som om de vil og mener noget helt andet og mere 'sympatisk' set med udeforståendes øjne.
Det er f.eks lykkedes CSC's ledelse fra starten at få mange til at tage deres parti ved at få givet det indtryk i offentligheden at alle de ansatte i CSC tjener både 50-60-70.000 om måneden eller mere, og at de høje lønninger betyder (er den eneste grund til) at CSC ikke kan eksistere som firma længere hvis ikke medarbejderne går ned i løn, bliver nemme at fyre mm. Her har det været svært for medarbejderne at forklare at gennemsnitslønnen for en stor del af dem faktisk nærmere ligger på halvdelen af de tal ledelsen melder ud.
CSC's (top)ledelse har ingen forhandling ønsket i denne konflikt, deres mål er og har fra starten været at få gennemtrumfet deres ønske om at fjerne alle nuværende overenskomstmæssige aftaler og at få reduceret antallet af medarbejdere hurtigst og billigst muligt vha. juridsk 'kreativ bogføring'. Vent blot og se hvad denne konflikt ender op med mht. fyringer og manglende genansættelser med henvisning til at arbejde under konflikten f.eks er lagt til Indien.....
Vinderne i den kamp er CSC's aktionærer og CSC's (top)ledelse, taberne er medarbejderne og resten af det danske samfund som fremover skal betale arbejdsløshedsunderstøttelse og mangler skatteindbetalinger fra alle de nye mennesker som stiller sig op i køen af arbejdsløse i Danmark. Juridisk lovligt - ja måske, etisk og moralsk i orden - næppe.

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.04.11   |   kl.15:21   |   Lars Thorup

Hej til alle 'gamle' kollegaer,

Jeg har arbejdet for DC/CSC i 24 år og kender lidt til firmaet. Jeg blev fyret sidste år, og i den forbindelse blev jeg faktisk behandlet Ok. Det drejede sig om personlige problemer (druk), som jeg er kommet ud af, og jeg har fundet mig et andet job.

Jeg støtter Prosa 100%, og håber I holder fast. Det her er principielt, og ADC burde støtte Jer mere aktivt.

Arbejdsmiljøet på CSC har jo været for nedadgående gennem flere år, og alle de her indere (nej, jeg er ikke racist) snupper de sjove jobs. Det er ikke rimeligt.

Fra topledelsen i CSC går mange af argumenterne på lønniveauet, og det ville være rart hvis PROSA og ADC for den sags skyld, på en enkelt måde kunne skabe klarhed over realiteterne.

God kamp Lars

###BLOG_COMMENT_NUM###

10.05.11   |   kl.14:07   |   8260

Jeg var på Jobcentret i Århus i dag (tirsdag 10-05-11). Jobkonsulenten beklagede, at "systemet" var meget meget langlsomt - de har taget en ny version af jobnet i brug i weekenden.

###BLOG_COMMENT_NUM###

14.05.11   |   kl.00:49   |   Bulder

@125 - Godt sagt - debatten her er ikke bare til grin - den er uden for pædagogisk rækkevidde.
Konflikten er en realitet - og for konflikten hersker der spillerregler.
Sådan er det bare.

###BLOG_COMMENT_NUM###

21.05.11   |   kl.09:48   |   Dit navn

@15 @16 @17 det har været fremført flere gange og flere steder at taktikken med konflikten fra CSC's ledelse fra starten af i virkeligheden har været at gennemføre forringelser og afskedigelser i størst muligt omfang, hurtigst muligt og på billigst mulige måde gennem kreativ brug af de huller og svagheder der findes i den danske lovgivning. Derfor er de beskrevne scenarier med en frigørende konflikt klart en sandsynlighed, og netop derfor er det så ærgerligt at mange virkelig har troet på de udmeldinger der er kommet fra CSC's ledelse om at medarbejderne har for høje lønninger, ledelsen vil gerne forhandle osv. osv. Lad os se hvad det ender med og om de absolut negative spådomme holder, det eneste posotive i det skulle være at det så burde være klokkeklart for alle, også dem der bevidst eller ubevidst har troet bedre, hvad det virkelige mål og den virkelige plan har været, og hvor utroværdigt der er ageret.

###BLOG_COMMENT_NUM###

21.05.11   |   kl.10:14   |   Dit navn

ps. og husk at ved en frigørende konflikt bortfalder overenskomsten helt, så ingen er længere omfattet af en ovenerenskomst, ejheller dem der er tilbage på arbejdspladsen. Det vil sige at CSC's ledelse kan tiltræde en basis overenskomst og sende nye ansættelsesbreve til alle, strejkende såvel som de der er i arbejde, og det er så op til hver enkelt om man vil acceptere de vilkår der er i den pågældende kontrakt. Dette har ved en frigørende konflikt også været en del af taktikken fra CSC's ledelse, og Prosa ville have kunnet tilbyde hvad som helst undervejs i konflikten uden at det ville vre blevet accepteret af CSC's ledelse, hvis de i virkeligheden ville have konflikten kørt til enden. Selv hvis Prosa fra starten havede acceperetet alle ledelsens krav ville konflikten være startet, da CSC's ledelse i givet fald så blot ville have tilføjet yderligere urimelige krav. Ja, jeg ved godt det er en teori, men den er lige så berettiget som dem der tror påCSC's ledelese har rent mel i posen og har ret i deres fremstillinger af situationen og at alle deres krav er helt i orden. Lad os se om dem der har troet på leldelsen og hartroet på at de ville slippe for at blive ramt hvis de dukkede hovedet, alligevel ender med samme konsekvens.....

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.05.11   |   kl.10:10   |   Dit navn

@28 "bonus mm." skriver du, hvor har du lige læst eller hørt om at det lønsystem CSC's ledeæse ønsker skulle indeholde bonus'er mm ??? Hvis der skulle blive tale om bonus'er så vil det nok være helt specielle ting der udløser sådanne, og det vil næppe være ting som samtidig medvirker til at du kan være en god kollega ....

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.05.11   |   kl.10:26   |   Dit navn

Der er rigtig mange udlægninger og udsagn på alle blogs om hvad der er rigtigt og hvad der er forkert og hvem der har ret og hvem der tager fejl i denne konflikt.
jeg synes personligt at hvis CSC's ledelse (også dem i udlandet) havde udvist rettidig omhu og f.eks læst lidt på materialet om virksomhedernes sociale kapital, se link http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/Social-kapital, så ville situationen måske være en helt anden (og bedre) i dag. Min teori om den primære årsag til de aktuelle problemer og den deraf afledte konflikt er i sin enkelhed at teorierne og metoderne der ligger i den sociale kapital er uforenelige med amerikansk mentalitet, og derfor kører det som det kører når man prøver at styre et firma i Danmark efter amerikansk model med mamagement-by-fear. Medarbejderne kan gå nok så meget ned i løn og personalegoder, dynamikken og innovationen og den store fremdrift vil stadig blive meget svær at skabe hvis man fortsætter med at lede den danske afdeling af CSC på samme måde som det er gjort gennem de seneste år. Grundelementer i den sociale kapital er tillid-retfædighed-samarbejdsevner, og det er nogle egenskaber som en del mennesker vist har et et noget perifert kendskab til....

###BLOG_COMMENT_NUM###

27.05.11   |   kl.13:39   |   Laila

Er der nogen der kan give et navn på en svensk A-kasse? Jeg har arbejdet inden for social og sundhed, og det skal være den rigtig A-kasse jeg melder mig til.
Tak

###BLOG_COMMENT_NUM###

29.05.11   |   kl.17:02   |   Anne Grethe Hansen

Hej Laila. Nej, desværre kender jeg ikke a-kasser i Sverige. Men prøv at tale med dine kollegaer på arbejdspladsen, hvor de er medlem

###BLOG_COMMENT_NUM###

07.06.11   |   kl.13:53   |   Jan Mortensen

Sikke noget sludder. Det gælder KUN for Windows Vista. Vistas licens tillader at du returnerer en OEM licens, det gør Windows 7 ikke, den betragtes som en del af systemet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

22.06.11   |   kl.10:15   |   Lisa Dalsager

Det forholder sig desværre ikke helt så enkelt i forhold til den afsagte EU-dom. Den har i hvert fald ikke ført til en ændring af den danske ferielov, som der ellers lige er kommet en 'ny version af'. I forhold til evt. andre forkerte oplysninger må du meget gerne rette henvendelse til mig (lda@prosa.dk), så vi kan få det rettet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

11.07.11   |   kl.22:24   |   Henrik G

Hejsa,

Apropros tema om selvbetjening på offentlige hjemmesider. Er det så muligt at oplyse hvor man finder disse oplysninger efter login på skat.dk ? - Det vil sikkert medvirke til at flere lige laver det anbefalede tjek.

SKATs hjemmeside er desværre lidt af et rod, og hvis man f.eks. søger på "e-indkomstregister" får man resultater omhandlende jura, hvilket ikke just fordrer at man bruger hjemmeside videre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.07.11   |   kl.10:04   |   Anne Grethe Hansen

Hej Henrik
Du går via www.skat.dk til "tast selv borger". Her skal du via din adgangskode videre til "aktuelle indkomstoplysninger/ e-indkomst"

Her har du mulighed for både at se dit skattekort og de indtægter som bliver indberettet.

Håber det lykkes for dig
Venlig hilsen Anne Grethe Hansen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.11.11   |   kl.19:37   |   Inge

Problemet er jo også at arbejdsgiverne er hunderæd for ledige. De tror vi har en smitsom sygdom. Det er en kendt sag, at har man været ledig mere end et halvt år, så er det næsten umuligt at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Har man ikke en super strømlinet karriere og er en perfekt kloning af de andre på arbejdspladsen, ja så har man ikke en chance. Eksamensbeviser er åbenbart vigtigere end mennesker

###BLOG_COMMENT_NUM###

29.12.11   |   kl.13:42   |   Lasse F.

De nye kontingentsatser er endnu ikke lagt på Jeres hjemmeside?!?!?

###BLOG_COMMENT_NUM###

02.01.12   |   kl.10:18   |   Jesper Svarre (Webmaster)

Hej Lasse
Så er de nye takster lagt på. Beklager det tog lidt tid.
http://www.prosa.dk/bliv-medlem/kontingent/kontingent/
Mvh.
Jesper

###BLOG_COMMENT_NUM###

10.02.12   |   kl.16:50   |   Poul Hansen

Jeg har et stort behov for at få definitionen på et fagspecifikt kursus at vide. Fordi det man ofte glemmer eller man først selv opdager når man er på et sådan kursus, er at man straffes med endnu en nedgang - nu til 90% af dagpengene, mens man er på kursus. Så det at opkvalificere sig - skal altså straffes. Det virker på mig helt bagvendt. På et 6-ugers forløb bliver det over 4000 kr. mindre - brutto. ØV ØV ØV

###BLOG_COMMENT_NUM###

13.02.12   |   kl.11:25   |   Martina Röth

Hej Poul
A-kassen ligger ikke inde med en oversigt over disse kurser.
Du skal kontakte de respektive kursussteder, for at få præcist at vide, om kurset er fagspecifikt eller ej.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 33 36 41 41.

###BLOG_COMMENT_NUM###

04.03.12   |   kl.11:31   |   vibeke bjarvin

Jeg er født i 1944 og bliver nu 68 år - jeg er stadig på arbejdsmarket og arbejder på lige fod med mine kollegaer som er født i 1946 - de får nu denne skattefordel - jeg gør ikke -
Jeg kan ikke forstå at der skal være den forskel - det er uretfærdigt.
Venlig hilsen Vibeke Bjarvin.

###BLOG_COMMENT_NUM###

06.04.12   |   kl.08:27   |   Lars

Lige nu kan jeg slet ikke logge på selvbetjening med IE9 ??

###BLOG_COMMENT_NUM###

09.04.12   |   kl.17:16   |   Erik

Oskar hjalp mig med afprøvning i udviiklingsforløbet jeg ved ikke, om det er muligt at lægge en video i denne kommentar, men jeg prøver:
From 2011-12-04

###BLOG_COMMENT_NUM###

09.04.12   |   kl.17:48   |   Erik

Det virker, men der er ikke nogen knap. Klik blot på kommentaren ovenfor.

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.04.12   |   kl.12:31   |   Inge

Såvidt jeg kan se er satsen for dimittender ikke forhøjet. Det er den vist ikke blevet i årevis.

###BLOG_COMMENT_NUM###

24.04.12   |   kl.15:30   |   Bo Sune (PROSA)

Hej Inge. Satserne er reguleret pr. 2. januar 2012.

Mvh Bo Sune

###BLOG_COMMENT_NUM###

26.04.12   |   kl.15:34   |   Christina

God artikel Nina, og tak til Prosa for at være fremme i skoene! Til alle interesserede, så kører der også et projekt omkring samme emne på Facebook - "Projekt Respekt" - de forsøger at få Mette Frederiksen til at sige "jobjæger" i hendes tale den 1. Maj :) Støt gerne.

###BLOG_COMMENT_NUM###

20.06.12   |   kl.16:54   |   Jesper Svarre

Hej Ole
Jeg har ikke søgt efter podcasts til børn, men jeg synes du kunne overveje at lade ungerne producere dem selv. De skal selvfølgelig være på engelsk, hvis de overhovedet er i stand til det. Jeg tror det kunne give jer en masse emner i timerne og forhåbentligt i sidste ende nogle dødstolte unger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

21.06.12   |   kl.14:01   |   Jesper Svarre

Hej Ole
Din plakat loader EKSTREMT langsomt.
Mvh.
Jesper

###BLOG_COMMENT_NUM###

23.06.12   |   kl.12:59   |   Ole Tange

Jeg tror ikke egen produktion af lyd alene vil være en succes. Men måske foto/video. Se næste post.

###BLOG_COMMENT_NUM###

25.06.12   |   kl.09:16   |   Jesper Svarre

Det lyder som om du får brug for flere donationer. Hvordan kan vi støtte med et beløb?

###BLOG_COMMENT_NUM###

27.06.12   |   kl.13:31   |   Erfaren thailandsfarer

Et godt råd fra en fyr, der har kørt mange kilometer på scooter i Thailand: Se at få købt en solid hjelm. Det er ikke megen beskyttelse, man får fra de små stykker plastic, de kalder hjelme hos udlejere og hos mortorcykeltaxier. Du kan formentligt ikke finde en hjelm, der lever op til europæiske standarder, men du kan for et par hundrede kroner få en hjelm, der kan betyde forskellen på liv eller død. Hvad enten du selv er chauffør eller sidder bagpå.

###BLOG_COMMENT_NUM###

01.07.12   |   kl.13:48   |   Rune Juhl Jacobsen

Spændende projekt -- glæder mig til at læse flere opdateringer fra Thailand.
Sidder selv hos en NGO i Peru og leger ad-hoc it-fyr og spekulerer på hvordan man kan hjælpe dem med deres IT, så dine erfaringer i Thailand læses med iver.

###BLOG_COMMENT_NUM###

31.08.12   |   kl.08:45   |   Nicolai Lundgaard

Jeg støtter Thomas kandidatur, da han står for et længe ventet generationsskifte i PROSA. At han ikke har medietræning giver næsten sig selv, og jeg mener ikke at dette i sig selv diskvalificerer en kandidat.

Thomas kan til gengæld bidrage med sin IT faglige baggrund. Noget som er en mangelvare i PROSAs ledelse.

###BLOG_COMMENT_NUM###

12.09.12   |   kl.11:55   |   Mikkel Hammer Nonboe

Nu havde ikke mulighed for at komme, men havde dog givet en gave ;-)
Er der nogen der tog billeder som har lyst til at smide dem op ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

07.10.13   |   kl.16:42   |   Lars Jensen

Arbejder nu på 4 år uden en ansættelseskontrakt. Hver gang jeg modtager en er der fejl i den og jeg vil ikke skrive under på den. Snart godt træt af det.

###BLOG_COMMENT_NUM###

08.10.13   |   kl.19:23   |   Lars Jensen

Hejsa. Er ikke medlem af Prosa. Men kunne godt tænke mig at vide lidt om hvordan jeg står i det hele her.. Overvejer at sige op pr dags dato.

###BLOG_COMMENT_NUM###

09.10.13   |   kl.14:55   |   Lars Jensen

Takker. Har snakket lidt med egen fagforening. De siger at jeg skal sende noget på skrift angående ansættelseskontrakten og at hvis jeg selv siger op, så får jeg tre uger karantæne. Synes jeg lyder mærkeligt, da jeg ikke vil skrive under på de kontrakter jeg har fået, da der er mangler og de altid laves så hurtigt og uden dialog omkring det der er blevet mundligt aftalt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

27.11.13   |   kl.17:30   |   Geert Willendrup

Det vil være interessant om Nevil Maskelyne´s apparater
kan ses

###BLOG_COMMENT_NUM###

31.03.14   |   kl.17:54   |   Mads Kellermann

Det er jo godt at ledige også har ret til ferie - men hvis man er startet i et seniorjob, har man pr. definition opbrugt sin dagpengeret og har derfor ikke ret til feriedagpenge og da man jo også har haft lang ledighed har man næppe ret mange feriepenge. Så ingen ferie til seniorjobbere før man har optjent ferie i ens seniorjob, hvilket kan vare op til 1 år og 4 mdr.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Kvist

Ny side, men der er vist stadigt nogle ting der skal arbejdes med...

- I bunden af kalenderen er der en taske!
- Når man f.eks. går til PROSAmin, så forsvinder hele menuen i toppen og man skal selv aktivt skrive en ny URL for at komme tilbage til forsiden. Samme er gældende for PROSAnet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bjørn West

man skal kunne logge ind på forsiden og vedblive at være logget ind, selv om man skifter side.
Det gør det f.eks. meget nemmere at bestille kurser o.s.v. Lige så at komme på net og A-kasse.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre, webmaster

Tak for kommentarer.
Anders: Der er en taske i kalenderen, da det pt er det eneste merchandise, vi har. Vi har derfor valgt ikke pt at bruge penge på et helt shoppingsystem.
På PROSAmin og på PROSAnet har vi valgt IKKE at lede til www.prosa.dk, da vi mener man vil blive forvirret af at blive smidt af hhv. PROSAmin og PROSAnet fordi man klikker på logoet.

Bjørn: Vi er helt enige, men det kommer desværre først på et senere tidspunkt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Kvist

Jesper: Ja, det er jeg klar over, men hvis nogen overvejer at melde sig ind i Prosa og ser det, så tænker de nok en ekstra gang over det. Det ser dybt uprofessionelt ud, det kan ikke passe at en IT-fagforening ikke engang kan finde på noget bedre end det. Det har været en ting der har irriteret mig i alt den tid jeg har været medlem af Prosa...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ibrar Chaudhry

Hej Jesper, Jeg synes at prosa.dk ser nu meget pænere ud med dens nyt design :-)
PROSA logo med blå farve vil måske se mere passende ud !!
Man kan finde alle vigtige emner lige på førsesid, det er bare nemt og super...
Hils i PROSA


###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Tak Ibrar. Det var sødt af dig. Alle hilser igen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders L.

Mangler der ikke en lille smule kildekritik her ?

Et websted udnævner en enkelt browser som den mest udbredte blandt IT folk - uden i øvrigt at oplyse om målingen er opgjort på antallet unikke besøgende eller pageviews.
Hvis man havde brugt unikke besøgende fra flere websteder - f. CW og andre af de mange tyske IT magasiner, så tror jeg resultatet havde været mere repræsentativt.

I sammenligning med de oplysninger der tidligere har været fremme herhjemme om flere websteders besøgsstatestikker - så ser det ud til der må være en del fejl i den her, da IE generelt stadig har en højere andel ligesom både Safari og andre også har højere andele.

Nej ... jeg tror ikke på oplysningerne fra Heise.de

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

Hej Anders
Nu mener jeg jo godt, at man kan skrive om den slags opgøresler uden at de nødvendigvis skal være bredt respræsentative. Og fra min fortid ved jeg, at sites som eksempelvis Ingeniøren, Version 2 og Computerworld har en overrepræsentation af Firefox og Opera-brugere.

Hensigten var blot at gøre opmærksom på det faktum, at enkelte brugergruppers valg af yndlingsbrowser kan være meget langt fra de generelle statistikkers billede. Det viser tallene fra Heise.de og dem tror jeg på. Heise.de er et lødigt medie, som jeg ikke finder nogen anledning til at skulle tvivle på.
Mvh
/kurt

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

Det ville være rart, hvis Jakob Schultz fulgte op på disse historier, i kraft af at disse korte referater er - i bedste fald - mangelfulde. Eftersom man kan lære af andres fejl, så ville en større orientering være på plads. Og det er da til at gøre - f.eks. var Peter Ussing meget med i Amanda dengang, og kan mange gode historier - for blot at nhævne een aktør. lad os få lig på bordet, og få flere historier!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

Hej Normann
Tak for din respons. Vi vil meget gerne bringe flere historier, og i det kommende nummer af Prosabladet kan du læse mere om it-skandalerne. Men samtidig kan dine kommentarer da kun motivere os til at fortsætte dækningen af det vigtige emne.
Mvh.
/kurt

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim Hansen

Jeg er faldet over en overordentlig interessant ting her.
I den trykte artikel i PROSA-bladet er der et lille afsnit, som er udeladt i web-versionen:

"Ifølge PROSAs formand Peter Ussing skal man sikre sig, at der i de tidlige faser af et it-projekt faktisk laves kravspecifikationer, som afspejler de krav, brugerne har til systemet. Det vil ofte kræve flere ressourcer, end der bruges i dag."

Man kunne få den tanke, at det er udeladt med vilje.
Peter Ussing kommer fra CSC, og det er i min optik en meget uheldig holdning til it-projekter, at der skal laves en tidligere og mere udtømmende kravspecifikation.
Jeg står ikke alene med den holdning. Kritikken i Bonneruprapporten har samme sigte:
"Det er især to krav, der strider mod projekternes
natur og giver anledning til betydelige vanskeligheder
i praksis: Kravet om udtømmende kravspecifikation
i udbudsmaterialet og forbuddet mod forhandling
med tilbudsgiverne."

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonas Flensbak

Jeg kan kunne bakke op om det :)

Det er et fantastisk spændende emne, og det ville være lærerigt med nogen dybdegående analyser og fortællinger fra dem der var med.

Det kunne også være meget relevant at finde ud af, hvad pengene faktisk er brugt til. Lønninger, udstyr, høje timesatser - hvad? Ofte lyder systemerne ikke så komplicerede, at en pris på hundredevis af millioner virker retfærdiggjort, men det er jo svært at vurdere udefra. Så lad os endelig høre mere om emnet; for min skyld kunne man sagtens bruge et helt blad på bare en enkelt af skandalerne.

Forøvrigt er jeg foreløbig imponeret over den nye Prosa-hjemmeside. Det er en fornøjelse at se.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

Hej Kim
Du har skarpe øjne. Og de er betydeligt bedre end vores, da vi lavede en html-udgave af artiklen i Prosabladet. Afsnittet er simpelthen faldet ud i konverteringen, og vi bringer det i orden så hurtigt så muligt. Jeg kan så glæde mig over, at læserne indtil videre fortsat kan læse den komplette artikel i pdf'en fra novembernummeret:
http://www.prosa.dk/aktuelt/prosabladet/artikel/artikel/prosbladet-november-2008/?tx_lfprosamagindex_pi1[pageid]=1926

Derfor skal jeg selvfølgelig også afvise at udeladelsen er et udtryk for et bevidst valg. Der er tale om sjusk fra vores side, og det retter vi op på.
Tak for din kommentar.
Mvh
Kurt Westh Nielsen, chefredaktør, Prosabladet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Gødvad

Tillykke med valget, Niels!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Tak skal du have, Jesper. Det var en god og spændende weekend.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Palle Skramsø

Den manglende tekst er nu indføjet på siden.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Sten Mogensen

Ogs[ tillykke fra mig!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tue R. Madsen

Som IT-chef for Patent- og Varemærkestyrelsen følger jeg mig nødt til at justere opfattelsen af vores primære sagssystem - uPDate. Dette har jeg gjort på styrelsens blog på http://www.dkpto.dk/weblog/journal_comments.asp?Journalid=1308
Generelt vil jeg bemærke, at en artikel i november 2008, der tager udgangspunkt i hændelse fra det forrige årtusinde, er IT set i historisk perspektiv - jeg havde nok forventet lidt mere nutidigt stof i Prosa's månedsblad.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Tue
Jeg har tilladt mig at redigere dit indlæg således at adressen til bloggen fremgår. Din indsættelse af HTML havde gjort, at man ikke kunne læse teksten.
Med venlig hilsen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ibrar

Hej Niels, Tillykke med valget :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Hammer Nonboe

Der skal da også være et tillykke fra mig.

Allerede i pressen om CSC overenskomsten. Travlhed fra første dag ;-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian Fischer

Stort tillykke med valget Niels.
Det er jo altid rart når et medlem af ens egen lokalafdeling modtager et valg :D

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Brian

Glædeligt, synes dotDK struktur generelt var userisøt og utroværdig. Men dermed er det ikke sakt at DIFO er de bedste, jeg håber DIFO vil gøre mere for at forbedre sig.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per

Agge vil ikke kalde Stein Bagger for en psykopat..

Det er måske fordi Agge ikke ved hvad en psykopat er. Psykopater er personer med et forkvaklet moralbegreb, og derfor har de det med at bagtale eller snyde folk. Men det er oft meget karismatiske og vindende personligheder, og de gør meget for at deres adfærd ikke afslører dem.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Steffen Jaques

Jeg er fuldt ud enig i at ledelsen i en organisation ikke bare skal forstå IT som et nødvendigt onde, som bare skal fungere godt nok til at de kan drive deres forretning. IT er så integreret en del af en forretning, at hvis vi fjernede computeren fra et kontor idag, ville enhver forretning, stortset uanset felt, bryde sammen.

Derimod er jeg ikke enig i at et stort projekt nødvendigvis behøver at være veldefineret -- medmindre jeg selvfølgelig misfortolker din brug af ordet 'veldefineret' i forhold til et projekts vision og kravspec. I mine øjne er det godt at være forberedt -- altså at vide hvad man vil og hvorfor man vil det.

Specielt store projekter som vil have en gennemgribende effekt for en organisation vil uundgåeligt opleve at der er elementer i deres analyse som mangler. Ikke anderledes end når der bygges en tunnel under storebælt, så kan man lige så nemt opleve at støde på noget som alle analyserne ikke havde fanget. Og hvad gør man så?

Det er vigtigt at være forandringsparat!

Her gælder det at både ledelsen og dem der udfører selve projektet, herunde analyser, design, implementation, test og drift alle er indstillede på at det er et partnerskab at udvikle store projekter - Det kræver tillid og fælles engagement at sikre at det store projekt ikke kuldsejler og en massiv mængde tid og penge ikke går til spilde. Det er hverken i ledelsens eller projektdeltagernes interesse -- ingen kan jo lide at se deres arbejde gå til spilde.

Og derfor er jeg ikke enig i at et projekt skal være veldefineret eller beskrevet i detaljen, medmindre man er noget nær 100% sikker på at nær og fjernmiljøet i forhold til produktet ikke forandres. Faktisk vil jeg mene det i mange tilfælde kan være en forhindring at arbejde med en for detaljeret en plan for hvad der skal laves. Et godt eksempel er jo at f.eks. 60% (såvidt jeg husker) af de funktioner der indgår i applikationer idag slet ikke bliver brugt. Var det ikke bedre at bruge de ressourcer på at afdække reelle behov "as we go" fremfor at antage at "dette er hvad vi ønsker" og risikere at man tager fejl?

En vision om hvad der skal laves er godt, og det er bestemt også en god idé at have en forventning til hvad der skal laves -- men som du selv skriver, så er det vigtigt at involvere brugerne. Men det vil være en katastrofal fejl at antage at man kan regne med at brugerne når de bliver spurgt præcist ved hvad de vil have eller hvad der kunne være rart.

Agil udvikling er, som det nok ikke overrasker nogen, en af mine store passioner. Og jeg mener det er vejen frem -- Store forkromede fabrikslignende modeller er med til at dræbe den kreative del af et udviklingsforløb. Ikke bare sikrer du dig at du ikke får præcist det produkt der ville have været det bedste, men derudover engagerer du ikke dine projektdeltagere til at tage ansvar (udover det der er højst nødvendigt) og mister derved en sund portion arbejdstimer pga. modvillighed (vel at mærke hvis udviklerne mener at den valgte løsning ikke er den bedste). Det svarer jo lidt til at bede en kok om at lave den bedste suppe hun kan, men ikke give hende adgang til de råvarer hun har brug for.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Steffen Jaques

Se evt: http://blog.jaoo.dk/2008/12/01/understanding-requirements-engineering/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan

Definitionen på psykopat kan ses på Wiki
http://www.google.dk/search?q=site%3Awikipedia.org+psykopat&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_enDK215DK219:

- Udvise grov ligegyldighed overfor andres følelser
- Mangle ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser
- Mangle evner til at fastholde forbindelser med andre mennesker
- Have svært ved at tolerere frustrationer og have en lav aggressionstærskel
- Være ude af stand til at føle skyld eller til at lære af erfaringer eller straf
- Have tendens til at komme med bortforklaringer og til at være udadprojicerende, dvs. til at give andre skylden for sine egne negative sider

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Gødvad

Hele undersøgelsen kan hentes her:
http://www.adir.dk/sw30996.asp

Hvad angår klagesager, så er antallet steget en anelse, men behandlingstiden og fejlafgørelser er nedbragt markant. Jeg har svært ved at tro at a-kassen ligefrem skulle opfordre medlemmer til at klage over afgørelser ;-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   karin barlas

Hej Jesper,
jo, det gør vi, selv vi i medlemsregistreringen. Der er situationer, hvor reglerne er så rigide, at de skal bringes først for Arbejdsdirektoratet, der ikke ændrer på noget og derefter videreklages til Arbejdsmarkedets Ankenævn, som kan ændre afgørelsen, jævnligt til medlemmets fordel

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

Eva & Steen har ret i at PROSA er begyndt at arbejde mere med at tilbyde services for medlemmerne - end det før er sket. Det er en naturlig følge af, at mange medlemmer ikke føler, at den klassiske (og i denne kontekst forældede) måde at føre fagforeningspolitik på er relevant for medlemmets situation. Der er ikke just tale om, at alle medlemmer er inde under en overenskomst, og hvad mere, der er heller ikke tale om at alle medlemmer ØNSKER at komme ind under en overenskomst. Som bekendt er der mange i branchen, der ikke engang ønsker at være medlem af en fagforening, fordi man netop føler at "klassekamp", "overenskomst", "arbejdsgiver vs. arbejdstager" er begreber, der er forældede.

Det er de så ikke, begreberne - men de skal naturligvis opfattes med vore dages øjne. I stedet for at "kæmpe arbejdernes kamp" så tilbyder PROSA nu "forskellige serviceniveauer" ... karrikeret javel, men det er ikke desto mindre rigtigt. Og det er jo det, de unge vil ha'!

Om PROSA skal være en forening af IT-folk for IT-folk: Min holdning er, at PROSA udelukkende skal koncentrere sig om at organisere og servicere IT-folk. Ikke HK'ere eller SID eller den slags. Men det er ikke tvingende nødvendigt at det er IT-folk, der sidder i de servicerende roller, omend det naturligvis kan have den fordel, at man så selv kender lidt til problemerne. - Og så alligevel ikke, for som verden er blevet, skal man ikke være mange måneder væk fra den IT-verdenen før man ikke længere kender den som andet end en samling af arbejdspladser. Med andre ord: Jeg vil hellere have en erfaren sagsbehandler fra HK end en selvlært IT-M/K som famler sig frem i sagsbehandlingen. Og hvad er der så i vejen med det?

Vdr. modarbejdning, så husker jeg DF for godt 2 år siden, hvor Eva & Steen ikke ønskede at række hånden ud til den nyvalgte faglige, Erik Klausen. Hverken i overført eller i direkte forstand. Der var megen smålighed fra Eva's side, og det lille "stunt" med først at trække sig, og derefter at "lade sig overtale til at opstille alligevel" var kun alt for gennemskuelig. Hvis jeg nøjes med at se med egne øjne, og ikke lytte til de forbløffende historier, der findes under PROSA's officielle niveau, så er jeg ikke i tvivl om at PROSA er bedre tjent uden Eva - og måske også uden Eva's ekko, Steen. Jeg så megen manipulation udelukkende for magtens skyld, og jeg så megen vrede og usamarbejdsvilje på DF 2006 fra Eva's side.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Nonboe

Al Jazeera er også røget på bølgen. Eller måske været dem der startede den.

De leverer 12 videoer fra Gaza under den mindste restriktive Creative Commens "licens".

Dvs. at de fodrer dem der selv vil være med til at påvirke opponionen.

Se mere her:
http://creativecommons.org/weblog/entry/12049

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Esben Damgaard

Og her på en Openmoko: http://www.youtube.com/watch?v=m4NbsLmF9j0

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   jsdjk

Hvad hed opfinderen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

Midt i artiklen står der et navn "Tim Berners-Lee". Mon ikke det er ham, som artiklen mener (det tager så lidt tid at læse artiklen, så prøv at gøre det to gange). Se også her: http://da.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Henrik Gammelgaard

Teknikere kan selvfølgelig sige at internettet ikke baserer sig ensidigt på WWW - hvilket var Tim Berners-Lee's opfindelse - men det er dog til at forstå budskabet i den nuværende tekst.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Vi kunne lære lidt af franskmændene:

http://www.prosa.dk/link/202 (link til Heise.de)
- tak til Pascal d'Hermilly for linket

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim Schilling

På http://eskills.eun.org/web/dprotection kan man se mange spændende bud på hvordan unge i europa illustrerer temaet “Surf the net – think Privacy” i små videoklip.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Medlem

Hejsa

Nu har jeg ikke den opfattelse af Tænk rent faktisk selv tror på at det virker.

De skriver selv "Nu kan du sende dem - og andre, der lytter med - en hilsen".

Altså ikke noget med at at det vil overbelaste/skabe rod etc hos aflytterne.

Når det ikke er tilfældige ord fra en liste bliver det jo hurtigt filtreret fra.

Fejlen for Tænk
Men Tænk kunne godt lade være med at skarpvinkle den så kraftigt.

Feks tror flertallet af brugerne sikkert at det er fysiske personer der sidder og læser mailsne. Og dermed skaber de forvirring i den gode sags tjeneste.

/Morten

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim

Jeg oplever en fejl nu. Jeg sætter og skal indtaste stillinger jeg har søgt og får fejl på server.

Her er fejl beskeden:

An exception was thrown during global.asax processing:
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Warning: Fatal error 823 occurred at Feb 6 2009 4:35PM at ADODB.RecordsetClass.Open(Object Source, Object ActiveConnection, CursorTypeEnum CursorType, LockTypeEnum LockType, Int32 Options) at Organisator.DigitalAkasse.Web.Global.LoadApplicationVars()

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   way2trivial

what a real commercial product? embed the tracker in a nametag
sell it to hotels worldwide to track housekeepers and maintenance staff.
one building, one 3-d diagram- know when the staff are goofing..

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ellery Familia

I'm very interested in getting in contact with these guys - any idea how I can get their email address?

efamilia AT gmail DOT com

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   nicolei

tak får det det lyder godt

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kevin Sturm

I'm with way2trivial. This product has HUGE opportunity in hospitality in alleviating some of the challenges with immediate guest service as well as adding some interesting advancements to the location services discussions.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Nicolai Lundgaard

Jeg synes argumentationen for at det rammer it studierne særligt hårdt er lidt vag. Pga. det lave optag kan man jo ikke antage at folk vælger studie ud fra økonomiske interesser. Hvorfor skulle de så gøre det hvis skattekommissionens forslag bliver en realitet.

Man er da også nødt til at se skattekommissionens udspil som en helhed, og ikke blot fokusere på et enkelt af initiativerne. Det hører jo med til historien at topskatten sænkes og mellemskatten fjernes helt. Derfor bliver det da en meget god deal for it-folket.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

For det første er jeg enig med Nicolai Lundgaard. Så vil jeg tilføje, at det kunne være godt, at der var flere, der gennemførte deres studie på normeret tid, og dermed kom hurtigere på arbejdsmarkedet. Færre SU-klip kunne være den "motiverende" faktor, der skal til.

Og i øvrigt er der også tid til at have et studiejob ved siden af (det har jeg), eller man kunne tage et studielån. Man skal ikke glemme, at vi i Danmark er meget forkælede: i de fleste lande skal man betale skolepenge for at få en uddannelse - her får vi penge for det!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   roslyn

this may be a step in helping at least specially during accidents that would involve large number of people trapped in a building

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Pedersen

Hej!
Jeg hedder Jesper og er 45 år. Jeg synes det er en god artikel her på siden om unge med Aspergers syndrom, som har fået en it-udddannelse. Hvis jeg får diagnosen Aspergers syndrom kan jeg godt tænke mig en AspIT uddannelse, hvis det viser sig, at jeg er egnet.
Hilsen Jesper

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Camilla rammer i sit indlæg noget helt centalt når hunskriver, at "... arbejdsmarkedspolitikken i Danmark i stigende grad formuleres i de europæiske institutioner". Den såkaldt "Danske model", der går ud på at arbejdsmarkedets parter i videst muligt omgang styrer udviklingen på arbejdsmarkedet uden regerings- eller folketingsindgreb hviler nemlig på to fohold: Det ene er nationalstatens rammer og det andet er styrkeforholdet mellem arbejsgivere og arbejdstagere. Sålænge styrkeforholdet er til gunst for lønmodetagerne i form af stærke fagforeninger og en statsmagt der som i Skandinavien er opbygget af lønmodtagerne og ders organisationer og partier og som virker indenfor den suveræne nationalstat, sålænge står lønmodtagerne i en gunstig position. Sker der som nu en drejning væk fra at nationalstatens parlament bestemmer henimod, at overnationale institutioner bestemmer, så er et gunstigt styrkeforhold ikke længere nok, hvilket jo også fremgår af de sager Camilla nævner. At arbejdsmarkedpolitiken fastsættes udenfor nationalstaten betyder også at den danske model går en sikker død i møde - konflikten for nogle år siden på Lolland, hvor en skibsreder havde lavtbetalte polske håndværkere til at arbejde for sig illustrerer med al ønskelig tydelighed den magtesløshed man står i: Ikke nok så mange flotte røde faner kunne skjule det faktum at skibsrederen ikke havde gjort noget ulovligt ved at betale håndværkerne 50 kr. i timen eller hvad det nu var de fik - der er nemlig ingen lovbefalet minimumsløn i Danamark. Derfor kunne man heller ikke slæbe manden i retten, for han havde ikke gjort noget ulovligt.

Fagbevægelsen må derfor se at oppe sig, hvis man vil sejle op imod arbejdsgivernes forsøg på at tilbagerulle alle de forbedringer, der er opnået gennem mange år kamp, for det er det det handler om - arbejdsgiverne har ikke længere brug for de kompromisser man efter 2. verdenskrig var nødt til at indgå og som alt andet lige medførte mægtige forbedringer i form af velfærdsstatens udbygning og reformer til gunst for lønmodtagerne.

Regerings angreb på fagbevægelsen i form af overflytningen af beskæftigelsesindsatsen til kommunerne risikerer meget vel at ændre styrkeforholdet til fagbevlgelsens ugunst. I en sådan situation er det vigtigt at man har et sikkerhedsnet i form af lovfastsatte bestemmelser f.eks. minimumslønninger - her hjælper ingen mantraer om den danske model.

Fagbevægelsen må tage sig sammen og indse, at man må udover nationalstaten og man må bruge lovgivningen. Her kunne man lære noget af Oslo Byggearbejderforbund, der har omdannet sig selv fra at være et forbund for norske arbejdere til et forbund for folk der arbejder i Norge. Man har som konsekvens ansat folk, der taler alle de sprog som både legale og illegale arbejdere taler på Oslos byggepladser og man hjælper uanset om arbejderne har papirer eller ej.

Her kunne PROSA og resten af fagbevægelsen lære noget: Istedet for at jamre, så gå i offensiven. Vi har alligevel aldrig får noget foræret.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Camilla Gregersen

Hej Niels,
Tak for din gode kommentar. Jeg er utrolig enig med dig i, at det er vigtigt, at den danske fagbevægelse også henvender sig til kolleger i Danmark, der er her i længere eller kortere tid, men kommer fra et andet land.
Det interessante ved Oslo Byggearbejderforbund er, at de har formået at henvende sig til de udenlandske kolleger på en så imødekommende måde, at de udenlandske kolleger faktisk organiserer sig! Ofte sker der jo det herhjemme, at fagbevægelsen kommer til at virke, som om den konflikter mod de udenlandske arbejdere, og det giver dem bestemt ikke lyst til at organisere sig - sjovt nok.
Problemet er, at vi ikke har ansat folk med de fornødne sproglige kompetencer. Helt personligt mener jeg derfor, at der må tages en overordnet beslutning om, hvorvidt vi vil bruge mange eller få kræfter på at organisere de udenlandske it-kolleger i Danmark. Hvis vi vælger det som indsatsområde, er vi nok nødt til at afdække, hvilke sprog, der er de oftest talte, og så hyre mindst én, der kan tale sproget og kommunikere direkte med vores udenlandske kolleger.
Min erfaring er, at mange udenlanske kolleger er meget betænkelige ved fagforeningerne, pga dårlige erfaringer fra deres hjemlande. Derfor er det ekstra vigtigt at kommunikere meget klart, at fagforeningerne er deres "venner" gennem interessevaretagelse og ikke deres "fjender". Derfor er det en tanke værd under alle omstændigheder at diskutere konflikt-våbenet, når det kommer til at situationer, hvor udenlandske kolleger er involveret. Men der er forskel på at betænke sig og bruge redskabet med omtanke, og så slet ikke have konflikt-redskabtet, som tilfældet nu er i den nye lovgivning og med Laval-dommen.
En anden ting er diskussionen om Den Danske Model (dadadadaaaa). For mig at se er der ingen som helst problemer med at bruge lovgivning som et redskab til at sikre lønmodtagerforhold. Det har altid (de sidste ca. 100 år) været sådan, at forbedringer af løn- og arbejdsforhold har udviklet sig via samspil mellem arbejdsmarkedets parters forhandling, lønmodtageres faglige kampe og lovgivning gennem Folketinget. Så lad os endelige blive ved med at bruge alle tre redskaber.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Hej Camilla,
Jeg er helt enig med dig i at fagbevægelsen skal bruge alle virksomme mdiler til at opnå sine mål. Mine bemærkninger angående den danske model var affødt af diskussioner jeg i flere omgange har haft med aktive fagforeningsfolk i Metal og TIB, hvor jeg også fremførte det du skriver, nemlig at lovgivningen jo rent faktisk afspejler de sejre lønmodtagerne har vundet, f.eks. ferieloven. Men de pågældende fagforeningsfolk ville ikke høre tale om lovfastsat mindsteløn og havde desværre ingen forståelse for at fagforeningerne svækkes - de sad simpelthen fast i tiden før EU. Og det forhold afspejles osse i opfattelsen af udenlandske kolleger. Det mærkelig er at de danske fagforeninger ikke kan se skriften på væggen - se bare på hvad der skete i Tyskalnd: Medlemstallet i byggefagene faldt i det tidligere Østtyskland med over 50% da polske arbejdere strømmede ind. Og det er altså for sent at gøre noget når styrkefoholdet først er svækket.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Henrik Gammelgaard

Det bør vel her nævnes at der pt. er en skat af fri telefon som lyder på 250kr om måneden. Det svarer til 3000kr om året, hvorfor det for en sikkert betydelig gruppe er en meromkostning på 2000kr der skal svares skat af. Eller vil vi stadig skulle betale 3000kr for telefoni + 5000kr for internet?

Min holdning er at det for så vidt er fair nok at jeg skal beskattes af de goder jeg modtager, da de defacto er en del af min løn - hvis der ikke sker en beskatning giver det et samfund hvor enkelte grupper kan tilrane sig services uden om skattesystemet hvilket ikke er solidarisk med folk der ikke har disse muligheder.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kristian Christensen

Nogen kan andre kan ikke, det kommer vi aldrig af med, men dette ligner mere skridt tilbage i tiden end frem i tiden.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Nu er det svært at gennemskue, hvordan forslaget skal implementeres, men i dag er det jo muligt arbejdsmæssigt både at få stillet telefon og internetforbindelse til rådighed, uden at det skal beskattes. I skattereformen er der lagt op til, at der skal komme over en milliard kr. ind om året, så det ser ud til, at det skal ramme bredt og dermed at langt flere kommer til at blive beskattet. Nu er det ikke alene et spørgsmål om hvorvidt enkelte grupper kan tilrane sig noget, men om hvad vi gerne vil tilskynde til. Skatte- og afgiftssystemer er jo også et middel til at fremskynde eller påbegynde en bestemt udvikling, som vi gerne ser gennemført. Afgiften på tobak og sukkerholdige varer sættes op for at begrænse forbruget, topskatten sættes ned for at øge arbejdsindsatsen, og beskatningen af telefoni og internet vil medføre, at tilskyndelsen til at bruge sig af disse muligheder vil forringes. Og da regeringen gerne vil have, at Danmark skal være et foregangsland på dette område, virker det underligt, at de så modvirker dette ved at udbrede beskatningen til langt flere. Faktisk er det således, at de borgere, der ligger i mellemindkomstgruppen og dermed får den laveste udmøntning af skattenedsættelsen, samlet set får en øget beskatning hvis de skal til at betale 5.000 kr. i ekstra skat.

Med venlig hilsen

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lars Petersen

Det er jo fuldkomment sindssygt. Man kan selv betale en 20 Mbps ADSL-forbindelse med fri telefoni til fastnet for hvad, 3500,- om året?

Det giver jo INGEN mening at man skal betale mere i skat end forbindelsen er værd.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   LauB

Hvor hyklerisk af Prosa. Beskatningen vil IKKE ændre på folks vaner. Det skulle da lige være at tale lidt mindre i egen mobiltelefon. Jeg synes at det er en god idé at adskille erhvervs og fritidsmedier. Jeg er selv offentlig ansat med adskilt arbejds mobil og fritidsmobil samt egen betaling af telefon og bredbånd. Og jeg arbejder en del hjemme på egen pc via de udmærkede teknologiske løsninger der findes i dag. og det til en offentlig løn!! Misundelig tjaaa Jeg kan ikke se nogen grund til at jeg skal betale for andres forbrug.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   sisser

Jeg har et spørgsmål. Er offentlig ansat og har netop fået tilbudt en arbejdsmobil - den må ikke bruges til privat forbrug. Kan det så passe at man stadig skal beskattes med 3000 kr. årligt, hvor jeg tilgengæld kan trække husstandens private teleonudgifter fra op til 3000. kr....

kan ikke gennemskue om det er rimeligt/går lige op økonomisk eller om jeg "bliver snydt" og skal takke nej til en sådan mobil. synes jo ikke den burde beskattes når den kun skal bruges til arbejdsformål.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Den nuværende skattemæssige måde at betragte mobil og internet på har bl.a. haft til hensigt at stimulere udbredelsen af hjemmearbejdspladser og dermed sætte gang i bredbåndstrafikken og udbygningen. Og jeg tror, at en øget beskatning vil medføre, at nogle vil ændre opfattelse af, om det er en god idé at have en arbejdsgiver betalt telefon eller internetforbindelse. I sissers tilfælde, vil en vurdering af, om det kan betale sig eller ej afhænge af den konkrete udmøntning af den nye skat. Hvis begrebet "fri telefon" forstås på samme måde som i dag, vil der formentlig ikke ske en beskatning, idet sisser så ikke må bruge den i privat øjemed. Til gengæld vil en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse blive beskattet uanset hvad, hvilket skulle sikre en ensartet beskatning. Teksten i skatteaftalen er "Lønmodtagere skal medregne 5.000 kr. årligt til indkomsten ved tildeling af arbejdsgiverbetalt pc, adgang til og brug af internet eller fri telefon. Det svarer til en skattebetaling på op til 2.600 kr."

Med venlig hilsen

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per Nielsen

Det virker altså ikke særligt gennemtænkt. Jeg er overbevist om, at ansatte i skatteministeriet og politikerne, tager deres bærbare PC med hjem - Og bruger den. Når først de finder ud at at denne lov vil ramme dem selv. Ja så bliver det sikkert ikke til noget.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper

Hm, jeg ville lige teste Yellowpages.com for at teste det med skaleringen - men den svarer ikke! :o) Og det var jo ellers Davids eksempel på en stor website, som kører fint på Ruby on Rails... Så er det måske ikke så mærkeligt at det er svært at komme igennem med budskabet om, at RoR skalerer fint, hvis man bringer den slags eksempler op.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mona Haahr

Hej... Ja han burde gå af, det skulle han have gjort for længe siden. Jeg mener ikke man kan have en minister som er utroværdig, og smadder hele det danske samfund. Jeg støtter hermed Socialdemokratiet. Han vil kun ødelægge familier i vores samfund... Så ud med ham, lad os få en minister med hjerte for de svageste i samfundet, her tænker jeg på de syge på kontanthjælp. Han opfordrer jo også ægtebar som rammes af kontanthjælpsloftet at skille sig og dermed leve i socialbedrageri. Han opfylder jo heller selv loven.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jens Jakob

Husk at det bliver nemt 10.000 kr pr husstand - helt skævt er det når den ene idag har fri telefon og arbejdsbærbar, den anden har bredbånd og arbejdsbærbar men ikke fri telefon - så bonner multimedieskatten ud med 10.000 kr - og DET er mange penge at blive ramt af for at vise arbejdsvilje og virketrang.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian E. Lysel

LauB: Du bliver beskattet 5.000 med det nye forslag, hvis tager arbejdsmobilen med hjem, selvom du kun bruger din private privat.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian E. Lysel

Jens Jakob: Husk licensen der komme oven i at have en bredbånd + evt. børn der har ligende fordele.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian E. Lysel

Jeg er en af de mange IT folk, med en vagt ordning. En gang om måneden skal jeg i en uge, være til at træffe på en mobil, med en bærbar, begge stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Privat har jeg både mobil, flere computere og ADSL.
Jeg kan ikke se hvorfor jeg eller min arbejdsgiver skal betale 5.000 for et nødvendigt onde, som ikke et gode for mig!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jens Andersen

Kære Niels Bertelsen

Jeg ser meget frem til at PROSA går igang med at forhandle centralt med arbejdsgiverne, for at i god sikre at der er klare aftaler for hvordan kompensationen du nævner vil finde sted.
Jeg kan henvise til at DJØF allerede har åbnet dialog med bl.a. Finansministeriet, for at sikre deres medlemmer klare retningslinier - og jeg ser frem til at PROSA på samme måde forhandler klare linier for medlemmerne.
DJØF initiativet: http://www.djoef.dk/online/?LO=01000000d9c8b7a60600000006000000abbd0100127a1445000000000100034400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf&document=true&id=18785


Mvh

Jens Andersen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jørgen

Hej Kurt -
linket til "Hvor meget må min arbejdsgiver vide om mig?" giver en fejl 404

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Det er med nogen forbløffelse at jeg læser at Prosa er gået ind i så direkte en industristøtte som det ovenfor beskrevne. Det rejser ihvertfald en række spørgsmål, jeg håber Prosas hovedbestyrelse har overvejet inden man gik ind i projektet: Hvorfor er det netop finanssektoren man ønsker at støtte, især på baggrund af den voksende finanskrise og det ansvar som finaninstitutionerne har i den? Hvorfor er det ikke en grøn vækstplan som den Ingeniørforbundet har fremsat, man støtter - især når der netop i energisektoren vil være umådelige muligehder for dansk IT-industri og dermed Prosas medlemmer? Hvordan forholder hovedbestyrelsen sig til industristøtte - skal man ukritisk støtte bare det skaber IT-arbejdspladser eller skal man forholde sig kritisk og se arbejdspladser i en samfundsmæssig sammenhæng og støtte efter den vurdering? Og hvor tæt skal en fagforening komme på en bestemt industrisektor?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hanne Lykke Jespersen

Jeg har nogle kommentarer til de arbejdsforhold, som beskrives i artiklen. Man kan måske få det indtryk, at man sagtens kan holde til den slags, hvis man blot slår koldt vand i blodet.
Min erfaring er en anden. Jeg taler med rigtigt mange medlemmer, som går ned efter en periode med sådanne vilkår. Vilkårene er heldigvis ulovlige, så man er faktisk ikke nødt til at finde sig i det.
Det er meget forskelligt, hvor længe, man kan holde til at arbejde på den måde. Det sker, at det står på i flere år. Det er til gengæld vores erfaring, at jo længere tid, det har stået på, jo bedre man tror, man tror, man har lært at tackle det, jo voldsommere bliver reaktionen i både tid og alvorlighed, når den kommer. I mange tilfælde er sygedagpengeperioden begrænsning på 1 år ikke nok, til bare at nå dertil, hvor man kan finde ud af, om man bliver arbejdsdygtig igen. Mange medlemmer må forlade faget - ofte som pensionister. Det hele er vanskeliggjort af, at mange har mistet en stor del af eller hele deres netværk, gennem den lange periode, hvor kun arbejdet blev prioriteret. Derfor trækkes tæppet virkeligt væk, når der må vinkes farvel til dette måske eneste holdepunkt i tilværelsen. Der gives som regel ikke megen tak fra arbejdsgiveren i den situation, men 5 kolde bagi, når man ikke længere kan klare presset.
Jeg opfordrer til, at man ikke påtager sig disse stærkt helbredstruende vilkår.

Som jeg nævnte, er de også ulovlige. Arbejdsmiljøloven foreskriver et ugentligt fridøgn, hvor man ikke må stå til rådighed. Derudover skal man dagligt have 11 timers samlet hvile. Her må man godt have rådighedsvagt, men hviletiden bliver afbrudt, hvis man får et kald, så der skal ikke kaldes meget, hvis loven skal overholdes og det forventes, at man passer sit normale arbejde om dagen. Hertil kommer EU's arbejdstidsdirektiv, som siger, at man ikke må arbejde over 48 timer om ugen - dog i gennemsnit over 4 måneder. Det er en meget lang arbejdstid, men vi har desværre en del medlemmer, som arbejder mere. Det er arbejdsgiverens ansvar, at disse lovgivninger overholdes.

Du er meget velkommen til at henvende dig i PROSA, hvis det er svært for dig at undgå lange arbejdstider og manglende fritid.
Bemær: Det er ikke kun lange arbejdstider og manglende respekt for ferie og fritid, der kan føre til nedbrug med stress og depression. Du er selvfølgelig også velkommen til at få råd og vejledning, hvis det er andre forhold, der er problemet.
Med venlig hilsen
Hanne Lykke Jespersen
Forbundssekretær PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

Hej Jørgen
Det ser ud til at det tyske site har pillet omtalen af arrangementet, som du spørger til, af. Måske fordi det nu er afholdt? Beklager, vi skal sørge for at fjerne linket.
Mvh
/kurt

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Fool

Like :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mig

Fake?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

Fake?
Version 2 har også nyheden:
http://prosa.dk/link/220
Mvh
/kurt

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   JES

Gennemført :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hasse

Ha ha ha - ja dét er sku da en nyhed! :-D

Men det er jo helt sikkert et kæmpe fremskridt for brugervenligheden! Tænk ikke længere at skulle bruge tid på at finde ud af i hvilken obskur undermappe til en undermappe i kontrolpanelet eller hvor på skærmen man skal trykke. Der er kun én prompt, og den ved du hele tiden hvor du har! Du behøver ikke engang at vedligeholde museskaden længere, for cursoren er altid lige dér for enden af prompten hvor der er brug for den! Ikke så mange dikkedarer.

Tænk at der ikke er nogen usability dudes der har fundet på TUI for længe siden ;-P~

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erik Swiatek

Kære Niels

Projektet handler om hvorledes København kan placeres som en international dynamo i krydsfeltet mellem finans og it. Deltagerne i projektet er spænder over brancheorganisationer, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner der alle ser en fælles interesse i projektets perspektiver. PROSA's primære interesse i dette er dels at der vil være et stort behov for at afdække behovene for uddannelse og kompetenceudvikling der vil være en naturlig følge hvis København skal være en sådan dynamo. Den afdækning og dermed følgende viden vil PROSA have del i således vi bedst mulige kan sikre vores eksisterende medlemmer i den finansielle sektor, og bidrage til at det bliver PROSA medlemmer der er bedst forberedt på de nye jobs der vil opstå.

Jeg har svært ved at se dette som værende industristøtte da det jo netop ikke handler om at subsiduere et erhverv, men om at PROSA med sin viden om it-kompetencer og teknologi er med til at udvikle it-faget. I dette tilfælde inden for domænet finansiel it, men det kunne forsåvidt ligeså godt være inden for andre domæner hvor PROSAs medlemmer arbejdere.

Nu nævner du Grøn It. I projektet har bl.a. PROSA været med til at sikre at også dette er en del af projektet. Den finansielle sektor er en ekstrem energikrævende sektor især på el-siden. Hvorledes kan it-bidrage til at nedbringe energiforbruget er derfor også en del af projektet nu.

med venlig hilsen
Erik Swiatek
Organisatorisk næstforman i PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Hej Erik,
Jeg er ked af at sige det, men du forholder dig ikke til mine spørgsmål, der jo er kvalitative. Stiller du dig slet ikke spørgsmålet: Hviken samfundsmæssig nytte skaber et financielt knusepunkt i København? Eller forholder du dig kun passivt til kvantiteten (antallet af arbejdspladser). Er det ikke på tide at Prosa prøver at forholde sig fremadrettet i forhold til de massive udfordringer vi står overfor i form af økonomiske eller miljømæssige kriser? Kunne man forestille sig den tanke at det måske ikke er IT-arbejdspladser i finanssektoren der er fremtiden, men i klima- og energisektoren? Jeg synes det er lidt fattigt at vi næsten altid er reaktive og holder os indenfor de eksisterende rammer - vi har en interesse i femtidens samfund både som medlemmer af en fagforening og som samfundsborgere og vi kan overkomme både at varetage medlemmernes her-og-nu interesser og forholde os aktivt og visonært til fremtidens udfordringer.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Kære Anders

Vi kan ikke blive ved med at tale om, at privatlivet er truet. Det er længe siden, vi kun kunne tale om en trussel. Salamimetoden virkede helt som vi advarede om, og vi sidder nu fast i et samfund, hvor privatlivet på en lang række punkter er helt væk. Grænsen er altså overskredet for meget længe siden.

Efter min mening er det også farligt t at tale om et tveægget sværd. Jeg er sikker på, at overvågning virker i nogle ganske få og begrænsede tilfælde. Men dette er ikke argument nok for overvågningen. I modsat fald kan vi hurtigt få Nordkorea som et efterfølgelsesværdigt eksempel. Den totale overvågning kan forhindre mange forbrydelser, men vi kan ikke som en forening, der arbejder for medlemmernes interesser, gå ind for den totale overvågning.

Hele øvelsen burde være at rulle lovgivning, holdninger og følelser tilbage til et punkt LANGT før 9/11 - ikke at diskutere hvor meget MERE overvågning, vi kan, bør eller tør indføre.

En anden problematik, der er helt væsentlig for os, er politikernes argumenter. Du skriver at den politiske motivation er, at vi skal komme kriminalitet og terrorvirksomhed til livs. Det er ganske rigtigt den officielle argumentation, men reelt handler det jo oftest kun om at vise handlekraft.

Derfor skal PROSA blive ved med at udstille politikere, der udmærket ved, at deres politik kun er symbolpolitik. Og uddanne de politikere, der stadig tror på en stigende overvågning.

Den politiske CD er et strålende eksempel på den slags politisk arbejde, som vi skal fortsætte, og som vi kan gøre bedre end de fleste andre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mai Thode

Kære Jesper, Anders, medlemmer af Prosa, formand for Prosa Niels Bertelsen og ansatte hos Prosa.

Bravo Jesper Svarre. Endelig kom den kommentar til, som skulle få sparket mine ord på banen. Jeg har længe gået og tænkt over, hvordan jeg mon skulle formulere en kommentar til Prosas temmelig old fashion holdning til overvågning. Men nu har jeg fundet modet.

For at starte et sted, vil jeg gerne have lov til at kommentere Anders Schiølers debatindlæg på vegne af hans arbejdsgiver Prosa. Anders Schiøler skriver: ”PROSA arbejder for at få debatten om overvågning på den folkelige og politiske dagsorden.”. Hvordan kan man overhovedet sige, at man vil have en debat på bordet, når Prosas formand Niels Bertelsen i en pressemeddelse, allerede har udtalt Prosas holdning om nej til overvågning samt udvidet overvågning. Så vidt jeg ved, er det Prosas valgte politikere som skal repræsentere medlemmernes holdning, men i denne sag, føler jeg at Prosa blot har copy-pasted holdning år efter år uden at inddrage medlemmerne i om holdningen måske skulle revideres blandt medlemmerne. Det vises jo også ved den invitation som I har lagt på Facebook vedr. Weekendens arrangement. Et arrangement som Prosa kalder ”Fest mod overvågning” – sjovt nok fremstår det ikke som om, at Prosa vil have debat – for de har jo taget en holdning inden de overhovedet har hørt medlemmerne. Flot Prosa, så afholder I et offentligt møde dagen efter festen! Så er der virkelig debat om tingene. Plejer man ikke at holde et festmøde, før man bestemmer ”temaet” for festen?

Som udefraseende føles det som om, at de politikere som i årenes løb er kommet til, blot har genbrugt sidste 4-5 års samme holdning til overvågning. Som Jesper også antyder i sit indlæg, må man også følge med tiden og dens udvikling. Det er IT-folk jo netop ellers så kendt for. Jeg bakker fuldt ud Jesper op i, at efter 9/11 ser verden altså anderledes ud. I Danmark skal vist bare være glad for at det ikke er os som er blevet ramt af et terroangreb, når man tænker på alt den amerikanske opbakning, tidligere statsminister Anders Fogh Raskmussen lagde for dagen. Samt ikke at forglemme den ”lille” krise med Muhammedtegningerne.

Anders Schiøler og Niels Berthelsen udtaler begge noget i retningen af: ”...hele befolkningen underkastes en kraftig overvågning, hvor staten kan få indblik i intime og private oplysninger, som vi hidtil har haft ret til at beskytte.”. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at spørge alle Prosas medlemmer om, hvormange søvnløse nætter de har, fordi de bliver overvåget hver eneste dag. Pudsigt, når man taler private og intime oplysninger har folk sgu ikke noget imod at de kaster hele deres identitet ud på Facebook, Twitter, MySpace osv. deriblandt også Prosa selv. Er det ikke lidt selvmodsigende?

Til slut vil jeg kun opfordre Prosa til at revidere holdningen om overvågning på baggrund af holdningen blandt medlemmerne, før man holder et brag af en fest mod overvågning. Håber virkelig at dem som deltager, blot gider at deltage for musikken og øllenes skyld.

Venlig hilsen Mai Thode, ProsaStud medlem.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten Pedersen

Jeg mener også, at det virker en smule forudfattet, at man på forhånd "feste mod overvågning". For det første virker det lidt beton-agtigt. Min mentalitet er mere til en "debat om overvågning". Overvågning er der som et nødvendigt onde, og vi må søger at finde den bedst mulige tilgang, som vi vel genrelt har været ret gode til i et land som Danmark. Overvågning er alligvel ikke til at komme uden om.

I øvrigt er der jo utallige forhold i Danmark, hvor magt nemt kunne have været misbrugt. Heldigvis har embedsmænd og politikere i Danmark en særdeles høj moralsk standard og professionel etik. Overvågningen frembyder absolut ingen nye elementer, der gør misbrug mere sandsynligt. Hvis Danmark havde en banan-republikkultur var der utallige ting, der for længst ville have været misbrugt. - Det gode ved Danmark er jo, at den magt som nødvendigvis må delegeres i ethvert komplekst, kompliceret og avanceret samfund kun yderst sjældent misbruges. - Prøv blot at se hvordan resten af verden fungerer.

Det er ikke teknologien eller et øget beredskab. En håndfuld terrorister fra Saudibarbarien har ikke på nogen måde ændret vor demokratiske kultur. Der er absolut plads til at implementere de nødvendige overvågnings-tiltag med fuld respekt for alle demokratiske og forvaltningsmæssige principper.

I øvrigt har Danmark jo aldrig været noget Disneyland: Danske politifolk går altså også rundt med skarpladte pistoler - det betyder ikke, at de går og skyder om sig til højre og venster. Og læger kan tvangsindlægge folk; men man spærrer altså ikke folk inde, fordi de kritiserer regeringen (som man gjorde i Sovjet).

Naturligvis skal man være kritisk; men det er altså yderst provincielt, hvis man vil male et billede af Danmark som et Big Brother-samfund.

I øvrigt findes der jo i forvejen tonsvis af fortrolige oplysninger om alle borgere - det kan man ikke undgå, selv hvis man bor i en jordhule. Men det er altså uhyre sjældent, at man ser misbrug af persondata. I øvrigt har vi en særdeles aktiv vagthund i Datatilsynet - der jo mere har sager om sjusk end om decideret misbrug.

Mvh.

MP

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   bjarne sørensen

og nu venter vi bare på at der er nogle der får stablet en indsamling i gang så de 30 milioner svenske kr bliver betalt så de 4 gæve gutter kan komme i gang igen

jeg er klar til at betale de første 100 kr

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Kære Mai og Morten

Vi bliver ikke enige, langt fra, men jeg synes I skal sætte jer ind i realiteterne i PROSA.

1. Festen i weekenden er i høj grad sat i værk af aktive medlemmer af U35-netværket. I PROSA har aktive medlemmer indflydelse.
2. PROSAs politikere skal varetage medlemmernes interesser. Men de skal sandelig ikke indrette deres meninger efter flertallets ønsker (hvordan man så ellers måler dem). At politikere skal mene, som flertallet mener, må være noget der er lært af regeringens meningsmålingsdemokratur, hvor man mener, hvad der end kan få en genvalgt.

Nu vil jeg tage ind til festen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin Jul

Apropos at bruge krisen fremadrettet har jeg skrevet en håndbog om Demings 14 ledelsesprincipper, der sidden er blevet til grundlaget for lean.

Deming var en stor humanist, der fokuserer på at sikre jobs ved bl.a. løbende uddannelse under arbejdet og stadige forbedringer ved at fjerne de barrierer vore virksomheder mange gange stiller i vejen for at gøre et godt stykke arbejde, som man kan være stolt af.

Vi har lige holdt workshop om den i Dansk Agile User Group, hvor folk mente, at det er nogle principper, der er meget relevante for at skabe jobs og arbejdsglæde.

Til gavn for det danske IT-samfund er bogen ganske gratis og kan downloades som PDF. Jeg håber den kan være med til at sikre og skabe gode, meningsfulde jobs i vores fag.

Læs den her:

"Ud af krisen - få mere ud af dit IT-budget med Demings 14 punkter":
http://www.ative.dk/om-ative/downloads.aspx

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Schiøler

Kære Mai og Morten,

Rigtig mange tak for jeres indlæg. Jeg glæder mig over at der er medlemmer af PROSA som har lyst til at tage ordet og på den måde bidrage med kvalificerede bud på hvordan denne sag kan anskues. For naturligvis er det et meget kompliceret emne, hvor man skal arbejde på at finde den rette balance mellem privatlivets fred på den ene side og muligheden for at forhindre forbrydelser og terror på den anden side.

PROSA er en organisation der langt hen af vejen drives af vores aktive medlemmer. Temafesten og den efterfølgende debat er et godt eksempel på aktiviteter som har været drevet af aktive medlemmer. Det var ikke et topstyret initiativ beregnet på at bekræfte os selv i vores holdninger. Det var derimod medlemmer af udvalget U35, som havde lyst til at sætte emnet på dagsordenen gennem afholdelse af en temafest og et møde med oplægsholdere der hhv. talte for og imod den nuværende terrorlov. Udover at få noget fokus på emnet, som PROSA jo som nævnt arbejder for, var det også et forsøg på at få en bred og fordomsfri drøftelse af emnet, så PROSA og de aktive medlemmer i processen får kvalificeret holdningen til emnet.

Jeg vil gerne opfordre både Mai og Morten og andre, der måtte mene at de ikke kan genfinde deres holdning i den politiske linje som PROSA udtrykker, til fortsat at spille ind med deres holdninger. Gerne aktivt i vores udvalg, hvor meget af vores praktiske politik bliver formuleret, men også gerne fra tastaturet i debatindlæg. PROSAs holdninger formes ikke i et elfenbenstårn.

Endelig vil jeg gerne gøre opmærksom på at det ikke er min intention - hverken med denne kommentar eller med mit oprindelige oplæg - at forsvare den holdning PROSA har meldt ud. Mit håb var at skabe en anledning så folk som Mai får modet til at komme på banen :-)

Venlig hilsen
Anders Schiøler

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kristian

Ifpi får ikke en krone. Det har de også selv sagt. Og det er også blot første runde. Selv i film vinder skurken altid første runde hvorefter helten kommer tilbage med en episk sejr.
Det vil også næsten nødvendigvis føre til krav om søgsmål imod google da de gør det muligt specifikt at søge efter film og musik til direkte download på hjemmesider. Det SKAL ende med en frifindelse til TPB drengen. Ellers er konsekvenserne alt for store for resten af internettet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jørgen

Jo - det måtte jo komme - der komme vel også snart den lille SCCL - Space Craft Control Light ;-)

Senest jeg fløj var det også en linux-app, der styrede medie-tilbuddene om bord - den dykkede en enkelt gang, men tog heldigvis ikke resten af flyveren med sig.

God Sommer
mvh Jørgen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin

Spørgsmålet er vel ikke kun hvad der bliver logget, men også om det kan bruges til noget? Kan andre rent faktisk få noget ud af at logge min trafik?
Der har for nyligt været et program på dr, kan ikke huske hvilket, hvor det handlede om facebook og deres salg af profil data til private virksomheder.
Jeg vil mene at der i sådan et tilfælde er den enkeltes eget ansvar hvorvidt man vil dele ud af personlige oplysninger...
Jeg kan da godt se at virksomhederne kan målrette deres annoncer ud fra disse informationer, men helt ærligt, hvor slemt er det, at jeg, mens jeg syrfer, får vist en masse reklamer der henvender sig til min målgruppe, frem for nogen der ikke henvender sig til mig...
Jeg kan da i hvert fald stadig godt selv tage en beslutning om hvorvidt jeg vil købe noget eller ej.

Bare lige "my two cents"...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lars Bogetoft

For ledige med en datamatikerbaggrund eller lignende vil en oplagt mulighed være de nye diplomuddannelser i Softwareudvikling eller WEB-udvikling (sidstnævnte er også relevant for multimediedesignere). Disse uddannelser er deltidsudgaver af tilsvarende professionsbachelor uddannelser og kan som fuldtidsuddannelse for IT-professionelle gennemføres på 52 uger. Diplomuddannelsen i softwareudvikling består af 5 kursusmoduler (systemintegration, test, udvikling af store systemer, databaser for udviklere og kontraktbaseret udvikling) og et afsluttende diplomprojekt. Uddannelsens sigte er at opkvalificere deltagerne til at arbejde med arkitektur i store (globale) it projekter. Uddannelsen udbydes på en række erhvervsakademier i landet.

Lars Bogetoft
Uddannelsesleder, Erhvervsakademiet København Nord
lbp@knord.dk

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Kære Jesper og erik,
For mig at se handler historien om Statens IT (SIT) om grundlæggende problemer i store IT-projekter, nemlig ideen om at alt skal automatiseres og alle funtioner skal ligge i eet system, ideer jeg troede var gået lidt af mode efterhånden som de store systemer har vist sig uhåndterlige og oftest løber løbsk for ikke at tale om at udviklingstiden er så lang at de, når de endeligt er færdige, er forældede både teknologisk og funktionelt.
Jeg vil også gerne anholde at både notitsen og Erik Swiateks udtalelse ikke indeholder noget om brugervenligheden som systemkrav, men kun omtaler de ansattes behov. En nylig undersøgelse viste at ganske få benytter sig af den digitale adgang til den offentlige forvaltning, man skulle derfor forvente at spørgsmålet om teknologisk marginalisering stod højt på dagordenen både for forvaltning, regering og - Prosa.

Venlig hilsen

Niels Frølich

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Gundtofte-Bruun

Hej Kurt, hermed et svar på din opfordring. Overvågning, logning, paranoia. Disse emner har nærmest afløst den traditionelle småsnak om vejret. Alle har en mening om det; om ikke andet så at det ikke er værd at tale om og at nogle mennesker bare er for paranoide. Men i modsætning til vejret, så kan det faktisk gøre en forskel at tale om disse emner.

Politikens bragte i Lørdagsliv den 20090411 artiklen "Mobil med navlestreng", som kort fortalt gik på, at nye 'børnevenlige' mobiler kan give forældrene mulighed for at følge barnet via GPS (som dog ikke tilbydes som en feature på selve telefonen), at se opkaldslister, samt at lave en white/black-list over numre som telefonen kan tale med. Mit læserbrev blev desværre ikke trykt, men så kan jeg jo bringe passende uddrag her uden at gentage mig selv. Der er nemlig en bemærkelsesværdig god analogi imellem hele ideen om at kunne kontrollere telefoners virkemåde og færden, og de 'voksnes' cirkus om overvågning og logning.

Børns Vilkår udtrykte sympatisk nok bekymring over denne overvågnings-enablede børnetelefon, men desværre var der slet ingen dyberegående debat, for eksempel omkring sikkerheden i dens web-baserede kontrolpanel, eller hvorvidt sikkerhedsgevinsten er reel eller blot tilsyneladende (læs: for alle parter falsk).

Vel er det forældrenes opgave at undervise i ansvarlighed og respekt, men at overvåge og begrænse via teknologi synliggør en understrøm af mistillid og respektløshed som børnene næppe er klar over, men dog bliver vænnet til. Er det en god ide at vænne vores børn til overvågning allerede fra barnsben, eller burde vi måske ikke netop gøre det modsatte? Dybest set drejer det sig jo om fornuft -- vi forklarer børn at man skal se sig for før man krydser gaden, snarere end at vi helt generelt forhindrer folk i at gå over. Hvis jeg må låne et slogan fra 'slashdot/~jcr': "Trying to child-proof the world makes us neglect the more important task of world-proofing the child." Jeg synes det er alletiders at Børns Vilkår bekymres over sådan en telefon, men hvorfor kan folk ikke se at vi også har brug for at forsvare vores rettigheder online?

Men du skriver også om de sociale services, hvilket egentlig er en anden diskussion end den om overvågning. Her drejer det sig mere om 'privacy', som jeg har problemer med at finde et passende ord for på dansk (må jeg i øvrigt henvise til Daniel J. Solove's glimrende «"I've Got Nothing to Hide" and Other Misunderstandings of Privacy» eller den noget længere «Understanding Privacy»).

Ikke at det skal handle om mig, men personligt svarer jeg kategorisk nej tak til tilbud om Facebook og lignende sociale tjenester. Min grundholdning er, at sociale tjenester har to store problemer, selv om den grundlæggende ide er helt fin. Bemærk, at diverse virtuelle verdener som Second Life og spil-baserede ditto også bør medregnes som sociale tjenester.

Det ene problem er, at man lægger en stor mængde ret beset ganske personlige data i hænderne på en kommercielt drevet enhed, som oven i købet typisk ligger uden for dansk lov og ret. En anden vinkel er, at venner kan uddele information om dig, og din eneste mulighed for at have medindflydelse (eller holde øje i det hele taget) er at få en egen konto -- det er en klassisk Catch 22.

Det andet problem er, at teknologien simpelt hen udvider vores muligheder og flytter vores grænser langt hurtigere, end vores sociale normer kan nå at følge med. De fleste ved godt at at man ikke skal ringe til folk midt om natten, for telefoni er en gammel kending. Men email og især sociale tjenester er langt nyere: ved dine venner nødvendigvis om det er ok med dig at give din email-adresse til andre (fx. for at sende dig nuttede Flash-postkort), eller om det er ok at lægge billeder af dig på nettet, selv om det 'bare er på deres egen Facebook-profil'?

Vi må se at få stablet nogle sociale normer på benene i en hulens fart, hvis vi vil undgå at bare få færdigpakkede spilleregler serveret fra udbyderne. Jeg ser at Facebook har droppet sine tydeligt maskin-oversatte vilkår og viser nu slet og ret kun de engelske, som er håbløse for almindelige mennesker at forstå (selv om det sikkert er de færreste som end prøver).

Husk at sociale medier og virtuelle verdener stadig er en meget ny ting, selv regnet med it-målestok, og at de tilbud vi ser nu, ikke nødvendigvis er ret gode, og næppe optimale; de er blot de første eller (hidtil) mest populære bud på hvordan den slags kan se ud.

Snakker vi virtuelle verdener, så er den fremherskende model at et firma stiller et lukket system til rådighed hvor brugere kan boltre sig indenfor firmaets retningslinjer. Men der findes modeller som ligner internettet, hvor enhver kan stille sin egen maskine op efter egne ønsker, og hvor brugerne kan færdes frit imellem dem alle. Man skal ikke overveje det ret længe før det er klart, at denne model giver brugerne langt mere frihed -- og langt flere rettigheder.

Iblandt de sociale medier er situationen den samme: der findes mange udbydere, men de kræver hver især en konto, og de snakker ikke rigtig sammen. Også her findes der modeller som har brugeren i fokus. Project Appleseed lyder vanvittigt spændende, virker meget fornuftigt skruet sammen, men kan slet ikke konkurrere med den hype som omgiver Facebook.

Det underliggende tema er, at fager ny teknologi bliver udnyttet *maksimalt*, hvilket ikke nødvendigvis er *optimalt*, og sjældent til brugerens, enkeltpersonens, bedste. Det er for sent at diskutere, hvorvidt vi skal have kameraer på alle hushjørner og Google i alle postkasser -- det, vi skal diskutere er, hvordan vi skal banke ind i knolden på almindelige mennesker, at tilbageholdenhed er en dyd, at 'privacy' er noget flygtigt stads som man skal omgås med fornuft for at det ikke skal fordufte som dug for solen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Jeg tog "testen" for et par dage siden.

Resultatet blev, at jeg minsandten klarede mig ganske godt, men at der selvfølgelig var nogle områder, hvor jeg kunne forbedre mig.
Fx synes det at være vigtigt, at jeg bliver bedre til PowerPoint (på trods af, at jeg ikke har svaret på spm om hverken Powerpoint eller andre programmer til at producere slideshows).

Hvordan i himlens navn kan det have noget som helst at gøre med, om jeg er i stand til at bruge statens it-tilbud? Og hvorfor mener staten, at Microsoft-programmet Powerpoint er at foretrække?

Alle de gode råd kan ses her:
http://www.it-borger.dk/it-barometer/gode-rad-til-dig-pa-niveau-3

Det skal dog nævnes, at de også har en side, hvor forskellige officepakker behandles ganske afbelanceret:
http://www.it-borger.dk/forbrug/dig-og-din-pc/office-pakker-2/office-pakker

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frôlich

Angående selvbygget WiFi-antennne. Man skal være opmærksom på at antennen overtræder de gældende effektbestemmelser i EU:

801.11b 2.5 GHz max. 100 mW (20 dBm) målt i forhold til en rundstrålenden teoretisk (isotropisk) antenne
801.11g max. 20-50mW (13-17 dBm)

Den maximale udstråling fra dåseantennen er ca. 8 dBi, dvs. for. 801.11b 20+8 dBm = 630 mW - en overskridelse på 6 gange.

Radiospektret er en meget begrænset resource så derfor holder alle lande stærkt øje med udnyttelsen af den - man overvåger frekevensnøjagtighed, sendestyrke og modulationstyper for at de forskellige tjenester ikke skal genere hinanden inden- eller udenlands. Og normalt kræves der licens med nøje beskrivelser af de tekniske karakteristika. Det gør der ikke for WiFI til gengæld er den udstrålede effekt sat lavt. Ovetrædelse af bestemmelser medfører generer for andre og kan i værste fald medføre at vigtige radiotjenester forstyrres. Radiospektret er IKKE tag-selv-bord selv her i neoliberalismens alder!

Hilsen

Niels

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

Hej Jan
Jeg synes du har rigtig mange fornuftige kommentarer til privacy og overvågningsproblematikkerne. Jeg er meget enig i, at de teknologiske muligheder i nogen tilfælde er forud for processen i at etablere passende sociale normer. Da jeg var i Japan for nogle år siden frydede jeg mig eksempelvis over den diskretion, hvormed folk anvendte mobiltelefoner i offentlige transportmidler. Vi er kommet et stykke mod den en fornuftig håndtering på samme måde, mens man kan iagttage mange forskellige udviklingstrin i andre europæiske lande.

Og jeg tror også at et sted at starte på at nærme sig de bagvedliggende årsager til at vi anvender teknologi som vi gør - både til beskyttelse og angreb på privatlivets fred er gennem diskussion. Her en pointe, som it-professionelle kan bidrage med, efter min mening, at implementeret teknologi aldrig er neutral. Når vi opbygger systemer til eksempelvis roadprocing kan de sagtens opbygges, så privacy bliver respekteret samtidig med at afgifterne opkræves hos de rette personer. Det kræver blot at systemerne er opbygget med den præcise funktionalitet.

Tak for begge bidrag til debatten so far. Er der andre med input og holdninger, så tøv ikke med at blande dig.

/kurt

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin Wielandt

Kære Mai.

Vil du gerne overvåges ? Er du helt og aldeles ok med at du ikke ved hvem der ved hvad om dig ? Har du slet ingenting som du gerne vil have helt for dig selv?
Låser du døren når du går på toilettet ?

Spørg dig selv igen og giv mig dit ærlige svar ?

Jeg syntes det er UHYRE vigtigt at denne problematik angribes og der kommer fokus på det område. Jeg kan til en hvis grad anerkende at man benytter sig af overvågning isoleret til forebyggelse og bekæmpelse, men jeg kan så sandelig ikke se pointen i at logge alt om alle. Lige så vel som tanken om kameraer overalt føles skræmmende.

Heldigvis er vi ikke kommet dertil endnu, og det skyldes i høj grad organisationer som PROSA der sætter fokus på denne problematik. Fokus til almindelige mennesker der egentligt ikke er helt klare over hvad der foregår.

Og argumentet med at det er da helt ok fordi folk alligevel lægger deres privatliv ud på nettet gennem facebook... damn girl !

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin Liebing Madsen

Der har været en del kritik af it-barometeret.

Jeg har et par kommentarer til det på vores blog her: http://arbejdsmarkedet.nu/2009/05/vi-skal-have-stort-pc-k%c3%b8rekort-til-fremtidens-informationsmotorvej/

Spørgsmålet er om barometeret får taget godt nok høje for udviklingen af web 2.0 i de kompetencer der måles på.

Martin LIebing Madsen
Analytiker i New Insight (http://www.newinsight.dk)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mai Thode

Til Martin.
Faktisk giver du mig ikke lysten til at bruge hverken tid eller kræfter på dit ukonstruktive indlæg. Selvom du stiller én masse spørgsmål, viser dit indlæg blot, at din holdning til overvågning allerede er så fasttømret, at du egentlig ikke er interesseret i debat eller nuancering i problemstillingen. En holdning som du på ingen måder formår at argumentere for – du påpeger blot din store angst for kameraerne.

Fortæl mig hvorfor det hele er så skræmmende for dig? Helt ærligt, kan jeg godt finde andre ting, som skræmmer mig mere, når jeg skal sove om natten.

Når du omtaler andre, inklusiv mig som ”almindelige mennesker”, som ikke ved hvad der foregår, sætter du da vist dig selv op på en piedestal, hvilket bare for mig er et tegn på, at dit indlæg er lagt under et niveau, jeg har lyst til at bruge ret meget tid på. Faktisk tror jeg, at de fleste danskere er udmærket orienteret om, hvad og hvilke data der bliver registreret om dem i forskellige sammenhænge.

Generelt synes jeg det er vigtigt for en debat, at den bærer præg af konstruktive samt meningsfulde tilkendegivelser, hvilket jeg i den grad ikke mener at Martins gør. Tværtimod var min umilddelbare indstilling i starten, da jeg læste indlægget, at indhold samt tonen for debatindlægget ikke gjorde sig fortjent til nogen opmærksomhed fra min side af. Det er i hvert fald en grund til, at jeg muligvis ikke i fremtiden vil blande mig i debatten på Prosa hjemmeside.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Mai

Jeg forstår ikke, at du kræver argumenter fra Martin. Dit eget tidligere indlæg indeholder et (1) argument for overvågning. En lidt uklar henvisning til, at vi skal være glade for, at vi ikke tidligere er blevet ramt af et terrorangreb.

Du tager ikke stilling til nogle af de mange argumenter, PROSA og andre har fremlagt for, hvorfor en meget stor del af den overvågning, vi ser i dag, er prolematisk. Fx at det igen og igen viser sig, at det ikke virker eller er for dyrt i forhold til fx at afsætte de mange millioner til godt gammeldags politiarbejde.

Du tager heller ikke stilling til den frygt for misbrug af oplysningerne, som PROSA og andre har lagt for dagen. Både det ulovlige misbrug og det, der kommer af at oplysninger, der nu en gang er tilvejebragt og gemt, lige så godt kan benyttes til at opklare forbrydelser, som det egentligt ikke var meningen , de skulle bruges til.

Og jeg kan i øvrigt garantere dig for, at rigtigt mange danskere IKKE er klar over, hvad der bliver gemt om dem i forskellige sammenhænge. Og jeg er personligt overbevist om, at de danskere, der rent faktisk ved det, bla. ved det pga. PROSAs og ligesindedes store arbejde for at informere om det.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   sofie

kan godt se at det er lang tid siden artiklen er blevet skrevet..men leder efter sådan et kursus...bliver det ikke holdt længere?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Gundtofte-Bruun

Jeg er begyndt at kode til Android, jeg regner med at anskaffe en Android-baseret telefon inden vinterens komme.

Ja, det er ikke med min gode vilje, for min Palm T3 er et fantastisk redskab, og styresystemet er skruet langt bedre sammen ... men det er jo blevet erklæret dødt, og så må man vel videre. Og når det nu skal være, så virker Android som det 'bedste' bud, selv om det måske ikke er helt 'godt'.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Gunnar Isholm Simonsen

Jeg har altid stemt borgerligt, men siden de borgerlige partier er begyndt på, at kontrollere, aflytte og censurere internettet, som er fremtidens vigtigste kommunikations kilde, har jeg taget konsekvensen, og vil nu stemme på den, som virkelig beskytter min personlige frihed.

Det føles underligt, at gå til stemmeurnen på søndag og stemme på Søren Søndergaard, for det gør jeg. Når de borgerlige opfører sig som gamle østeuropæiske kommunister – og socialister er garanter vores frihed, så står min verden snart ikke længere :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin Wielandt

Kære Maj.

Jeg er ked af det hvis mit indlæg sårede dine følelser. Undskyld.
Meningen med de kritiske spørgsmål handler om at jeg tror langt de fleste mennesker i dk tager det for givet at de har et privatliv. Derfor er det jo enormt vigtigt at det beskyttes. Men også at folk informeres om tingenes tilstand.

Når jeg siger almindelige mennesker mener jeg altså de fleste mennesker... Og på et tidspunkt også undertegnede...

Jeg finder det iøvrigt lidt spøjst at du vil bruge 23 linjer på at fortælle hvor dum du syntes mit indlæg er istedet for at holde dig til sagens kerne og argumenterer for dine synspunkter. Det er da lidt paradoksalt, når du nu er så fokuseret netop dette.

Og argumentet med at det er da helt ok med overvågning fordi folk jo alligevel lægger deres privatliv ud på nettet gennem facebook... Jeg er stadig målløs.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Gunnar

Selvom jeg ikke stemte på Søren Søndergaard, kan jeg virkelig genkende mig selv i dit indlæg. Det er trist at de borgerlige alligevel uddybede deres flertal i parlamentet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Nonboe

Nu har Venstres Ungdom fat i noget.

http://www.youtube.com/watch?v=WDvICYDkJfY&eurl=http%3A%2F%2Fvu.dk%2F&feature=player_embedded

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas Kølle

Jeg tror det er rigtigt set at Prosa var værd at undersøge i 80erne. Jeg har en stor tillid til den danske efterretningstjeneste. Der er ikke nogen der bliver slæbt ned i en kælder og banket her. Jeg forventer de også, den dag i dag, vælger at gøre et godt arbejde ved at holde øje med ekstreme grupper.

Det som Prosa i øjeblikket gør opmærksom på med systematisk overvågning af alle er jeg dog enig med formanden om er en farlig drejning.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lise A

Tak for tippet!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bodil Krüger

Ja, det ville da rigtignok være kedeligt at blive sat i bås med sekretærerne!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

Jeg ved ikke hvor gammel Thomas Kølle er, men jeg er ikke sikker på, at han var specielt meget med i PROSA i '80erne. Det var jeg til gengæld, og forholdsvis aktiv. Jeg har været med på flere arrangementer på Tidens Højskole, og kan godt huske den store figur af Lenin. Til gengæld kan jeg ikke huske at nogen fra skolens folk overhovedet kontaktede os - til trods for, at det var hovedbestyrelsen, jeg taler om, som holdt møder. Man må vel forvente, at en suspekt nidding som ville gå efter IT-hemmeligheder og indflydelse ville gå efter PROSA's ledelse - men jeg så aldrig nogen.

Det er sandt, at PROSA i '80erne var mere udfarende på venstrefløjen end de er i dag. Det har vist noget med tidsånden at gøre. Der var en del, der var VS'ere, DKPML, SAP, KAP, SF og - Gud bevare dem - socialdemokrater (!), og de havde travlt med at bringe meninger til torvs, men da resten af samfundet gjorde det samme i de år, kan jeg ikke erindre at det så specielt anderledes ud. Måske fordi jeg kom fra universitetsmiljøet OG fra en pædagogfamilie... Uanset hvad, og uanset om det var rigtigt eller ej, så betragtede de fleste fra venstrefløjen det som givet, at PET overvågede dem. Det var nærmest et adelsmærke - venstrefløjens kendetegn var at blive overvåget. Det var ikke nogen af os den gang, som ikke kendte eller ikke havde hørt om nogen, som blev overvåget af PET. Personligt kendte jeg Arne Herløv Petersen som blev endevendt af PET. Og der var i det mindste en studiekammerat, som blev ansat af FET.

Som nævnt så vi det som spændende. Historien viser, at nogle fjolser på venstrefløjen (bl.a. Gert Petersen) sendte oplysninger til Sovjet eller tilhørende satteliter, så historien fortæller os, at der var en reel grund til at PET havde interesse i venstrefløjen. Mankan sige, at PROSA i sig selv ikke var værd at kontrollere, men mange af de folk, der var medlem af PROSA eller i nærheden af PROSA var i den grad værd at undersøge. På den måde har Thomas Kølle ret. Og Niels Bertelsen tager fejl, når han siger at vi ikke kunne lamme samfundet. Vi valgte i 1987 at blokere statens indtægter og ikke dens udgifter. Vi kunne have valgt en langt mere dramatisk blokering. Og vi sad på meget vigtige områder, så vi kunne - hvis det var aktuelt - i princippet have stoppet hele statens EDB drift.

Når det alligevel ikke ville kunne ske skyldes een vigtig ting: Selv om PROSA har sympatier på venstrefløjen, så er PROSA's medlemmer ikke det samme som venstrefløjen, og hovedbestyrelsen ville aldrig kunne føre et dekret igennem, da hovedbestyrelsen ikke er det samme som f.eks. centralkomiteen hos SAP og KAP.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kristina Larsen

Seriøst hvem kan arbejde med 37c ? Selv med paseende pauser ? Med mindre der tale om hel dags pauser.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ditlev V. Petersen

Så var det måske rimeligt nok, at Kommunedatas direktør i Århus i 1994 satte mig på den officielle dødsliste som nummer to. For jeg havde da også strejket. PET og omtalte direktør havde og formodentlig har en fuldstændig syg holdning til fagforeninger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

He, det tager ikke mange sekunder på google i dag for at se hvor dine sympatier ligger :-) Støtte til PFLP ? Det er jo terrorrist-organisationer... Så alene dit navn støtter mine synspunkter her :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ditlev V. Petersen

Ja, jeg skulle nok have udeladt det V fra mellemnavnet :-) PET er næsten blevet forældet i dag. Det er nu ikke noget, jeg skammer mig over, hverken det ene, det andet eller det tredje. Det er ikke forbudt at strejke, HK gjorde det også, men blev vist ikke overvåget. Men det er da forbudt at støtte PFLP. Og at støtte irakiske flygtninge. Det var bare ikke det, som PROSA blev overvåget for. Det var for noget så mærkeligt, som at slås for medlemmernes interesser. Uanset hvad (næsten!), så har PET altid været at finde på mine modstanderes side. Det hedder klassekamp.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ferierende

Hej Kristina

Selv i Thailand, hvor jeg lige nu befinder mig, bliver der arbejdet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   NA

Linux For altid ! :-)

www.kudostokens.webbyen.dk

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Privatliv.Webs

Det er en kendt sag at state-of-the-art kryptering totalt omgår den masseovervågning som logningsbekendtgørelsen forsøger at indføre. Spørger man mig hvem der er i stand til at omgå logningsbekendtgørelsen, så er svaret enkelt: Dem der vil!

Man baserer tilsyneladende effektiviteten af logningsbekendtgørelsen på den antagelse, at kriminelle ikke er i stand til at installere og anvende krypteringsprogrammer.

Er det en realistisk forventning? Det mener jeg ikke, for det er faktisk utrolig enkelt at benytte effektive krypteringsprogrammer, hvilket jeg demonstrerer på min hjemmeside www.privatliv.webs.com

Jeg opfordrer alle til at installere og anvende kryptering så ofte som muligt. Hvis de kriminelle skal have mulighed for at sikre deres privatliv, hvorfor skal vi så ikke?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ditlev Petersen

Jeg er helt med på, at man bør anvende kryptering. Men samtlige dem, jeg sender e-mail til, er ligeglade og benytter ikke kryptering. Så hvis jeg begynder at kryptere, kan ingen læse det. Jeg forsøgte for nogle år siden at sende en krypteret e-mail til PROSA, da jeg egentlig syntes, den var lidt følsom. Godt nok havde PROSA netop oprettet en offentlig nøgle-server, men kryptering af mails tilbød man ikke.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ditlev Petersen

Jeg er ikke på de offentlige "se-min-navle-tjenester". Jeg er ikke så glad for at udstille mig selv. Men blev for nylig belært om, at man sagtens kan finde kompromitterende materiale om mig på Nettet. Det må jeg så leve med. Jeg skammer mig ikke over det. En bekendt er så utryg ved det, at hun ikke ønsker sit navn nævnt på Nettet overhovedet. Jeg har søgt ihærdigt på hende, og det er faktisk lykkedes for hende at leve skjult. Er det der, vi skal hen? Total paranoia?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Privatliv.Webs

Det er min opfattelse at der er 2 primære årsager til, at så få benytter kryptering:
1. Folk kan ikke se et formål med det.
2. Folk tror det er besværligt at installere og anvende.

Hvad punkt 1 angår, så findes der flere hjemmesider man kan henvise til, eksempelvis Prosa, som forklarer ideen med at benytte kryptering.
Punkt 2 har været sværere at komme udenom, for der har længe manglet nogle virkelig simple point-and-click vejledninger på dansk, tilegnet de mindre computertekniske personer. Det er mit håb at www.privatliv.webs.com kan bidrage til, at vi også overkommer punkt 2.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   KF

Skal denne chip have strøm ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Og hvad forhindrer en tyv i at fjerne chippen?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Djarner

Jeg er helt enig.
Der er især en ting der irritere mig personligt, det er ikke muligt at finde en mobil telefon der kan bruges som trådløs telefon når men er hjemme. Altså en GSM telefon med DECT indbygget.
Det er sikkert fordi der så ikke kan præsses så mange mobil minutter
ud af dem.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Kurt

Den største gåde for mig er, at ellers fornuftige folk (som du selv) på trods af ovenstående bliver ved med at købe udstyr og benytte programmel, der begrænser dem. Jeg ved at det kan være svært helt at slippe for DRM-teknologier, men iPhones og ikke mindst iPods har i dag en ganske betydelig markedsandel også i "nørd-markedet", på trods af, at det er to stykker hardware, der er kendt for at være syltet ind i DRM.

Lad være med at købe det - også selvom du måske så skal nøjes med det næstbedste når det kommer til betjening - så skal holdningen nok ændre sig hos producenterne.

(Dette indlæg er skrevet af Jesper Svarre som medlem af PROSA - ikke som ansat)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Gerd Lundqvist

Tak for de pæne ord.
mvh Gerd (hustru)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

Jesper: Der er en grund til at i hvert fald jeg har købt en ægte iPod, og ikke bruger det "næstbedste" længere: Det er, fordi jeg ikke vil bøvle med det næstbedste. Det er ikke godt nok, simpelthen!

iPod's betjening er langt bedre for mit vedkommende end den efterhånden lange række af 2-3 og 4-parts produkter, som jeg har testet. Jeg vil have en brugerflade, der ikke kræver koncentration. At jeg så må ofre noget på dette alter - det er træls, men jeg vil hellere bytte på den måde.

Jeg har det på samme måde ned operativsystemer (derfor kan jeg ikke fordrage Linux med undtagelse af Ubuntu), men det er en anden historie.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten

Hvis folk vælger at nasse på en kollektiv overenskomst, og vælger en discountvare som kristelig fagforening, må de på anden side også være parat til at høre for det.

Det underminerer arbejdstagernes styrke, hvis vi ikke kan stå samlet i et stærkt forbund. Hvor grænsen går mellem mobning og at ytre sin mening, skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg kan godt forstå hvis der er nogen som tøver med at hjælpe en som organiserer sig i Kristelig "Fagforening". Melder en kollega sig ind i Samdata, er det en anden sag (med mindre Prosa har overenskomst).

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

Morten vil ikke gøre sig klog på, hvor grænsen mellem mobning og det at ytre sin mening går. Det er beklageligt - og dumt! Selv som mangeårigt medlem af PROSA kan jeg ikke acceptere mobning på arbejdspladserne. Det indlysende er, at mobning er målrettet mod at gøre folk kede af det, og bringe dem i en position, hvor de kan føle sig uden for fællesskabet. Må jeg gøre opmærksom på, at PROSA aldrig har hyldet eksklusivaftaler, men har overladt det til argumenter og sund fornuft at få folk til at gå ind i PROSA.

PROSA er stor nok - menneskelig set - til ikke at skeldne mellem medlemmer af Samdata, Kristelige eller uorganiserede. Sådan har det været, sådan bør det være. Ja, det bliver sværere at hverve folk, fordi man skal have argumenterne på plads, men i min optik er det sådan, at hvis en fagforening ikke ved argumenter kan overbevise om, at den er bedre end en anden, så fortjener fagforeningen selv prygl.

Det korte af det lange er: Mobning kan ikke accepteres på nogen arbejdsplads, uanset "formål".

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   freddi normann

jeg vil gerne høre hvad damen har fået i astatning .
kom nu til lommerne og lad være med at tro at en undskyld kan klare alt
freddi normann

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jasper H. Bojsen

Det er et faktum, at Microsoft sælger mange Microsoft Office pakker til det danske erhvervsliv og den danske offentlige sektor. Det er derimod et falsum, at omsætningen på Microsoft Office i Danmark skulle være på 800 mil. dk, som Leif Lodahl forkert påstår ovenfor.

Sagen er den, at indkøb af standard software licenser reelt udgør en meget lille del af de samlede it-omkosninger, hvilket også fremgår klart og entydigt af finansministeriet svar på et §20 spørgsmål vedrørende Microsoft samlede andel af statens it-budgetter, hvor Finansministeriet konkluderer at udgifterne til samtlige indkøbte Microsoft produkter i staten udgør 4,5 %. (se mere her : http://blog.hvorom.dk/post/2008/01/24/Svaret-er-42c5-25.aspx )

Jeg er overbevist om at Microsofts succes skyldes en forretningsmodel hvor produkter af høj kvalitet sælges til rigtig mange og til en attraktiv pris. Den indlysende konsekvens af en sådan forretningsmodel er at en høj markedsandel ikke automatisk er lig med en høj andel af det samlet it- budget - tværtimod.

Fordelen ved standard software er med andre ord indlysende: jo mere man får out-of-the-box, jo mindre skal man tilføje selv bagefter og jo færre samlede udgifter kan man opnå (se mere her: http://www.computerworld.dk/blog/gigant/1826 ) . Det er bl.a. den værdi som Microsoft Office leverer og som er med til at gøre Microsoft Office populært og attraktivt.

Jeg har skrevet lidt mere om Konkurrencestyrelsens rapport og kritikken af samme her: http://www.computerworld.dk/blog/gigant/1924

Mvh,
Jasper H. Bojsen
Teknologidirektør
Microsoft Danmark

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Leif Lodahl

Konkurrencestyrelsen konkluderer at et valg af ODF som eneste format (bortset lige fra pdf), ikke vil forbedre markedssituationen. Det er en konklusion, som vi endnu venter at få uddybet og forklaret. Det er klart at Microsoft fortsat vil have en stærkposition, hvilket er helt fint, men det vil åbne for muligheden at vælge OpenOffice.org. En mulighed som ikke findes i dag, fordi f.eks. KMD overhovedet ikke gider beskæftige sig med andet end Microsofts produkter og formater. En et-format beslutning vil lægge et gevaldigt pres på de store leverandører, for at implementere ODF i fagsystemer og forretningsapplikationerne.

Jeg kender naturligvis ikke Microsofts omsætningstal, men af Konkurrencestyrelsens rapport fremgår det, at den årlige omsætning på kontorpakker ligger på årligt 800 mio. kr. Af samme rapport fremgår det at Microsofts andel af markedet er 90+%. Det passer nogenlunde med, at de resterende 10% er gratisløsninger, f.eks. OpenOffice eller Google Docs.

Jasper kender sikkert de rigtige tal og jeg forventer ikke at han offentliggøre dem. Men hvis han ikke gør, kan jeg ikke acceptere at han kalder min udtalelse for et falsum. Han kan højst påstå at det er unøjagtigt.

Hvad Finansministeriet mener er vel i denne sammenhæng ligegyldigt. De taler om de offentlige udgifter. De 800 mio. er offentlige såvel som private - altså markedets samlede volumen.

Microsoft har rigtig nok opnået en høj markedsandel og indtjening ved dygtigt arbejde - respekt for det. Jeg har absolut ikke noget imod at Microsoft sælger Office. Jeg synes bare ikke om den måde de gør det på. Forretningsmodellen holder ikke i dagens Danmark. Microsoft forsøger at obstruere en positiv samfundsudvikling ved at komme med henvisninger til dette og hint. Men sjovt nok er alt hvad Jasper henviser til, noget han selv har skrevet. Hvis Microsoft får lov til fortsat at opretholde føretrøjen i en 'ikke-velfungerende markedssituation', så kommer vi aldrig ud af stedet. Så får de mange kommunale IT-chefer aldrig nogen sinde mulighed for at komme ud af den benlås de ligger i nu. Monopolsituationen er selvsagt selvforstærkende.

Jasper påstår at ...
"Fordelen ved standard software er med andre ord indlysende: jo mere man får out-of-the-box, jo mindre skal man tilføje selv bagefter og jo færre samlede udgifter kan man opnå.",
hvilket er forkert!

Hvis markedssituationen havde været velfungerende, så har Jasper ret. Men pga. Microsofts monopolposition i markedet kan kunderne desværre ikke regne med at standardsoftware automatisk medfører den samlet set billigste løsning. Priserne afspejler jo ikke markedet.

Derfor er det sindsygt vigtigt, at der bliver sat fokus på den 'ikke-velfungerende markedssituation'.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jacob Leander Christensen

Helt enig! - de sociale medier er guld værd til at styrke og forøge sit netværk, men også at brande sig selv indenfor en niche.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

"Mentee"???? Er det ikke at falde for meget for det amerikanske? Ordet Mentor er græsk - Odysseus gamle ven, hvortil han sendte sin søn Telemakos for at blive passende opdraget. Dvs. sønnen var en lærling, eller på græsk "manthano" (eller "mathetes" (kvindelig lærling)). Dette græske ord bruges i Bibelen de steder, hvor vi normalt i dag bruger betegnelsen "discipel" (fra latin "discipulus"). Men i normal tale "elev".

Så det korrekte ville være at man kan blive enten mentor eller elev. Men da det sidste lyder for meget af skolegang, så vil jeg foreslå den ældre danske vending, nemlig "mester" og "svend" eller "mester" og "lærling".

- Nå, ja: Idéen er da forøvrig god, men hvorfor kun i PROSA / ØST? Vi har da osse erfarne folk i PROSA / VEST...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bo Sune Christensen

Hej Normann

Tak for dine kommentarer og gode betragtninger. Vi har nu valgt at bruge "mentor" og "mentee", fordi de er de mest brugte benævnelser i forbindelse med mentorordninger nu om dage.

Vi starter op med pilotprojektet øst for Storebælt. Det er tanken, at vi vil brede det ud til hele landet, hvis det viser sig at blive en stor succes. Det må tiden vise.

Mvh Bo, PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

Jaja, man ved på forhånd hvad svaret er, når det starter med "tak for ..." :-)

Når du nu omtaler flertalsafgørelser som argument, så vil jeg dog gerne vide, hvilken kilde du anvender? Amerikanske eller selv-opfundne? Eller den skole, som du har set det komme fra? Det er ikke noget argument at indføre vrøvleord, bare fordi andre gør det. Det kunne en mentor havde fortalt ... (hvilket jo er hvad jeg gør...).

"Stor succes " - den definerer du også lige, ikke? Hvad er en stor succes? Hvad er kriteriet for at bevæge sig hen over Storebæltsbroen til Jylland? Penge, piger, øl? Vi har faktisk det hele herover i denne afkrog af verden.

Og hvad angår "det vil tiden vise", så var den godt nok lige ud af floskelgeneratoren - her er een til gratis brug: http://www.ddoo.dk/orcapia.cms?aid=168&query=l%F8sninger :-))

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Normann

Jeg har lige talt med Sprognævnet om ordet mentee. De kunne ikke komme med et bedre ord for den, der bliver mentoreret, men måtte samtidig oplyse, at de ikke mente det var en god betegnelse af rent semantiske årsager (lang forklaring om afledninger osv. udeladt her).

De mente i øvrigt heller ikke at mentoreret var et godt ord, men brugte dog også det selv.

De venligste
Jesper

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

Man kan godt forstå "mentoreret", lidt lige som "monitoreret". Samme endelse for samme slags "funktion". Men - hvad er der i vejen med at være lærling, elev eller - for den sags skyld - føl?

Ta' den, Bo!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bo Sune Christensen

Hej Normann

Du efterlyser, hvilke kilder jeg støtter mig op ad i forhold til valget af ordet 'mentee'. Vi har ladet os inspirere af DJØFs mentorordning, hvor de bruger denne betegnelse, det samme gør Dansk Kommunikationsforening og Dansk Journalistforbund m.fl. Kirsten M. Poulsen, som er forfatter til bogen "Mentor+ guiden - om mentorskab og en-til-en-relationer" gør os også følgeskab med brug af 'mentee'.

Når pilotprojektet har kørt i et år, laver vi en evaluering, hvor vi måler på, hvor mange deltagere, der har tilmeldt sig, og hvorvidt deres forventninger til mentorordningen er blevet opfyldt. Mentees skal gerne opleve, at deltagelse har bidraget til deres professionelle udvikling, og mentorer skal opleve glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe en yngre kollega. Det vil være en succes, hvis deltagerne vurderer, at mentorordningen er et attraktivt medlemstilbud, som de gerne vil anbefale til andre medlemmer. Vi vil både bruge interview og spørgeskema i evalueringen.

Grunden til at vi kører pilotprojektet øst for Storebælt, hænger sammen med, at det er lokalafdelingen PROSA/ØST (privatansatte øst for Storebælt) som har søsat pilotprojektet og betaler for det.

Mange hilsner

Bo

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Annette Andersen

Da jeg læste at Prosa vil starte en mentor ordning kunne jeg næsten ikke få armene ned.......Men jeg bor i det vestlige Danmark.
Er der nogen speciel grund til at det kun er det østlige af Danmark der skal have fordel af ordningen. F.eks. brug af lokaler eller lignende.
Hvis ikke kunne det så ikke være frugtbart at "vest Danskere" også kunne nyde godt af jeres super tiltag.
Databasen er lavet, Mht. lokaler kan det sikkert også løses, så hvis der er hhv. Mentorer og Mentees der ønsker at deltage var det så ikke oplagt at få projektet sparket i gang i stedet for at træde vande kun i det østlige af Danmark?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bo Sune Christensen

Hej Annette

Vi er rigtig glade for den store interesse for en mentorordning i PROSA. Det tyder på, at vi har fat i et relevant medlemstilbud. Vi har valgt at starte med et pilotprojekt for at kunne afprøve konceptet, inden vi ruller det ud i hele landet. Så det handler om at kvalitetssikre en god mentorordning til medlemmerne. Pilotprojektet bliver i første omgang afprøvet i øst, eftersom det er lokalafdeling PROSA/ØST, som har taget initiativ til mentorordningen og betaler for eksterne konsulenttimer og udviklingen af konceptet. Vi vil huske at medtage jeres indlæg, når vi skal evaluere pilotprojektet.

Mvh Bo

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erik Klausen

Hej Annette og Normann.

PROSA/VEST følger mentor-projektet med interesse, og vi skal nok sørge for at få vurderet om mentor-ordningen skal bredes ud til hele landet.
Det er selvfølgelig surt at se en ordning køre øst for Storebælt, når vi har lyst til det samme herovre i VEST her og nu. Men på langt sigt tror jeg at projektet har godt af at blive prøvet af i en begrænset kreds. Selvom mentor-projektet lyder som en simpel opgave kan der sagtens være tilpasninger der nemmest klares i en begrænset kreds. Så kan vi jo glæde os til at modtage et færdigt, gennemprøvet system.

mvh.
Erik Klausen
Forbundssekretær for VEST-bestyrelsen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Stig Hansen

Morten - det var dog en underlig indstilling at have.

Du argumenterer for retten til at mobbe - om du så kalder det mobning eller "høre for det" - i det sammenhæng og sådan du vælger fremlægge det - kan jeg ikke se eller høre nogen forskel ?? Måske du vile uddybe hvordan "Høre for", og "Mobning" ikke er det samme ? - For mig at se som du fremstiller det -er der ingen forskel.

At være med i en discount, eller kvalitet'sfagforening som PROSA, kommer til sin "fulde ret", den dag hvor personen har brug for hjælp i en sag hvor fagforeningen skal "komme til sin ret". Uanset om man må mene at andre "nasser" eller ej - så bør vi måske huske at alt starter oppefra - og vejen banes af LO & DA - og mig bekendt er alle fagforeninger medlem af LO.

Jeg forstår ikke denne "VI" og "de andre" - indstilling. I danmark er der fri ret til at være i den fagforening du ønsker. Jeg har selv i nu en periode af 2 år arbejdet udenfor IT, og forbevet medlem i PROSA - selvom jeg vidste at jeg kunne stå svagere i særlige situationer skulle de opstå (MIT valg!). Og uanset hvad foreninger der har været på den arbejdsplads - har jeg kun mødt accept og forståelse - både fra tillidsmænd og ledelse. Ingen forskel er blevet gjort på mig eller "de andre".

At danne "grupper", at "skulle høre for" er selve grundlaget for mobning, og tjener ingen hensigt bortset fra at få nogle virkligen små mennesker til at føle sig store og dem der deltager, og er del af disse grupper viser da om noget lige precis hvor meget de respekterer andre.

Vi er alle lige, nogle er bare mere lige end andre. (sagde en gris engang).

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Tak for kommentarerne til mit indlæg til alle. Som jeg skriver, er jeg imod mobning, men det skal vel også være muligt at diskutere valg af fagforening på arbejdpladsen uden at det skal opfattes sim mobning, særligt hvis der er en overenkomst og man har valgt at stå uden for det fagforbund, som har overesnskomsten. Men en debat om emnet må aldrig få karakter af mobning eller chikane, det kan ingen være tjent med. Som Stig skriver, kan der jo være grunde til, at man vælger at være medlem at andet sted.
I Stigs indlæg får han nævnt, at alle fagforeninger er medlem af LO. Det er ikke korerkt, der er faktisk mange fagforbund som ikke er det, herunder PROSA. Vi er medlem af en anden hovedorganisation FTF og der findes yderligere en hovedorganisation, nemlig AC. Så billedet er ikke så enkelt, men det er stadig ikke nogen undskyldning for at mobbe.

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Normann Aa. Nielsen

Hvis man var på JAOO i år, kunne man have hørt Mary Poppendieck, som gjorde opmærksom på den store betydning, mentor-ordninger har, for udvikling af en erfaren koder til at komme videre. Jeg kan kun anbefale at studere hendes bøger (se f.eks. http://jaoo.dk/aarhus-2008/archives/alltimespeakers/show_speaker.jsp?OID=243)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jørgen

Hvis man er på dagpenge, så er der vel ikke den store risiko. Så spørgsmålet er om det er lovligt ifht. at "gemme" sine dagpengekort til næste år. Og endelig om der er nogen skattemæssig gevinst at hente. ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anne Grethe Hansen, a-kas

Hej Jørgen.
Du skriver om det er muligt at gemme dine dagpengekort til næste år. Det er det ikke. I A-kassens vedtægter står der :
A-kassen skal modtage dagpengekort umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til ydelser falder bort hvis dagpengekortet ikke er afleveret senest 3 måneder efter periodens udløb.
Om der kan være skattemæssig gevinst i at gemme 1 og højst 2 måneders dagpengekort kan jeg ikke sige, men det kan absolut ikke være meget.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   peter

Jo - hvis de venter to år 20012 skal det nok gøre en forskel ;-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bugsy

Jeg startede i Datacentralen i 1986 og indmeldt i Prosa ca, 1 uge efter dvs 1 nål vil ankomme i 2011, men hos Prosa er jeg regisreret til 1991. hvilket jeg flere gange har forsøgt at få ændret. - Prosa kan ikke finde papirer så langt tilbage. Jeg kan heller ikke finde noget så gammelt - hvad sker der så ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Esben Damgaard

Dagen efter et bryllup:
"I går havde du 0 koner, i dag har du 1. Om et år har du over 300!"

...
Mobilverdenen er lidt for uforudsigelig til den forudsigelse tror jeg.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

Ups!
Tak for at spotte slåfjelen Peter, jeg retter 20012 til 2012 med det samme.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas Kølle

Lidt underligt at denne artikkel poppede op i min igoogle under Prosa - seneste nyt, så ny er historien jo heller ikke.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ditlev Petersen

Ja, vi har ikke nogen overenskomst og ikke nogen forhandling om kompensation for Multimediskatten Så vi får ikke en reje, men firmaet laver en ekstra mulighed for at få bredbånd over bruttoløn. Tak for det?
Oven i købet har firmaet meddelt, at de agter at indberette os ALLE til Skattevæsenet, som om vi tager vores maskiner med hjem. Dog kan man I UNDTAGELSESTILFÆLDE slippe, dvs. hvis man slet ikke har en laptop. Det har jeg så ikke, så nu vil jeg slet ikke have en ny pc, da det pga. strømbesparelsen vil blive en laptop. Min pc er i øvrigt SYV år gammel! Jeg ELSKER bare den regering.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ditlev Petersen

>Stallmans beskydning går ud over udvikleren Miguel de Icaza, som Stallman betegner som en 'apologist' for Microsoft.

Det hedder altså en 'apologet'.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Ja, det hedder apologet på dansk, men Stallman taler jo engelsk og kalder ham derfor apologist.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomase

Det er vel de færeste der betaler topskat af dagpenge, så jeg har svært ved at se der er nogen særlig skattefordel i at udskyde dagpengene...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lasse Havelund

Stallman er - og vil altid være - open source-verdenens vildeste ekstremist, som overhovedet ingen hang til virkeligheden har.

Jeg er selv Linux-bruger, og jeg elsker min frihed, ligesom jeg elsker at bruge GNUs værktøjer i dagligdagen, men RMS er simpelthen ved at være for meget for mig.

Miguel de Icaza er stifteren af et af mine stykker absolut yndlingssoftware GNOME, og at beskylde ham for at være apologet er da bare et udtryk for vanvittig purisme.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per Larsen

Der blev besluttet at Vest køre videre med et underskud på
-100.000 kr.
Mvh
Per Larsen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jens Jakob

Kære PROSA

Hvornår fortæller i os hvad PROSA gør for medlemmerne i.ft. MM-skatten?

Eller fortæller os hvorfor i vælger totalt at ignorere alle vores henvendelser til jer om emnet??????????????????????

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erik Swiatek

Mange PROSA medlemmer er udstyret med vigtige arbejdsredskaber (værktøj) som mobiltelefon, computere og bredbånd til bopælen, som en vigtig forudsætning for at kunne passe deres arbejde tilfredsstillende. Disse redskaber vil den nye multimedieskat nu beskatte. Mange har ganske korrekt rejst spørgsmålet. Hvorfor lige netop it-redskaber? Hvad med alle håndværkernes redskaber? Men det kommer måske næste gang.
En ting er denne pudsige misundelsesskat, et andet er, hvor klog er beslutningen? Jeg har tidligere påpeget, at den dels modarbejder regeringens digitaliseringsstrategi. Herudover kan jeg se en stribe andre uhensigtsmæssigheder, unødig medarbejderutilfredshed, ringere fleksibilitet og et solidt skridt baglæns rent samfundsmæssigt. I stedet for at implementereit i alle led i samfundet begynder man nu at tale om at lade indlysende digitale hjælpemidler blive på kontoret for at undgå en urimelig beskatning af et arbejdsredskab.
Jeg er meget enig med Lars Qvistgaard fra DJØF i hans udmelding om at ”Hvis vores medlemmer ikke bliver kompenseret, så vil multimedieskatten blive en del af de næste overenskomstforhandlinger."
PROSA/OFFENTLIG har forsøgt at overbevise Personalestyrelsen om at Multimedieafgiften er en brud på overenskomsten. Personalestyrelsen afviser blankt dette og siger, at de vil underkende kompensationer, hvoraf det fremgår at de er givet for at kompensere for multimedieskatten. Så husk giv barnet det rigtige navn.
Så hvad gør vi indtil det kan komme ind i overenskomstforhandlingerne?
1) Får en tillæg der udligner multimedieafgiften (se ovenfor)
2) Lad tingene blive på arbejdspladsen og undgå afgiften (Vi har undersøgt hos SKAT, at de accepterer en erklæring fra den ansatte om, at de aldrig tager udstyr med hjem – vi ved, at mange arbejdsgivere afviser dette – men det er jo nok SKAT, der bestemmer, om man skal beskattes.
3) Udtænk i sammenhæng med arbejdsgiveren nye lovlige alternativer.
4) Få det optimale ud af det – bredbånd, bærbar, fladskærm, spillekonsol etc, og en mobiltelfon, hvor der reelt er fri telefon. På denne måde får du det maksimale udbytte af beskatningen.
Selvom PROSA og jeg ikke virker udfarende, så er dette emne ikke glemt eller ignoreret. Fordi multimedieskatten er fuldstændig ude af trit med en moderne samfundsudvikling/udviklingssamfund.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   PROSA/ØST

PROSA/ØST arrangerer fyraftensmøde om multimedieskatten 26. november 2009. Mød jurist Lisa Dalsager fra PROSA og hør om reglerne, undtagelserne – og hvordan du selv kan tackle multimedieskatten.

Brug også anledningen til et ”servicetjek” – måske brænder du inde med spørgsmål omkring løn, pension, ledighed, kurser eller lignende. Vi tager gerne et kig på din kontrakt og fortæller mere om dine muligheder for kurser, netværk osv. Ole Højbo Andersen fra PROSAs A-kasse og Bjarke Friborg fra PROSA svarer på spørgsmål og har også selv nogle forslag med i baglommen.

Tag gerne en kollega med – og træf de andre PROSA-medlemmer fra dit lokalområde :-)

Vi giver en sandwich til alle tilmeldte.

TID: Torsdag 26. november 2009, kl. 16.15-17.45
STED: SDC A/S, Borupvang 1a (lige over for Føtex), 2750 Ballerup
TILMELDING: http://prosa.dk/link/327
ARRANGØR: PROSA og PROSAs A-kasse

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

...Og det er måske værd at nævne, at compileren lader sig afvikle via nettet:
http://code.google.com/intl/da/closure/compiler/docs/gettingstarted_ui.html

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lars Møller

Hi Urs and and all the other Geniuses at Google

I think that you are lucky to work at Google.

Every time I use Google (I only use Google :o) I can’t stop smiling because I know that you are doing everything to save power and money. Hence less CO2 :o)

The idea to built, your own power supply with battery backup (UPS) is just genius. You save a BIG amount of money in buying giant UPS’s that are not very power sufficient.

Google is definitely the way of the future.

Best regards
Lars Møller

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   René H. Ditlevsen

Bemærk at i samme ombæring købte LSE faktisk MilleniumIT.
http://www.ibspublishing.com/index.cfm?section=news&action=view&id=13440

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   René H. Ditlevsen

Lasse; Stallman er *FREE SOFTWARE* entusiast - ikke Open Source. Husk det, ellers møder RMS op med to katanaer og snitter dig i tre. ;-)
Nej, det er noget pjat - RMS er god nok til at være ekstremist, og jeg håber han bliver ved, af to årsager:
1) Det er hyle morsomt
2) Det gør de andre lidt mindre ekstreme Open Source / FSF tiltag lidt mindre vilde, og mere acceptable, som i sidste ende betyder fordel for OSS/Free Software. Og det er kun godt, i mine øjne.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   2010

http://tinyurl.com/ygtp2ns

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ninja

@2010. Spooky og så lidt mærkeligt! Tak for linket og den lille tur det gav mig. Men her står jeg tilbage og er slet ikke sikker på at jeg forstår noget. Forklar. Hvad har et link til en googlesøgning på en film med stavefejl at gøre med nekrologen? Er det bare mig der er blank og skal have flere ledetråde for helt at være med?
@Kurt. Jeg måtte klappe på Sony Ericsson og berolige den, efter at have læst din artikel. Den er ikke på vej i skuffen endnu, men jeg genkender tegnene :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ian

Siger vel sig selv "multimedie" = IT-branche, lige så vel som system "administrator" er IT-branche. der er nogen der vist ikke rigtig kender uddannelsen eller ikke rigtig ved hvad multimedie betyder.

Jeg mener det er farlig kurs vi/prosa er ude i når vi differentere it-uddannelser. Er flash, photoshop ikke lige så meget IT værktøj som java, c++. Det er begge it redskaber.

Min tanke er nu mere at Prosa ikke ønsker folk med en it uddannelse som medføre arbejdsløshed, det er dårlig forretning. For kan ikke rigtig se andre argumenter for hvorfor multimediedesigner ikke høre hjemme i IT-branchen.

Ligeledes hvis en multimediedesigner læser videre på en it overbygning, er denne overbygning så heller ikke IT-branche. Synes så også at man skal differencere IT-uddannelser på syddansk universitet, for såvidt jeg er bekendt tilbyder de marit på videregående IT-uddannelser.

Personligt ønsker jeg ikke at være medlem af en IT fagforening

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ole

mmmhhhh - hvad blev der af spas gak og løjer???

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Vincens

Hvilke fag underviser Gøtze på CBS og ITU?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

Din kommentar

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Foo

'Bar"/>

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lotte

Læserbrevet er en joke ik.....?!?!

Og hvis det ikke er så er Ole Andersens "Du har ganske ret i, at alting ville være lettere med fodlænkesystemet" en joke ik?!?!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ole Højbo Andersen

Jo, jeg tror bestemt, at Peter B. Madsens indlæg skal forstås med et ironisk glimt i øjet.

Når jeg skriver, at alting ville være lettere med fodlænkesystemet, gør jeg mig ikke til fortaler for et overvågningssamfund. Jeg giver blot Peter B. Madsen ret i, at de ledige registreres og overvåges i højere og højere grad.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Michael Nielsen

Vi ender alle med at være lige så overvåget og kontrolleret i hoved og r.. som de arbejdsløse. Derfor tak til Niels Bertelsen fordi han så klart siger fra:

Umuligt at censurere terror-hjemmesider
SF's forslag om at forbyde besøg på terrorhjemmesider ville begrænse borgernes adgang til nettet

SF's forslag om at lukke for adgangen til terrorrelaterede hjemmesider, ved at lave en automatisk blokering af bestemte ord på internettet, er umuligt. Det ville nedsætte graden af ytringsfrihed og ville gøre det meget svært for borgerne at bevæge sig rundt på nettet, vurderer Niels Henrik Bertelsen, der er formand for it-forbundet Prosa .

- Den eneste måde, man reelt og virkningsfuldt kan gøre det på, er at lukke ned for samtlige hjemmesider, som indeholder en bestemt ytring eller vending. Men man kan ikke vurdere, hvad der er terror, og hvad der ikke er, siger Niels Henrik Bertelsen.

SF ønsker desuden at sidestille download af bombemanualer og terrorvideor med download af børneporno. Det er et forslag, der møder skepsis hos Prosa -formanden.

- Man kan jo ikke blokere for hjemmesider med børnepornografi. Men man kan overvåge, om folk rent faktisk bruger hjemmesiden og dermed anholde dem for det.Kinesiske censur-forhold

Hvis man indfører automatisk kontrol i Danmark, vil man skulle begynde at sammenligne sig med et censureret land som Kina.

- I Kina har de et system, som automatisk lukker ned for hjemmesider. De er jo ligeglade med begrænsningen af borgernes adgang til nettet og ytringsfriheden. Samme billede skal ikke vise sig her, understreger Niels Henrik Bertelsen.

Vagn Ytte Larsen, der er formand for Danmarks Biblioteksforening, kan heller ikke se, hvordan systemet skulle virke på bibliotekerne.

- Terror er et vidt begreb, og det er umuligt at lave spærring på et bibliotek, som skal have oplysninger, og hvor folk kan søge informationer og viden, siger Vagn Ytte Larsen.

/ritzau/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Peter Rosenberg

Jeg syntes artiklen simplificerer emnet lidt rigeligt !

Lad mig prøve at forklare ved at tage udtalelserne fra starten af."It-infrastruktur-leverandører kan ikke tilbyde 100% oppetid"

Nej, det kan ingen, heller ikke hvis man drifter alt selv."Hosting-leverandører tilbyder ofte 99.9% oppetid"

Nej, det er ikke ofte man lover dette. Til gengæld er der ofte en gradueret garanteret oppetid, som afspejles i prisen på ydelsen. Jo højere oppetidsgaranti, jo dyrere bliver det."Hardwarefejl"

Serviceleverandører i en mere bred forstand (og ikke kun Facility Management som "kun" omfatter hosting), bør i sin ydelse tage højde for hardwarefejl, også selvom oppetidsgarantien er i den lave ende. Det skyldes at Serviceleverandører selv udliciterer Fejlrettelse og Service på Hardware hos eksempelvis Hardware leverandører, hvormed garantiforpligtelsen på re-etablering af service ved sådanne fejl, overgår til denne underleverandør. Det er så vigtigt at følge op på effektiviteten af denne undeleverandørs ydelser. Man kan ikke (kun i ekstreme specielle tilfælde) opretholde et reservedelslager til evt. brug ved Hardwarefejl, men meget kan omgås ved at have de mest alm. genbrugbare komponenter i et hurtiglager."Netværksproblemer"

Der peges på at få denne leverance delt mellem flere leverandører, hvilket jo er meget rigtigt, men det er ikke altid nok ! Eksempelvis kan selv Internettet være nede hvorved man må tage 'gammelkendte' teknologier i anvendelse såsom MPLS ("faste linier"), eget Fiber og lign. Ønsker man flere leverandører til ens 'faste linier' er det en kendt sag at det er vanskeligt selvom TDC har afleveret monopolet de havde på kobber.

Kabelnedbrud og lign. kan således kun omgås ved at betale dobbelt for et fejltolerant netværk som skal være såpas kapacitetssikret, at det kan køre selvom dele falder ud."Strømafbrydelser"

Ja, det er noget der forekommer - også i den vestlige verden. Og måske vil der forekomme hyppigere udfald såfremt vejrforhold og magnetiske storme bliver mere ekstreme. Man vil fra Servicelvererandører typisk kunne købe sig "Disaster Capabilities" såfremt der er Site Disaster såsom strømafbrydelser. Dette har undertegnede selv observeret netop i 2003 på Sjælland og der kunne Serverparken på alle Datacentrene køre videre. Men, Desktops (for ikke-drift personale) blev da ramt, og her kan man lære at Desktop Disaster Services måske bør indgå i visse firmaers overvejelser hvis de virkelig ønsker at sikre arbejdet ikke bliver ramt unødigt."Router Stjålet"

Ja, men så har man ikke beskyttet sine Assets godt nok. En professionel Service Leverandør, har 24 x 7 spærring i flere 'sikkerhedslag' og med vagtpersonale der sikrer imod tyveri."To hostingvirksomheder"

Dette, ser undertegnede, som meget vanskeligt især hvis man ønsker at den ene skal fungere som Disaster site. Dette pgra. den meget komplekse infrastruktur (som disse centre ikke vil have kunderner piller i) der skal være tilstede for at synkronisere Databaser og Filsystemer. Så dette anser jeg ikke at være en løsning.

Virksomheder der tænker i Outsourcing (og offshoring) skal med sig selv først dokumentere hvad de forstår ved Services førend de kaster sig ud i et udbudsræs for drift. Dernæst skal de omsætte sine Strategier til IT strategi og stille kravene frem - een for een. Der er ikke nogen genvej !"To Lande"

Jo da, det er en god ide, men så skal dette ind i sin Service Level Objetives (kravspecifkationen) for driftsydelsen man vil ha.

På denne måde kan man også få designet sig uden om 'el-net' problematikken som jeg anser for at være marginal (hvis man har en Service Leverandør med veltestet UPS-anlæg i Tier 4-kategorien).

Se evt. mere her om TCO Datacentre beregning: http://uptimeinstitute.org/content/view/21/55/"Tag ansvaret selv"

Ja, men så skal du først overveje om du kan standardisere din drift (og applikationer) til det mest simple ! Det er ikke altid muligt, mange virksomheder, mellemstore til store, har en broget palette af applikationer som ofte dikterer den underliggende infrastruktur. Du kan ikke "bare" vælge OpenSource du er nødt til at høre 'forretningen" om dens Strategi (på lang sigt) og dermed udlede en IT-strategi der er en følge af den.

De store IT Service Leverandører har primært været til stede for de mere komplekse leverancer og skal da også se at oppe sig for de mere 'ydmyge" af slagsen. Så der må påses at når Service Katalogerne udvikler og modner sig (i de ITIL-styrede virksomheder), så vil man måske kunne se simplere leverance modeller for også de mellemstore og sågar mindre virksomheder.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Schiøler

Du kan se meget mere om hvem John Gøtze er på hans space: http://gotzespace.dk/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Claus Bobjerg Juul

CITAT : Det er dyrt at outsource ansvaret for it-infrastrukturen.

Nej, det er ikke muligt at outsource et ansvar, det vil altid være virksomhedens eget ansvar, hvis en outsourcing partner fejler.
Er det IT-chef/direktør der har valgt at outsource, vil ledelsen altid stille denne til ansvar for at outsource eller valg af partner, skulle det være ledelsen der har valgt at outsource, står det til ansvar over for bestyrelse/ejere mv.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Simon Hansen

Hej Niels Bertelsen,

Var det ikke på tide at PROSA tog en snak med SF?
De mener ikke længere at evalueringen af terrorlovene skal
bruges til at fjerne logningsbekendtgørelsen, de seneste melding går
vel på at den skal udvides kraftigt !

http://avisen.dk/sf-indroemmer-haardere-retspolitik_120563.aspx

"Fra nej til ja - vi vil have strammere lovgivning. SF har rykket sig i den retspolitiske verden. Havde terrorpakken fra 2002 været til afstemning i dag, havde SF nok stemt anderledes."

"Set i lyset af hvad der er sket, ville SF nok i højere grad have accepteret overvågning af mails og overvågning af personer i dag," siger medlem af Retsudvalget, Anne Baastrup (SF).

I dag kan SF godt se, at flere af de vedtagne lovstramninger på retsområdet har været nyttige redskaber.

"Vi må jo også erkende, at samfundet ændrer sig, at der er kommet flere voldsomme og rabiate grupper, men selvfølgelig skal tingene ikke kamme over, så vi får en politistat. Men når verden forandrer sig, må SF også forandre sig," lyder det fra Karina Lorentzen (SF)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Hej Simon

Jo, det er en god idé at tage kontakt igen til SF og i øvrigt også til de andre partier. Det virker jo noget besynderligt, at flere partier er ude med meldinger om, at der skal ske stramninger af antiterrorlovgivningen uden at der er den mindste grund til at antage, at registrering og overvåging afhjælper de problemer der er med terror og radikalisering af visse grupper af befolkningen. Jeg håber, at den annoncerede evaluering af antiterrorlovgivningen kan give et bedre grundlag for at diskutere indsatsen over for terrorister m. fl. ogevalueringen kan forhåbentligt også være med til at belyse de konkrete erfaringer politiet har med at bruge de udvidede beføjelser, således at debatten om stramninger af f.eks. logningsbekendtgørelsen kan ske på et mere sagligt grundlag end den gør i øjeblikket.

Niels Bertelsen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Sabrina Drevsfeldt

Hej Niels Bertelsen,

Hvorfor tror du det handler om fornuft?
Det handler da om at tage internettet som gidsel i Dansk Folkepartis (og måske også SF's) nye radikaliserede udlændinge og terrorstrategi.

Indlægget kan læses her: http://www.information.dk/220667
(modereret af PROSA d. 13/1 10: Link tilføjet istedet for hele artiklens tekst)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   PC

Det er en meget interessant diskussion, fordi en del principielle diskussioner ramler sammen:
1. Google dokumenterede via GoogleEarth som i en koldskrigs spionroman Kinas nyeste ubåd(http://www.technewsworld.com/story/58225.html?wlc=1264343025) på linie med at GoogleView kan bruges til at overvåge - diskret - almindelige borgere
Har Google fået lov til at overvåge planeten eller skal der være begrænsninger i den globaliserede lovløshed på dette område?
2. Kinesisk statsstyret hacking anvendes mod virksomheder/privatpersoner
Har man lov til dette? Og er der så begrænsninger? I DK har Politiet lov efter en dommerkendelse - men er der på globalt plan ingen begrænsninger og i så fald: hvorfor må privatpersoner så ikke?
3. Statsstyret censur for at beskytte borgere
I USA anvender man parental filters, i DK såkaldte pædofil-filtre og i Kina har disse filtre så en politisk flavour.
Men globalt er det jo bekymrende, at hver nationalt domain selv vil kontrollere den information, der transmitteres, for hvorfor omhandler det så ikke telfonsamtaler/mails - og er det overhovedet rimeligt at kontrollere dette?###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   knightwolf

Virker ikke på vista 64bit.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ida

Og hvor er så det link til den lønstatistik ????????????

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Allan Pleman

Linket er www.prosa.dk/lon2010
Mangler man en kode til at besvare statistikken kan man få en kode ved henvendelse til loen@prosa.dk

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Flemming.h1

Den chipløse mand/menneske er en illusion. Da vi jo naturvidenskabelig set er organisk forbundne - naturvidenskaben påviser at der ingen absolute grænser eller skel findes i universet. Det er de samme molekyler, atomer, mineraler (vitaminer) overalt. We are made of stardusk. - Eller som kristendommen forkynder - vi er et kød og et blod. - Altså er vi organisk forbundne. Det er trods alt noget vi kan forholde os til. Materialistisk naturvidenskab påviser det, dog uden at erkende, eller forstå den åndsvidenskabelige, eller filosofiske baggrund. Eller at drage paralleller til tidligere tiders visdom (evig visdom, som er en del af, eller en forprogrammering af det levende væsen. "Det chipløse menneske", er en interesant synsvinkel, men absolut en illusion. - Vi er påviseligt evige væsener, der jo umuligt ville kunne opleve tilværelsen, uden kontrastprincppet (det behagelige gode og det ubehagelige gode), som jo er = at alt er saare godt!
Hvilket vil sige at ingen kan lide uret og ingen kan gøre uret.
Loven for bevægelse (karmaloven), som er absolut kærlighedsvidenskab, sørger for at ingen kan høste andet end det sår.
Det er en selvfølge, at "den evige chip" indeholder disse modsat rettede kræfter.
Som vi kender under mange betegnelser, fx:
Elektricitetens plus og minus. Intet ville kunne skabes uden denne modsatrettethed. - Lys - liv - kredsløb. Døgnkredsløb, årskredsløb og aldersbetinget kredsløb. - barndom, ungdom, manddom og alderdom - eller forår, sommer, efterår og vinter. - Evige livsprincipper, som garanterer os en evig livsoplevelse. Det er ikke noget vi kan fravælge - Det evige noget som er, har jo ingen begyndelse og afslutning. - Vi er, via evolution og åndelig erkendelse, på vej til at selvopleve livets præmisser.
Selvfølgelig kan man ikke male et billede på hvidt lærred med hvid farve - der må være kontraster. Det såkaldt gode og det såkaldt onde = alt er "mycket bra" eller som man lod Gud sige - alt er saare godt! - Ren matematik, som er lig med kærlighed, logik, sandhed og visdom.
Jeg (altså alt og alle) organisk forbundet (et kød og et blod) kan kun opleve via kontrastprincippet.
Via lidelseserfaringerne får vi evnen til at tl at føle med medvæsenerne (planter, dyr og andre menesker). Vi kan paradoksalt nok ikke undvære "mørket" - ligesom døgnkredslø'bet ikke kan undvære dag og nat.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim Schilling

Den digitale signatur i praksis.

D. 10/3 afholder prosa seminar om anvendelse af den digitale signatur/nemID i praksis. Mere information og tilmelding: http://bit.ly/alU4Y1

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim Nielsen

Godt indlæg, Niels.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Peter

SF får det næppe igennem, for regeringen ønsker jo netop at presse lønningerne. Desuden er grænsen på 31.250 da også for lav. Mange IT funktioner giver mere i løn, men det bliver jo stoppet (endda lovligt) da man kan hente folk til 31.250. Hvorfor er håndværkere bare bedre til at beskytte deres interesser? De blokerer og brokker sig når der komme bilig arbejdskraft. Ok måske fordid et er nemmere at outsource IT-jobs til andre lande.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Camilla Gregersen

Hej Christian F og PROSA Stud. Jeg er helt enig i analysen af problemerne omkring privatisering af universiteterne. Det er murbrækkeren til at indføre brugerbetaling, og det må selv sagt forhindres. Godt, at I er opmærksomme på det - I kan evt samarbejde med DSF om det.
VH Camilla Gregersen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim Schilling

Truelink, Industry Supply og Ciklum holder seminar om Nearshoring af IKT-opgaver i Ukraine.

Velkommen ved Industry-Supply

v/ Hanne Marie Lou
TrueLink A/S – når udvikling er 100 % outsourcet

v/ Per Hedebo, CEO Truelink
Adm. dir. Per Hedeboe Jensen deler sine erfaringer med outsourcing af alle virksomhedens produkter til Ciklum medarbejdere. En opsigelse i Danmark startede for 3 år siden et samarbejde, som i begyndelsen var tænkt som ”hænder” til et nyligt indgået udviklingsprojekt, men som er blevet til 100 % outsourcing med strategisk løsningssparring med slutkunderne. Rejsen har væres lærerig og ikke uden udfordringer – disse erfaringer kan måske hjælpe din virksomhed.

Hvordan opbygger du dit nearshore udviklingsteam i Ukraine og Pakistan
v/ Hardy Hyldgaard, Sales Manager, Ciklum

Sandwich og netværk

Arrangementet er gratis, med der er begrænset antal pladser.Tilmelding på E-mail til Hardy Hyldgaard hhy@ciklum.net eller 26 12 72 72

Arrangementet er arrangeret af Truelink, Industry Supply og Ciklum

Tid og sted
Dato: 8. marts 2010
Tid: 14.30 -17.00
Sted: Novi Park, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Denmark
Pris: Gratis
Kontakt navn: Hardy Hyldgaard, Ciklum
Kontakt e-mail: hhy@ciklum.net

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   MadsR

Siden hvornår har noget troet at en af de efterhånden typiske bestillingsrapporter fra regeringen skulle indeholde noget fornuftigt?

Angrebne på A-kasserne (og egentlig i højere grad de fagforeninger de repræsentere) har altid været stærke fra den side. Ideologien om den liberale arbejdstager, der ganske rigtigt bliver undervist om på handelsskolerne, har altid været fremherskende i et parti der udspringer af landmændenes idéer og deres behov for arbejdskraft.

Men så længe regeringen har monopol på at få udarbejdet disse rapporter og komme med visioner om hvordan fremtidens Danmark skal se ud, er det jo ikke mærkværdigt at de benytter sig af dette.

Modtrækket til regeringens rapporter er ikke at kritisere dem, men i stedet helt at feje dem af bordet i medierne og komme med egne rapporter og visioner for fremtiden, en strategi som oppositionen i Danmark ser ud til helt at have opgivet og derfor også at have opgivet håbet om at overtage og styre landet i en anden retning. Alt hvad vi hører fra S og SF er pip og "Det mener vi egentlig også, men vi er bedre til at implementere det..."

Jeg savner virkelig flere der ønsker at tage kampen op og en platform at tage den op fra.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   MadsR

At DF fik indført misundelses skatten med den tanke at det var intellektuelle (Fx. os højt uddannede programmøre og andre der, generelt, er i opposition til DF) der skulle beskattes af et opfattet gode (en vagt telefon der kan ringe midt om natten med en sur kunde fra Indien eller USA er et gode at i ved det) viser en del om deres magt over den nuværende regering...

At de hårdest ramte er SOSU assistenter (procent mæssigt hårdest ramt af deres indkomst) var en bivirkning de ikke lige havde "tænkt over".

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hans

Hvis en dansker bliver udsendt til Indien, bliver det garanteret ikke på indiske arbejds- og lønvilkår. Man bliver udsendt på de vilkår man normalt arbejder under, samt noget kompensation for ekstra leveomkostninger.
Det virker jo noget underligt og dobbelt moralsk når der er nogen der mener at dette ikke skal gælde når der kommer udlændinge til Danmark.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lars-Ole Antonsen

Indenfor, de sidste 6-7 år har flere fået en højerere indenfor IT.
Ind, vi har i Danmark?
Og, sidder stadigvæk som supportere over en telefon?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Jeg tror såmænd ikke Janteloven er en faktor her. Snarere tværtimod.
Vi tror jo alle, at vi lever i verdens bedste samfund, er verdens mest effektive mennesker og at hvis vi ikke har fundet en løsning i Danmark, så kan der pr. definition ikke være fundet en løsning nogen steder.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Berndt

Dagmar har et interessant indlæg. Jeg arbejder for tiden næsten udelukkende sammen med folk fra Frankrig og Indien og kender det med den sene arbejdstid; de arbejder til klokken 18.00 i begge lande.

Til gengæld møder de altså først klokken 9.30 hvor vi møder 7.30-8.30. Og bemærk, det er en fordel for inderne og os, på den måde rduceres tidsforskellen faktisk med en time eller to!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Berndt

Som Jesper Svarre tror jeg ikke det har noget at gøre med Janteloven. En indisk ægtepar, som arbejder her og som har små to børn begrunder deres (måske blivende) valg af Danmark med argumentet, at her er der plads til både at arbejde og have en familie - fordi vi går hjem, før det er nat!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Troels Wiberg Jensen

Jeg er meget enig i dine synspunkter. Jeg har selv lige købt ny telefon med bluetoothheadset, og kom hjem med en lader til hver del, selvom de er fra samme fabrikant. De ligner endda hinanden, men har forskellige specifikationer. dvs. jeg ved ikke om jeg brænder headsettet af, hvis jeg kommer til at bruge telefonladeren, eller vice versa.
Fuld støtte for en standard!!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kleynan

Without wanting to play the "ethics card" isnt there something a little disturbing about this too? I mean, its absolutely brilliant, but in the wrong hands it opens a new world of surveillance and voyeur doesn't it? As someone mentioned, always checking where your staff is.

Just my oppinion, softwarely-speaking its brilliant though

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders

Koden i eksemplet er da pæn, men er den solid? Dens brug af globale variabler (med lokalt scope) virker overflødig og ugennemtænkt:

- Det er ugennemsigtigt hvilke data hvilke funktioner afhænger af og hvilke data de producerer.

- Levetiden af de allokerede data er uklar. Sandsynligvis vil de blive liggende i hukommelsen længe efter at brugeren er holdt op med at interessere sig for sine primtal. Måske er det en tanketorsk, måske er forfatteren bare ligeglad.

- Generatoren kan producere forkerte resultater eller crashe, hvis den bruges i et multithreaded program.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas Kølle

Jeg ville ønske denne artikkel var mere læsbar. Kortere, og mere ridset op.

I øjeblikket kører HK bannere på f.eks. Politiken hvor de opfordrer til at stemme nej til mælingsforslaget.

Hele HK er i gang med at lave en "50% regel" der er en katastrofe for Prosamedlemmer, og når man læser artiklen skal man næsten vide hvad det drejer sig om for at forstå artiklen.

Jeg mener at HK misinformerer deres medlemmer med deres stem nej kampagne. Jeg kan slet ikke se hvordan en fagforening kan få lov til at køre den slags ævl uden et reelt modspil.

Hvis der skulle være nogle HK medlemmer der har forvildet sig ind i dette debatforum vil jeg gerne opfordre dem til at stemme ja til mælingsforslaget.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim Schilling

Google kører i øjeblikket en række blog indlæg omkring fordelene ved cloud.
http://googleenterprise.blogspot.com/search/label/cloud%20series

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

Det lyder for mig som om problemet er noget helt andet end medlemstal -- så vidt jeg kan se er problemet at det ikke kan lade sig gøre at finde en til at forhandle en overenskomst for en arbejdsplads fordi der ikke er flertal for at f.eks. HK skal gøre det. Det tyder på at der er en ringe forståelse for arbejdspladsens ansattes problemer og hvad der kan gøres for at løse dem -- hvis en stor andel havde bedre kendskab til hvilke problemer der er (og de ansatte har en nogenlunde uniform arbejdsbeskrivelse) burde der være større opbakning til en fælles forhandler -- det være sig HK, Prosa eller en hvilket som helst anden part.

Kort sagt, så har HK ikke et ben at stå på.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bjarke Friborg

Der er mange gode folk i HK. Men HK/Privats krav om at fjerne 50%-regelen er en oven-fra-og-ned-tænkning, hvor HK-ledelsen åbenbart vil gå langt for at proppe en HK-overenskomst ned over et stort antal mennesker, der af forskellige grunde ikke ønsker den.

Det er en klar arrogance over for PROSA, som netop organiserer mange af dem, der har valgt ikke at gå med i HK - af flere grunde.

I øvrigt er der en interessant debat på kommunikationsforum.dk - debatforum for de professionelle kommunikationsfolk - hvor HK/Privat-kampagnen kaldes for "100% uforståelig". Som f.eks. i denne her kommentar:

"HK og fagbevægelsen har 'i princippet' med tillidsmandssytemet et at Danmarks mest effektive medlemskommunikations-kanaler. Med denne kampagne har HK både udstillet, at de ikke kan kommunikere, og at de ikke har et dyt tillid til hele det medlemsdemokrati og tillidsmandssystem, som hele deres organisation er bygget op omkring."

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Peter Christensen

1. kunne man overveje, at informere om, hvad STA er for en fisk?
2. ville det ikke være fint med nogle politiske forklaringer for, hvorfor det er smart nu at fusionere?
3. mon ikke artiklen tager en politisk proces for givet - det kan næppe været vedtaget udenom de demokratiske organer

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anonym ledig

113,01 kr. i timen for et 37 timers job

Hvorfor gør ingen i PROSA (og fagforeninger generelt) noget som helst i denne sag? Der er faktisk ledige medlemmer der udsættes for denne usle behandling!

Skulle det være fordi folk i arbejde ingen anelse har, om hvad det er de ledige bliver tvunget ud i (herunder løn trykkeri). Krav som benævnes "tilbud”, men reelt ikke er tilbud, eftersom du ikke kan afslå tilbuddet, uanset hvor urimeligt indholdet af tilbuddet er sammensat.

Afslår den ledige denne uværdige behandling, så trues den ledig på forsørgelsesgrundlaget af en hob af sagsbehandlere i diverse instanser, uagtet at den ledige faktisk har passet et arbejde på normale branche vilkår i årevis.

Det er simpelthen misbrug af reglerne om løntilskud at underbetale højt kvalificerede ledige med 113,01 kr. i timen for et 37 timers job, hvor man tillige skal være aktivt jobsøgende i et jobmarked der ikke er der!

Føj for den (og politiker-) lede.


113,01 kr. i timen for et 37 timers job

Hvorfor gør ingen i PROSA (og fagforeninger generelt) noget som helst i denne sag? Der er faktisk ledige medlemmer der udsættes for denne usle behandling!

Skulle det være fordi folk i arbejde ingen anelse har, om hvad det er de ledige bliver tvunget ud i (herunder løn trykkeri). Krav som benævnes "tilbud”, men reelt ikke er tilbud, eftersom du ikke kan afslå tilbuddet, uanset hvor urimeligt indholdet af tilbuddet er sammensat.

Afslår den ledige denne uværdige behandling, så trues den ledig på forsørgelsesgrundlaget af en hob af sagsbehandlere i diverse instanser, uagtet at den ledige faktisk har passet et arbejde på normale branche vilkår i årevis.

Det er simpelthen misbrug af reglerne om løntilskud at underbetale højt kvalificerede ledige med 113,01 kr. i timen for et 37 timers job, hvor man tillige skal være aktivt jobsøgende i et jobmarked der ikke er der!

Føj for den (og politiker-) lede.###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Sam

Hej Alle, Det er ikke helt 630 mW EIRP den sender ud, da 8dBi er ikke samme som 8dB(m) samt jeg mener ikke en Linksys AP kan give 100mW (20dBm) på antenne port. Men hvorfor skal man bruge så meget tid på at lave sådan en når man kan køb en ny 8dBi antenne for 160kr. Besøg http://www.wifi-shop.dk

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erik Swiatek

Hej anonym

Udover at du kommenterer et indlæg fra 2005, har du langt hen ad vejen ret. Det er urimeligt at skulle tage imod et ’tilbud man reelt ikke kan sige nej til’, der svarer til dagpengesatsen, men sådan er loven nu skruet sammen. PROSA er anbragt i den samme klemme, som andre forbund er. Enten at administrere reglerne, som regeringen har afstukket og så forsøge at hjælpe vores medlemmer, så godt vi kan. Eller også at stille os udenfor og lade andre, der ikke har den samme forståelse og viden om området administrere bestemmelserne. Det der så er PROSAs og din opgave er at sikre sig, at det ikke er ordinære job der bliver tilbudt i løntilskudsjob. Og her er det vigtigt, at du og andre fortæller os om misbrug af ordningen, når du/I støder på det.

Jeg svarer generelt ikke på anonyme indlæg, da jeg godt vil vide hvem jeg debatterer med. Men dit synspunkt fortjener et svar. En anden gang så kom frem i lyset.

Erik Swiatek
Organisatorisk næstformand i PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ib

Linksne i artiklen virker ikke

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Nina Ferdinand

Tak for tippet - de skulle være fikset nu.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   klaus

Jeg kan se I skriver, at ting købt via bruttolønsordningen bliver til ens ejendom, når afdragene er betalt. Skat skriver, at det er virksomhedens ejendom, som kan købes til nettopris, når afdragene er betalt.

Mvh.
Klaus

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Hej Peter
Vi har i en længere årrække arbejdet på at konsolidere a-kassen kvalitetsmæssigt og medlemsmæssigt. For PROSA har det altid været vigtigt, at a-kassen til stadighed leverede god kvalitet og samtidig fremstod som et attraktivt tilbud til medlemmerne, og hvor økonomien var i orden. Efterhånden er kravene til en a-kasse, især til it-systemerne, af så voldsom en karakter, at det har øget det omkostningsmæssige pres på alle a-kasserne. Da vores a-kasse er lille, og i dag den mindste af alle a-kasser, er vi særligt hårdt ramt, og det må forudses, at omkostningerne vil stige de kommende år.
Vi har derfor søgt efter en samarbejdspartner, der har kunnet sikre, at vi har kunnet levere en optimal kvalitet og en fornuftigt økonomi. Vi har lagt vægt på en række parametre, som en samarbejdspartner skal have, bl.a.
- havde en profil i overensstemmelse med forbundenes holdninger
- kunne give os indflydelse på struktur/organisation via et samarbejde mellem flere ligeværdige parter
- sikrer en ensartet sagsbehandling for vores medlemmer i vores egne lokaler
- muliggør at forbund og A-kassen fortsat kan sælges i samme pakke
- sikrer at pris og kvalitet skal vurderes samlet
- skaber et beredskab, der kan imødegå udsving i ledighedstal
- har en bred geografisk dækning

Vi har så fundet frem til, at STA er det bedste bud på en samarbejdspartner. STA er en a-kasse, som oprindeligt var en a-kasse for statstjenestemænd og telefolk, er i dag en tværfaglig a-kasse med 32.000 medlemmer. Den er bygget op omkring et samarbejde mellem forskellige fagforbund, hvor de største er Dansk Jernbaneforbund og Dansk Told- og Skatteforbund. Flere informationer kan findes på www.sta.dk

Fusionsplanerne er behandlet af hovedbestyrelserne hos både PROSA og Merkonomerne, af hovedbestyrelsen i PROSA og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse (PMA), på generalforsamlinger i både PROSAs og Merkonomernes afdelinger af a-kassen, og alle har tiltrådt fusionsgrundlaget. Der mangler nu en godkendelse på at delegeretmøde i a-kassen, som finder sted d. 8. maj.

Med venlig hilsen

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hanne Lykke Jespersen

Hej Klaus
Du har ret. Til gengæld er det lovligt at fastsætte en meget lille pris og det er det vi normalt ser. Men den skal jo regnes oveni alligevel. Man skal også tage med, at priserne på udstyret ofte sættes højere, end man selv ville kunne købe varen til og at man bliver pålagt multimedieskat, hvis bruttolønsordningen bruges til indkøb af multimedier. Det skyldes, at det teknisk er arbejdsgiveren, der betaler.
Med venlig hilsen
Hanne Lykke Jespersen
Forbundssekretær PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jimmy Damgaard

Jeg har fulgt debatten vedr CSC og jeg må med afsky konstatere at det ikke kun er CSC som har udenlandske daglejere. Tag f.eks. et firma som Dansk supermarked, de har en stribe pakistanere siddende i Højbjerg, enkelte har OK forhold, men de fleste bor sammen i små lejlighder eller fjerntliggende sommerhuse. Resultatet at det pakistanske forhold er da også klokkeklart. De er begyndt at skille sig af med de danske udviklere. Det har ydermer den effekt at resten af arbejdet ligger nu i enten Pakistan eller Ukraine.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ole Højbo Andersen

Hej Henrik,
Jeg forstå godt din undren - der har desværre indsneget sig en fejl i artiklen. I brødteksten skulle der have stået 2008 i stedet for 2009. Pointen er, at du skal søge om feriedagpenge for ferieåret 2009/2010 senest den 31. maj 2010.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian >Fischer

Spændende tendens at de "små" afspillere nu også begynder at benytte de ekstra kræfter der er til rådighed. Generelt synes jeg CUDA instruktionssættet er en interessant retning.
De nye formater tyder på understøttelse af flere eksterne medier, hvilket vel er meget godt, hvis man ejer disse.

Jeg kan kun anbefale afspilleren, har aldrig haft en dårlig oplevelse med den.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Johnny W. Sommer

Jeg må give Jimmy Damgaard ret. Det er for ensidigt at fokuserer på CSC alene. IBM praktiserer samme model. Det hele drejer sig om at skumme fløden og gøre investorene glade. Alt dette sker på bekostning af alle de værdier vi som arbejder/funktionære har kæmpet for i en menneske alder, godt hjulpet af den nuværende regering.
Alt skal gøres op i kroner og øre, hvad kan man spare.
Der er ingen, ej heller politikkere uanset partifarve, der har lavet et regnestykke på, hvad den reelle besparelse er.
Et eks. Staten sælger Datacentralen til CSC, en god og velfungerende arbejdsplads. Hvad har staten brugt af penge sidenhen på statens it? en hel del mere en hvad de har fået ind ved salget. Derudover sender CSC danske arbejdspladser til Indien, de baltiske lande og Polen. Men hvad Staten fik jo så mange milliarder for Datacentralen som man jo retligt kan udbetale i understøttelse.
Det er i orden at være omkostnings beviste, men regnestykket skal være rigtigt og ikke dreje sig om at spare her og nu.
For at gøre billedet færdigt med salget af Datacentralen, så har staten oprettet sin egen it afd. Statens It. Det er da komisk eller Ebberød bank.
Der går desværre rigtigt mange gode It-medarbejdere rundt i Danmark, der ikke kan få arbejde inden for deres fag grundet denne udflytning af it arbejdspladser til udlandet.
Den danske velfærdsmodel er i fare.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Michael

Hvilken perfekt dag at annoncere forhøjelse af fagforeningskontingent :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   J. Nielsen

Enig :-( hvorfor ikke i stedet skrive noget om DFs: ledige-er-ikke-mennesker forslag :-(

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Henrik Gammelgaard

Som almindeligt medlem er jeg nysgerrig over hvorvidt mit kontigent vil blive nedsat før skat - så jeg ender med regning på nuværende niveau, eller vil mit medlemsskab af PROSA, defacto, blive dyrere qua regeringens nyeste gave til folket?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas K (Hovedkasserer)

Godt observeret!

Eftersom forbundskontingentet overstiger 250 kr. vil de 12 kroner ikke kunne trækkes fra, og derfor vil dette være en reel, men ganske lille, stigning.

For klarhedens skyld vil jeg gentage at det er 12 kroner, og ikke 12 minutter der er tale om i artiklen. :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper

Jeg går udfra der er tale om en forhøjelse på 12kr. af halvdelen af det nuværende kontingent ...ligeledes går jeg udfra at optjeningsperioden også er halveret ??

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas K (Hovedkasserer)

Nu er der lavet en post der går lidt mere i detaljer med det hele.

Denne post handler om en ændring der sker i juli i år. Ændringen vil være en stigning på 12 kr. for de der kun er medlemmer af fagforeningen.

For de der er medlem af både fagforening og akasse vil det i år ikke betyde nogen ændring i kronebeløbet i år. Men som Henrik rigtigt påpeger vil det betyde noget på grund af den genoprettelsespakke der snart bliver vedtaget. Og den ændring er jo for de 12 kr. ca 6kr. hvis man betaler 50% i skat.

Prosa medlemmer i arbejde kan derved glæde sig over at det ikke kun er langtidsledige der hjælper Danmark med at blive genoprettet, men at de også får lov til at hjælpe.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Peter Sørensen

Regeringen har tydeligvis ikke fattet en meter. Jeg håber virkelig den sidder i sin sidste periode lige nu.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Gødvad

PROSAs medlemmer uden for a-kassen kan glæde sig over at betale meget mere end de 12 kroner, mens PROSAs gule-medlemmer får det billigere :-) (hvis man altså fraregner bidraget til staten)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Rune

Pas på, at der ikke går lidt for meget tudekor i den.

Det er indlysende fornuftigt at sørge for at der er harmoni mellem indtægter og udgifter, frem for bare at levere en mild gaveregn af fede velfærdsydelser for lånte penge. De sydeuropæiske lande er gode eksempler på at den model er uholdbar.

Langt, langt størstedelen af provenuet i planen hentes ved at vi højtlønnede, højtuddannede IT-professionelle betaler mere i skat i 2011 og frem. Og det er kun rimeligt at udgifterne samtidig sænkes lidt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Rune

Jeg er sådan set principielt fuldstændigt enig med dig, men jeg synes vi skal huske på. at en af de væsentlige årsager til at Danmark i mange år har haft en rigtigt god økonomi, er den såkaldte flexicurity-model. Dette er både blandt de fleste økonomer og på det politiske plan i EU blevet fremført som et faktum.

Så at bruge de sydeuropæiske lande som eksempel taler faktisk, som artiklen ovenfor da også ret klart fastslår, imod dit eget argument.

Mvh.
Jesper Svarre (ansat i og medlem af PROSA)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Gødvad

Hej Jesper
Vi har da stadig flexicurity men blot nu "kun" med 3. længste dagpengeperiode i forhold til andre OECD-lande, hvilket vel giver mening når vi nu har svært ved at nedbringe vores budgetunderskud med 24 mia for at bringe underskuddet helt "ned" på 75 mia. Samtidig har vi udsigt til næstlaveste vækst af alle OECD-lande, så noget må jo gøres.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Jesper

At vi "kun" ligger nummer tre siger vel ikke så meget al den stund at flexicurity-modellen jo ikke ligefrem er voldsomt udbredt. Jeg kan ikke umiddelbart komme i tanker om tre lande, der har udrullet modellen bare tilnærmelsesvist fuldt ud.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Jeg forstår ikke hvem "vi" er. Er det mig og Den Danske Bank f.eks? For den er jeg altså ikke "vi" med. Derfor har jeg heller ikke til hensigt, hvis jeg kan komme afsted med det, at lade børnefamiler, arbejdsløse og almindelige lønmodtagere betale for ufinancierede skattelettelser til dem, der har flest penge og ressourcer. Regeringens brug af "vi" er blot endnu en variant af at profitten er privat, mens tabet er socialt. Først skal "vi" redde totalt uansvarlige banker og dernæst skal vi betale gildet for regeringens gaver til de bedst aflagte i samfundet - det minder jo om Storm Ps tegning af den fede mand, der skærer halen af hunden, så kan den æde sig selv for han giver ikke af sin overflod. Vi kan sige "vi" når bankernes uansvarlighed er lagt i lænker, der er indført kontrol med kapitalbevægelserne, almindelig bankvirksomhed er skilt fra investeringer og der er gjort massive investeringer i energirenovering, bæredygtighed og anden fremtidsorienteret virksomhed, der skaber arbejdspladser. Det "vi" vil jeg til gengæld gerne være med i.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas

Visual Studio 2010 og .NET 4.0 blev frigivet den 12. april 2010:
http://www.microsoft.com/visualstudio/da-dk/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian Fischer

Jeg kunne ikke være mere enig.

Jeg vurderer at regerings planer om at "brande" Danmark, som et land med kvalitativt bedre uddannelser end så mange andre lande, virker fejlagtigt når de med den anden hånd samtidig rammer den danske uddannelsessektor med hårde besparelser.
For mig at se er der gennem de sidste 4-5 år sket så mange strukturændringer, sammenlægninger af studiesteder og besparelser, at vi ikke engang nøjes med at ramme it-uddannelserne, Det er alle instanser i forbindelse med undervisning der skriger på flere penge eller "bare" tålelige arbejdsforhold.

Samtidig virker diverse lokalplaner fra studiestederne, som om at man ikke længere har råd til at tænke på de studerendes læringslyst og motivationsfaktorer - Studenterdrevne kantiner nedlægges, lokationer nedlægges og sammenlægges, privatiserede højere læreanstalter. Fjerner man motivationsfaktorene for de studerende der ønsker at deltage aktivt i deres studieliv - fjerner man også en stor del af det sociale liv der forhåbentlig findes på de danske studiesteder.
Det næste bliver vel at de studerende ikke længere må organisere sig og kæmpe for deres rettigheder.

Chr. F.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

Hej Thomas
Det var en tidlig udgave af artiklen, som ved et uheld blev publiceret. Tak for at reagere, vi har opdateret artiklen til en mere tidssvarende udgave nu.
Mvh
/kurt westh nielsen, redaktør, Prosabladet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Flemming Berthelsen

hvor er det dog en velskrevet artikel og jeg syntes synspunkterne med at få inkluderet alle minoriteter i it-branchen er en rasende god ide. men prosa kan tilsyneladende ikke engang gøre debat-forummet her tilgængeligt for alle. jeg er stærkt svagsynet og kan ikke se og genkende bogstaverne i captcha-boksen pga dette synshandicap.
problemet er dog ikke større end at jeg kan få en kollega til at se det for mig og så kan jeg få lov at ytre mig i debatten. alternativt og langt bedre var dog hvis prosa på deres hjemmeside indførte de af w3c nedskrevne retningslinier for tilgængelige hjemmesider. det vill bla andet medfører at denne captia-boks ville blive suppleret med et link til en oplæsnings-funktion som den synshandicappede eller ordblinde ville kunne anvende i stedet for at skulle se og genkende captcha-billedet.
kære prosa - artiklen er god - debatten savnet men jeres egen indsats på området må siges at være "en ommer".

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Falck Tindborg

Det er borgerlig politik af værste skuffe når nu de svageste i samfundet skal lide under den nuværende finansielle krise.

Det danske velfærdssystem er stille og roligt ved at smuldre. Kunne det have været delvist undgået, hvis de ufinansierede skattelettelser i år ikke var blevet til noget?

Jeg er selv højtlønnet, men ved selv hvordan det er stå i en situation som arbejdsløs i en tid med lavkonjuktur og hellere end gerne vil arbejde. Det er et mareridt. Det bliver da heller ikke bedre med denne genopretningspakke.

Jeg synes vores regering skærer de forkerte steder - de burde snarere kigge på sig selv og den offentlige sektor som helhed: Afskaffe den livslange ministerpension, ministerbilerne, oprydning i bureaukratiet, gyldne håndtryk osv.

Nu vi er i gang så kan vi også afskaffe betalte frokostpauser og lade de offentligt ansatte selv betale deres egetbidrag til pensionen. Sådan kunne jeg blive ved. Det er en skandale, at det skal gå ud over vores sociale sikkerhedsnet.

Jeg har stemt på VKO siden 2001, men det er hermed slut.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Poul Houman Andersen

En spændende artikel. Ligesom flere eksempler fra globaliseringen af danske virksomheder viser, at uformel og flad dansk ledelse med åbne kontorer og inddragende ledelse har svært ved at fungere i andre lande, har danske medarbejdere svært ved at kapere den amerikanske måde at lede på. Er undersøgelsen tilgængelig?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Camilla Gregersen

Super god oversigt, Michael.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hanne Lykke Jespersen

Hej Flemming
Mange tak for din meget relevante kommentar, som du desværre fortsat ikke kan læse. Jeg vil straks gå videre med den, for det er bestemt helt oplagt.
Jeg ved faktisk ikke, hvor meget der skal til for at implementere dit løsningsforslag. Men det vil jeg finde ud af.
Tak fordi du alligevel smuglæser.
Mange hilsner
Hanne Lykke Jespersen
Forbundssekretær PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Gødvad

Jeg synes også det er en rigtig god oversigt, Michael.

Der ser ud til at være meget mere bureaukrati... men naturligvis "kun i ringe grad for PROSAs medlemmer" .-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Gødvad

@Niels og andre,

Det er jo nærmest som at høre en flok papegøjer sige "ufinancierede skattelettelser" igen og igen. Jeg vil gerne vide hvilke beløb I mener der er tale om, for jeg kan simpelthen ikke finde dem.

For at få lidt sammenlignelige tal, så forventes FairLøsnings millionærskat f.eks. at indbringe under 1½ mia. Dette beløb tager ikke højde for ændret adfærd hos de, som skal betale skatten. FairLøsning tryller også 6 mia. frem ved at få flere gennem uddannelsessystemet hurtigere - er det magi? Slutteligt er de 12 minutter om dagen et slogan der dækker over, at fagbevægelsen forpligter sig til at finde forbedringer i arbejdsmarkedet for 16 mia kroner. Hvordan det konkret skal se er uvist.

Vores (as in 'Danmarks') budgetunderskud er på 100 mia og konvergenskravet i forhold til EU kræver vi nedbringer dette til cirka. 75 mia. Vi får tre år til opgaven, fordi andre store EU-lande i en årrække har fiflet med reglerne og der derfor er indført præcedens for dårlig økonomi, så længe man har en plan.

Fint nok man er imod besparelser på dagpenge og tilskud til børnefamilier - jeg har også andre idéer, men så kom dog med nogle alternative forslag. Skal vi blot lånefinansiere hele gildet og lade yngre generationer stå for tilbagebetalingen?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Allan Pleman

Kære Poul
Tak for din interesse. Baggrunden for tallene her under svar procent og vores frafalds analyse er brag i april nummeret af PROSA bladet se side 15. Derudover var der til selve artiklen i PROSA bladet lavet en række tabeller som ikke er kommet med i denne version, men du kan se dem hvis du går ind i pdf versionen se side 19. Du kan finde de enkelte numre af PROSA bladet her: http://www.prosa.dk/aktuelt/prosabladet/alle-numre/
Endelig vil vi altid gerne dele vores resultater med andre, så hvis du er interesseret i at se dybere ned i tallene vil jeg foreslå at du kontakter mig.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Den eneste grund til at regeringen er sluppet godt fra at bruge penge to gange og lade ejendomsboblen vokse er at den udviklede verden takket være den amerikanske ejendomsboble og underbetalt asiatiske arbejdskraft har levet svært over evne siden 2001. At fortsætte et hovedløst forbrug der bringer klodens fremtid i fare er efter min mening noget der tenderer en forbrydelse. Jeg har ikke spekuleret eller lånt eller købt to firhjulstrækkere og agter ikke at deltage i den slags overforbrug. Ej heller har jeg tænkt mig at arbejde hverken 12 minutter eller 12 timer mere bare for at samfundet kan bevæge sig videre i en retning, der er direkte menneskefjendsk. Jeg deler ikke den officielle oppositions opfattelse af krisen og dens løsning, der bevæger sig i meget traditionelle baner. Og jeg har endnu ikke set nogen der gør sig forestillinger om hvad der sker hvis euroen kollapser - takket være skatteborgernes redning af banker der burde være overtaget af staten og bragt under kontrol er den private gæld nu forvandlet til statsgæld så næste gang er det ikke bankkonkurser der venter, det er statsbankerotten. Og jeg kan ikke forestille mig at euroens mulige kollaps ikke vil udløse omfattende social uro i Europa. Allerede nu er regeringer, arbejdsgivere og såkaldt "ansvarlige" (dvs. ansvarlige overfor finansmarkedet) partier igang med det stærkeste anslag mod velfærdsstaten og lønmodtagernes rettigheder og organisationer der er set siden afslutningen af 2. verdenskrig med det formål under overskriften "forbedret konkurrenceevne" at reducere løn- og arbejdsvilkår til asiatiske niveauer. At affinde sig med dette anslag uden modstand er ikke lige mig. Selv indenfor det eksisterende system er der muligheder der i langt højere grad end den neoliberalistiske markedsfundamentalisme peger fremad. Mig bekendt er Danmark ikke med i euroen og kan ligesom Sverige vælge at lade kronen flyde, at kontrollere kapitalbevægelserne og spænde ben for løbske ejendomspriser og muligheden for lette lån. At tro at man spare sig ud af krisen er simpelthen kortsigtethed der vil noget - man skal naturligvis skabe arbejdspladser, ikke arbejdsløshed og sørge for at kapital anvendes i den reelle økonomi og ikke i spekulation.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kurt Westh Nielsen

Hej Flemming
Ja, vi bør "walk the talk", og selvfølgelig burde vi leve op til almindelige tilgængelighedskriterier for netartikler. Jeg tager emnet op med vores driftsfolk og webudviklere snarest. Tak for at du brugte tid på din gode tilbagemelding.
Mvh
/kurt westh nielsen, redaktør, Prosabladet

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |  

Jeg er i gang med at samle timer for at kunne genopfylde beskæftigelseskravet om 962 timers ordinært arbejde inden for de seneste 3 år. Er dette timeantal ændret? I så fald er skæringstidspunktet så den 1. juli 2010, således at jeg eventuel kan blive dagpengeberettiget igen ved lige at kunne opfylde beskæftigelseskravet på 962 timer i slutningen af juni 2010?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas K

Internettet er bygget til at det kan omgås. Derfor er der ikke nogle halve løsninger. Naturligvis kan det lade sig gøre hvis man vil. Det man bare ikke kan er at gøre det halvt.

Jeg syntes at man skal tage på studietur til Kina hvis man gerne vil lære om hvordan man effektivt kontrolere internettet. Kineserne er meget dygtige til dette, og verdensførende.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per

Tillykke med fusionen, håber det kommer medlemmerne til gode.

En ting som jeg lige har oplevet er en uventet elektronisk opkrævning for juli måned på A-kasse og Fagforening via min Netbank. Dette beløb er tidligere og problemfrit blevet opkrævet gennem min arbejdsgiver/lønseddel. Dette er vel en fejl ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anne Grethe Hansen

Ja, det er det. Vi har desværre oplevet at enkelte medlemmer på en bestemt arbejdsplads både fik meddelelse om træk via Netbank, og samtidig betaler via løntræk.
Vi har fat i løsningen, således at det ikke sker 2 indbetalinger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Henrik Georg

Farvel til min "Tidligere" A-kasse og goddag til en helt ny.
Hvem tør overlade sin efterlønsrettigheder mv. til tilfældigheder.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   en kort og en lang

Nu var vi nogle stykker som deltog i Bro-løbet 10år jubilæum, 5x5km DHL er jo snart og så kan vi også deltag i næste års BT-½-martorn i Lyngby. så der er nok udfordringer...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   thomas

Genialt !
Man må sige Miracle lever op til sit navn.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Peter Frederiksen

Så er det jo heller ikke værre. Jeg kender flere som arbejder i Fitness World, og de har ikke noget at beklage sig over.

Mon ikke at Prosa skulle bruge kræfterne på noget andet end at gå efter en Fitnesskæde, fx mindre it-virksomheder (

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Hej Peter
Du har da ret i, at PROSA ikke skal bruge så mange kræfter på Fitness World, og det gør vi da heller ikke. Det ligger indenfor HKs organisationsområde, og vi støtter sådan set bare, at HK kan få lov til at overenskomstdække arbejdspladsen på samme måde, som de overenskomstdækker andre fitnesskæder.

Og du har også ret i, at vi skal bruge kræfterne på f.eks. mindre it-virksomheder, hvad vi også gør, da et af PROSAs mål, er at få aftaler på de arbejdspladser, hvor PROSA har medlemmer.

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim Christopher Nielsen

Hackerspacet Labitat byder på nogenlunde det samme for Københavnerne :-D

Klik ind på http://labitat.dk/ eller kig ind forbi tirsdage

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Nonboe

For Københavnere: Se mere om Labitat her:
https://www.prosa.dk/aktuelt/nyhed/artikel/her-maa-der-hackes/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Flemming Frandsen

Sjovt at Labitat mødes om tirsdagen, det gør vi også, så alle er velkomne tirsdag kl 17:00 hos OSAA på Bryggervej 30.
Jeg tror det med at mødes fast hver tirsdag er noget vi har arvet fra Labitat.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   pedersen

Jeg tror at Tirsdage har sit fælles ophav fra http://hackerspaces.org/wiki/The_Tuesday_Pattern

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Søren Breddam

"Rent samfundsmæssigt ville det nok være en fordel, hvis kortdata blev gjort frit tilgængeligt, da de data har en stor værdi for alle."
Ja, det er også baggrunden for, at vi i Stevns Kommune har valgt at udstille vores FOT-data med gratis brugsret. Vi har nemlig anskaffet og vedligeholdt vores kort for vores egen skyld, og i bund og grund vil en betaling for data i sidste ende havne hos forbrugerne, som for os jo bare hedder skatteydere. Det er en unødvendig friktion.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Erik Rasmussen

Det er meget godt med kravet om efteruddannelse, men der mangler nogen til at kontrollere at det ikke kun er en pengemaskine for udbyderne, F,eks. i foråret blev der udbudt SAP kursus via nyledig.dk og med velsignelse fra PROSA. Jeg har nu brugt mine 6 ugers selvvalgt kursus plus 5 ugers ferie + 10-15000 kr. på at bestå dette kursus. Materialer er stærkt mangelt fuldt. opgaver tager udgangspunkt i oplysninge som ikke findes i SAPs uddannelsessystem, og testen bygger på det rene gætteri. Jeg har 2 gange forsøgt at bestå certificeringen førstegang fik jeg 50% i korrekt i en sektion og sidste gang 0%. jeg har fået 70% i en sektion om SOL som man ikke kunne gennemgå da programmet forlangte at man brugte flash version større en 7 ( jeg brugte version10.1 som blev til version 0.1 :-)) her lykkedes det mig at score 75 %. O.s.v og s.v... SAP har scoret ca 35000 *25 kr på 6 dages undervising. Og jeg sidder tilbage med ingenting. Tak for te.
Selvfølgelig er det mig som der dum

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kent Knudsen

Du behøver bare erhverve dig en QNAP server og du får alt hvad hjertet begærer og mere til. Der er ufatteligt hvad en QNAP box kan præstere - se selv efter på qnap.com - tag f.eks. specs på TS-110 eller TS-419P. Community er kraftigt voksende - http://wiki.qnap.com/wiki/Special:AllPages

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten Kold

Jeg er vild med din webløsning. Bruger den stort set hver dag. Jeg syns GUI og præsentationslag er bedre fx. ifm.frv.dk

Tak og respekt

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erik Swiatek

Kære Jan., Tak for din input. Vi er igang med at undersøge sagen som vi allerede har talt om, og har forelagt din kritik for nyledige.dk. Jeg vender tilbage til dig personligrt når jeg har fået en tilbagemelding. Med venlig hilsen Erik Swiatek, Organisatorisk næstformand.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas

Forrygende forudsigeligt at Stig Andersen 4 - 5 gange når at hævde at det er Internet Explorers skyld at HTML5 ikke er come il faut endnu. "..når mange brugere stadig får en Internet Explorer 6 op på skærmen...". Kom nu ind i kampen, kan du vel ikke mene er IEs (MSs) skyld? Skriv dog bare for én gangs skyld en artikel, hvor I ikke behøver snige MSbashing ind.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Thomas
Jeg forstår ikke rigtigt, hvad du mener. Hvordan bliver det til MS-bashing at påstå, at det er et problem at mange virksomheder stadig benytter IE 6?
Jeg er da selv utallige gange i forbindelse med webudvikling rendt ind i, at udviklere brokker sig over, at folk stadig kører IE 6. Ingen af gangene, heller ikke af Stig Andersen, er det blevet udlagt som om det er Microsofts skyld.

Det er et faktum at IE ikke understøtter HTML5 på nuværende tidspunkt. Det er et faktum at IE9 kommer til at understøtte en del, men at den fx ikke kan køres på en Windows XP, der sidst jeg kiggede stor for over 40% af windows-markedet. Jeg har meget svært ved at se, at disse facts ikke skulle bremse udbredelsen af HTML5.

Mvh.
Jesper (PROSA-medlem)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas Franch

Det kunne være at PBS/BBS skulle have tænkt sig om, og undersøgt domæne-navnene inden de finder på deres nye samlede navn. et er jo helt forrykt at bare fordi de lige laver en sammenlægning og finder på et nyt navn, som ikke en gang er en forkortelse for noget som helst, men bare lød fancy't, så skal de der haft domænerne (både .dk og .no) tromles af dyre advokater. ÆV hvor er det usmageligt

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Gundtofte-Bruun

Jeg er ikke så velhavende, men har lige doneret 100,- samt de allerbedste ønsker om et succesfuldt udfald.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim Schilling

Godt initiativ - der heldigvis ser ud til at blive overflødigt:
"PBS dropper domænesag. Nets.dk forbliver hos nuværende ejer"
http://www.comon.dk/nyheder/PBS-dropper-domaenesag-Nets-dk-forbliver-hos-nuvaerende-ejer-1.372922.html

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   keld

Jeg har lavet en støttegruppe på facebook, der er dog endnu imgen der har meldt sig ind, måske jeg har lavet det forkert?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   gerti

Jeg nåede lige at få sendt en skærv, men pyt : overskuddet går til en rigtig god sag.
PROSA : skynd Jer at sende en info-mail ud til modtagere af nyhedsbreve fra div afdelinger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Daniel Due

Det lyder rigtig spændende, så må vi se om det forbedre hastigheden på effekter ol. :)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Didrik Humblen

Jeg bor i Norge - hvordan kan jeg støtte økonomisk her?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   keld

Støttegrupen er opløst, takket være PBS's retræte!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Gundtofte-Bruun

Det er jo egentlig en skam, for det betyder at dette vigtige emne stadig ikke bliver taget op juridisk, og der er intet til hinder for at det samme eller et andet firma kan gøre det samme en gang til ved en senere lejlighed.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Klogeåge

Hvor hemmelig kan en af Aalborg universitets uddannelser være? Med afdelinger i både esbjerg, hundige og Aalborg osv.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   ThomasB

Temmelig hemmelig ifølge den omtalte video =0)

http://www.youtube.com/watch?v=0Qgtt_qnfcE

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Frederik Kortbæk

Prosas fokus på persondatabeskyttelse og privacy er meget prisværdig og jeg deler formandens overordnede betragtninger.
Skal forståelsen for anvendelsen af teknikker og analyser nå ud til en bredere offentlighed og blive en helt naturlig del af offentlige og private virksomheders praksis, så forudsætter det imidlertid efter min opfattelse, at vi er langt bedre til at gøre det nærværende for den enkelte.
Medgivet at det er kompliceret stof, men vi bliver nød til at afsætte ressourcer til at gøre budskabet nærværende i et enkelt og forståeligt sprog, herunder at vi anvender danske termer. Hvorfor bruge PIA og PET, når vi ligeså godt kan bruge betegnelser som f.eks. henholdsvis konsekvensanalyse af data- og privatlivsbeskyttelse og privatlivsfremmende teknologier ?
I sidste måned gennemførtes en konferencen PrivatTek 2010 netop med det sigte at sætte overliggeren relativt lavt for at gøre budskabet om anvendelse af teknologier til beskyttelse af privatlivet mere forståelig for andre end de indviede.
At formidle et klart og enkelt budskab om privatlivsbeskyttelse er for mig at se en vigtig del af det man kalder Danmark 3.0 og her kan vi alle blive bedre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mariska

Jeg er næsten færdig med datamatikeruddannelsen, hvor jeg virkelig har fået smag for IT, og kunne godt tænke mig at søge ind til ITU's software udvikling. Der er kun 1 lille detalje, der gør, at jeg tvivler på, at jeg nogensinde får mig en universitetsuddannelse: jeg skal nemlig slås om de * 4 * pladser, der er afsat til kvote 2... Hvis der er et så stort behov for, at få flere igennem på universitetsniveau, hvorfor er der så få pladser?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erik Swiatek

Kære Mariska. Du rejser en stribe interessante spørgsmål. Har brug for yderlige oplysninger så jeg vil kontakte dig.MkH Erik

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Klogeåges budbringer

Jeg går selv på AAUK (København), og uddannelsen er i særdeleshed hemmelig. Har endnu ikke snakket med en person der, inden mødet med mig, kendte til uddannelsen. Hader simpelthen spørgsmålet: "Nå, men hvad læser du så?"
HERE WE GO AGAIN :)

Så uddannelsen er bestemt ikke alment kendt i den brede del af befolkningen!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Frede

Hej Hanne, du skriver: Men hvis du har købt en computer gennem sådan en ordning, er den ikke din egen, før den er betalt helt ud.

Eks:

Jeg køber en PC til kr. 12.000,00 og betaler brutto kr. 1.000,00 pr. md over 12 mdr.

12 x 1.000,00 = 12.000,00

Er PCéren så min efter 12 mdr. eller er det fortsat arbejdsskiverens ejendom???

eller

Skal den evt. købes fri efter de 12 mdr. og til hvilken værdi???


Måjeg høre fra dig???

Mvh Frede

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hanne Lykke Jespersen

Hej Frede
Når de 12 måneder er gået, er det fortsat din arbejdsgivers ejendom. På dette tidspunkt kan man normalt købe den for et meget lille beløb.

Jeg vil dog lige sige, at normalt betales den over 3 år og det så samtidigt betyder, at den stort set er afskrevet, når perioden er gået og det derfor skattemæssigt er OK, at købe den for et meget lille beløb. Hvis det er allerede efter et år, vil jeg tro, at skattevæsenet gør knuder, hvis man køber den for næsten ingenting. Men jeg er ikke skatteekspert.
Mange hilsner
Hanne

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dan Mygind

Cool. Det bliver sgu spændende at se, hvad de er kommet frem med.
Måske bliver den her Youtube-video historisk materiale, hvor de fortæller om ideerne bag Diaspora. 4 dejligt nørdede unge mennesker :-)
http://www.youtube.com/watch?v=nQS86V4j-qg

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ole Larsen

Man må håbe, at dette endelig kan få startet en længe ventet debat om krigen i Irak og Afghanistan

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Når det i artiklen ovenfor anføres at ledelse er en del af mange it-professionelles karriere sker det uden en kvalificering af begrebet "ledelse". Det er rigtigt at for mange it-folk er projektledelse en naturlig del af arbejdet og at projektledelse osse betyder at man får stillet menneskelige ressourcer til rådighed og at projektlederen dermed kan få en indirekte indflydelse på vedkommende persons løn- og arbejdsforhold eller forbliven i virksomheden. Men det er vigtigt at skelne mellem formel ledelsesret, dvs. retten til at ansætte og afskedige og den uformelle indflydelse - indflydelse har alle der ytrer sig til en foresat, hvis den foresatte vælger at lade ytringen indgå i sine ledelsesovervejelser omkring en anden ansat.
PROSA er grundlagt som de menige lønmodtageres organisation i en erkendelse af at der er grundlæggende interessemodsætninger mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Derfor optager vi ikke lønmodtagere, der har fået den formelle ledelsesret delegeret af arbejdsgiveren.
Af historiske grunde er it-folk blevet stående i Prosa, osse efter de har fået formelt ledelsesansvar og den kendsgerning har PROSA hidtil kunnet håndtere helt pragmatiske og kan osse det i fremtiden, men der er et kvantespring fra en sådan praktisk håndtering til aktivt at optage it-folk med ledelsesret. Osse selvom det er en cadeau til PROSA at it-folk, der har arbejdet sig op ad karrierestigen og nu er blevet formelle ledere fortsat ønsker at være medlemmer af organisationen, er det ikke en begrundelse for at ændre organisationens grundlag. Er der en interesse for en tilknytning til PROSA kan det løses ved at skabe indhold i det passive medlemsskab.
Bortset fra det holdningsmæssige, er det numeriske antal af it-folk med formel ledelsesret i sagens natur begrænset og der er derfor heller intet kvantitativt vundet ved at optage den slags medlemmer - det er langt vigtigere for PROSA at koncentrere sig om de menige it-folk.
PROSAs opgave er således ikke at optage it-folk med formel ledelsesret, men at vejlede sine medlemmer i hvorledes de omgås med den indflydelse de har som projektledere.
Jeg vil derfor opfordre de delegerede til på årets delegeretforsamling at stemme NEJ til hovedbestyrelsens forslag.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Lad mig tilføje at jeg er helt enig i Hannes Lykkes betragtninger om troværdighed. Det er for PROSA helt afgørende at både medlemmer og ledelse ved hvor organisationen står. I sær i disse år hvor fagbevægelsen mister medlemmer og skal kæmpe for at vise sin relevans vil tvivl om organisationens ståsted vanskeliggøre hvervningen og kunne få potentielle, menige it-folk til at tøve med at melde sig ind.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   monica særensen

Kantanmodtagerne, har det ej saa let som mange gaar og troer for naar alle deres regninger er betale, hvad har de saa til bage til en maanede.Det er nu ej rette maat til kost eller fornøjlse.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Stig Haladyn

Hvor kan jeg kun nikke genkendende til dit indlæg.
Jeg har selv været ansat med løntilskud. Den første gang blev jeg udnytte til fulde. Det sidste jeg var i burde i følge reglerne slet ikke kunne ske. Jeg blev ansat med løntilskud, men kun ansat i 4 måneder, og i kontrakten stod der at jeg ikke vil være ansat efterfølgende. Denne kontrakt blev godkendt af jobcentret. Hvordan kan dette lade sig gøre, når de gentagne gange siger at systemet ikke skal kunne misbruges. Og når der oven i købet står i kontrakten at jeg bliver kun ansat med løntilskud og at jeg også kun er ansat i en given periode, det burde jo slet ikke være muligt. Løntilskuds reglen siger at man kan få bevilliget løntilskud hvis der er udsigt til job, men i dette tilfælde blev der tydeligt skrevet at jeg blev fyret efter 4 måneders ansættelse. Altså hvis det ikke er at udnytte systemet, hvad er så, og at det offentlige åbenbart ikke bekymrer sig heller, ja så ved jeg ikke.
Stig.
Frustreret ledig

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erik Swiatek

Hej Stig.
Din undren kan jeg godt følge dig i. Og jeg vil bede dig kontakte mig på ers@prosa.dk så vi kan dyrke den sag lidt mere. Jeg vil her benytte lejligheden til at bede dig og andre der bliver udsat for gradbøjninger eller fusk i forbindelse med løntilskudsjob og aktivering om at skrive til mig.
MkH
Erik

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mel Presley

Med andre ord: En frygtelig miav fra regeringen, og en lige så frygtelig miav fra Prosa. Som vi (nu arbejdsløse) vesterlandske perkere af den amerikanske slags udtrykker det: "Your tax dollars (and union dues) at work".

Ønsker I at svømme i mit lands kloak af misbrug af visumregler til at erstatte jer med underbetalte indiske IT-"specialister" og tilintetgøre faget, ja, så stem for Venstre (eller DF hvis det virkelig klør) og lad TDCs, CSCs, Capgeminis, og selveste Mærsk Mc-Kinney Møllers økonomiske terrorisme (husker I IBMs hemmelige ansættelses klausuler?) styre Danmarks arbejdsmarkedspolitik. Værsgo'.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Henriksen

Det er jo ikke kun det offentlige, der misbruger ordningen. Jeg har selv været ansat med løntilskud to gange i det private, hvor ordningen blev anvendt kreativt.

Første gang var jeg ansat i et nystartet firma med seks ansatte, hvor folk først var i praktik for senere at blive ansat med løntilskud. Når løntilskudsperioden var udløbet blev man udskiftet af den næste i praktik og med løntilskud. Jeg var vidne til tre udskiftninger inden det blev min tur som nummer fire. Hvordan sådan en virksom kan være godkendt til ordningen er for mig ubegribeligt. Men det er jo forståeligt, at virksomheden kan tilbyde kunder konkurrencedygtige priser.

Anden ansættelse var i en virksomhed med omkring 30 ansatte. Jeg havde svaret på en opslået jobannonce og herefter været til to jobsamtaler. Jeg blev senere ringet op af virksomheden, da jeg havde fået jobbet. På vej ind til virksomheden for at underskrive ansættelseskontrakten, blev jeg ringet op igen for at høre, om jeg var villig til at tage en praktikperiode og herefter ansættelse med løntilskud - inden jeg blev ordinært ansat. Der var intet job til mig, hvis jeg ikke var indstillet på løntilskud – jeg fik dog forhandlet mig frem til, at slippe for en praktikperiode. Eftersom jeg havde været arbejdsløs i en længere periode, takkede jeg ja til jobbet på trods af de tvivlsomme vilkår.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas Kølle (Hovedkasser

Nu er det rigtigt der bliver valgt et økonomiudvalg på Delegeretforsamlingen, men det er kun til selve delegeretforsamlingen. Det rigtige økonomiudvalg bliver valgt af Hovedbestyrelsen. Det skal jo ikke være så let det hele.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Hammer Nonboe

Hej Niels

Tak for et godt og seriøst indspark omkring den netop overståede delegeretforsamling (DF).

Vi har nogle udfordringer om at hvordan vi bedst muligt får den politiske- og administrative organisation til at samarbejde bedre.

Du har helt ret i at PROSA som helhed skal være bedre til få afstemt forventningerne imellem medlemmer, valgte og ansatte. Vi må dog se bredere på det.

Hvis de politisk valgte skal være med til at føre DFs beslutninger ud i livet, er det ufatteligt vigtigt at samarbejdet fungerer bedst muligt.

På den ene side skal vi som politisk valgte være bedre til at formulere hvilke prioriteringer medlemmerne (DF) har lagt vægt på overfor den administrative organisation.

På den anden side skal vi i større grad inddrage de ansattes faglighed til hvordan det bedst muligt kan gennemføres i det daglige arbejde.

Hvis vi ikke formår at styrke det samarbejde, vil vi få en bureaukratisk organisation der peger i flere forskellige retninger.

Den politiske ledelse skal altså være bedre til at formulere nogle rammer for organisationens udvikling og samtid formå at få de ansatte til at spille ind med konstruktive løsningsforslag på den overordnede politik.

Mikkel Hammer Nonboe, nyvalgt forbundssekretær i PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Stig Haladyn

Hej Erik Henning Swiatek

Du bad mig kontakte dig ang. sagen. Jeg har skrevet en mail til dig Mandag den 22.11.2010, som du bad om Jeg har til stadig intet hørt fra dig.

Med venlig hilsen
Stig Sund Haladyn

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hjörtur Scheving

Jeg vil bare ønske Sadia lykke til! Jeg kjenner Sadia godt fra før, og er sikker på at hun kommer til å bidra mye til Hovedbestyrelsen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erik Swiatek

Kære Stig
Beklager det sene svar. Jeg har skrevet til dig nu.
MkH Erik

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   J Jørgensen

Det er stærkt af PROSA at kæmpe for frihed på nettet. Tak skal I have.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten

Jeg synes det er fint at kæmpe for ytringsfrihed på nettet, men jeg synes det er forkert af en fagforening at deltage aktivt i at sprede andres hemmelige dokumenter. Jeg er ked af at en del af de penge jeg betaler til Prosa går til aktivt at støtte denne slags politisk aktivitet.

Fagforeningen bør være til for at beskytte medlemmerne, ikke for at støtte diverse tvivlsomme udenlandske aktivister.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tue Westmark Steensen

WikiLeaks skal til at se lidt mere kritisk på sig selv, og det skal PROSAs Ungdomsudvalg måske også, for når man begynder at offentliggøre ting som f.eks. det her:

http://politiken.dk/udland/ECE1134544/usa-afsloerer-danske-terrormaal/

Hvor terrormål udstilles, så er det ikke længere et spørgsmål om ytringsfrihed, men om man ønsker at støtte spionage og en person der efter min mening har begået landsforræderi.

Jeg er helt enig med Morten i ovenstående indlæg, og det her er noget der kan få mig til at tage mit medlemsskab op til overvejelse - jeg ønsker ikke at støtte en organisation der nu aktivt går efter at skade en af Danmarks allierede og dermed også Danmark.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ida Djurhuus

Og mod hvilket land har han så begået det?

Hvis USA, skal bestemme alt hvad vi foretager os her i Europa, så bliver jeg da først bange.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian Panton

En sag som denne er en lakmusprøve på vores demokrati.
Skønt den er ubelejlig for den amerikanske regering og deres allierede, må det aldig føre til censur af disse ubelejligheder.

Bid mærke i at Ungdomsudvalget koncenterer sig om censur-problematiken og at vi ikke har valgt at gå ind i den mere farvede politiske diskussion.

Det er utrolig vigtigt hvordan censuren udformer sig: Private aktører tvinges til at lukke for tjenester, så som Amazon og Paypal. Studerende på amerikanske universiteter bliver rådet fra at diskutere lækkene, med henvisning til at de ikke vil få job i det offentlige. Nationalbiblioteket blokerer til adgangen siderne.

Det har vidtrækkende konsekvenser, hvis det bliver standarden for hvordan man håndterer ubelejligheder. Det vedrører dig ude på din arbejdsplads, det vedrører de studerende og det vedrører forskningen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Hammer Nonboe

Hej Tue
Nu kan PET jo af gode grunde i blande sig i debatten om mulige terrormål i Danmark. Men det kan deres pensionerede chefer.
Se feks. her:

http://bit.ly/hQzZYR

Det frie internet har været lokomotivet der trukket ir-branchen frem og skabt en uhørt udvikling de sidste 15-20 år.

Hvis terrorister, banditter og andre mørkemænd får os til at hindre den udvikling har de for alvor vundet.

/Mikkel

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tue Westmark Steensen

Christian Panton - I er nu med til at offentliggøre en liste med terrormål, der viser hvordan man som terrorist kan skade USA og dermed den vestlige civilisation mest muligt. Vi snakker her om fortrolige oplysninger der kan bruges i et angreb mod os, ikke bare noget diplomatfnidderfnadder. Og det kalder du en "ubelejlighed"? Det er jo forkasteligt...

Jeg kan godt forstå behovet for at kritisere og støtte op om nogle af de ting ved WikiLeaks der er rigtig gode. Det vil jeg som medlem også gerne være med til.

Men det i nu er på vej udi har intet med ytringsfrihed at gøre og dine ord om at i koncentrerer jer "om censur-problematiken og at vi ikke har valgt at gå ind i den mere farvede politiske diskussion." har simpelthen ingen gang på jorden. Man kan ikke være apolitisk i det her... Mange af de dokumenter skulle aldrig nogensinde være blevet offentliggjort, offentligheden har ingen interesse i dem, og nu vil de blive brugt imod os. Det er hvad i er med til at støtte op om ved at oprette den mirror-side.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Jeg mener selv, at man skal se lidt bort fra det helt konkrete indhold. Vi skal som samfund støtte folks ret til frit at udtrykke sig, også på nettet. Wikileaks er jo ikke dem, som begår ulovlighederne ved at tage dokumenterne - de formidler dem videre og er derfor en del af pressen. Spørgsmålet er ikke hvorvidt det er hensigtsmæssigt at rapportere om de ting, som de rapporterer om - det handler om at beskytte alles ret til adgang til at udtrykke sig på nettet. Derfor mener jeg bestemt, at PROSA skal støtte, at sitet kører videre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Peter Nilsson

Jeg syntes det er uheldigt at PROSA støtter Wikileaks. Det er min opfattelse at de er gået for langt og ikke tager hensyn til om de frigivne informationer kan skade så meget at det koster menneskeliv og sikkerheden for os og vores allierede. Syntes i stedet i skal koncentrere jer om at hjælpe jeres medlemmer og ikke deltage i politiske aktiviteter som kan falde negativt tilbage på jeres medlemmer.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hakim

Jeg må applaudere Prosa - det flot og modigt af jer, at tage dette skridt. Det mest uhyggelige i denne sag er diverse regeringers vilje til at lægge låg på wikileaks med alle mulige midler. Det er vores egne regeringer som nu indtager rollen som den største trussel imod vores frie åbne samfund. Det er meget interessant at den vilje til frihed vi bar som banner igennem den kolde krig nu viser sig blot at være en maske. Hvis det lykkes at lukke wikileaks ned, er det det største nederlag for friheden siden Sovjetunionen lagde sit jerntæppe ned over halvdelen af Europa. Jeg håber forøvrigt snart at folk holder op med at købe det der nedladende spin om at det er et sikkerhedsspørgsmål. Helt ærligt hvis folk tænkte sig om et øjeblik ville det gå op for dem, at afsløringen af bestemte terrormål ikke øger faren men nærmere tvært imod. Desuden vil den tankegang rent logisk føre til et sikkerhedssamfund ala DDR. Som Benjamin Franklin engang skrev: "They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety."

Jeg er ked af at skulle komme med politiske lektioner her, men det er vigtigt at forstå, at den største fare for vores demokratiske frihedsrettigheder ikke kommer fra diverse terror organisationer, men snarere fra den globale kapitalisme. Dette kunne i går lyde som en konspirations teori, men efter at have set regeringsledernes reaktion på det sidste leaks må det være klart for enhver.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin Lindboe

Jeg mener ikke, sagen er entydigt sort/hvid, og jeg kan sagtens se det fornuftige i begge argumenter. På den ene kan den sidste læk have uheldige konsekvenser. På den anden side er det også vigtigt, at have en uafhængig aktør, der kan støtte op om whistleblowers. Og ligegyldigt hvor deprimerende oplysningerne er, er det forfejlet at skyde budbringeren - i dette tilfælde WikiLeaks. Det sidste argument vejer tungest i min vægtskål.

Angående argumentet om, at terrorister kan bruge oplysningerne, så læs tidligere PET-chef Bonnichsens vurdering: http://politiken.dk/indland/ECE1134682/bonnichsen-laek-af-danske-lokaliteter-har-ingen-praktisk-betydning/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian Hajdú

Jeg er helt enig med David Christiansen her. Kære Peter Nilsson, som der bliver nævnt så er den konkrete medlemsgevinst for dig at du måske også i fremtiden kan skrive blogindlæg som denne. Alternativet er, for ikke at blive "politisk farvet" at gå mod diktatur. Prosa har, som også nævnt andre steder, været forkæmper for digitale frihedsrettigheder. Det er ingen hemmelighed heller at det har været på dagsorden i de seneste år på både overordnet i Prosa men også underordnet i U35. Personlig vil jeg mene at det er noget man kan være stolt over at være med til at bakke indirekte op omkring. Hvis det er de 10k dkk du savner så er det en helt anden hat. Jeg vil mene at det er vigtig at bakke op omkring det her. Hvis ikke man stiller sig op og råber op, så får vi bare flere "beskyttende" lovgivninger trukket hen over hovedet af os. Pirate Bay var starten - wikileaks er meget mere end det. Og til Tue Westmark - information wants to be free! Det er ikke opfordring til vold men offentliggørelse af dokumenter som i principet alle burde kunne indse og have ret til at indse. Om der er offentlig interesse i at se dem eller ej, tvivler jeg på at du ved noget om og med alt respekt - er du virkelig smagsdommer for det? Prøv liiige at se mere nuanceret på det. Tak

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin Lindboe

Irriterrende, at prosa.dk trunkerer links. Bonnichsen mener, at det er forkert at lække disse oplysninger, men at den konkrete læk næppe underminerer Danmarks sikkerhed.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dennis Andersen

Det handler ikke om hvorvidt de oplysninger der kommer frem er ubelejlige for USA eller andre, men om retten til at offentliggøre den viden man er i besiddelse af, en ret vi alle har.

Hvis vi skal lukke munden på WikiLeaks hvor sætter vi så grænsen for hvem andre der skal lukkes ned, skal vi ikke lukke munden på samtlige journalister nu hvor vi er i gang, de graver jo ting frem hele tiden om alt muligt som andre gerne så ikke kom frem i dagens lys ....

Udover det så ser jeg ikke hvordan listen med terrormål på nogen som helst måde er en farer, jeg er ret sikker på at dem der skulle ønske at angribe USA og/eller deres allierede nok allerede kender disse mål eller kan tænke sig til hvad der er taktisk godt at angribe, det ret logisk vil jeg mene.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Daniel Laursen

Jeg er ikke medlem, men hvis jeg var ville jeg annullere det med det samme.
Jeg kan kun se at Wikileaks bringer noget til hungrende journalister og medier der vil have sensationsnyheder der sælger aviser.

Hvad skriver Wikileaks om næste gang - der bliver mere og mere usikkerhed globalt, og leaks med hemligstemplede dokumenter, der kan skade danske virksomheder. Det støtter PROSA op om. Jeg forstår det ikke!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Til jer, som skriver, at PROSA bør koncentrere om at hjælpe medlemmer: hvis man tager et lidt længere syn, så menere jeg, at vi som medlemmer er meget veltjent af et frit Internet og et frit samfund. Vi har ingen interesse i at leve i et samfund, hvor uheldige hjemmesider bliver bare lukket uden at de er dømt for nogen lovovertrædelse, hvor upopulære sider (uanset hvor veltjent denne upopularitet er) bliver tvunget lukket af hackerangreb og service-lukninger, og hvor ledende amerikanske politiker kalder for, at journalister forfølges som man forfølger al-Qaeda. Da vi netop har interesse i et frit internet, er jeg glad for, at PROSA støtter, at Wikileaks kan forblive online.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bodil Talamona

Jeg er helt enig! Tak for jeres initiativ.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Hammer Nonboe

Bekæmp de teknologiske mørkemænd

Jeg støtter at wikieaks ret til at være online af 2 årsager.

1. Internettet er motoren bag it-branchen
De sidste 15-20 år har vi set en uhørt udvikling i it-branchen hvor åbenhed og fri tilgængelig på internettet har været den motor der har drevet branchen frem.

Hvis vi af forskellige årsager begynder at hæmme den udvjkling hæmmer vi it-branchen som helhed.

Et forsvar af wikileaks ret til at være online er i min verden derfor et forsvar for vores fag.

2. Frihedens slagmark er digital
Åbenhed er som princip bedre end lukkethed. Jeg bryder mig ikke om alt hvad wikileaks bringer. Feks. mulige danske terrormål.

Det trælse er bare at sådanne informationer allerede findes på andre hjemmesider (søg feks. på Jihad, Osamme etc).

Hvis vi begynder at censurere åbner vi vej imod lukkethed, censur og kontrol.

Hvad skal være det næste ?

Jeg syntes den amerikanske regering bør huske på hvad en deres "founding fathers" sagde:

"Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety" (...and will lose both)
Benjamin Franklin

/Mikkel Hammer Nonboe
Forbundssekretær PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

Jeg synes det er stærkt kritisabelt at Prosa nu er blevet en del af en kriminel aktivitet, som er med til at hjælpe Danmarks, og hele den vestlige verdens modstandere.
Verden er alt for kompleks til at man nøjes med at beskytte en enkelt rettighed. Og hvilke pligter som borgere i samfundet har, er nu blevet overtrådt med denne offentliggørelse?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Marc Thomsen

Om jeg fatter hvordan en faglig organisation kan forsvare aktivt at støtte noget så undergravende som wikileaks... Jeg går fuldt ind for ytringsfrihed men hvorfor man vælger at offentliggøre dokumenter der kan påvirke diplomatiske relationer og i tidligere tilfælde operationel sikkerhed er mig en gåde. I mine øjne kunne i sgu lige så godt have sendt en check til Osama himself.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ali A. Razvi

Jeg synes det er rigtigt at vi forsvarer ytringsfriheden og er imod censur, men vi bør også henstille til at de som benytter sig af ytringsfriheden tænker på følgerne og ikke kun gør det fordi de kan!!!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Leif

Tak Prosa!!
Rart at se nogen har modet til at kæmpe for ytringsfriheden og mod dem som forsøger at knægte den.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper

Friskt gjort. Og jeg støtter op om Prosa i denne situation.

@Tom Jensen: hvilken "kriminel akvitivet" er det lige Prosa er en del af? Mig bekendt er der ingen der seriøst betvivler at Wikileaks er lovlig. Spørgsmålet er om dem der lækkede information til WL brød loven. Men WikiLeaks selv har ikke brudt loven.

@Marc: du går ind for ytringsfrihed, bare ikke lige her og nu? Det er desværre ikke hvad "ytingsfrihed betyder". Nøgleordet er "frihed". Dvs at man ikke behøver bede dig, eller nogen anden, om lov til at ytre sig. Og spørgsmålet er måske hvorfor man skulle vælge *ikke* at offentliggøre dokumenterne. Hvorfor skulle befolkningen i et demokratisk land ikke have lov at "påvirke diplomatiske relationer"? Om det er skadeligt eller ej er sådan set underordnet. Og jeg vil vove at påstå at noget af det vigtigste, hvis du er bekymret om sikkerhed, er at kunne holde opsyn med magthaverne. Det gør Wikileaks. Og det er du åbenbart modstander af.

Som Prosa-folkene allerede selv har sagt, så er det altså i første gang et spørgsmål om "ønsker vi at censurere information på nettet?" Indtil videre er der altså ingen seriøs grund til at Wikileaks ikke skulle være tilgængelig. Sitet har ikke brudt loven, så burde vi ikke lade tvivlen komme dem til gode, og kæmpe for at de også har ret til at bruge internettet, lige indtil der ligger en dommerkendelse eller lignende der siger at ifølge Dansk lov er det ulovligt at gøre disse informationer tilgængelige?

Hvis der kommer en sådan dommerkendelse, forventer jeg naturligvis at Prosa tager deres mirror offline. Men indtil da synes jeg ærligt talt det ville være lidt skræmmende hvis vi, som IT-folk, begynder at acceptere censur på internettet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Gundtofte-Bruun

Fra tidslinien: "DanID ændrer reglerne for brug af NemID. Nu skal man sikre, at man bruger NemID på en computer, hvor alle programmer løbende bliver opdateret med de seneste sikkerhedsopdateringer. Det får kritikere til at stille spørgsmålstegn ved, om NemID kan bruges fra enhver computer til sikker login."

Lige netop dette punkt havde været meget interessant at afkræve et svar om. Her virker det svært at gemme sig bag tekniske termer, og det virker tydeligt at disse nye regler er i direkte modstrid med tidligere udmeldinger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten

Ingen skal forhindres i at ytre sig. Heller ikke på internettet. Det må der aldrig herske tvivl om. Denne her sag handler dog ikke om ytringsfrihed - men om retten til at offentliggøre hemmelige dokumenter. Og ovenikøbet dokumenter der kan være skadelige for freden lokalt ... og måske endda på verdensplan. Jeg må indrømme at jeg undres over wikileaks bevæggrunde. Hvorfor skulle man føle trang til at offentliggøre dokumenter, der kan være til hjælp for terrorister? Og hvorfor vil et dansk fagforbund deltage i spredningen af sådanne dokumenter?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper

@Morten: "kan være til hjælp for terrorister"? Det kan også være til hjælp for dem at du går ned og køber en kop kaffe og et rundstykke. Who knows.

Men skal vi seriøst til at undgå at gøre alt hvad der *muligvis* kan hjælpe terrorister? Så er der sgu mange ting vi bliver nødt til at stramme op på. Til at starte med vil jeg foreslå at forsamlinger på mere end 8 mennesker forbydes. Alt andet er jo en direkte opfordring til selvmordsbomber.

Kan du ikke se at det er en fuldstændigt absurd argumentation?
Uanset om disse dokumenter kan "hjælpe terrorister" (Jeg tvivler. Og det samme gør en gammel PET mand: http://politiken.dk/indland/ECE1134682/bonnichsen-laek-af-danske-lokaliteter-har-ingen-praktisk-betydning/ ), så er det da væsentligt mere relevant at offentliggørelsen kan hjælpe *os andre*. Synes du ikke det er relevant at vide når demokratisk valgte regeringer over hele verden konsekvent bryder/ignorerer loven?

Hvis vi begynder at tillade det, af frygt for "at hjælpe terroristerne", så har de da først for alvor vundet (hvor "de" passende kan beskrive både magthaverne og terroristerne)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Henning

Det er godt gået, i er med til at sikre ytringsfriheden, få sandheden frem og forhåbentlig, få ryddet op i et bundråddent diplomatsystem som jo på det nærmeste fungerer på børnehaveniveau og som ville være til at skraldgrine af, hvis det ikke lige var fordi så mange (uskyldige) mennesker enten dør, eller bliver lemlæstet af den grund.
Alt der kan hjælpe med at få sat overgrebslandene på plads er agtværdigt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas

Hvis en anerkendt avis havde offentliggjort disse dokumentat havde ingen tudet over det, jeg ser personligt ikke hvorfor det bliver anderledes af at ske på nettet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kristian

Jeg støtter Prosa i at lave et mirror og syntes det er et godt tiltag. Wikileaks er udelukkende en trussel mod visse politikere. Og selv dette udsagn er tvivlsomt, umiddelbart virker det som om at udgivelsen har haft meget få konsekvenser og muligvis ikke kommer til at få det.

Det er dybt deprimerende at danske politikere kan få sig selv til at antyde at disse dokumenter kan føre til terror. Det er meget usandsynligt at disse dokumenter skulle have større negativ effekt på samfundet end krige. Wikileaks er småting i forhold til hvad der foregår i den virkelige verden.

Når wikileaks bliver censoret og politikere farer op, er det udelukkende et mediestunt for at beskytte dem selv, det er hverken statistik, undersøgelser eller rationel tankegang der ligger bag deres udtalelser om terror. Man kan ikke føre krig og forvente at ingen vil opsøge eller udgive denne slags information i en verden med internet og 6 milliarder mennesker.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Michael

Jeg er ved at være så træt af at høre argumentet med at det ene eller det andet kan bruges af terrorister. Nej! Terrorister går efter det spektakulære, død og ødelæggelse. Det Wikileaks offentliggører er pinligt for nogen, men sgu ikke nogen hjælp til terrorister, eller en trussel mod menneskeliv.

Det er derimod et godt indblik i hvordan vores politikere verden over opfører sig, og hvilken skjult dagsorden de har. Da politikerne skal tjene befolkningen, ikke omvendt, finder jeg det meget relevant at vide hvilke grundlag deres beslutninger træffes på, og den gennemsigtighed hjælper de folk der lækker denne slags oplysninger med at fremskaffe - det er de rigtige helte: Folk der ser noget ulovligt de ikke kan stå inde for, og i stedet for at skjule det, så offentliggører de det. Dernæst tak til Wikileaks for at give disse mennesker mulighed for at få informationerne ud til den brede offentlighed.

Iøvrigt pudsigt at vi ofte får at vide at "hvis vi ikke gør noget ulovligt, så har vi intet at skjule" fra politikere. Hvorfor er de så pludseligt så bange for lidt gennemsigtighed i hvad de selv går og foretager sig?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

Jeg valgte ikke at blive medlem af PROSA fordi jeg havde brug for endnu en selvbestaltet modstandsbevægelse - jeg blev medlem fordi jeg troede i var professionelle. Jeg har derfor valgt omgående at melde mig ud af PROSA.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Ulrik Moe: Er der efter din mening en fundamental modsætningsforhold i at være professionel og samtidig tage stilling til fagrelevante samfundsudviklinger?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

Jeg er hverken for eller imod wikileaks, som liberalist er jeg for, som realist er jeg imod. Problemet ved at PROSA deltager aktivt i en kompliceret sag som denne, er at den ikke har noget med PROSA's fagområde at gøre. Jeg er medlem af en del organisationer, nogle politiske andre upolitiske, men fælles for dem repræsenterer de mine holdninger indenfor specifikke områder. Jeg har således valgt PROSA fordi de kan bidrage og repræsentere mig indenfor mit arbejdsområde (IT), men ikke for at forsvare ytringsfriheden. Havde Julian Assange været medlem af PROSA så havde situationen været en hel anden, men eftersom dette ikke er tilfældet er der ikke så meget at sige i denne sag. Uprofessionelt og forkasteligt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Ulrik: Ytringsfriheden bliver en del af vores arbejdsområde når det sker på nettet, dels fordi vi som IT-folk har den viden der skal til for at forstå hvordan situationen hænger sammen, og dels fordi vi risikerer i højere grad end andre selv at blive ramt af en skrumpet digital frihed. Derfor mener jeg selv, at det er meget relevant for vores fagforening, og slet ikke "uprofessionelt" eller "forkasteligt".

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

Argumentationen om at dette skulle handle om ytringsfrihed er desuden utrolig naiv og misbrugt. Ytringsfrihed er retten til at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse. Julian Assange udgiver dog ikke sine egne tanker, men hemmeligtstemplede dokumenter. Wikileaks kan således sammenlignes med thepiratebay, den eneste forskel er at wikileaks kan/vil få internationale diplomatiske konsekvenser. Alle som således er imod ThePirateBay, kan ikke andet end være imod wikileaks, eller hvad?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

David: Du har misforstået begrebet ytringsfrihed og jeg nægter simpelthen at tro at du er så naiv som du ellers giver udtryk for. Håber ikke du tager dette ilde op.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jakob Gram

Det er både modigt og korrekt, at Prosa involverer sig som mirror-site. Jeg håber bare i har tænkt tingene ordentligt igennem, når CIA sætter ind med deres DDOS-angreb, som de har gjort ved flere sites. Men antallet af mirrors vokser hele tiden, så på et tidspunkt må de vel give op. Det er vel dem der står bag bot-net og stux-net as well.
Godt gået Prosa.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

Goddag mand økseskaft... Det er ulovligt hvis en medarbejder lækker hemmelige dokumenter fra en virksomhed, men det er åbenbart "modigt og korrekt" i den politiske verden? Vi har nogle love som driver dette land, ja faktisk vores verden, og forhindrer lækkage af hemmelige dokumenter. Jeg græmmes derfor ved din ensidighed, Jakob.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jakob Gram

Hej Ulrik
Der er ingen fra Wikileaks der har gjort noget ulovligt. De driver journalistisk virksomhed. Alle ansvarlige journalister ville have gjort som dem. Prøv lige at tænke sagen om Watergate igennem. Tænk hvis ingen journalister havde turdet skrive om det? Uha uha...
hej fra Jakob

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jens

Jeg støtter Prosa - nu og altid. De er blandt de få som tør stå frem, markere og kæmpe for holdninger som det tavse flertal af danske IT-ansatte hverken kan eller tør gøre. Det samme gælder for gruppen af græsrødder som støtter de danske soldater. Det var først bagefter at medierne turde komme ud af busken og offentligt give deres støtte.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Ulrik: Jeg har vist brugt det forkerte ord - dansk er ikke mit modersmål, det må du undskylde. Det korrekte udtryk er nok pressefrihed - retten til at rapportere om fakta, som er blevet kendt for offentligheden. I hvilket grad Wikileaks' arbejde bør være dækket af pressefrihedens beskyttelse er noget som skal afgøres i retten, og ikke af private aktører som tvinger dem af fra nettet vha fx DDOS-angreb. Derfor synes jeg, at det er godt at mirror dem.

Det her er en principiel sag om, at en side som ikke er blevet dømt ulovligt i nogen ret får lukket sin mund undenom de demokratisk styrede institutioner. Om man kan lide dem eller ej, bør vi (mener jeg) støtte at de kan eksistere, i hvert fald indtil der kommer en dom.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mads

Fantastisk gjort, jeg overvejer seriøst at blive medlem af prosa nu!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

Jakob: Du kan ikke din historie, pinligt. Watergate-skandalen blev jo netop løst i en retsag. Wikileaks underminerer og undgår jo netop retssystemet. Hvis embedsmænd og politikere mistænkes for at have brudt lovgivningen så skal det jo netop for en domstol, ikke offentliggøres på internettet som primitiv sladder. PROSA siger selv at de går ind for "beskyttelse af privatlivets fred", men er det ikke netop det modsatte i gør når i offentliggør hemmelige emails uden at sløre afsender/modtager?
Hvis en borger kommer i besiddelse af beviser for embedsmisbrug mm. så er det denne borgers ret at foreligge disse beviser for en domstol, men at offentliggøre disse på internettet har INTET med ytringsfrihed eller pressefrihed at gøre - og så er det ulovligt, lige meget om man har modtaget dem fra en anden part.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Vidir Valberg Gudmundsson

@David Christiansen:
Du har fuldstændig ret i at det ikke handler om ytringsfrihed men nemlig pressefrihed - denne er sikret i grundlovens § 77:
"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres."

Ergo kræver det at det bliver bestemt i en ret at vidergivelse af WikiLeaks' læk er i overtrædelse af dansk lov - hvilket jo selvfølgelig ville føre til at PROSA fjerner det netop opsatte mirror.

@Ulrik Lindhard Moe:
"...så er det ulovligt, lige meget om man har modtaget dem fra en anden part."
Dermed siger du også at Politiken, Information, The Guardian, New York Times og alle de andre medier rundt omkring i verden begår ulovligheder når de videregiver den information de får fra WikiLeaks læk.

ps. jeg ville ønske at det her input felt var lidt større!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Ulrik
Jeg har fuld forståelse for dine holdninger, selvom jeg ikke er enig i dem.
Bare et par kommentarer.:
Watergate-sagen blev først for pinlig for præsidenten efter mange afsløringer i bla. Washington Post. Det er rigtigt at der kørte en sideløbende juridisk proces, men det var altså ikke direkte den, der førte til præsidentens afgang. Det er så vidt jeg ved almindeligt anerkendt at det var offentliggørelsen af de famøse lydbånd, der førte til afgangen. En offentliggørelse der næppe ville være kommet på tale uden det enorme offentlige pres der blev lagt på det hvide hus af pressen. En anden væsentlig faktor i sagen var Deep Throat - netop en whistleblower, der for mig er sammenlignelig med mange af de kilder, der i dag forsyner Wikileaks.
Derudover tror jeg du skal læse op på din pressejura. Jeg siger ikke, at lovgivningen omkring denne sag er enkel eller at det er fuldstændigt klart, at Wikileaks intet ulovligt gør, men det er et faktum at rigtigt mange jurister her og i udlandet har ganske svært ved at finde noget ulovligt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jakob gram

@Ulrik
Joh, jeg kan da udemærket min historie og også den tidligere. Du (og CIA, MOSSAD eller ISI) er da velkommen til at rejse en retssag mod Wikileaks (Hvorfor tror du LIGE at de ikke har gjort det endnu? Tip: Menneskerettighederne)). Så kan vi jo få afgjort om det at drive almindelig journalistisk virksomhed er lovligt i Danmark. (Vidir nævner fx. §77).
Bemærk venligst at Sovjets overfald på Afghanistan i sin tid var fremprovokeret af CIA's støtte til oprørsbevægelser i landet. At russerne var dumme nok til at gøre det, er jo så bare sørgeligt. Wikileaks har afsløret at USA's største allierede i mellemøsten, SaudiAribien, er den største støtte til Taliban og AlQueda (som er dannet og understøttet af USA/CIA. Hvor svært kan det være?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

Nej Jakob og Jesper, i tager begge fejl. Problemet med wikileaks er at DE IKKE er underlagt dansk lovgivning da de ikke er danske. Wikileaks har bosat sig i Sverige af samme grund som ThePirateBay, da Sverige har den mest uklare lovgivning på dette område. Angående Watergate så gider jeg ikke diskutere med wikipedia, i fik jo tydeligvis ikke fat i min sammenligning med Wikileaks. Jesper, du siger selv at det er indviklet, men hvorfor vælger PROSA så overhovedet at tage parti i en sag der er så indviklet? En avis kan tage parti da den er commerciel og ikke repræsenterer en broget skare af professionelle iT-folk. Jeg kan høre at PROSA er et politisk forbund, hvilket ikke var det jeg ledte efter, og så gider jeg ellers ikke forklare det igen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

Efter mit første indlæg er det nu gået op for folk at det ikke handler om ytringsfrihed, men lad mig lige minde om at PROSA's påskud for at åbne denne mirror var: "WikiLeaks skal kunne fortsætte kampen for ytringsfrihed".

Det er således sørgeligt som folk tilbyder at ofre sig selv som hellige krigere i en kamp de slet ikke har forstået. Hvad skal der dog ske med mit fædreland...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tania Andersen

Det er godt gået!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten

Til de som mener denne sag kan "undskyldes" med pressefrihed: Ja, pressefrihed er mindst lige så vigtig som ytringsfrihed! Men for hulen da; pressefrihed er ikke pressePLIGT. Enhver frihed er under en eller anden form for ansvar. Man må godt (i det mindste forsøge) at tænke sig om, inden man bruger sin frihed! Wikileaks er whistleblower bare for at være det - ikke med et velbegrundet formål! Forrykt!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Gødvad

Ulrik,
Det er slet ikke så indviklet for mig. For mig er den legitime kampplads ytringsfriheden, hvor idéer kæmper mod hinanden. Hverken Julian Assange eller Kurt Westergaard, skal leve i frygt for droneangreb eller øksemænd.
Wikileaks har gjort mig mere tryg. Professionelle diplomaters vurdering af statsledere er åbenbart på linje med Ekstrabladets 'Nationen' og diktaturstater er også bekymret for Iran som atommagt. Der er håb endnu.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   wikilaks danmark

wikilaks danmark home link http://wikileaks-danmark.c.la/

fes e link til jers online chat http://yeechat.com/vikilaks

have i problem a com in plz contake me telephone +45 40221881 it's open 24 timmer world today and weekent

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jens svendsen

Hvor var PROSA under Muhammed krisen?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Vidir Valberg Gudmundsson

@Jens Svendsen:
PROSA er et fagforbund af it-professionelle, og et angreb på friheden på internettet er et angreb på rigtig mange af vores medlemmers levebrød. Hvis ikke det havde været for friheden til at skabe og innovere uden at blive censureret på internettet pga. statslige eller kommercielle interesser, ja så ville vi slet ikke have haft den rivende udvikling vi har set de seneste par år inden for såvel selve internettets teknologier som andre sektorer. Netop det skyldes muligheden for at kommunikere og dele information frit med ligesindede og derved skabe innovation på tværs af landegrænser.

Nu hvor du bringer det på banen, så er parallelen mellem Muhammed-tegningerne og WikiLeaks' lækager faktisk ret interessant. For der dengang også var tale om noget der udsatte danmark for utrolig stor risiko, som der er nogen der mener listen over de såkaldte "terrormål" gør lige nu. Personligt mener jeg at Muhammed-tegningerne var langt mere kritiske idét de blev set som hetz på en bestemt befolkningsgruppe, den nylækkede liste kunne enhver med en smule taktisk snilde konstruere selv hvis de havde i tankerne at udsætte danmark for terrorisme.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Hej Ulrik

Det er godt, at du tvinger os til at holde styr på begreberne - især for en som mig som måske mangler nogle af sprogets nuancer! Jeg forstår ikke, at du føler at det er nødvendigt at bruge den hårde tone i debatten, men det har du selvfølgelig ret til.

Der er alt for meget tendens til at blande to forskellige spørgsmål sammen:
1. Hvorvidt private aktører skal kunne tvinge en journalistside lukket vha fx DDOS-angreb
2. Hvorvidt man støtter det konkrete arbejde udført af WikiLeaks

Jeg mener, at svart på 1. er relativt simpelt. Det skal ikke kunne ske og ofre for dette skal hjælpes. Hjemmesider skal kun kunne lukkes hvis der falder en dom. 2'eren er en mere kompliceret diskussion, men som jeg ser det har PROSA taget stilling til spørgsmål 1. Eller er du også uenig i det?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders

Uanset om man sympatisere med Wikileaks eller ej, mener jeg der er forkert, at en fagforening - her PROSA - støtter noget sådant. Ligesom det i mine øjne er forkert, at en fagforening økonomisk støtter bestemte politiske partier.

Jeg ønsker ikke at være medlem af en forening, der uden af have spurgt deres medlemmer først, hverken med økonomiske eller verbale midler støtter politiske partier, Wikileaks eller lignende.

Jeg ønsker at vælge selv, hvem og hvad jeg vil støtte. Det skal ingen andre end mig selv bestemme.

Såfremt PROSA ikke vil genoptage og respektere medlemsdemokrati - og tilbagevende til det arbejde som PROSA som fagforening nu engang er bedst til, må konsekvensen desværre min udmeldelse.

Der skal her lyde en opfordring til alle andre medlemmer om at gøre det samme!

Trist udgang for et medlem, der har over 25 års anciennitet i PROSA.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Anders And (jeg kan se på din mailadresse at du har et usædvanligt efternavn)

Man kan sige meget om PROSA, men at der ikke skulle være medlemsdemokrati er helt ude i hampen. Beslutningen om at spejle Wikileaks er truffet af PROSAs ungdomsudvalg, der består af aktive, interesserede medlemmer - ikke af tilfældige ansatte. Det er således i høj grad medlemmer, der har truffet beslutningen.

Såfremt du eller andre måtte ønske at bruge den udstrakte medlemsindflydelse i PROSA, kan jeg henvise til at der kan hentes inspiration her:
http://www.prosa.dk/mit-prosa/netvaerk-aktiv-i-prosa/

Mvh.
Jesper Svarre
Ansat og medlem af PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bjarne

Kære Prosa

I vælger at støtte en kriminel organisation der åbenlyst udøver landsforræderi. Det er op til jer, men min udmeldelse er hermed undervejs.

I graver ikke kun jeres egen grav, men også graven til vores udsendte soldater!!

Der står liv på spil, når disse oplysninger offentliggøres, og det skal mine penge ikke gå til, så: Farvel!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Uffe

Jeg synes det er uklædeligt af PROSA at lade som om denne sag ikke handler om indhold, men alene om at sikre ytringsfriheden i alle dets former.

Det er jo ikke tilfældigt at det netop er WikiLeaks som vælges, hvorimod det ALDRIG ville være Søren Krarup og Jesper Langballes samlede tanker om muslimer, som PROSA ville spejle og offentliggøre!

Det er en kraftig undervurdering af medlemmerne at lade som om formen og indholdet kan skilles ad. Det kan det naturligvis ikke!

WikiLeaks kunne have været en fantastisk idé og et væsentlig forsvar for den fri debat. Men med den slags frihed følger et stort ansvar. Jeg fatter ikke at PROSA vil være med til at dele dette ansvar. Følelserne synes at have overtaget og fornuften blev hjemme på det møde hvor ungdomsudvalget valgte at gå ind i denne kamp. Er det hele PROSAs politiske ledelse der har ladet sig rive med af stemningen, eller findes der repræsentanter for de mange medlemmer som føler sig misbrugt i denne sag og som overvejer at melde sig ud af PROSA. For så ville nu været et godt tidspunkt at forvalte dette mandat!

Mon der en dag kommer et dokument på WikiLeak om hvem der deltog på mødet i ungdomsudvalget og besluttede PROSAs nye aktivistiske strategi?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Sylvest

Trist, trist trist. Jeg er fuldstændig enig i (som udgangspunkt), at information skal være frit tilgængeligt på nettet..Men her er min ultimative grænse nået!..20 års medlemsskab af Prosa sluttede i dag. Fint nok hvis Prosa har læst samtlige dokumenter, kan stå inde for indholdet og at Prosa med sikkerhed ved at disse informationer ikke skader danske interesser. Det er sgu en ommer!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Jesper Sylvest

Jeg er personligt meget ked af at miste dig som medlem af PROSA og jeg er meget uenig i din udlægning. Jeg vil give dig en analogi:

Jeg er fuldstændig overbevist om, at PROSA ikke kan garantere, at Ekstra Bladet aldrig vil skade danske interesser ved at offentliggøre ting på nettet. Alligevel tror jeg at PROSA voldsomt vil forsvare Ekstra Bladets ret til at have en tilstedeværelse på nettet.

Det er DET, det handler om.

Med venlig hilsen
Jesper

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Uffe
I hvilken sammenhæng er Krarups og Langballes ret til at publicere deres tekster på nettet blevet truet? Jeg er sikker på, at vi kan få en sag ud af det i PROSA, hvis du har ret.
Med venlig hilsen
Jesper Svarre

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Vidir Valberg Gudmundsson

@Uffe:
Som jeg skrev tidligere så handler det om frihed på nettet, som er vores medlemmers levebrød, det er Søren Krarups samlede tanker om muslimer ikke.

Jeg kan så fortælle dig at jeg var med til at tage beslutningen, og jeg kan love dig for at dette ikke er en "ny aktivistisk strategi". PROSA har før en gjort kontrovesielle tiltag for at skabe opmærksomhed om it-politiske emner, som fx samarbejdet med it-politisk forening om udgivelsen af anonymiserings cd'en, der fik Lene Espersen til at klandre PROSA for at støtte terrorister.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

Det er vigtigt at holde Wikileaks egentlige funktion for øje. Mediet er et seriøst bud på en proces, hvor medarbejdere kan afslører ulovligheder i den organisation de er ansat: de såkaldte whistleblowers.

Ser man bort fra den oppiskede stemning de lækkede diplomatiske korrespondancer har afstedkommet, så er der grundlæggende intet undergravende i disse beskeder – faktisk svare de til et udenrigspolitisk Se & Hør.

Wikileaks egentlige styrke ligger i afsløringer af ulovligheder begået af både stater og private firmaer. Det er afsindigt vigtigt at folk kan komme af med oplysninger af følsom karakter; uanset om det så er stater, eller firmaer, der overtræder lovene. Ingen er forpligtede til at overtræde loven uanset hvem de arbejder for og det er yderst prisværdigt når folk sætter karrieren og privatlivet på spil for at stoppe overtrædelser – faktisk er disse folk beskyttet af love i mange lande.

Enhver bekæmpelse af Wikileaks er en undergravning af befolkningens ret til at kende sandheden. At de lige nu har frigivet nogle forholdsvis ubetydelige diplomatiske notater bør ikke have indflydelse på deres eksistens.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bent

Der er en verden til forskel fra anonymiserings cd'en til Wikileaks...
Vil I også støtte andre IT-kriminelle? De går måske også ind under betegnelsen "IT-professionelle"?

Prosa, I kan tælle endnu en opsigelse til samlingen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Uffe

Jeg kan se at du har travlt med at forsvare udmeldingen fra ungdomsudvalget og er hurtig på tasterne. Der er åbenbart behov for at udmeldingen skal forsvares og at alle kritiske røster skal mødes med argumenter. Men mens du er i forsvarsposition glemmer du at lytte. Der er medlemmer som melder sig ud og tydeligt fortæller at PROSA ikke repræsenterer dem. Dine svar bekræfter blot at dette er korrekt.
Jeg ville mene at dette minder om en krise for PROSA og derfor ville jeg også mene at PROSA bør fortælle hvad planen er for at lande denne sag så PROSA igen kan være en troværdig repræsentant for de 10.000 medlemmer som PROSA har. Var der ikke noget med at der skulle være 20.000 medlemmer en dag?
Du kan ikke adskille indholdet fra formen og selvom du måske tror det, så tror medlemmerne ikke på det – og alene af den grund er projektet mislykket.
Men det er klart at hvis der ikke er politikere i PROSA som er imod dette initiativ, så er PROSA heller ikke den organisation jeg troede det var…

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Uffe

Det er godt, vi er to, der er hurtige på tasterne. Jeg er helt sikker på at PROSAs ungdomsudvalg selv kan forsvare deres beslutning (og det har de også gjort).

Jeg vil meget gerne lytte - og forsøger så godt jeg kan. Hvad jeg til gengæld ikke kan her fra tasterne og lige nu, er at ændre de demokratiske beslutninger, der er taget i PROSA. Det vil jeg til gengæld opfordre dig og alle andre, tilfredse som utilfredse, til at deltage i.

Til spørgsmålet om politikere i PROSA, der er imod beslutningen:
Det vil jeg da så sandelig formode, at der er. Jeg har bare ikke læst indlæg fra nogen endnu - de skal dog nok dukke op.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Uffe

Vel tastet, Jesper. Du kæmper sikkert så loyalt som du kan med dit mandat. Men som sagt efterspørger jeg en modvægt. Lad mig prøve med lidt spin:
Brug den velkendte strategi med at ungdomsudvalget tester grænserne af og moderorganisationen så lader dem riste lidt tid og ser reaktionerne an, inden moderorganisationen går ud og frasiger de vilde unge! Jeg vil mene at tiden er inde til at de voksne kommer på banen nu!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Aslak

@Bent, Wikileaks er ikke it-kriminelle. Der er ikke rejst sigtelser på baggrund af lækket og i følge Wall Street Journal påpeger flere jurister, at lækket af de diplomatiske beskeder, er beskyttet under First Amendment i den amerikanske forfatning. Det beskæmmende i sagen er at firmaer som Amazon, EasyDNS, Paypal og Mastercard censurerer wikileaks uden der forligger en juridisk afgørelse. Det er en katastrofe for retssikkerheden hvis regeringer kan få virksomheder til at udøve en censur de ikke selv har hjemmel til.

Jeg er ked af at denne sag får dig til at melde dig ud af forbundet. Jeg håber du vil genoverveje din beslutning og være med til at tage debatten om denne udmelding i PROSA.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Jeg synes, at denne artikel: http://bit.ly/eaAv3a på Salon er en god opsummering af argumentet for, at vi skal spejle Wikileaks. Det er ikke fordi man går ind for at al information som er lækket bliver lækket. Det er fordi man går ind for, at en medieorganisation ikke skal kunne tvinges af nettet udenom retssystemet.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at andre medlemmer melder sig ud over det her. Meget ærgerligt. Jeg vil opfordre jer til i stedet for at blive, og prøve at få ændret denne beslutning. Jeg ved, at Wikileaks er en sag, som nemt bringer sindene i kog, på begge sider af debatten. Men bliv! Tag debatten op med os, som støtter beslutningen, og vi skal nok sammen finde frem til det rigtige. Beslutningen blev taget demokratisk, og den KAN ændres demokratisk.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Peter

Tak til Prosa, jeg er stolt over at være medlem.
Tænk at nogen gider diskutere "afsløringen" af at USA køber vacine i DK, eller at diplomater taler nedsættende om hinanden.
Væsentlige afsløringer som at Anders Fogh Rasmussen lover ( som betaling for generalsekretærposten) at DK vil begrænse ytringsfriheden ved at lukke en endnu lovlig TV-statíon, mere end opvejer diverse uvæsentlige detaljer, der angives at være problematiske, af diverse regeringer.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Arne

Personligt har jeg det fint med at PROSA har holdninger til samfundets udvikling. It-området trænger til at der er en uafhængig part der kan slå et slag når uvidenhed og manglende indsigt i it slår igennem i samfundsdebatten.
Nu kommer så denne sag om WikiLeaks, som på overfladen måske handler om hvorvidt man er for eller imod retten til fri information på nettet. Der kan argumenteres for hvorfor det er forkasteligt at demokratiske lande og kommercielle virksomheder på nettet uden retskendelser går ind og blokere for information på nettet. Enig. Det er forkasteligt. Men det jeg ser er ikke at PROSA kaster sig ind i debatten. Det jeg ser er at PROSA leger WikiLeaks og spejler informationen på nettet. Dermed bliver PROSA part i sagen og tager med denne aktion stilling til indholdet af al den information som er lækket via WikiLeaks.
Jeg kan støtte at PROSA har en mening om aspekter af sagen, som bør fremføres. Men jeg kan ikke støtte at PROSA skal være en part i sagen og dermed påtage sig et medansvar for al den information som er lækket. Bare fordi der er information, er det ikke nødvendigvis klogt at viderebringe den. Bare fordi der er en chance for at blive massivt eksponeret, er det ikke nødvendigvis klogt at blive det. Kald det bare berøringsangst, men jeg kan ikke se hvordan PROSA som fagforening skal have andet og mere end en generel holdning til problemstillingen. At blive en specifik part i sagen – som er uoverskuelig i omfang – er mildest talt en uklog beslutning som ikke kan undgå at give bagslag.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ole

* Wikileaks offentliggør fortrolig information
* Prosa støtter Wikileaks

Jeg er Prosa-medlem og har i min ansættelseskontrakt forpligtet mig til ikke at offentliggøre fortrolig information fra min arbejdsplads.

Vil Prosas nye linie betyde at jeg kan lække fortrolig information fra min arbejdsplads med Prosas fulde opbakning?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Skov

Jeg synes, at Prosas ungdomsudvalg burde læse denne artikel
http://bit.ly/hG1h3n (Kristeligt Dagblad)
og prøve at reflektere lidt mere over, hvad de egentlig har gang i.

(redigeret af PROSAs webmaster, da linket var trunkeret af vores server)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bent

Jeg har meldt mig ud så hurtigt jeg kunne efter den første støtte fra Prosa til wikileaks kom frem, og er ikke længere medlem.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jørgen Jørgensen

Til Jesper

Du siger med dit link at Wikileaks er indirekte ansvarlig for angreb på informanter med offentliggørelsen.

Der er omkostninger ved ytringsfrihed, som vi sidst så ved muhammed-krisen - og dog kan man ikke holde en tegner ansvarlig for at nogen slår andre ihjel.

Dit argument skyder også sig selv i foden - for hvis wikileaks kunne få fat i oplysningerne, kunne 'the bad guys' også.

Når man offentliggør en bagdør i et operativsystem er det jo ikke for at nogen skal bruge den, men for at få microsoft til at rette fejlen. "The bad guys" vil ikke offentliggøre bagdøren - de bruger den jo.

Mit håb til effekten af wikileaks er at registrering mindskes på længere sigt fordi registreringen nu ikke længere kun bliver brugt mod borgerne men også mod magthaverne.

"Hvis noget er registreret havner det før eller senere i det åbne rum" - kan være en lære man kan drage - og det vil måske få os til (med rette) at se skeptisk på registrering, kontol og overvågning.

mvh Jørgen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jørgen Jørgensen

Til Bent:
Farvel

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

DEBATMØDE:
PROSA afholder debatmøde om sagen d. 16. december kl. 18.00 - 21.00.
Se mere her
http://www.prosa.dk/link/459

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Claus Møller

Godt gået Prosa. I har hvervet et nyt medlem - mig. Vi beskylder alverdens diktaturstater for at spærre sider på internettet de ikke bryder sig om - til tider "for nationens sikkerhed"

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   ddsj

Godt gået PROSA, at I ikke stiller jer på dem der forlanger dødstraf, hvor farligt det er og himler op om foræderi.

Sandhed gør ondt indimellem. Afsløringer om krig, diplomati og politik har ALTID fundet frem til pressen og andre medier. Og hver gang det er sket har der været røde ører. Det der er usædvanligt her er KUN mængden.

FLOT PROSA !!!!!!!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

Jeg har ligeledes meldt mig ud af Prosa og opfordrer samtlige i mit netværk til at gøre det samme. Jeg mener, at det er en skandale, at Prosa på denne måde går ind i en stærkt problematisk sag. Prosa´s argument i offentligheden er ytringsfrihed og ingen censur på nettet. Dette argument er imidlertid meget tyndt, da Prosa på ingen måde hverken har gennemlæst alle dokumenterne eller kan vurdere betydningen af disse for diplomatiet. Prosa er en fagforening, IKKE en del af det internationale diplomati. På denne måde blander Prosa sig i noget, man tydeligvis ikke kan analysere konsekvenserne af. Hvad hvis dokumenterne indeholdt oplysninger, der kunne være livsfarlige for civilbefolkninger - i form af militære detail-oplysninger, personfølsomme informationer osv.? Jeg synes det er anstrengende igen og igen af høre argumentet om ytringsfrihed og censur. Dette handler IKKE om nogen af disse størrelser, men om ulovlig publikation af fortrolige dokumenter. Næste gang måske dokumenter der kan skade verdensfreden - hvem ved hvad den POLITISKE og anti-amerikanske organisation Wikileaks finder på? Hvornår lærer vi her i Danmark, at der er større ting end vores eget lille behov for at blive hørt og set?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

Hvorfor skal ungdomsudvalg altid være endnu dummere end deres moderorganisation?
Jeg mener, at det er en skandale, at Prosa på denne måde går ind i en stærkt problematisk sag. Prosa´s argument i offentligheden er ytringsfrihed og ingen censur på nettet. Dette argument er imidlertid meget tyndt, da Prosa på ingen måde hverken har gennemlæst alle dokumenterne eller kan vurdere betydningen af disse for diplomatiet. Prosa er en fagforening, IKKE en del af det internationale diplomati. På denne måde blander Prosa sig i noget, man tydeligvis ikke kan analysere konsekvenserne af. Hvad hvis dokumenterne indeholdt oplysninger, der kunne være livsfarlige for civilbefolkninger - i form af militære detail-oplysninger, personfølsomme informationer osv.? Jeg synes det er anstrengende igen og igen af høre argumentet om ytringsfrihed og censur. Dette handler IKKE om nogen af disse størrelser, men om ulovlig publikation af fortrolige dokumenter. Næste gang måske dokumenter der kan skade verdensfreden - hvem ved hvad den POLITISKE og anti-amerikanske organisation Wikileaks finder på? Hvornår lærer vi her i Danmark, at der er større ting end vores eget lille behov for at blive hørt og set?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper

Jeg så gerne at Prosa undersøgte de juridiske sider af sagen.
Kan i anbefale jeres medlemmer at oprette et mirror af WL, såfremt man vil støtte WL?
Er der en risiko, hvis man som privat person opretter mirror?
Har i rådført jer hos jurister eller hos politiet?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten

Det er det rene vanvid I har gang i. Hvis I endelig føler for det, så gør det i jeres egne navne - og ikke i regi af et fagforbund!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

Det er ufatteligt at IT professionelle ikke kan gennemskue sagens kerne. Det har intet som helst med de lækkede informationer at gøre, men derimod at Wikileaks offentliggørelse dømmes ulovlig og beordres fjernet udenom retten (hvorom det ganske sikkert var ulovligt, at Manning lækkede den diplomatiske korrespondance).

Den Amerikanske stat har tvunget Amazon, Paypal og Mastercard til at afbryde samarbejdet med Wikileaks, uden samtidig at have fremlagt beviser for nogen ulovlig handling (Manning IKKE Wikileaks stjal oplysningerne). Dette er nøjagtig den slagt politik vestlige medier gerne beskylder blandt andet Kina, Nordkorea og Iran for – politisk motiveret censur.

Hvis Wikileaks handling dømmes ulovlig af Danske retsinstanser, så formoder jeg også at Prosa fjerner deres mirror, men indtil denne sag skulle være afgjort, så skal ingen fremmed magt bestemme hvad vi her i landet lægger på vores servere.

Vær samtidig forvisset om, at den pågældende stats udenrigspolitiske handlinger øger chancen for terror langt mere end den forholdsvis ligegyldige diplomatiske korrespondance offentliggjort af Wikileaks.

Som medlem af Prosa har de min fulde støtte.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

Til Jan Petersen: Du har jo tydeligvis ikke forstået sagens kerne. Disse virksomheder har selv truffet beslutningen, da de har erkendt, at Wikileaks intet har at gøre med ytringsfrihed eller rummer væsentlige afsløringer - men er ren politisk og anti-amerikansk propaganda. Dit indlæg er blot endnu en del af den konspirationsteori, som Wikileaks forsøger at bilde verden ind. Sørgerligt at en presseliderlig stifter af Wikileaks på denne måde har manipuleret så mange mennesker. Har du mon overvejet, hvorfor Wikileaks pludselig nu selv udvælger medier, hvor de seeder nyheden? Og har du tænkt på, om stifteren måske slet ikke er den helgen, som han har forsøgt at gøre sig selv til? Og en lille pointe til slut: Du aner jo ikke, hvilke oplysninger Wikileaks holder tilbage - mon det er tilfældigt, hvad der lækkes, tror du? Kunne det tænkes, at de arbejder på linje med et PR bureau - de vinkler virkeligheden og sender ting ud til medierne, som tjener deres egen politiske interesse?

Stop nu naiviteten og drop det pjat med konspirationer og ytringsfrihed - samt platte sammenligninger med Nordkorea etc. Det har intet med hinanden at gøre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

Nemlig Morten. Det er dybt pinligt og helt ufatteligt, at Prosa tænker dette har noget som helst med dem at gøre. Vores vi IT-professionelle skal lægge navn til Prosa´s politiske fejldispositioner er jo rystende. Jeg håber, at Prosa vil opleve en massiv modstand samt få fjernet eventuelle tilskud, som foreningen måtte få fra fonde, stat etc.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Troldenes mester

Undskyld meta indlægget, MEN:
Man må da finde det en anelse bemærkelsesværdigt at hovedbestanddelen af dem der taler imod prosas handling er folk der ikke "tør stå frem" med fuldt navn, mon de er medlemmer af prosa som de hævder? Eller er de bare en af internettets fantastiske fænomener - nemlig trolde?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Troldenes mester

Jonathan, du er hermed dømt skyldig i spam af anti-ytringsfrihed og POLITISK propaganda jvf. din copy-pasting af størstedelen af indholdet i indlæg nr. 79 på http://goo.gl/jdADm - og igen har vi "fornavnenes mysterie"!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Troldenes mester

Jonathan, du er hermed dømt skyldig i spam af anti-ytringsfrihed og POLITISK propaganda jvf. din copy-pasting af størstedelen af indholdet i indlæg nr. 79 på http://goo.gl/jdADm - og igen har vi "fornavnenes mysterie"!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Troldenes mester

* Skammer sig over dobbelt post! Captcha'en opførte sig ikke ordenligt! *

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Søren Christensen

TAK!!!!!

Jeg synes det er VIRKELIG stort at i gør det, og speciet fordi I fremhæver at det handler om ikke at censurere internettet.

Tak igen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

"Det er vigtigt at holde Wikileaks egentlige funktion for øje. Mediet er et seriøst bud på en proces, hvor medarbejdere kan afslører ulovligheder i den organisation de er ansat: de såkaldte whistleblowers"... Jan, du har vist absolut ingen tiltro til vores retssystem. Det er sørgeligt som folk tror at det er mediernes/wikileaks ret/job at forfølge de "onde". Fuck Pisa-testen, dette er det perfekte bevis på at en del af den danske befolkning ikke har fået den uddannelse de havde fortjent. Sørgeligt...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

Troldenes mester: det var sgu den sjoveste kommentar jeg længe har set. Hvad med om du brugte dit rigtige navn?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrik Lindhard Moe

Fuldkommen uacceptablet, hvis det ikke var fordi jeg havde meldt mig ud under offentliggørelsen af PROSA's wiki-leak mirror så havde jeg sgu meldt mig ud igen. Denne sag er dybt kontroversiel og sådan burde i også have håndteret den.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jacob Hostrup

For det første mener jeg på ingen måde, at PROSA skal gå ind i denne debat. Det er ikke en politisk debat af en karakter som PROSA på nogen måde bør være en del af og det mener jeg egentlig heller ikke debatten om friheden på nettet generelt er. PROSA er en faglig organisation og de skal koncentrere sig om, at jeg har nogle ordentlige arbejdsforhold.

For det andet er det WikiLeaks har gang i, grænsende til terrorisme under dække af presse- og ytringsfrihed. Frihed kræver ansvar fra os alle. For et par år siden så vi ytringsfriheden blive misbrugt for at demonstrere mod islamisme. Jeg taler om genoptrykningen af muhammedtegningerne som var en bevidst provokation. Ytrings- og pressefrihed skal anvendes med respekt og det er ikke det WikiLeaks gør. Det er nu engang sådan, at ikke alle informationer har godt af at komme frem i lyset. Hvad WikiLeaks forsøger at vise er nobelt, men de har så sandelig også dummet sig.

For mig er WikiLeaks en anarkistisk organisation - de hæver sig over loven. Det vil jeg ikke støtte og det håber jeg også at PROSA stopper med, for ellers flytter jeg til en anden fagforening.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

Til Jonathan: Hvis du følger lidt med i nyhederne, så ville du også huske, at Wikileaks har frigivet andet end Amerikanske oplysninger. Kaupthing Bank på Island, Giftdumpning ud for Elfenbenskysten (2008), Olieskandalen i Peru (2008), Australiens liste over censurerede/blokerede webadresser, Scientology papirer M.m. Det er heller ikke første gang, at Wikileaks har lækket direkte til den traditionelle presse – de er muligvis anti-amerikanske, men de er ikke udelukkende anti-amerikanske (i øvrigt omtaler du anti-amerikansk sindelag, som om det i sig selv var suspekt, eller ulovligt).

Jeg forstår simpelthen ikke, at folk kan være mere bekymrede over forskellige firmaer og staters forfængelighed, end det faktum at de rent faktisk overtræder loven. Det må da også være muligt at indse, at Wikileaks ikke stjæler oplysninger, men frigiver hvad der overgives dem af bekymrede medarbejdere i de pågældende organisationer.

Du må have misforstået situationen, hvis du tror Amazon, Paypal og Mastercard lukkede for Wikileaks uden politisk pres. Deres servere kan muligvis diskuteres, men der ikke en eneste upolitisk grund til at lukke Paypal og Mastercard og det er her firmaerne arbejder ud fra politisk ønske.

Til Ulrik Lindhard Moe: Jeg kan forstå, at du føler mediernes rolle er at videregive statens information direkte, så der ikke bliver afsløret ting med ufine kanter. Det er så åbenbart retssystemet der skal opsøge og afslører diverse ulovligheder alene.

Selv har jeg har god tro på vores retssystem (det Danske retssystem), men det kræver at de har oplysninger om ulovlighederne. Hverken Wikileaks, eller medierne, skal forfølge nogen, men det er ofte gennem disse kanaler, at sagerne starter.

Af større sager der skyldes whistlebloweres kan nævnes: Afsløringen af tobakskompagniernes manipulation af sundhedsdata, Israels atomvåbenprogram, tortur i Abu Ghraib, Pentagon papirerne om Vietnam-krigen, og selvfølgelig vores hjemlige Frank Grevil.

Forvent endelig ikke, at regeringer, eller firmaer, selv går til bekendelse og erkender deres lovovertrædelser. Jeg kan anbefale du anskaffer dig (og læser) nogle historiebøger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jimmy Carlsen

Jeg vil bare lige sige farvel, Prosa... Overflytningsblanketten kommer, når jeg har fundet en upolitisk forening.
For nogle år siden fik HK/Samdata sparket, da HK blandede sig i alt muligt andet end arbejdsmarkedspolitik og arbejdsforhold.
Prosa har også gjort dette et par gange mens jeg har været medlem, men det trods alt været relevant inden for IT-området.
Kampen for ytringsfrihed og et frit internet kan sagtens kæmpes uden at skulle lave et mirror af Wikileaks.
Jeg er stærk modstander af Wikileaks, og at I vælger at støtte (nyhedsbrev, hjemmeside, presse, med jeres navn) jeres ungdomsudvalg ukritisk i den her mirror er simpelthen bare at gå over stregen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tommy Beck Kobberøe

Jeg går du fra, at alle de, som er positive over for Wikileaks, heller ikke har noget problem med at få deres egen mailkorrespondance lagt åbent ud til alle, og deres arbejdsgiveres evt. marketingsplaner, produktudviklings-hemmeligehder o.s.v skal også kunne læses af alle. Der er meget stor forskel på retten til at kunne skrive på en blog, hvad der passer dig (ytringsfrihed) og offentliggørelse af hemmeligstemplede dokumenter (rigets sikkerhed), som er stjålet af en såkaldt betroet medarbejder. Prøv nu lige at gribe i egen barm, og tænk over, om I har skrevet noget i en mail til andre, som ikke tåler offentliggørelse.
Farvel Prosa, udmeldelsen er på vej.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrikka Holst

Fint at PROSA støtter idéen bag WikiLeaks. Det kan naturligvis diskuteres demokratisk, men der er mange gode argumenter for at forsvare nettet mod politisk censur.

Men ved at spejle WikiLeaks ER PROSA BLEVET WikiLeaks! Og dermed står PROSA med det fulde ansvar for hvad det er for noget materiale der er blevet offentliggjort.

Sidst der var en lignende mulighed for at udvise den form for civil ulydighed og spejle informationer som blev blokeret, var da Pirate Bay blev lukket. I den sag kunne PROSA med nøjagtigt de samme argumenter have lavet en spejling og fastholdt at man ikke skal øve censur mod indhold på nettet, selvom det er ”ubekvemt” (med WikiLeaks for nationer, med Pirate Bay for kunstnerer og musikbranchen).

Man kunne med samme naivitet påstå at man ikke forholder sig til indholdet, men blot forsvare det ucensurerede internet. Det gjorde man klogelig ikke med Pirate Bay. Så hvorfor gør man det så nu? Hvad har ændret sig?

Hvis offentliggørelse af materiale der er fremskaffet ulovligt dømmes for kriminelt, hvem i PROSA skal så tage straffen? Og hvordan var det lige med alle de hellige holdninger til privacy – privatlivets fred? Gælder de kun for nogle? Er det således at PROSA er imod at PET overvåger lovlige virksomheder, mens PROSA støtter at hackere ulovligt henter og siden offentliggør materiale fra lovlige virksomheder?

PROSA har malet sig op i et hjørne ved at blive part i sagen frem for blot at støtte sagen med argumenter og økonomisk støtte. Og alle de tilbageblivende medlemmer af PROSA er efterladt som gidsler.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Ulrikka
Pirate Bay blev lukket ved en domstolsbeslutning.
Det er den helt afgørende forskel.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Vidir Valberg Gudmundsson

@Tommy Beck Kobberøe:
Hvis du tænker over hvad WikiLeaks mission er, så er det ikke at fordre gennemgående gennemsigtighed i samfundet, mind you, der er WikiLeaks aktivister der deltager aktivt i udviklingen af Tor.

Jeg vil love dig for at jeg har skrevet masser af mails som jeg ikke mener kommer andre ved end mig og modtageren, men jeg er heller ikke en magthaver. Jeg tror heller ikke at WikiLeaks på noget tidspunkt til lække private korrespondancer mellem fx Anders Fogh Rasmussen og hans kone.

WikiLeaks' mission må, ved at eksponere uetisk opførsel fra magthaverene, nærmere være at holde disse i skak og håbe på at de, både statslige og kommercielle, begynder at agere mere efter etiske spilleregler.

MEN! Som sagt så tager PROSA ikke stilling til indholdet, men vi forsvarer WikiLeaks ret til at forblive på internettet trods hetz fra regeringer og virksomheder.

Desuden, jeg kan ikke gentage det nok gange, hvis WikiLeaks indholdet bliver dømt ulovligt af en retslig instans vil vi selvfølgelig omgående fjerne spejlningen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian Panton

Hvis man ikke har opdaget det endnu, er der i den seneste sag tale om en redaktion som enkeltvis lægger telegrammerne online. Der bliver foretaget en omfattende redaktion af indholdet, således at navne på meddelere, etc. bliver fjernet fra indholdet. Det er derfor min vurdering at der er tale om indhold som har været igennem samme processer som når en avis bringer lækkede dokumenter, og jeg sidestiller WikiLeaks med et (til tider ubekvemt) journalistisk projekt.

I The Pirate Bay sagen blev der nedlagt fogedforbud mod at bringe indholdet, og hvis der kommer det i denne sag, så skal jeg være den første til at lukke for indholdet. Men når det er private aktører så som Amazon, Paypal, Visa, Mastercard og PostFinans, som går ind og laver en selvstændig vurdering af legaliten af indholdet, uden om domstolene (med eller uden politisk pres), så begynder internettets frihed at komme under pres. Jeg synes sammenligner med terrorvirksomhed er det værste der er sket i denne sag. Nu har nedgraderet ordet "terror" så meget, at det kan bruges snart i hvilken som helst sammenhæng.

Man giver typisk Voltaire æren for: "Jeg er uenig med hvad du siger, men jeg vil kæmpe til døden for din ret til at sige det". Hvis man er så uenig med hvad WikiLeaks bedriver, kan man så ikke prøve at se om man er enig i kampen om at det er domstolene som skal bestemme, hvis der skal censureres på internettet, og at det ikke skal være et potentielt medlem af Prosa som skal udføre dette, imod egen retsfølelse.

Jeg vil meget håbe at I møder op til debat arrangementet, så kan vi få snakket tingene igennem.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christina Appel Skelgaard

Det med elektronisk nøglekort, har jeg snakket med DanID om. De fortalte dog ikke at de var ved at overveje at lave det muligt... Hvis det kommer så skal jeg helt klart have den. Det er meget sikker og så løber man aldrig tør for koder. Desuden så kan man have den i nøglebundte.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Preben

Hermed endnu en udmeldelse af PROSA – efter mere end 30 års medlemskab!

Det har jeg fundet nødvendigt fordi:

1) Jeg kan ikke erindre, at PROSA har skiltet med, at det var i deres overvejelse at støtte WikiLeaks - især på den måde (mirrortiltag), som PROSA nu er gået public med.

2) PROSA skriver, at en stor gruppe af unge medlemmer gerne ville have det på den måde. Okay, hvor stor en %-del udgør de unge - og hvad med os gamle? Hvem har spurgt os? Jeg er 55 år og har været medlem i PROSA i over 30 år (har modtaget guldnål) – og har hidtil været rigtigt glad for mit medlemsskab, men i denne her sag føler jeg mig totalt overhørt. Måske har de unge løver fået overtaget i PROSA. Hvis det er tilfældet, har jeg ikke lyst til at "lege" med mere. Beklager!

3) Det her drejer sig for mit vedkommende ikke om rigtigt/forkert mht. hvad Wikileaks gør. Ej heller om ytringsfriheden. For mig handler det om, at en fagforening er upolitisk, og i dette tilfælde, at PROSA gør hvad der er bedst for IT ansatte. Og med PROSA’s seneste tiltag mener jeg, at PROSA går langt udover hvad en fagforening kan og skal gøre. PROSA har i dette tilfælde langt overskredet hvad jeg kan stå inde for, og derfor levnes jeg ingen anden mulighed end at opsige mit medlemsskab. En beslutning jeg kun kan beklage, men jeg ser simpelt hen ingen anden mulighed.

4) Mht. medlemsmødet torsdag d. 16. december kl. 18:00, så er der noget helt galt her: Hvorfor er dette møde kommet i stand? Sikkert fordi der nu er ballade i PROSA over den voldsomme reaktion fra rigtigt mange PROSA medlemmer, der - ligesom jeg - er utilfredse over PROSA's kontroversielle tiltag. Dette møde skulle være annonceret og afholdt før PROSA tog beslutning om etablering af et mirrorsite til WikiLeaks. Det eneste der kan få mig til overveje at deltage i mødet på torsdag er, såfremt PROSA offentligt bekendtgør, at mirrorsitet er lukket indtil nævnte møde er afholdt - og det iøvrigt under forudsætning af, at samtlige PROSA medlemmer skriftligt orienteres om mødets afholdelse og hvad dagsordenen er. Alt andet er useriøst.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrikka Holst

@ Christian Panton

Du har i princippet ret i at det er værd at kæmpe for en anden ret til frit at ytre sig. Og snævert set vil det også være fint hvis PROSA kan inspirere til den slags. Men en spejling af WikiLeaks er netop ikke en kamp for en andens ret til at ytre sig. Det er selve ytringen!
Så PROSA har valgt at stå bag selve ytringen med hele det ansvar dette giver i stedet for at holde sig rent til sagen, nemlig forsvar for retten til en fri og ucensureret strøm af information på nettet.
Når man går fra holdninger til handlinger ændres spillet fuldstændigt. Holdninger kan man indtage og formulere med alle de nuancer og givne forbehold der måtte være. Med handlinger skal man stå fuldt og helt inde for hele handlingen. Kan du det? Kan PROSA det? Også selvom konsekvensen i yderste instans er at folk der har lækket information i Iran bliver henrettet pga. WikiLeaks/PROSA?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Camilla Gregersen

Kære Preben.
Jeg er meget ked af at høre, at du nu vil melde dig ud på baggrund af U35's lancering af mirrorsite. Det er helt korrekt, at det ikke har været diskuteret bredt i PROSA, inden lanceringen, og det kan godt være, at vi skulle have gjort det. Beslutningen er truffet i U35, som er et åbent udvalg, som alle unge kan melde sig til. Men det er klart, at det får betydning for samtlige medlemmer, når et politisk udvalg beslutter noget så heftigt, som det der er besluttet denne gang.
Og det kan godt være, at det skulle have været diskuteret bredere.
Omvendt er vi også nødt til at have nogle fora, der kan træffe beslutninger. Alle PROSAs udvalg er åbne for medlemmerne, men selvfølgelig skal man ikke være medlem af alle udvalg for at være sikker på at få information. Derfor kunne det have været optimalt, hvis alle medlemmer havde fået en personlig mail om idéen om et mirrorsite, inden U35 gik i luften med sitet.
Jeg skal beklage, at processen ikke har været god. Jeg vil gøre det anderledes fremover, hvis lignende vilde ting skulle ske, og det vil jeg anbefale alle politikere og ansatte og aktive i øvrigt at have in mente.
I forhold til dit tredje punkt mener jeg bestemt ikke, at PROSA har ageret partipolitisk. Vi forholder os it-politisk til emnet, fordi lukning af sider på internettet er en trussel mod teknologisk videreudvikling og en trussel mod fremtidige arbejdspladser indenfor it-området. Det er baggrunden for vores ageren - vi søger faktisk at varetage it-arbejdsmarkedsforholdene for medlemmerne, og her er et åbent internet vigtigt.
Bedste hilsner Camilla Gregersen, tovholder i U35

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Preben

Kære Camilla.
Hvad er din kommentar til mit 4. punkt ovenfor?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Preben

Og lige en enkelt ting mere Camilla, vil du ikke være rar - her på blog'en - at orientere alle om hvor stor en procentdel U35 udgør af det samlede antal medlemmer af PROSA? På forhånd mange tak.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Søren

Tankevækkende at Journalister uden Grænser (Reporters Sans Frontieres) også støtter Wikileaks ret til at være tilstede på internettet:

http://bit.ly/hP5l5K (Reporters Sans Frontieres website)

(redigeret af PROSAs webmaster, da linket var trunkeret af vores server)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrikka Holst

@Preben

Man kunne måske fortsætte din linje ved at spørge hvem det er der har bestemt hvad i denne sag. Er det virkeligt et ungdomsudvalg i PROSA som tegner hele PROSAs linje? Medlemmerne viste jo ikke noget om at de unge i PROSA ville gå denne vej og det er svært at finde PROSAs valgte politikere i denne sag. Vidste de noget? Hvad ved de i dag. Hvad mener de i dag? Hvor er formanden henne? Hvor er den politisk næstformand? Hvad med resten af PROSAs hovedbestyrelse? Jeg ser dem ikke i denne tråd, selvom det vel er dem der står tilbage med ansvaret for disse handlinger!
Det er sjovt at se at det tilsyneladende mod som PROSA viser ved at gå fuldt og helt ind i denne sag i virkeligheden ser ud til at dække over politisk fejhed!
Fint at Camilla Gregersen tager ordet og forklare hvad der var intentionen i denne sag. Men det er jo ikke hendes personlige holdning der skal frem. Det er vel politikerne med formanden i spidsen, nu hvor sagen har udviklet sig så langt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Camilla Gregersen

Hej igen Preben.
Her er to korte svar:
1) I PROSA er det ikke enkeltmedlemmer men det pågældende politiske udvalg, der beslutter, hvad PROSAs udvalg skal mene og gøre. Derfor lægger U35 ikke sitet ned, før medlemmerne af U35 beslutter det. Man kan være med i U35, hvis man er under 35 år og sender en mail til mig om, at man gerne vil være med. Næste ordinære møde i København er torsdag den 20. januar.

2) Der er 35 personer med i U35's afdeling i København, og så er der en del med i Århus, hvor jeg dog ikke kender det aktuelle tal. Det er klart, at det er en lille del af medlemmerne, men det er nu dem, der har valgt at melde sig til at lave politisk ungdomsarbejde i PROSA, og det er vi meget glade for, at de vil! Der er bred spændvidde politisk i udvalget, hvilket er en styrke.
Man kan være med i U35, hvis man er under 35 år og sender en mail til mig om, at man gerne vil være med. Næste ordinære møde i København er torsdag den 20. januar. På det møde beslutter vi indholdet i superheltekurset i april, som bl.a. handler om arbejdsmarkedsrettigheder for nyansatte.
Hvis man ellers har lyst til at være en del af PROSAs udvalg, kan jeg anbefale IT- og Samfunds-udvalget, som tager sig af it-problematikker, der vedrører samfundet. Send mail til asc@prosa.dk, hvis du vil med i det. Og hvis du interesserer dig for arbejdsmarkedspolitik, er der også et udvalg for det. Send mail til mig på cge@prosa, hvis du vil med i det.
Jeg synes, det er godt at have en debat om tingene, og jeg ville være meget ked af det, hvis du skulle melde dig ud af PROSA.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mads Kellermann

Godt initiativ PROSA! Det er sådan noget der kunne få mig til at melde mig ind i PROSA hvis det ikke var fordi jeg allerede er medlem.
For snart 3 uger siden vedtog PROSA's øverste demokratiske myndighed, delegeretforsamlingen, et nyt principprogram. I det står der bl.a.:
"PROSA skal arbejde for, at it bruges til at styrke de demokratiske processer, blandt andet gennem åben adgang til informationer på internettet"
Jeg mener at støtten til WikiLeaks klart ligger inden for denne formulering. Man kan altid diskutere hvordan man så skal udforme støtten. U35 har valgt at gøre det ved at oprette et mirror-site. Det synes jeg er et fint initiativ, i betragtning af at nogle prøver at forhindre WikiLeaks i at stille informationerne til rådighed - forhindre den åbne adgang.
Flere har her i debatten nævnt at så skal den åbne adgang også gælde din private mail og virksomheders korrespondance. Der mener jeg at vi skal huske at skelne mellem hvilke krav om åbenhed vi kan stille til den enkelte private person og virksomhed og hvilke krav vi kan stille til en demokratisk stat. I et demokrati bør alle indbyggere principielt have adgang til de samme informationer som politikerne har. Hvordan skal vi eller kunne bedømme deres beslutninger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@ Jan Petersen: Du forsvarer Wikileaks med, at de ikke stjæler oplysninger, men frigiver hvad der overdrages til dem. Gør det dem i dine øjne mindre skyldige? Vil det også sige, at hvis en person overdrager børneporno til en avis, og avisen bringer dette i deres medie (med gud ved hvilken begrundelse), så er avisen også uskyldig? Kom nu ind i kampen. Wikileaks viderebringer ikke blot oplysninger. De sorterer i det, de modtager, og publicerer det, der tjener deres formål. Hvis de virkelig var en sådan uafhængig, upolitiske organisation, så burde de jo blot lave et forum, hvor alle og enhver kunne poste deres dokumenter. Så kan vi ikke please stoppe naiviteten for nu?
Du bliver ved med at påstå, at Amazon m.fl. er udsat for politisk pres. Kom venligst med dokumentationen eller stop de tomme anklager og injurier!

@ Ulrikka Holst: Du mener, at Wikileaks modarbejder politisk censur? Jeg kunne ikke være mere uenig. Hvad Wikileaks laver er netop politisk propaganda og selektion af dokumenter, de er kommet til ulovligt og som fremmer deres politiske ærinde. Og i øvrigt er nettet da fyldt med "politisk censur". Danske medier er i den grad farvede af deres politiske interesser og holdninger, så at tale om et internet uden politisk censur er i mine øjne hamrende naivt.

@Vidir: Naturligvis bliver Wikileaks indholdet dømt som ulovligt - det er i den grad ulovligt at publicere disse dokumenter. En sådan retssag er allerede undervejs, men tager lang tid og er meget kompliceret. Det skyldes, at Wikileaks opererer på en måde, der gør det svært at retsforfølge dem - meget snedigt tænkt at de såkaldte idealistiske pionerer. Men da rart at vide, at Prosa mener, at så længe man endnu ikke er dømt af instanserne, så kan Prosa bakke op omkring hvad som helst.

@Camilla: Du skriver, at "Vi forholder os it-politisk til emnet, fordi lukning af sider på internettet er en trussel mod teknologisk videreudvikling og en trussel mod fremtidige arbejdspladser indenfor it-området." Det vil sige, at I er imod enhver lukning af sider på internettet? Gælder det også børneporno, trusler med vold og drab etc., eller hvor skelner Prosa? Vil det sige, at Prosa går ind for absolut ytringsfrihed uden grænser?
Hvis svaret er nej, som jeg formoder det er, hvem i Prosa har så gennemlæst samtlige 250.000 dokumenter (og langt flere samlet set) og vurderet, at der ikke findes ét eneste dokument, som enten er ulovligt eller kan skabe internationale, politiske følger såsom konflikter, optrapning af disse og mulige krigs-aktioner eller lignende?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@Ulrik: helt enig
@Troldenes mester: Dine indlæg i begge debatter er så komiske, at jeg helt undlader at kommentere dem :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin

@Jonathan Du skriver 'ulovlig publikation', kan du ikke lige give en reference til den dom som har gjort publikationen ulovlig?

Uanset om man er for eller imod wikileaks, kan det da ikke diskuteres at angrebene på wikileaks' konti og internetsites, som formodentlig er iværksat af den amerikanske stat, er sket uden for lands lov og ret. Fordi den amerikanske stat har reageret som de har gjort, er det blevet en politisk sag.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Camilla Gregersen

Til Jan Petersen: Klart der er grænser. Min personlige grænse går ved opfordringer til mord og terror. Det har ikke noget med journalistik at gøre. Derudover bør alle borgere da forsvare pressefrihed og et åbent internet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Preben

@ Camilla:
Du skriver, at der er 35 medlemmer af U35 i København - og et ukendt antal i Århus. Altså må det være 35 personer ud af i alt 13.000 medlemmer af PROSA, der har bestemt støtten til WikiLeaks.

Det svarer til, at bare 0,27% af medlemskredsen har bakket op om denne kontroversielle beslutning!

Hov, hvor er det lige, at medlemsdemokratiet er henne?

Adskillige har således ikke haft en jordisk chance for at påvirke beslutningen, da mange medlemmer er over aldersgrænsen på 35 år for at kunne deltage i møderne afholdt af U35.

Hallo PROSA's formand, næstformand og alle andre i ledelsen. Hvor er I henne? Vi har brug for jeres syn på sagen. Eller skal jeres passivitet og mangel på tilstedeværelse i nærværende forum tages som et udtryk for enighed - og svigt af 99,73% af medlemskredsen?

Camilla, du mangler stadig at kommentere mit punkt nr.4 ovenfor (kl. 11:03).

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Jeg mener, at nogle af de sammenligninger og påstand som finder sted i den her tråd, er helt ud i hampen.

Wikileaks er på ingen måde terrorister. En terrorist er en som laver politisk forandring ved brug af vold eller trusler. Brugen af denne "terror"-diskurs er ekstremt farligt for vores demokratisk samfund på langt sigt, da man har lavet et retssystem, hvor dem som er stemplet terrorister, har en helt anden proces og færre rettigheder. Det hører ikke hjemme her at diskutere, hvorvidt denne proces er nødvendig i tilfælde af ægte terrorisme, men det er også dybt problematisk at forsøge at brede grænserne for, hvad terror er.

Til dem som siger, at Wikileaks er kriminelle: der er p.t. ingen sigtelser af nogen art mod Wikileaks, for slet ikke at nævne en dom. Konsensus i de amerikanske medier er, at en retssag mod dem er næsten umulig, da de ikke kan finde nogen lov, som de har overtrådt. De er nok kriminelle i Kina, men det er vi også som medlemmer af en ikke-partipolitisk fagforening.

At Wikileaks ikke skal have retten til at være på nettet, fordi de udvalger dokumenter som skal lægges ud i stedet for at lægge alt ud: det er fordi de er en medieorganisation. De gør hvad de kan for at verificere bl.a. at dokumenterne ikke er forfalskede. Derudover sletter de også i dem, fx navne på civile i krigszoner. Berlingske laver det samme når de skal rapportere om noget. Det er ikke propaganda - det er journalistik.

Til sidst: dem som sammenligner hemmelige dokumenter med børneporno - det her er endnu en sammenlignen som ikke har gang på jord. Børneporno er ulovlig at være i besiddelse af for alle, inklusiv journalister, hvorimod pressen har ret til at rapportere om (og dermed videregive) lækkede dokumenter i demokratiske lande. Det er klart ulovligt at lække dokumenterne i første omgang, men det er ikke det, som der er tale om her.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

@Jonathan: Det er naturligvis politisk pres når de omtalte firmaer henviser til ulovligheder. Wikileaks er ikke dømt for ulovligheder. De eneste der snakker om noget ulovligt er den amerikanske regering.

Læs om den direkte regeringskontakt til Amazon:
http://bit.ly/gQ16VH
Bemærk venligst disse to dele:
“After reading press reports that Amazon was hosting the Wikileaks website, Committee staff contacted Amazon Tuesday for an explanation.” (Amazon smed Wikileaks af deres servere om onsdagen)

“I call on any other company or organization that is hosting Wikileaks to immediately terminate its relationship with them.”

Det burde være nok til at se, at den amerikanske regering er særdeles indblandet i disse virksomheders beslutningsproces. Det betaler sig at følge lidt med, når man blander sig i verserende sager.

Det er et fuldkomment vanvittigt eksempel du kommer med. Børneporno er ulovligt og ved at viderebringe det overtræder din fiktive avis naturligvis denne lov. Det er ikke ulovligt at viderebringe lækkede oplysninger (stort set alle aviser har allerede bragt de lækkede informationer uden at blive stillet til regnskab). Regeringer har ikke krav på hemmeligholdelse. De kan opfordre deres medarbejdere, eller landsmænd, og sågar straffe dem for overtrædelser (ligesom Manning nu sidder varetægtsfængslet), men der er ingen global sikkerhedsklassificering, eller lov, som Wikileaks kan siges at have overtrådt.

Du har tilsyneladende ingen forståelse for hvordan nyhedsmedier arbejder. Oplysninger lækkes konstant fra både regeringer og deres rådgivere (herhjemme og i udlandet). Det eneste som regeringer kan gøre, er (som den engelske regering gjorde i dette tilfælde - en DA-Notice), at bede medierne om at udvise dømmekræft i offentliggørelsen – det er mediernes egen beslutning om de tager sådanne opfordringer til efterretning. Naturligvis sorterer de oplysninger før de lækkes, andet ville være komplet uansvarligt og dårlig journalistik.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrikka Holst

@ Jan Petersen

Du skriver ganske rigtigt at en ansvarlig redaktion naturligvis sorterer de oplysninger før de lækkes, andet ville være komplet uansvarligt og dårlig journalistik!

Mit spørgsmål til dig er om du mener WikiLeaks har gjort dette på en ansvarlig måde? I de to første bølger af leaks, har de tilsyneladende gjort det, men hvad med denne gang?
Og hvis de ikke har og dermed videregivet informationer på en ”komplet uansvarlig” måde ud fra dårlig journalistik, mener du så fortsat PROSA skal gøre det samme og lege wikileaks ved at spejle dem?

Har PROSA i denne sag udvist den dømmekraft du mener at medier bør udvise når de offentliggør lækket materiale?

Dit indlæg gør det i øvrigt tydeligt at man ikke kan adskille formen fra indholdet. Hvis ikke indholdet er værd at forsvare, er der ingen grund til at spejle informationen i frihedens navn og vi taler ned til hinanden, hvis vi lader som om det faktiske indhold er uden betydning og det kun er principperne vi hylder. Havde det været sagen ville vi støtte WikiLeaks, ikke spejle løsningen!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Folk der er usikre på, hvordan Wikileaks arbejder med de frigivne dokumenter, kan blive meget klogere her:
http://wikileaks.prosa.dk/about.html

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hanne Lykke Jespersen

Svar til Ole indlæg nr. 71. Wikileaks offentliggør fortrolig information
Hej Ole
Vedr. en fortrolighedsforpligtelse fra din ansættelseskontrakt: Der gælder i dit ansættelsesforhold en fortrolighed - i øvrigt også, hvis det ikke fremgår eksplicit af din ansættelseskontrakt, som betyder, at du ikke må videregiver fortrolige oplysninger. Det er udgangspunktet, som du bestemt skal overholde.
Men der opstår ind i mellem situationer, hvor man kommer i et dilemma. Det kan være, hvis der foregår etisk forkastelige eller direkte ulovlige ting på din arbejdsplads eventuelt så din egen troværdighed også krænkes.
I den situation vil jeg opfordre dig til at henvende dig til os, for at finde ud af, hvordan situationen kan håndteres. Sådanne situationer har vi haft flere gange. Og jeg kan garantere, at vi står bag dig hele vejen.
Hvis medier får adgang til oplysninger fra dig eller din arbejdsplads, kan de uantastet og i fuld overensstemmelse med ytringsfriheden skrive om de lækkede oplysninger, uanset om de er af den ene eller anden karakter, hvis oplysningerne ellers er interessante nok.

Hvis vi tager parallellen til den aktuelle sag, har vi jo ikke udtalt os om det rimelige eller fornuftige i, at papirerne er givet til WikiLeaks. Hvis man finder ud af, hvem der har lækket dem, vil vedkommende jo komme til at stå til ansvar over for sine handlinger. Under alle omstændigheder forsvarer vi Wikileaks ret til at offentliggøre oplysningerne, så længe de ikke f.eks. opfordrer til vold eller lignende.
Mange hilsner
Hanne Lykke Jespersen
Organisatorisk næstformand PROSA

Ps. Jeg ville gerne ud over svaret her, have svaret dig personligt, men du har desværre ikke angivet nogen mailadresse.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

Hej Ulrikke,

Jeg har ikke ansvaret for Wikileaks redaktion. Min egen opfattelse spiller derfor ikke den store rolle i denne sag, hovedsagen er at de selv syntes de har udvis ansvar (ligesom andre medier har deres egen ide om redaktionel ansvarlighed). Husk at de tilbød den amerikanske regering, at de gennemlæse informationerne og fjerne oplysninger der kunne være farlige for individer inden korrespondancen blev frigivet (ligesom Wikileaks selv gennemlæser og editerer informationerne). Den amerikanske regering var ikke interesseret – hvem er det så der er uansvarlig?

Jeg må indrømme, at jeg ikke syntes jeg har givet udtryk for, at man ikke kan adskille formen fra indholdet. Jeg har egentlig ikke interesse i den nuværende lækage (der grundlæggende bare er diplomatisk sladder). Hvad der er vigtigt for mig, er ideen om at regeringer kan stilles til regnskab for deres handlinger. Hvis de opnår muligheden for at fjerne uønskede informationer fra medierne, så har grundlæggende gjort sig selv immune overfor retsforfølgelse og dermed sat sig udenfor loven.

Jeg støtter Prosas handling i denne sag. Det er muligt, at der findes andre måder at støtte Wikileaks på, men jeg ser altså ikke noget galt i en spejling. En almindelig tilkendegivelse af støtte, ville heller ikke have startet en debat herinde – det kan kun være til fælles gavn

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ulrikka Holst

@ Jan

Så forklar mig hvad det er for et juridisk figenblad du henholder dig til, når du mener at PROSA ikke skal sidestilles med WikiLeaks nu hvor PROSA aktivt vælger at spejle og hoste løsningen. Er PROSa så ikke nøjagtigt lige så ansvarlige for indholdet som WikiLeaks? Fritager det PROSA for det redaktionelle indhold at de ”bare videregav informationerne”? Det minder mig om soldaten der bare handlede efter ordre. Undskyld mig. Det er da PROSA som har valgt at stille disse informationer til rådighed og derfor PROSA der bærer det fulde ansvar for indholdet. Føler du dig tryg ved at PROSA kan overskue og stå inde for dette indhold, eller mener du at det er betrykkende at PROSA blindt stoler på at det forarbejde har WikiLeaks nok selv gjort så godt at PROSA er ”home free”? Jeg synes det minder om at skrive under på en tekst man ikke har læst. Friholder det én fra underskriften?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mike

Tak Prosa.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

Det er vist et åbent spørgsmål om Prosa med videregivelsen af dokumenterne overtræder eks. Straffelovens §107.

http://www.pet.dk/Arbejdsomraader/Lovgrundlaget/Straffeloven.aspx

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Preben

Til Jan Petersen:
Hvorfor skal PROSA blande sig i at regeringer stilles til ansvar for deres handlinger? Står der noget om det i PROSA's formålsparagraffer?

Jeg respekterer, at du - og andre med samme mening - kan lide ideen om at støtte WikiLeaks. Og at drage regeringer til ansvar for deres handlinger. Men gør det dog et andet sted end i PROSA. Meld dig ind i et politisk parti eller et helt tredie sted.

Hvor er det trist, at PROSA er blevet så politisk engageret. MEGET TRIST !

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

@Ulrikke:

Jeg ser ingen grund til juridiske spidsfindigheder og for min skyld kan du godt sidestille Wikileaks med Prosa, hvis du syntes det passer i din fortolkning af ansvarsfordelingen. Der er intet ulovligt i spejlingen af de lækkede dokumenter, det er ligesom at spejle et hvilket som helst andet site.

Jeg forstår i øvrigt ikke helt hvorfor du holder fast i ansvarsfordelingen: ansvaret for hvad?

Det er da i sidste ende den amerikanske regering der har ansvaret for deres egne handlinger, uanset om oplysningerne så kommer fra Wikileaks, Prosa, eller et af de store dagblade.

Jeg vil gerne påpege, at mine overvejelser vedrørende denne spejling ikke nødvendigvis de samme som Prosa U35’s overvejelser. Hvis du vil have en uddybende forklaring på deres handling, så må du henvende dig hos dem, jeg kan kun argumentere for årsagen til min støtte.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@Camilla: Vil det sige, at du kan bekræfte at have læst samtlige 250.000 dokumenter igennem? Siden du med sikkerhed kan sige, at disse dokumenter intet indeholder, der kan føre til mord og terror?
Jeg tænker svaret er, at I henholder jer til udsagn fra eksperter. Men sæt nu disse såkaldte "eksperter" tager fejl? I har som sagt bevæget jer ind på en meget farlig glidebane i jeres såkaldte forsvar for pressefrihed og et åbent internet. At I så mener, at Wikileaks har noget med journalistik at gøre, kan kun forbløffe.

Jeg tror, at Prosa kun kan vinde i denne sag ved at erkende sin fejl og øjeblikkeligt fjerne mirror-sitet og pengeindsamlingen. Det kan være træls, på godt jysk, at erkende sin fejl, men så viser man i det mindste, at man har lært noget af de saglige og gode input, der er kommet på denne side og i andre medier.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   jan Petersen

@Preben:

Jeg skrev følgende til Ulrikke: Jeg vil gerne påpege, at mine overvejelser vedrørende denne spejling ikke nødvendigvis de samme som Prosa U35’s overvejelser. Hvis du vil have en uddybende forklaring på deres handling, så må du henvende dig hos dem, jeg kan kun argumentere for årsagen til min støtte.

Jeg tror heller ikke at Prosa U35 vil stille regeringer til ansvar. De er modstandere af den censur som nedtagningen af Wikileaks er udtryk for. I løbet af debatten herinde, er der naturligvis kommet politiske emner på banen, men det er grundlæggende ikke U35 der fremstiler dem.

Jeg ved skam også godt, at der er medlemmer der helst så en helt upolitisk fagforening. Jeg er ikke et af dem og støtter dem derfor fuldt ud, når der kommer politik på dagsordenen – uanset om det så ikke er en direkte politisk handling fra U35s side.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@ DAVID: Du skriver: "Konsensus i de amerikanske medier er, at en retssag mod dem er næsten umulig, da de ikke kan finde nogen lov, som de har overtrådt." - jeg ved ikke hvilke medier, du læser, men jeg kan ikke finde nogen steder, hvor de mener, at Wikileads ingen love har overtrådt. Til gengæld har Wikileads en konstruktion, der gør det svært at angribe dem rent juridisk. Men jeg satser gerne et Prosa-abonnement på, at de nok skal blive berettiget dømt på et tidspunkt - hvis ikke nu, så ved næste publicering :-)
Du argumenterer endvidere med, at "det er klart ulovligt at lække dokumenterne i første omgang, men det er ikke det, som der er tale om her."
Dette svarer altså til, at gentagelse af ulovligheder i din optik ikke er ulovligt? Dvs. har nogen først brudt loven, så kan du gentage lovbruddet uden konsekvenser? Jeg læser gerne om præcedens for denne udlægning af den internationale lovgivning på området.

@ JAN PETERSEN: Du skriver til mig, at "du har tilsyneladende ingen forståelse for hvordan nyhedsmedier arbejder. Oplysninger lækkes konstant fra både regeringer og deres rådgivere."
Nu er jeg tidligere nyhedsjournalist, men nok om det. Naturligvis lækkes oplysninger ofte fra regeringer og deres rådgivere. Det kaldes spin og meget andet. Men i dette tilfælde handler det om noget helt andet. Nemlig at fortrolige dokumenter ulovligt og imod såvel regeringens som rådgivernes ønske er viderebragt til Wikileaks.
Wikileaks prøver så derudover at fremstille sig som en organisation, der blot stiller informationer til rådighed for masserne. Det må da kaldes massebedrag, når det tydeligt er kommet frem, at ledende folk i Wikileaks har klare politiske motiver - ligesom man redigerer markant i det udvalg af dokumenter, der lækkes. Dermed handler det ikke længere om at servicere verdensborgerne med relevante oplysninger, men om en politisk tilgang til- og (mis)brug af fortrolige dokumenter og intet andet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@Martin: Længe leve konspirationsteorier. Nu mener du også, at angrebene på Wikileaks er iværksat af den amerikanske stat? Mon du kan fremlægge beviser herfor? Nej, vel!
Som du også udmærket ved, er der endnu ingen dom, da dette tager rigtig lang tid pga. den konstruktion, Wikileaks benytter sig af. Men din påstand om, at den amerikanske stats ageren har ført til, at det er blevet en politisk sag, er helt ude i hampen. Du er tydeligvis ligesom mange andre blevet forført af Wikileaks såkaldte friheds-argumenter.
Sandheden er den, at disse dokumenter udelukkende har til formål at skade USA fra Wikileaks' side, ligesom dokumenterne derudover udgør et stort problem for det internationale diplomatis virkemidler fremover. Derfor er det en stor skam, at Prosa og andre, der absolut intet aner om diplomati og international storpolitik, på denne måde bruger IT-ytringsfrihed til at retfærdiggøre deres mirror-site.
Men nu er det jo ikke første gang, at lille Danmark formår at skabe internationale konflikter i den hellige ytringsfriheds navn.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ali A. Razvi

Der er godt nok gang i debatten herinde. U35 er et udvalg, hvor alle under 35 år kan blive medlem. Vi behandler mange forskellige emner og har en stor fokus på tildbud til medlemmer under 35 som er i arbejde. Vi har bl.a. for nogle uger siden afholdt to SAP introduktionskurser, som var fuld booket. Medlemmerne har meget forskellige baggrunde, men overordnet arbejder vi alle for at gøre PROSA bedre overfor medlemmerne.

Denne sag om støtten til Wikileaks er nu engang truffet. Vi har forsøgt at holde fokusen på Wikileaks alene og ikke de verserende sager/anklager mod Julian Assange.
Jeg synes det er godt at folk er aktive og kommer med både positivt og negativt til støtten. Hvis kritikkerne ønsker en ny kurs, så vil jeg kraftigt opfordre jer til at melde jer ind og deltage i beslutningerne!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   jan Petersen

@Jonathan:
Det er ikke noget nyt, at nyhedsmedier for fingrene i fortrolige oplysninger, eller ligefrem hemmelige oplysninger. De har ingen pligt til at behandle dem anderledes end deres andre kilder. Hvis det er et nationalt anliggende er der muligvis lovgivninger at tage højde for, men internationalt er der ingen lovgivning på området.

Forskellen mellem hvordan Wikileaks fremstiller sig selv og din personlige opfattelse af dem, er sagen uvedkommende. De er et nyhedsmedie (de har endda vundet flere priser) og har som ethvert andet nyhedsmedie en redaktionel fremgangsmåde og politik.

Du mener tilsyneladende at Wikileaks arbejde kunne støttes, hvis de ikke (i dine øjne) havde en, lad os bare sige det, venstreorienteret politisk agenda. Jeg forstår din post som om, at du ville støtte en ukritisk offentliggørelse af de lækkede dokumenter, hvis det handlede ”om at servicere verdensborgerne med relevante oplysninger”. Modsat alle andre medier, så må Wikileaks åbenbart ikke være politisk.

Jeg fornemmer at modstanderne herinde, er den samme håndfuld der i sin tid ukritisk godtog lækkede oplysninger om Irakiske masseødelæggelsesvåben – de viste sig dog at være fabrikerede (men var alligevel årsag til en krig). Sandsynligvis ville de samme personer modtage lækager om Nordkoreas atomvåbenprogram med kyshånd. Det er altså ikke selve ideen om en lækage, men hvad der lækkes.

N.B: Jeg vil gerne påpege, at mine overvejelser vedrørende denne spejling ikke nødvendigvis de samme som Prosa U35’s overvejelser. Hvis du vil have en uddybende forklaring på deres handling, så må du henvende dig hos dem, jeg kan kun argumentere for årsagen til min støtte.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper

Der er godtnok gang i tudefjæsningen her. U35 er en lille flok der har nogle småprojekter indimellem, og det skal de have lov til.
Om de spiser pizza eller sushi til deres aktivitetsaftner eller sætter en ftp server op, er vel bedøvende ligegyldigt for de 99% af Prosas medlemmer der ikke er med i U35.
Jeg ser mig gerne fritaget for at skulle tage stilling til hvad de må spise, og hvilke type servere de må sætte op. At der er internationalt rav i den pga WL, og de i den anledning, sætter et mirror op, fint med mig. Jeg sætter faktisk pris på det, og på at de informerer mig om det, da det har en god del nyhedsværdi.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Jonathan: Så vidt jeg kan se er der (i amerikansk sammenhæng) kun tale om en mulig overtrædelse af the Espionage Act fra 1917. Siden da er der kommet en række afgørelser i højesteret, at medieorganisationer har ret til at rapportere og videregive lækkede dokumenter, så længe de ikke har haft en forudgående aftale men den person, som lækker. Kig fx på Pentagon-papirerne fra 1971. Da Wikileaks ikke engang ved hvem deres lækage kommer fra, kan der ikke være tale om en sådan aftale. Jeg er ikke jurisk, selvfølgelig, men jeg kigger f.x. på the New York Times, som skriver:

"Attorney General Eric H. Holder Jr. has confirmed that the Justice Department is examining whether Mr. Assange could be charged with a crime, but legal scholars say that such an effort would encounter steep legal and policy difficulties. " ( https://www.nytimes.com/2010/12/02/world/02legal.html )

Lignende sprog findes i The Washington Post:

"Former prosecutors cautioned that prosecutions involving leaked classified information are difficult because the Espionage Act is a 1917 statute that preceded Supreme Court cases that expanded First Amendment protections." ( https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/29/AR2010112905973.html )

Den eneste lov som er omtalt som hjemmel er Espionage Act, og den er aldrig nogensinde blevet brugt til noget lignende (også ifølge NYT). I et retspraksisbaseret system som det amerikanske, hvor tidligere afgørelser og anvendelser er uhyre vigtige for lovens fortolkning, mener jeg, at man overhovedet ikke kan beskrive Wikileaks som kriminelle, især når der slet ikke er sigtelser.

Det kan godt være, at de en gang klart overtræder loven, at loven bliver misbrugt, eller at loven bliver ændret, så din væddemål må jeg desværre sige 'nej tak' til :-) Men det gør dem ikke til kriminelle.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

En generel kommentar:

Jeg mener, at en analogi til Muhammad-tegningerne kan være god her. I den tilfælde var der mange private aktører, som ved både lovligt og ulovligt midler forsøgt at få dem fjernet fra aviser - alt fra boykot til attentatforsøg. Responsen, som var i høj grad støttet af den danske befolkning, var, at flere aviser genoptrykte disse tegninger i protest - også aviser som normalt aldrig ville bringe den slags plat tegning. Man behøvede ikke synes at det var en god idé bevidst at fornærme muslimer for at mene, at andre skal have ret til det. Da bl.a. Information og Politiken genoptrykte tegningerne, var det ikke fordi de ville stå inde for indholdet. Det var en principiel sag som forsvarede en grundlæggende demokratisk rettighed.

Vi har nu gang i en lignende sag. En medieorganisation har gjort noget lovligt men muligvis uansvarligt. Diverse aktører har med både lovlige (fx, en stop til levering af tjenster fra PayPal) og ulovlige (DDOS-angreb) midler forsøgt at tvinge dem ned. Vi kan godt spejle siden uden at vi mener, at alt indholdet er godt og noget vi står bag, ligesom med de andre aviser under tegning-krisen.

Det er relevant, at PROSA er involveret, af to grund: fordi vi som IT-folk har en højere end almindelig interesse i et frit internet, og fordi vi som IT-folk har den forståelse der skal til for at kunne se disse problemstillinger i sammenhæng.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@Jan: Det var dog fantastisk, som du mener at vide, hvordan jeg og andre tænkte i forhold til Irak m.m. Samt mener at undertegnede må tilhøre højrefløjen. Spændende med alle disse konspirationsteorier :-) Hvordan du så laver disse mærkelige koblinger i dit hoved, tør jeg ikke spå om. Men jeg lader dem stå som ejendommelige betragtninger.

I forhold til Wikileaks er deres problem netop, at de gentagne gange har ændret historiefortællingen om sig selv. Projektet startede som et wiki site, hvor brugerne selv kunne redigere samt hvor brugerne kunne kommentere indlæg m.m. I dag er dette ironisk nok ikke længere muligt - så længe leve ytringsfriheden og det fri internet, hva? :-)
Nej, grunden til man har flyttet sig mere og mere fra det oprindelige fundament, er det politiske projekt, som Julian Assange og andre af hovedfolkene bag projektet drives af. Det er fair nok, at nogle åbenbart mener, at det er okay at skabe sværere vilkår for det internationale diplomati og samarbejde. Men det er utroligt, at man ikke tager stilling til den grundlæggende ændring, der er sket i udgangspunktet for Wikileaks - samt at denne organisation idag er en stærkt politisk organisation med en klar agenda. Og netop IKKE en del af den frie presse.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

PROSA er en demokratisk og åben organisation, som giver de aktive medlemmer mulighed for at påvirke holdninger og udviklingen i PROSA. Det gælder både i de udvalg de politiske organer nedsætter og i lokalafdelingerne. De aktive har en stor frihed til, indenfor de fastsatte rammer, at arbejde med både konkrete initiativer og udmøntning af de vedtagne politikker. De står selvfølgelig til ansvar over for, hvad de foretager sig, og hvis nogen kommer længere ud end mandatet holder til, skal enten den politiske ledelse eller i yderste konsekvens de kompetente organer tage affære.
Jeg støtter det ungdomsarbejde, der udføres i PROSA. Idéen med at etablere et ungdomsudvalg har været, at de skal være med til at skabe debatter indenfor de faglige områder, som PROSA beskæftiger sig med. Det må gerne ske på spændende, interessante, kreative og anderledes måder end vi normalt udfører fagforeningsarbejdet på, og gennem de senere år er der både lavet videoer om overvågning, brugt stormtropper mod overvågning og zombier mod begrænsninger i adgangen til nettet og aktioner for kopiering af egne CDere og DVDere. De tager udgangspunkt i de vedtagne politikker på området, og forsøger at skabe debat og opmærksomhed på sagerne. På seneste delgeretforsamling vedtog vi, at PROSA skal arbejde for, at it bruges til at styrke de demokratiske processer, blandt andet gennem åben adgang til informationer på internettet, og jeg mener, at ungdomsudvalgets initiativ falder klart inden for den ramme.
Jeg bakker derfor op om ungdomsudvalget initiativ, som jeg også var orienteret om inden det blev søsat. Og jeg kunne ikke drømme om, at bremse deres initiativ på dette område. Og så er det udvalgets medlemmer selv, der har stået for indsatsen og der er derfor ikke brugt kontingentkroner på sagen.
PROSAs hovedbestyrelse og forretningsudvalg har ikke taget stilling til ungdomsudvalgets nyeste initiativ, ligesom de heller ikke tidligere har taget stilling til de aktiviteter som ungdomsudvalget har gennemført. Så længe arbejdet foregår indenfor de politisk besluttede rammer, skal der heller ikke tages stilling fra andre politiske organer. Det ligger som nævnt i den måde, som vi arbejder på, og som er et særkende for PROSA, som vi meget gerne vil fastholde. I øvrigt holder vi et medlemsmøde d. 16. december om emnet, hvor vi vil diskutere, hvordan vi kommer videre med indsatsen på området og får inddraget medlemmer, som har en mening om sagen.

Niels Bertelsen
Formand for PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Jonathan:

Er de ikke gået væk fra wiki-modellen for at kunne slette information som fx navne på civile i krigszoner og også på grund af spam? Er det en ændring i historiefortællingen, eller bare en erkendelse af, at journalistik kræver nogen andre forhold end WIkipedia?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Peteresn

@Jonathan:

Jeg vil meget gerne tage den debat med dig, men så må du lære at læse først. Jeg skrev at Wikileaks havde en venstreorienteret agenda, ikke at hverken du eller andre havde det modsatte.

Hvis du læser posterne igennem igen, så vil du muligvis bemærke klar stillingtagen til lækagens indhold – ikke selve lækken. Terrormål, skadeligt for USA, hjælpe terrorister, grænsende til terrorisme Etc. Du spørger selv ” Siden du med sikkerhed kan sige, at disse dokumenter intet indeholder, der kan føre til mord og terror?”

I den forbindelse nævner jeg bare, at de samme folk der i medierne himler op om Wikileaks skadelighed, var de samme der stolede blindt på lækager fra Irak – i nogle tilfælde endda de samme som skabte de falske informationer fra Irak. Det var ikke specifikt møntet på dig. USA ville være de første til at anvende sådan en lækage, hvis den faldt ud til deres fordel – nu er det uheldigvis bare deres vasketøj der hænger på snøren.

Du må også gerne lige slå begrebet ”fri presse” op. Det betyder ikke at en organisation skal forholde sig ukritisk, eller upolitisk, til deres stof, men at de netop har ret til at rapporterer hvad de vil – som de vil.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Irgens

Det er rart at se så mange debattere en af Prosas mange politikker på vores hjemmeside - og debatten kan fortsætte torsdag i næste uge (læs mere på hjemmesiden)

Prosas øverste myndighed , 100+ medlemmer, var samlet på Delegeret forsamlingen d. 20-21. november og her besluttede vi bl.a. (Prosas Princip Program) - et uddrag:

"PROSA skal arbejde for at it bruges til at styrke de demokratiske processer, blandt andet gennem åben adgang til information på internettet, og forhindre en teknologisk marginalisering af dele af befolkningen. PROSAs varemærke skal være et højt niveau af it-faglighed og hæderlighed."

For mig er det relationen til Det frie Internet (e-Ytringsfriheden), der er væsentlig i denne sag -
"åben adgang til information på internettet ".

Det drejer sig IKKE om Wikileaks aktuelle læk "cablegate" - kun om det frie Internet.

Det er selvfølgelig interessant at U35 har valgt en meget omtalt sag, fordi det i højere grad involverer og aktiverer mange af vores medlemmer (og andre interesserede), men det havde været ligeså interessant hvis samfundsdebatten havde drejet sig om lukninger af sites for Kinisikske disidenter, det amerikanske National Rifle Association (NRA) e.l.

Jeg har meget svært ved at se hvordan, vi kan et betinget "Frit Internet", hvor betingelsen er at ex: ingen har anlagt sag (uden dom), godkendelse af godkendte nationer/regerings-organer.

Så jeg ser frem til at læse tilbagemeldingerne fra næste uges debat møde, hvor jeg ikke selv har mulighed for at deltage.

Venlig hilsen
Jan Irgens
Politisk (fritids) næstformand PROSA

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Henrik

jeg har det meget afklaret med dette. wikileaks lækker sørme ikke meget nyt. Ambasader spionerer.. (wauv hvilken nyhed), USA spionerer (wauuw), diplomater sender subjektive rapporter hjem (...) osv.
Det minder mig om sagen med Jægerbogen, selv mig som gammel prof. soldat fandt intet her, man ikke har kunne læse andre steder eller selv regne ud.

Jeg er stor tilhænger af frihed på nettet og vil bekæmpe et hvert forsøg på at forhindre nogen i at lave en hjemmeside eller alle initiativer som begrænser muligheden af at surfe på nettet (ala. Kina og andre "socialistiske diktaturer").

Eneste undtagelse for mig er børneporno !

I PROSA er demokratiet udbredt, hvis et udvalg vil lave noget for det budget som de har. Er det fint med mig. Er jeg utilfreds skal jeg nok sige fra næste gang muligheden er der, ved at vælge andre eller "skælde ud".

Jeg syntes initiativet er fint fint.

mvh Henrik (ham med rekorden på talerstolen )

j

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Frank

Sjovt nok har jeg det rigtigt GODT med at min fagforening tager aktiv del i at beskytte, også MIN ytringsfrihed.
Et af de mest ofte brugte argumenter, når regeringer går imod ytringsfrihed og den almindelige holdning i folket generelt, er at man "må bringe ofre for friheden."
Nu, da ytringsfriheden pludseligt faktisk blotlægger information, jamen HOV, så er det ikke i orden.
Jeg mener at vi, som ansvarlige IT-folk, der MERE end nogen andre, bør være klar over hvor nemt IT kan misbruges, kan bruges til at skjule sandheder og til at udelukke folk fra viden om hvad der EGENTLIGT sker, bør tage aktiv del i at sprede denne viden. For der er intet der er bedre en uvidenhed og hemmeligholdelse der fremmer de MANGE overgreb vi efterhånden har set ske, både på ytringsfriheden og den personlige frihed.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@David: Wikileaks har aldrig fremhævet spam som begrundelse herfor. Deres gamle model kunne fint fjerne navne på civile i krigszoner. Denne form for navnebeskyttelse har aldrig været kritiseret, tværtimod er de blevet udsat for kritik, når disse beskyttelser er glippet.
Nej, for mig at se er de gået væk fra wiki-modellen, fordi deres frontmand ikke kunne få sin politiske mission gennemført i en organisation, der var så åben og fri som den gamle. Netop derfor er indført flere og flere styringsinstrumenter - ingen fri debat på siden, ingen redigeringsret, seeding til udvalgte medier, selektering i indkomne dokumenter osv. osv. Altsammen imod det oprindelige grundlag og altsammen tydelige argumenter for, hvorfor Prosas støtte til Wikileaks er helt forfejlet og udtryk for manglende indsigt i sagerne. Wikileaks startede som et åbent wiki-forum, men er endt som en politisk organisation med én klar mission - ikke som et journalistisk tiltag, der fortjener opbakning fra fagforeninger eller andre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   David Christiansen

Jonathan:
Har du dokumentation på, at de er gået fra wiki-modellen for at skabe mere topstyring? Vi kan alle sammen se, at de er gået fra det, men der er mange andre forklaringer, som fx angreb udefra. Uden at de selv har sagt at de har opgiver journalistik, eller at deres adfærd viser at de ikke længere laver journalistik (hvilket jeg ikke mener er tilfældet nu), så kan vi ikke ved hvorfor modellen er ændret.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Preben

Kære Niels.
Hvor er det godt, at du endelig tog bladet fra munden. Og i det offentlige rum klart og tydeligt tegner PROSA’s generelle holdning. Bedre sent end aldrig – tak for det. Det var ellers lige før jeg troede, at PROSA blev regeret af 0.27% af medlemmerne (U35).

Medlemsdemokrati? Halleluja. En ungdomsforening med stor magt, ledelsesopbakning – og kun for medlemmer under 35 år. Pyt med det store og tavse flertal af de øvrige (måske ældre) medlemmer. Men deres medlemsbidrag – ja tak, de kan jo bare stille op, være aktive og være med til at påvirke udviklingen.

Det gode ved denne her sag er imidlertid, at det nu står lysende klart for enhver hvad PROSA står for. Tak for det Niels. Bedre sent end aldrig.

Det eneste der ærgrer mig er, at jeg har været medlem i PROSA i over 30 år – og at det nu er slut. Og at PROSA – hen over tid - har udviklet sig skarpere og skarpere i forhold til at være politisk engageret. Alt sammen legitimeret under dække af åben adgang til informationer på internettet.

Farvel og tak. Jeg havde håbet på en bedre exit.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jacob Hostrup

Bølgerne går højt i denne diskussion som i højere grad er blevet en diskusssion om for/imod WikiLeaks end det som jeg synes er det største problem: Graden af PROSAs politiske engagement.

Jeg mener at vi alle skal stå værn om vores frihedsværdier, men i forhold til en fagforening er dette en privat sag. En fagforening skal interessere sig for ligestilling, diskrimination og arbejdsmarkedsforhold.

PROSA er ikke en græsrodsbevægelse der kan tage ordet på alle medlemmers vegne, på samme måde som radikale dyrevelfærds organisationer kan være sikre på medlemmernes opbakning når de slipper 100.000 mink løs i Nordsjælland.

I denne sag føler jeg mig fanget af et mindretalsdiktatur i form af PROSA's U35 gruppe - en gruppe jeg ikke kan blive medlem af og derfor ikke kan påvirke. PROSA taler om frihed og demkrati, men demokrati er ikke det der råder i denne sag - det er en flok skrankepaver der negligere modstandernes mange argumenter og blot 'beklager' meddelelserne om udmeldelse.

Det mindste man kunne gøre var, at afvente mødet på torsdag og foretage en demokratisk afsstemning om denne spejling. Min helt private holdning er at vi finder et kompromis om muligheden for medlemmerne støtter WL økonomisk via en indbetaling til PROSA. At vise støtte ved at spejle siden er for mig at gå langt over grænsen, netop fordi der ikke er bevis for at WL ikke vælger og redigere mellem de indlæg de modtager.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ali A. Razvi

Hej Preben,

Jeg er helt sikker på at hvis du spurgte, så ville du nok også være velkommen i U35, selvom du måske er et par måneder ældre :o)
At grænsen er sat til 35 år er for at synliggøre nogle konkrete tiltag i fagforeningen overfor de nye generationer på arbejdsmarkedet, så de også kan få en kultur for det faglige samarbejde, som de ældre generationer allerede har.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@David: Ja, og Wikileaks har ALDRIG bedrevet journalistik. Hvad de gjorde i starten var at lave adgang til en database med hidtil fortrolige dokumenter - som brugerne så kunne debattere og editere. Det er IKKE journalistik. I dag prøver de gennem politisk propaganda og ulovligheder at påvirke den internationale opinion - det er heller ikke journalistik, men politisk spin eller det som er værre. Så i mine øjne har de aldrig haft noget med journalistik at gøre, selvom de påberåber sig det. Men gode manipulatorer det er lederen og de øvrige topfolk.

Seneste nye er i øvrigt, at Wikileaks nu truer med at frigive samtlige dokumenter indsamlet fra amerikanske ambassader - over 100.000 dokumenter. Endnu et tydeligt bevis på den anti-amerikanske politiske agenda, som folkene bag projektet i dag styres af. Det er, uagtet om man er pro eller kontra USA, dybt problematisk og bekymrende, at man på denne måde aktivt prøver at modarbejde USA - og dermed/samtidig destablisere det internationale, diplomatiske og politiske system og samarbejde.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Camilla Gregersen

Hej alle.
Nå, det var ikke meningen at lave mere ravage med meddelelsen. Det var meningen at tydeliggøre, at der ikke går nogen form for kontingentkroner til U35's arbejde med mirrorsitet af WikiLeaks. Det er frivilligt at give midler via indsamlingen, ligesom det er folk der lægger frivilligt arbejde i at starte og vedligeholde mirrorsitet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Gødvad

Jeg synes Jacob Mchangama endnu engang rammer plet omkring de principielle problemstillinger:
http://bit.ly/eTx3L4 (blog på Berlingske.dk)

@Preben og andre:
Jeg fik for nyligt nedstemt alle mine glimrerende politiske forslag i PROSA, da I - det tavse flertal - ikke var fremmødt for at stemme. Sådan er vilkårene og jeg ville være bekymret, hvis man for alvor kan skrive "Jeg melder mig ud, hvis jeg ikke får min vilje og jeg vil ikke diskutere før jeg har fået den" og så tro det flytter en tøddel.

(redigeret af PROSAs webmaster, da linket var trunkeret af vores server)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Camilla Gregersen

Hej Preben,
Jeg kan bekræfte, hvad Ali siger. Der ligger endda en gammel formulering (fra da U35 blev nedsat af PROSAs hovedbestyrelse), om at medlemmer over 35 også kan være med i udvalget. De er bare ikke målgruppen - men du er altså ikke udelukket fra at være med. I øvrigt er der også nogle unge med i udvalget, der først ligesom du reagerede ved at ville melde sig ud, hvis U35 lavede mirrorsitet af WL. De er dog stadig med, og de kvalificerer arbejdet ganske betragteligt. Der er brug for diversitet i et politisk udvalg - ingen bliver klogere af at være blandt lutter ja-sigere.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

@Jacob Hostrup:
Det var vel en demokratisk beslutning at oprette U35 og give dem et vist spillerum. U35 er ikke blevet påduttet at sætte deres beslutninger til afstemning i foreningen generelt – faktisk kunne de slet ikke fungerer, hvis de skulle rende til afstemning konstant.

Prosa har altid været imod censur på nettet og det forekommer mig besynderligt, at dette tilsyneladende er gået hen over hovedet på mange medlemmer. Hvis dette strider mod hovedparten af medlemmernes vilje, så må denne del af Prosas arbejde tages op til overvejelse.

Man kan nemlig ikke både være mod censur og samtidig ignorerer den verserende sag om Wikileaks. Det er muligt at spejlingen vil vise sig at være imod flertallets beslutning (hvorefter den forhåbentlig vil blive pillet ned), men indtil da må man accepterer, at U35 har truffet en beslutning indenfor de gældende regler.

Set ud fra Prosas løbende arbejde mod censur og U35’s opbygning, så var der grundlæggende intet radikalt i spejlingen og derfor heller ikke nogen umiddelbar grund til at overveje en afstemning. Efterfølgende har det vist sig, at der er medlemmer der anser handlingen som forkert, hvilket på demokratisk vis har udløst et møde hvor sagen kan diskuteres.

Som du selv nævner, så skal foreningens medlemmer nok finde et kompromis.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

@Jacob Hostrup:
Det var vel en demokratisk beslutning at oprette U35 og give dem et vist spillerum. U35 er ikke blevet påduttet at sætte deres beslutninger til afstemning i foreningen generelt – faktisk kunne de slet ikke fungerer, hvis de skulle rende til afstemning konstant.

Prosa har altid været imod censur på nettet og det forekommer mig besynderligt, at dette tilsyneladende er gået hen over hovedet på mange medlemmer. Hvis dette strider mod hovedparten af medlemmernes vilje, så må denne del af Prosas arbejde tages op til overvejelse.

Man kan nemlig ikke både være mod censur og samtidig ignorerer den verserende sag om Wikileaks. Det er muligt at spejlingen vil vise sig at være imod flertallets beslutning (hvorefter den forhåbentlig vil blive pillet ned), men indtil da må man accepterer, at U35 har truffet en beslutning indenfor de gældende regler.

Set ud fra Prosas løbende arbejde mod censur og U35’s opbygning, så var der grundlæggende intet radikalt i spejlingen og derfor heller ikke nogen umiddelbar grund til at overveje en afstemning. Efterfølgende har det vist sig, at der er medlemmer der anser handlingen som forkert, hvilket på demokratisk vis har udløst et møde hvor sagen kan diskuteres.

Som du selv nævner, så skal foreningens medlemmer nok finde et kompromis.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Holck Madsen

Fed artikel, dejligt at høre lidt til hvordan det fungere hos en af de helt store drenge i branchen :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Harly

@Jonathan: jeg syntes godt om din agumatation og konspirationsteorier :-(, men du mangler stadig at fremlægge beviser for at WL ulovlig publikationer lige som de andre også mangler at fremlægge beviser.

Det fundamete i et hver demokrati er vel at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Aslak

Dagbladet Politiken har lavet et mirror af wikileaks. Tøger Seidenfaden begrunder det blandt andet med at: "det er en glidebane mod et mere lukket samfund, hvis USA’s regering eller andre, med metoder, der er helt uforenelige med retsstaten, angriber de medier, der bringer oplysningerne. Skal ytringsfriheden begrænses, må det som minimum ske efter en åben rettergang."

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Harly

@Jonathan, du mangler stadig at fremlægge beviser for at WL ulovlig publikationer lige som de andre også mangler at fremlægge beviser deres påstande. Så kan man ikke prøve at forholde sig til fakta og ikke sin egen subitive holdniger

ang. journalistik og er diff i wikipidia vel ikke til at tage fejl af.
..
Journalistens opgave er at indsamle, producere, prioritere og formidle information. Journalistens arbejdsområde kaldes under et journalistik.
...
er der ikke lige netop det WL gør, de indsamle, prioritere og formidle information som de har fået fra anden hånd som en ver Journalistens gør hver dag i hele verden.

Det fundamete i et hver demokrati er vel at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. og der er rigtig mange her som allerade har dømt WL som er kriminel org.

Jesper Gødvad link til blog indlæget på berlingske siger vist det hele,

Længe leve dobbeltmoral!!!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Politiken har i dag, med kilde i The Guardian, en oversigt over nogle af de forsøg, der er blevet gjort på at lukke ned for Wikileaks. Det fremgår for mig ret klart, at den amerikanske regering har været med til at lægge pres på de firmaer, der har lukket af for Wikileaks.
http://bit.ly/gBlBez

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

@ 138Aslak Og så er det helt i orden at hackere går i gang med DDOS angreb mod den svenske anklager... Gad godt se Tøger lave et mirror af det site. Nej, Tøgers beslutning er politisk, og helt enøjet møntet på hans egen metier og salg af aviser.

@139Harly Der er en vurdering af mediajuraen omkring Grevil sagen fra www.update.dk/mediejura skrevet af Oluf Jørgensen som vel kan tjene som en guideline for behandlingen af denne leak (http://www.update.dk/cfje/lovbasen.nsf/ID/LB03913241).
Heri står bl.a:

Menneskeretsdomstolen har i sin praksis lagt stor vægt på ytringsfriheden om politiske spørgsmål og særlig vægt på pressefriheden. Det har derfor stor betydning for den strafferetlige vurdering, at lækagen blev formidlet via Berlingske Tidende, og at formålet var at skabe offentlighed dels om grundlaget for en vigtig politiske beslutning, dels om kvaliteten af FEs arbejde.

Så Politiken kan sikkert slippe for straf i forbindelse med Wikileak mirroren, da det er en pressevirksomhed, men om Prosa, som fagpolitisk organisation, kan, er nok et åbent spørgsmål.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

@Tom Jensen

Du skriver:
”Så Politiken kan sikkert slippe for straf i forbindelse med Wikileak mirroren, da det er en pressevirksomhed, men om Prosa, som fagpolitisk organisation, kan, er nok et åbent spørgsmål.”

Det kræver en lovovertrædelse for at blive straffet. Hvis du læser posterne igennem, så vil du bemærke, at argumenterne netop går på, at Wikileaks ikke har overtrådt nogen lov. Uanset om du og andre mener det burde være ulovligt, så er offentliggørelsen af de diplomatiske dokumenter altså fuldt lovlig.

Hvorvidt dansk straffelov kan ændres til at omfatte eventuelle nye amerikanske lovgivninger på området (heller ikke ifølge amerikansk lov har Wikileaks begået en ulovlighed), må være et spørgsmål for politikerne.

Det er en nævneværdig forskel, at Frank Grevil lækkede Danske oplysninger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

@Jan Petersen
Du er sikker på, at der ikke er information som domstolene mener kan skade DK's sikkerhed i det som Prosa formidler via leak'en?

Det springende punkt er, at pressevirksomhed har meget videre rammer end andre i samfundet. Det bruger Wikileaks til at slippe udenom den straf de ellers ville have fået for det de foretager sig.

Så spørgsmålet er om det virkelig er en journalistisk virksomhed når den kun formidler lækkede informationer. Det er, efter min mening, en ret bred tolkning af pressevirksomhed. Kan det virkelig være nok at man er uddannet journalist, eller har journalister ansat for at kunne bryde loven.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hvor er det ærgerligt at disse løse påstande om, at WL ukritisk offentliggør alt skal blive ved med at florere. Jeg troede ikke det var en hemmelighed, at dokumenterne denne gang har været igennem en endog meget grundig journalistisk gennemgang. Og at de hver gang bliver udsat for journalistisk prøvelse.
Jeg gør igen opmærksom på dette link:
http://wikileaks.prosa.dk/about.html

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   rené

hvorfor er unge under 35 så naive og blå øjede, havde større forventninger til vores medlemmer, da man må antage at de har en uddanelse på et nivue der ligger over almen.
U35 handlinger minder mig om enhedslisten, gad vide om der er person sammefald. ????

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   bjørn rudbeck

i er på tynd is her, prosas opgave er i mine øjne at kæmpe for medlemmernes løn og arbejdsforhold. i gør meget klogt i at der ikke bliver brugt medlemspenge på dette her da jeg godt kunne forestille mig at mange ville melde sig ud.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jørgen

Man kunne også på debatmødet diskutere hvor initiativet med at spejle wikileaks passer ind under PROSA formål, som de står skrevet i vedtægterne “Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag”. Hvis man skal kigge på de argumenter der er blevet fremført her i debatten så må det være noget med at initiativet har til formål at sikre medlemmernes faglige interesser ved at kæmpe for det frie internet - for uden det går udviklingen i stå. Samtidig er påstanden også at internettet er blevet mere og mere lukket og at censur udgør et størrer og størrer problem og begrænser vores online ytringsfrihed.
Men jeg ved altså ikke hvor u35 udvalgsmedlemmerne har befundet sig hvis de synes den teknologiske udvikling er gået i stå de seneste år pga. den påståede udbredelse af censur og begrænsning af yttringsfrihed. Der har aldrig været så mange forskellige teknologiske platforme og teknologier som it-professionelle skal udvikle, administrere og drifte på som nu.
Censur og lukkethed på nettet standser ikke den teknologiske udvikling!

Men det er ikke bare i forhold til PROSA’s overordnede målsætning at det halter med at retfærdigøre wikileaks initiativet. Også i forhold til de demokratisk vedtagene arbejdsplaner fra detnyeligt afholdte delegeretmøde kan det blive svært at retfærdigøre initiativet.
“Vi skal satse på at opnå flere aftaler med arbejdsgivere og gerne i form af overenskomster.”
http://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/PROSAbladet/2010/december/Arbejdsplan-vedtaget_efter_DF2010.pdf
er et af punkterne i arbejdsplanerne.
Men hvordan kan man have en forventning om at arbejdsgivere vil indgå aftaler med en organisation hvis væsentligste synlighed i medierne i år primært skyldes at man har støtte offentliggørelsen af fortrolige dokumenter, og opfordret medlemmerne til at optræde som whistelblower overfor deres arbejdsgivere?
(http://www.prosa.dk/aktuelt/nyhed/artikel/whistleblowere-afsloerer-urimelige-arbejdsvilkaar/)
Det billede som arbejdsgiverne i år har fået af PROSA er en meget gammeldags kamporganisation, som endnu ikke har forstået at man sikre medlemmernes løn og arbejdsvilkår bedst via dialog, både med medlemmer og arbejdsgivere - og ikke ved at indirekte bede medlemmerne om at være illoyale overfor deres arbejdsgivere.

Ingen tvivl om at wikileaks initiativet er et spændende initiativ og helt sikkert kunne have sin berettigelse - men bare ikke i en fagforening hvis vedtægtsbestemte formål er “ varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag”. Initiativet bærer i alt for høj grad præg af at være et politisk funderet tiltag - og så lever PROSA ikke op til sit eget formål om at være politisk neutral.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

@Tom Jensen

Jeg har naturligvis ikke læst samtlige 250.000 dokumenter og jeg er heller ikke juridisk ekspert på området, men der er flere grunde til, at jeg finder ideen om et strafbart forhold meget usandsynlig – faktisk umulig.

Primært fordi oplysninger der omhandler danske statshemmeligheder klassificeret langt højere end de lækkede dokumenter. Oplysninger der kan skade Danmark, eller underminerer statens sikkerhed og rettigheder, ville som minimum være klassificeret som Hemmelige (reelt set vil kun Yderst Hemmelig være at betegne som skadelige for dansk sikkerhed).

Størstedelen af de lækkede dokumenter(130.000) var uklassificerede og godt 100.000 var Confidential (Fortroligt). Der var cirka 15.000 dokumenter med klassifikationen Hemmelig – i forhold til amerikanske stats interesser (det ville forholde sig anderledes med for eksempel NATO dokumenter, der kan indeholde fælles militære hemmeligheder). Vi har altså ingen pligt til at beskytte amerikanske (politiske) statshemmeligheder og det er ikke strafbart at besidde dem.

Sekundært er der tale om information der udveksles indenfor det amerikanske diplomati og dermed ikke længere danske hemmeligheder – selvom de eventuelt skulle indeholde oplysninger om danske forhold. Hvis amerikanerne rundsender information der er skadelige for dansk sikkerhed, så er det grundlæggende dem der har ansvaret. Denne type information fra udlandet om Danske forhold kan per definition ikke være Danske statshemmeligheder.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

Nu er USA jo vores allierede, så der udveksles og deles sikkert jævnligt klassificeret information.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Peteresn

@Tom Jensen
Delte hemmeligheder vil ikke sendes med såkaldte "diplomatic cables" der udelukkende er beskeder om for eksempel ambassaders interne anliggender. Det er altså privatkommunikation mellem staten og dens diplomater i udlandet. Dokumenterne var delt over SIPRNet (det amerikanske forsvars intranet), hvor over 3 millioner brugere har adgang – der var altså ikke tale om højt fortroligt materiale.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   J.W.N

Jeg synes det er dybt kritisabelt at påstå at Prosa er for Wickileaks handlinger. Som Prosa medlem er jeg imod, og jeg er sikker på at flertallet i Prosa har samme holdning.
Det grænser til terrorisme, at man som organisation (eller individ), kan tilegne sig hemmeligt-stemplede informationer, og derefter, efter eget godt-befindende, videredistribuere udvalgt information på internettet.
Hvad er hensigten? At fremme demokratiet? Næppe. Det er anarkisme i mordernet forstand.
Der kommer ikke noget godt ud af at vaske sit beskidte tøj i offentligheden - Der kommer heller noget godt ud af at videreformidle fotos, af sin kærestes, ædlere dele, blot fordi det er hemmeligt. Der er visse ting, der skal formidles, og visse ting der skal hemmeligholdes.
Hvis det stod til mig, skal WickiLeaks stilles til ansvar overfor en dommer, ogbagmanden, der har hacket sig til dokumenterne, skal straffes hårdt.
Sådan adfærd skal ikke gå ustraffet hen.
I demokratiets navn skal denne slags adfærd straffes uanset hvilket land, gerningen foretages i.
Hilsner JWN

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej Jørgen

En weekend i november mødtes en del af PROSAs medlemmer til den årlige delegeretforsamling. Den er speciel af to årsager.
1. Den lægger rammerne for arbejdet i PROSA de næste to år og er PROSAs højeste myndighed
2. Det er i praksis muligt for samtlige medlemmer af PROSA at blive deltager og stemmerettiget på den blot ved at melde sig (det er næsten unikt i fagbevægelsen)

På denne Delegeretforsamling blev følgende vedtaget til vores arbejdsplan (i udpluk):

"PROSA er båret af aktivister og derfor afhængig af, at der er en aktiv medlemsskare. PROSA skal der¬for i de kommende år sikre, at der sker en inddragelse og uddannelse af nye generationer af aktive it-folk. Samtidig skal vi arbejde videre med at udvikle nye og fleksible metoder til at inddrage og enga¬gere medlemmerne som et supplement og en ny indgangsvinkel til de etablerede strukturer, PROSA i forvejen har i form af udvalg etc. Herunder skal STUD og de studerende medlemmer inddrages i udarbejdelsen af nye tiltag.

Endelig bliver det et udviklingspunkt at udbygge medlemsdemokratiet og PROSAs organisering lokalt på arbejdspladserne på en måde, der engagerer og inddrager, også lokalt."

"It og samfund:
PROSA vil konsolidere positionen som den it-faglige organisation, der fagligt og sagligt kan levere viden og holdninger om emner inden for det it-politiske område. PROSA vil vedblive med at søge indflydelse og påvirke den offentlige holdning inden for de tre nedennævnte områder, men også inden for andre emner, som viser sig relevante."

"Digitale rettigheder:
PROSA vil arbejde for, at borgerne har nogle klare og synlige rettigheder, også på det digitale område. De skal have retten til at bruge de digitale varer og tjenester, de køber, ligesom de skal have beskyttelse over for overvågning af deres lovlige, digitale adfærd. PROSA vil arbejde for, at de løsninger, der findes, både tager hensyn til forbrugernes interesse i at kunne foretage kopiering til egen brug, og til at ophavsretten overholdes og sikrer den frie adgang til information via internettet.
Samtidig vil vi arbejde for at sikre, at internettet fortsat er åbent for alle, der ønsker at bruge det. Netop dét, at internettet er etableret som en åben kanal, har skabt det boom i anvendelsen, som vi har set de sidste 15 år."

Vi kan selvfølgelig være enige eller uenige i om det konkrete initiativ falder ind under arbejdsplanen, men jeg synes i hvert fald den er værd at nævne i forbindelse diskussionen om, vi lever op til vores eget formål.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Henrik Gammelgaard

Hej Niels,

Du skal have tak for din forklaring på ledelsens opbakning til beslutning taget af U35 udvalg. Jeg er selv enig i at det er korrekt at spejle informationen, ikke fordi jeg som sådan har noget imod at oplysninger forblev i det skjulte - men fordi blokering er er et stort slag ift. de medlemmer der har deres levebrød via et frit internet. Noget der er essentielt ift. it-fagets udvikling.

René: Jeg har tidligere været medlem af U35, og jeg vil gerne garantere at jeg _aldrig_ har stemt på Enhedslisten. At insinuere at der er sammenfald falder mig lidt for brystet. Lad os skille skidt fra kanel - okay? Jeg tvivler på der er sket en stor politisk drejning siden jeg i det tidlige efterår forlod U35 arbejdet.

Bjørn Rudbeck: Fra mit perspektiv har det stor indflydelse på hvilke services og løsninger det er vi som it-folk kan være med til at levere; hvis man uden rettergang lader offentlige instanser blokere ubekvem information - ad hoc, vil det have kæmpe indflydelse for de medlemmer der tjener til deres levebrød via services og hosting af information

Det er min opfattelse at der ikke bruges medlemspenge på dette, men jeg er idag bare et "almindeligt" medlem, og har derfor ikke insider viden. Dog burde kommentar fra Niels Bertelsen være en garanti, han skriver: "Og så er det udvalgets medlemmer selv, der har stået for indsatsen og der er derfor ikke brugt kontingentkroner på sagen."

mvh,
Henrik

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten

Hvor mange herinde har prøvet at spille stratego? Ja, nu taler jeg lige til laveste fællesnævner! Hvor gode er ens chancer for at vinde, hvis man spiller med "åbne kort"? Det "politiske spil" er, strategisk set, ikke meget anderledes. Er der nogen der vil forklare mig hvad pointen er med Wikileaks? Skal alle vide hvad alle mener og synes? Skal det være lovligt at offentliggøre hemmeligtstemplede dokumenter, bare fordi man har dem fra 2. eller 3. part. Er Wikileaks moralsk hævet over alle andre? Må man ikke anvende strategi? Jeg fatter det simpelthen ikke?
Måske er Wikileaks offentliggørelser ikke så alvorlige, måske er de i yderste konsekvens bare pinlige for alverdens toppolitikere. Men i så fald, hvad er formålet så? At pinliggøre politikerne? Hvorfor? De spiller alle et politisk spil.
Måske er det ikke alvorligt at Wikileaks offentliggør lister over mulige terror-mål i vesten. Men hvorfor gør de det så? Bare fordi de kan?
Hjælp mig - jeg forstår ikke Wikileaks! Og derfor heller ikke Prosas beslutning!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten

Glemte lige at tilføje, at efter min bedste overbevisning, så ridder Prosa, og alle andre der lige nu har travlt med at lave mirror af Wikileaks, bare med på "ytringsfrihedsbølgen" fordi det giver så fantastisk god opmærksomhed. Og skidt så med at sagen dybest set ikke handler om ytringsfrihed! Opmærksomheden er god alligevel!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten

Hvis Wikileaks overhovedet skal give nogen mening, så må den være, at Julian Assange er "plantet" af USA til netop at vise hvor sårbare vi er overfor whistleblowers i vores ellers så kontrollerede vestlige verden. Så kan man gå ud til befolkningen med de klare beviser (wikileaks) og helt tydeligt argumentere for at man bliver nødt til at lukke helt ned for indsigten i de offentlige indstanser. Slut med agtindsigt og åbenhed. Nu får vi fuldstændig lukkede skotter - og "storebror" kan få frit spillerum til at handle uden at skulle tænke på offentligheden og dens utidige indblanden. Ja da - Wikileaks betyder én ting: endnu mere lukkethed!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin Lindboe

Det har været hævdet, at WikiLeaks har begået ulovligheder.

WikiLeaks har ikke begået noget ulovligt. Det er fair nok at mene, at det burde være ulovligt, men indtil der foreligger en dom, er det useriøst at påstå, at WikiLeaks har begået ulovligheder.

WikiLeaks har videregivet lækket materiale, men det har samtlige danske aviser også gjort. Det er sådan set en del af deres eksistensberettigelse. Hvis aviserne blot bragte, hvad magthaverne nu syntes, de ville have ud, ville vi ikke have en fri presse.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

Det er interessant at læse de forskellige poster herinde, for de direkte afspejler den internationale ballade omkring Wikileaks; navnlig at frigivelsen af den diplomatiske korrespondance opfattes som ulovligt, eller måske bare unfair. Det er måske derfor en fordel at abstraherer lidt fra indholdet.

Lad os først blive enige om, at uanset private opfattelser, så har Wikileaks ikke brudt nogen lov og i vores del af verden er det heller ikke ulovligt at besidde, eller distribuerer, denne information. Der foreligger mange hundrede nyhedsartikler om de offentliggjorte dokumenter og ingen af dem påpeger et direkte lovbrud. Det nytter derfor ikke at komme med fiktive situationer, hvor Wikileaks kunne tænkes at overskride fremtidige fortolkninger af lovgivningen. Situationen lige nu er, at den amerikanske regering ikke har krav på international hemmeligholdelse af deres interne korrespondance, og det er den situation vi må forholde os til.

Når de offentliggjorte informationer fra Wikileaks ønskes fjernet, så er der altså en censurering der ikke bygger på loven – modsat den censur der er lovgivet om. Det er lige nøjagtigt denne form for censur Prosas involvering i Wikileaks sagen drejer sig om. Skal det være muligt at få fjernet adgangen til information på internettet, udelukkende fordi indholdet strider mod ens interesser?

Vesten og Danmark i særdeleshed bryster sig gerne af frihed og åbenhed, men stemmer det overens med vores idealer, når man uden retskendelse forsøger at stoppe information i at spredes?

Danmarks Riges Grundlov af 1953
§ 77
”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres”

Denne paragraf kundgør, at så længe indholdet er lovligt (vi har allerede etableret, at Wikileaks ikke overtræder loven), så har vi ret til at offentliggøre, distribuerer og formidle information. Samtidig lægges der vægt på, at dette forhold aldrig nogensinde kan ændres – så længe grundloven gælder (hvilket forhåbentlig er mange år endnu). Der er altså intet lovmæssigt der forhindre Prosa i at spejle Wikileaks.

Offentliggørelsen fra Wikileaks og Prosa U35s spejling af samme information, er et perfekt sted at efterprøve begrebet om censur uden for lovgivningen. Her er der nemlig tale om et emne der skærer lige ind til sagens kerne. Prosa har i mange år været fortaler for åbenhed på nettet og har i mange tilfælde blandet sig i debatten om censur. Der er tydeligvis medlemmer i Prosa der mener, at U35 træder over grænsen når de igangsætter denne spejling, men er det ikke i sig selv en form for censur, når nogle medlemmer vil forhindre andre medlemmer i lovligt og indenfor foreningens regler, at gøre hvad de anser for en naturlig videreførelse af Prosa’s generelle arbejde for et frit internet?

Hvis medlemmerne er uenige i den beslutning U35 har truffet, så er der rig mulighed for indflydelse på foreningens arbejde og regler. Det skal selvfølgelig bare ske gennem organisationens normale beslutningsprocessor.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   PA

Ja man skulle være politiker...For så er det tilladt at sige lige hvad man har lyst til..man kan sågar udtale sig om noget man intet ved noget om - og så slippe fra det. Det er nemlig altid muligt for en politiker at trække noget tilbage, eller bare sige at pressen har misforstået det jeg sagde.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@ Jan Petersen: Det er morsomt at læse din argumentationsrække herinde. Fra at have diskuteret sagligt påberåber du dig nu at kende sandheden. Lidt som vores gamle statsminister: Der er ikke noget at komme efter. Hvis man gentager det nok gange, tror den dumme folkemasse måske på det.
Substansen er imidlertid, at dine argumenter er endog meget tynde. Du skriver skråsikkert: "Uanset om du og andre mener det burde være ulovligt, så er offentliggørelsen af de diplomatiske dokumenter altså fuldt lovlig."

Og din dokumentation for dette er??? At henvise til den danske grundlov giver ingen mening hverken moralsk eller i forhold til Wikileaks. Grundloven er hverken fejlfri, ligesom den kan fortolkes i endog meget høj grad. Derudover giver det sig selv, at Wikileaks sagen intet har hermed at gøre.
Derudover holder argumentet, som både du og Martin Lindboe bruger med, at "
indtil der foreligger en dom, er det useriøst at påstå, at WikiLeaks har begået ulovligheder."

Det er bestemt ikke useriøst. Denne sag er netop indenfor et helt nyt område i jurdisk forstand, hvorfor der IKKE findes præcedens, hvilket gør sagsforløbet vanskeligere. Ikke desto mindre har utallige internationale eksperter peget på, at Wikileaks bryder lovgivningen. Der er ikke rejst sag endnu, korrekt, men det betyder på ingen måde, at Wikileaks er uskyldige. Vil det sige, at I også mener, at hvis jeg går ned og slår en person ned på strøget i København, men der endnu ikke er rejst en voldssag mod mig, så er jeg uskyldig?
Argumentet med, at indtil man er dømt skyldig, så er man uskyldig, holder ikke med Wikileaks. Det er åbentlyst, at de har begået noget ulovligt - blot er området så nyt, at anklagemyndigheden tager sin tid, inden de rejser sagen. Bare rolig - sagen skal nok komme, og Wikileaks skal nok tabe den.

Endvidere mener Jan Petersen, at stemplingen af dokumenterne definerer ulovlighedsgraden samt implikationerne for verdenssamfundet. Igen en total mangel på indsigt i diplomati og international politik.
Disse dokumenter er i høj grad skadelige. De problematiserer den helt grundlæggende præmis, som international politik er baseret på - som skribenten Morten herinde så glimrende gør rede for. Dokumenterne har intet med ytringsfrihed eller pressefrihed at gøre. Det er et bevidst forsøg på at ødelægge det amerikanske diplomati, og da den globale verden er så afhængig af USA, så går angrebet på den internationale stabilitet som sådan. Derfor skal folkene bag straffes, og denne useriøse politiske propaganda-metode stoppes.

Jeg vil understrege, at jeg er den største fortaler for både fri og kritisk presse. Wikileaks har blot intet som helst med dette at gøre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

@Jonathan: Nu du selv efterlyser dokumentation, så er jeg da (reelt) ret interesseret i, hvem de "utallige internationale eksperter" er.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

@Jan Petersen
Ytringsfriheden, som defineret i grundloven, er hvad vi foretager os herinde med de indlæg vi skriver.

Wikileaks udnytter den vide pressefrihed domstolene giver - Man har brudt love der ville få dømt enhver anden almindelig borger i samfundet.
Det er svært at hævde de mange dokumenter repæsenterer nogen tanke tænkt af Julian Assange eller andre repræsentanter for organisationen. Så at anføre det har at gøre med ytringsfrihed som defineret i den danske grundlov er lovligt søgt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   jan Peteresn

@Jonathan:

Jeg kan simpelthen ikke tage dig alvorligt. Du må jo selv komme frem med de love der er overtrådt, hvis du vil vedblive med beskyldninger om ulovligheder.

Det er for tåbeligt at påstå vi står over for en helt ny situation. Fortrolige dokumenter er gentagende gange faldet i offentlige hænder. Folk der lækker disse dokumenter er ofte blevet straffet, ligesom personer der er underlagt det pågældende lands lov er blevet straffet for omgang, men der er hidtil ingen i den vestlige verden, der er straffet for at besidde denne type fortrolige dokumenter beskyttet af et andet lands love – dokumenter som de lækkede korrespondancer er ikke beskyttet af Dansk lov og vi kan ikke dømmes for at overtræde andre landes love, når vi befinder os uden for dets grænser (hvorfor er det så svært at forstå?)

Selvfølgelig definerer klassificeringen af dokumenterne graden af strafbarhed (det skal også lige nævnes, at jeg i min tidligere post overhovedet ikke forholder mig til implikationerne, men kun hvorvidt de var beskyttet af Dansk lov – du må altså læse posterne ordentligt igennem, hvis du vil tages seriøst). Du kan låne bøger der er klassificeret ”Til Tjenestebrug” på biblioteket og skulle du lade en kammerat se din soldaterbog, så slipper du nok også for en påtale. Lader du derimod forsvarsplaner, eller lignende, komme i andre hænders, så skal der nok falde brænde ned – det er udtryk for ringe forståelse for klassificeringssystemet, at bestride dette forhold. Lige så jeg er sikker på at du stadig er med: de lækkede dokumenter er ikke klassificeret af Danske myndigheder.

Det er i øvrigt fløjtende ligegyldigt hvad du mener om de lækkede dokumenters betydning for internationale diplomatiske forbindelser. Der er nok kun få herinde, som er yderligere interesseret i dine analyser af internationale forhold, så hold venligst den del af debatten udenfor. Din mening om ytringsfrihed og fri presse er ligeledes heller ikke relevant. Du må kunne deltage på lige plan med resten og argumenterer for direkte for ulovligheden.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

@Tom Jensen

Hvilke love bryder Prosa ved at spejle Wikileaks?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

Det er klart at en domstolsprøvelse kræves, ligesom indsigt i alle lækkede dokumenter er nødvendig.
Jeg er ikke jurist, hvilket jeg antager du heller ikke er, men §107 fra straffeloven kunne nok godt diskuteres. Uanset om eksperter vurderer at videregivelse af en liste med vigtige installationer ikke betyder noget, så er det domstolene som i sidste ende afgør om forsættet var til stede, og hvorvidt interesser burde være hemmeligholdte.

§ 107. Den, som i fremmed magts eller organisations tjeneste eller til brug for personer, der virker i sådan tjeneste, udforsker eller giver meddelelse om forhold, som af hensyn til danske stats- eller samfundsinteresser skal holdes hemmelige, straffes, hvad enten meddelelsen er rigtig eller ej, for spionage med fængsel indtil 16 år.

Er det helt ligegyldigt, at du sandsynligvis ville blive dømt hvis du videregav informationer som aviserne tilsyneladende sagtens kan slippe afsted med at bringe..?..

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   jan Petersen

@Tom Jensen

Nej, jeg er heller ikke jurist, så var jeg ikke så heldig at være medlem af Prosa

De forhold der omtales i loven gælder for Danske hemmeligheder, altså oplysninger som Danske myndigheder har klassificeret (der er altså tale om noget konkret, ikke bare ”ups, det skulle ikke have været ud”). Det drejer sig om spionage i danske forhold, for eksempel overdragelse af Danske fortrolige dokumenter, eller at sniger sig ind på dansk militært område og affotograferer hemmelige installationer, hvilket på afgørende vis er forskellige fra distribution af den pågældende type diplomatisk korrespondance mellem den amerikanske regering og deres diplomater.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jonathan

@Jan Petersen: At du henviser til dansk lov i din argumentation siger vel det meste? Dansk lov og amerikansk lovgivning er som at sammenligne myg og elefanter. Wikileaks bryder adskillige love i USA, selvom sagen er ny - omend du så forsøger at argumentere for det modsatte. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at blot fordi du befinder dig i ét land, så er du ikke fritaget fra love i andre lande. Forestil dig scenariet hvor du har et stykke software, som du vælger at lancere på det amerikanske marked - og det her forvolder stor skade på brugernes computere. Så kan du pludselig blive sagsøgt efter amerikansk lov og i USA - uanset om du så måtte bryde dig om det eller ej. Det er fakta, og er du uenig heri, foreslår jeg du læser lidt op på international IT-lovgivning :-)

I forhold til eksempler på konkrete overtrædelser og love kan jeg som eksempel nævne det, der kaldes The Espionage Act (særligt 18 U.S.C. sektion 973 og 978), som gør det klart, at distribution eller videredistribution af materiale, der kan sætte den nationale sikkerhed i fare, er et klart lovbrud.
Faktisk går loven videre og siger, at blot det at fremstille/udstille (i dette tilfælde hoste) sådant materiale er strafbart - hvilket var grunden til, at Amazon trak sig fra samarbejdet, da det blev gjort dem klart, at materialet var strafbart. Og de i sidste ende kunne blive dømt på linje med dem, der oprindeligt hackede sig adgang til materialet.

Dette er sagen set ud fra amerikansk lovgivning, som er relevant i og med, at materialet tilhører og/eller omhandler USA. Derudover er det relevant at inddrage australsk lovgivning, eftersom Wikipedia har et tilhørsforhold hertil. Også i forhold til australsk lovgivning er materialet ulovligt. Flere juridiske eksperter har, som jeg nævnte i mit tidligere indlæg, bekræftet dette. Her er et eksempel, som Jan Petersen bad om:
http://www.theaustralian.com.au/in-depth/wikileaks/wikileaks-acts-illegal-gillard-government/story-fn775xjq-1225968584365

Også NATO har været ude offentligt og sige, at materialet er klart ulovligt samt at man overrejer en retssag. Dette skete via NATOs talskvinde Oana Lungescu.
Andre juridiske eksperter og førende internationale folk på området inkluderer franske Éric Besson (minister) og den russiske spionage-ekspert og advokat Andrei Soldatov.
Brug for flere? :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

@Jan Petersen

Jeg er ikke og har aldrig været medlem af Prosa.

Hvis du er så sikker i din sag, så er det vel bare at gå i gang med at host'e et mirror jvf U35 FAQ'en. Eller er din tavshed omkring den enkeltes ansvar og straf at tolke derhen at det vil du ikke fordi du frygter at du kan komme i fedtefadet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

Hej Jonathan

Det glæder mig at vi har fået korrespondancen lidt under kontrol (den tidligere tone klædte ingen af os).

Jeg sammenligner netop ikke amerikansk og dansk lovgivning. Hvorfor i alverden skulle vi bekymre os om amerikansk, eller australsk, lovgivning?

Naturligvis kan du blive sagsøgt på tværs af grænser, men du kan altså ikke blive dømt efter straffeloven, når du ikke befinder dig i det pågældende land (det er derfor man har udleveringer). Overtrædelser skal selvfølgelig også foregå i det land hvor loven er gældende, ellers bliver det jo et komplet komisk juridisk tovtrækkeri på tværs af grænserne (for eksempelvis hvis den amerikanske regering ville fængsle hollændere for at ryge hash i Amsterdam – lovligt i Nederlandene, men ulovligt i USA). Din sammenligning med IT lovgivningen er altså ikke helt korrekt.

Den australske artikel du henviser til drejer sig om Julian Assange og ikke spejle af Wikileak – den sag står og falder med Wikileaks status som nyhedsmedie (en diskussion vi ikke behøver tage her). I øvrigt læser jeg, at den australske statsanklager FORMODER USA har samme lovgivning som Australien – det er noget helt andet end at erklære Wikileaks ulovlig. Der er en afgørende forskel, det er nemlig ikke australsk lov der eventuelt ville være brudt.

Hvis sagen var så direkte, så var der nok en amerikansk arrestordre ude allerede.

Ligeledes vil Danmark, hvis de skulle forbyde spejle af Wikileak, først forbyde selve Wikileak. Det er selvfølgelig ikke komplet umuligt, men det ville blive en årelang kamp gennem systemet og udfaldet ville bestemt ikke være givet. I tilfældet af at Wikileaks skulle blive erklæret ulovligt (i mine øjne næsten usandsynligt) ville Prosa få besked på at fjerne spejlet. Der er ikke kutyme i det Danske retssystem, for at fare frem med sigtelser og anholdelser, når sager om besiddelse stadfæstes.

Det er min mening, at vi udelukkende skal forholde os til danske forhold. For det er lige netop det kernen i censur-sagen omhandler. Skulle en menneskerettighedsorganisation der offentliggør hemmelige torturrapporter fra over internettet være tvunget til at fjerne dem, fordi det pågældende land anser dem for hemmelige?

Som Dansker må vi nok sige nej: skal ikke øve censur overfor den danske befolkning. Bemærk venligst at i denne tænkte situation er tortur naturligvis lovligt i oprindelseslandet – de har altså reelt ikke overtrådt loven.

Du må i øvrigt godt linke til udtalelsen fra Oana Lungescu.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

Hej Tom,

Som medlem af Prosa er jeg allerede med til at spejle Wikileaks (da U35 er en del af fagforeningen). For debatten spiller grundlæggende heller ingen rolle om jeg rent fysisk benytter mit eget hardware – i øvrigt har jeg privat hverken båndbrede eller hardware til det.

Jeg syntes i øvrigt slet ikke, at jeg har været tavs med hensyn til ansvar og straf – tværtimod. Men det er måske det niveau debatten har nået, hvis man ikke selv gør det, så undermineres argumenterne?

Det kan jeg desværre ikke tage alvorligt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

Hov, jeg ser at min spøg med "insert country" i matematiske parenteser blev ædt af forum – det burde jeg nok have regnet ud.

Der skulle stå:

Det er min mening, at vi udelukkende skal forholde os til danske forhold. For det er lige netop det kernen i censur-sagen omhandler. Skulle en menneskerettighedsorganisation der offentliggør hemmelige torturrapporter fra ”insert country” over internettet være tvunget til at fjerne dem, fordi det pågældende land anser dem for hemmelige?

Som Dansker må vi nok sige nej: ”insert country” skal ikke øve censur overfor den danske befolkning. Bemærk venligst at i denne tænkte situation er tortur naturligvis lovligt i oprindelseslandet – de har altså reelt ikke overtrådt loven.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

Nu kan du næppe som medlem straffes for det foreningen har gjort, så jeg tager det som udtryk for at du ikke tør prøve dine egne påstande.
Det fremgår efter min mening klart af mediejuras gennemgang at enkeltpersoner/non-mediaorganisationer har langt større risiko/chance for at blive dømt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

@Tom Jensen

Nu er du udelukkende fjollet og det gider jeg altså ikke spilde min tid på. Jeg har allerede svaret på, hvorfor jeg ikke kan sætte et spejl af Wikileaks op. Jeg har samtidig argumenteret for det ustrafbare i samme handling. Hvis du ikke kan finde på andet end at gentage dine poster, så er din rolle i debatten udspillet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

Du tør ikke og sådan er det. Din båndbredde etc. er jo ligegyldig i denne henseende, det er princippet det gælder.

Jeg ser frem til at Prosa host'er et mirror af den svenske anklagemyndigheds hjemmeside, som jo er blevet nægtet adgang til nettet af diverse hackere, hvis Prosa virkelig mener der skal være lige ret for alle.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan Petersen

@Tom Jensen

Hvis du ikke kan se forskellen på en officiel og permanent censur af information og et midlertidigt nedbrud af internettet (om end skabt af hackere), så kan dit bidrag til debatten ikke tages seriøst.

Jeg syntes du skulle finde dig en mindre krævende fritidsinteresse, for du magter tydeligvis ikke at deltage i en debat som denne.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tom Jensen

Din tolkning af begrebet censur er noget bredere end eksempelvis grundlovens. Censur dækker over en myndigheds gennemlæsning og redigering af materiale før det offentliggøres. Der er, i sagens natur, ingen myndighed som har gennemlæst og rettet i Wikileaks såkaldte ytringer.

Tiden vil tilsyneladende vise, om domstolene mener lækken af de 250.000 dokumenter, er af så stor vigtighed for befolkningen, at det er indenfor pressefrihedens rammer. Man kan have sine tvivl.

http://bit.ly/h9RFkG (Politiken.dk)

Du tør ikke selv afprøve din skråsikkerhed omkring ansvaret for at udbrede Wikileaks informationer, så derfor må man jo konkludere at du ikke selv tror på det du skriver.

(redigeret af PROSAs webmaster, da linket var trunkeret af vores server)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Harly

Hvor meget kan man forventet at sådan et mirror fyller ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Sune Beck

Det er en kedelig udvikling at staten igen går ind og levere et alt for dårligt produkt produkt! øv øv..

http://nejtilnemid.dk/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Michael

wow efekten er også freævrene i Sverige, alle blangketter skal også skrives ud dog kan de udfylles først på computeren, og så sendses til en indscanings central hvor efter hvis man er hælddig at sagesbanleren kan finde ud af at læse alle siderne ellers få man så analog brev om at bagsiden plus bilag manglere, selv om de er lige til at få øje på under ens person nr.

Hurra for den offenlige digitalicering

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   LH

Jeg vil bare lige rose, Prosa for deres initiativ. Stor respekt, da jeg mener ikke nogen burde diktere hvilke informationer, der ikke må være tilgænglig for offentligheden. Kan sige jeg overvejet og melde mig ud af prosa, men dette har bestemt fået mig til at forsætte med at støtte op omkring jer.. Alle har tudet sådan over kina's censur, men med det samme der kommer noget som har med den vestlige verden at gøre, så er det lige pludselig i orden at opretholde en form for censur.. Stop med at være dobbelt moralsk. Godt gået prosa.... Internette var skabt til at være frit for alle, lad det blive således.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Nikolaj Hesselholt Skov

Jeg har kun rosende ord til Prosa for at oprette WikiLeaks-spejlet. Det er netop sådanne ting der gør et jeg er medlem af Prosa.

Og til alle jer sortseere, der tror at dette betyder verdens undergang, så prøv lige at tænke på, at der altså også fandtes terror FØR WikiLeaks offentliggjorde dokumenter. Og hvis I troede at verdens hardcore terrorister ikke viste besked med de danske virksomheder nævnt i dokumenterne, så er I simpelt hen for naive.

Det er godt at vi får brudt noget af at det her hemmelighedskræmmeri.

Jeg støtter fuldt op om Prosa!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bo Fritzen

Kan vi så ikke også få prosa regnskabet lagt frem. Det ville da være et leak jeg kunne bruge til noget, istedet for blot en a4 side, man imellem linjerne kan læse at der er noget seriøst galt. Men det er måske hemmeligt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Hej Bo

Nu lægges PROSAs hovedregnskab åbent frem. Det udsendes til alle medlemmer op til delegeretforsamlingen og vi fremlægger også de statsautoriserede revisorers bemærkninger. Så hvis der er noget, der viser, at der er noget seriøst galt, har alle medlemmerne faktisk mulighed både for at stille spørgsmål til regnskabet og komme til delegertforsamlingen og diskutere det. Regnskabet blev i øvrigt godkendt af de delegerede på den nys overståede delegeretforsamling.

Med venlig hilsen

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   jakob

Jeg synes det er dejligt at se at der er nogen i Prosa, der tager det politiske ansvar at sætte mirror'et op.
Jeg er helt enig i, at det er vigtigt at kæmpe for ytringsfriheden på internettet og understøtte initiativer som wikileaks.
Jeg håber at der kommer flere ubekvemme dokumenter frem for at få noget mere transparens i magtstrukturerne og derved tvinge politikken/-erne til at stå til ansvar for deres ytringer og beslutninger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bo Fritzen

Hej Niels

Tak for svaret.
Er der et sted jeg kan finde regnskabet. Jeg kan ikke erindre at jeg selv har fået et kopi med revisornes anmærkninger. Den a4 side jeg fik pirrede min nysgerrighed.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jens Ulrik Mouritsen

Det er godt prosa bakker op om WikiLeaks. Regeringer bruger jo deres magt til at hindre at vigtig information kommer ud til almindelige mennesker.
Se blot Irak og masseødelæggelsesvåbnene. Vores regering holdt fast ved at våbnene var der trods det, at de fra efterretningstjenesten vidste det ikke var korrekt. Når så en ansat i efterretningstjtnesten lækker informationen kommer han i fængsel for det.
Det er nødvendig med nogle organisationer der sørger for at lække "det ubelejligede".
Jeg tror ikke WikiLeaks gavner sig selv ved at lække så bredt og ukritisk som de har gjort fra ambassadekommunikationen. Men jeg tager det gerne med hvis det er nødvendig for at få de væsentlige ting frem også.
Men hvorfor er det at alle disse ambassadedokumenter er kommet frem? Når 3.000.000 personer har adgang til dokumenterne kan de vel ikke betragtes som ukendte. Det eneste WikiLeaks har bidraget til er at den offentlige kendskab ikke kan ignoreres.
Det er dokumenthåndteringen og sikkerheden heromkring der er synderen - ikke WikiLeaks.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Christensen

Jeg er et af de medlemmer af Prosa der heller ikke ligefrem klapper i hænderne over mirroret af WL. Et tilsyneladende små-facistoidt og frihedshadende mindretal...

Jeg har, som visse andre, også ualmindeligt svært ved at se hvordan Prosas formodede hovedopgave, nemlig det faglige arbejde, kan forenes med at vælge side i en konflikt mellem WL og den amerikanske regering. Brug da tiden på at bekæmpe de danske politikere og deres tåbelige terrorlove.

Jeg må indrømme jeg ikke er færdig med at formulere en mening om WL. Umiddelbart skulle jeg mene de har deres berettigelse, men at de (og specielt Mr. Assange) i mine øjne mere og mere ligner et lille barn der skriger på opmærksomhed. bevares, beskrivelsen af brylluppet i kaukasus (http://bit.ly/em6nEX) var ret så underholdende, men næppe direkte vital for verdensfreden.

Anyhoo, melder jeg mig ud? nej, men det ville ærligt talt klæde Prosa at komme tilbage i den danske arbejdskamp i stedet for at blande sig i den globale sandkasse...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erik Dahl Klausen

Nogle fejl ser man først når tingene er på tryk: Det har altid været arbejdsgiveren, der var ansvarlig for arbejdsmiljøet, og sådan er det også efter den nye lov. Arbejdsmiljørepræsentanten er medarbejdernes repræsentant, men bærer ikke ansvar. Jeg beklager den forkerte formulering i starten af artiklen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Nem

Jeg meldte mig ind i prosa for 20 år siden og har været tilfreds med fagforeningen indtil nu.
Jeg mener at det er fagforeningens opgave at kikke på de arbejdsfaglige / arbejdspolitiske forhold for medlemmerne.
Jeg mener IKKE at det er PROSA's opgave at hjælpe en udenlandsk organinsation i at fremme deres samfundsnedbrydende aktiviteter. Det næste bliver vel at PROSA vil kopiere DNSAP's eller DKP's hjemmesider, da 2% af medlemmerne syndes at det ville være en god idé, hvor er grænsen.
Som mange PROSA medlemmer overvejer jeg mit medlemsskab, da jeg ikke personligt ikke kan sammenhæng mellem en fagforening og det arbejde den ligger navn til.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Nem

Det sår medlemmer frit, at oprette et site med indholdet af WL, bare det ikke sker gennem en forening som ikke har til formål at offenligegøre sådan matriale. Jeg syndes ikke at PROSA skal lægge navn til et sådan site.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Hej Bo

Hovedregnskabet med balancen udsendes til alle medlemmer som et særnummer af PROSABLadet op til delegertforsamlingen. Her står alle oplysninger om indtægter, udgifter, forbrug fordelt på områder og en status på aktiver og passiver. Herudover har vi offentliggjort forskellige materialer på hjemmesiden op til DF2010, herunder også de statsautoriserede revisorers bemærkninger.

Med venlig hilsen

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej "Nem"
Jeg har fuld forståelse for, at du ikke er enig i beslutningen om at spejle WL. Det håber jeg vi kan få en fornuftig diskussion af på vores debatmøde på torsdag i København.

Men jeg forstår ikke, at du mener at det ikke kan være en del af vores formål. Jeg vil gerne citere fra vores Principprogram:

"PROSA skal løbende arbejde for, at alle borgere får mulighed for at benytte og opnå fordele ved anvendelse af it. PROSA skal arbejde for, at it bruges til at styrke de demokratiske processer, blandt andet gennem åben adgang til information på internettet, og forhindre en teknologisk marginalisering af dele af befolkningen. Det er af stor betydning, at de it-professionelle forholder sig bevidst til de samfundsmæssige konsekvenser ved udøvelse af faget. PROSAs varemærke skal være et højt niveau af it-faglighed og hæderlighed."

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Christensen

Hej Jesper,

Jeg er ikke "Nem" (høhø), men jeg synes det er lidt søgt at dække mirroret ind under "styrkelsen af de demokratiske processer, bla. gennem åben adgang til information på internet".

Man kan mene hvad man vil om Amazon/Paypal/MasterCard (og det er ret nemt at synes de er nogle svagarmede fæ), men i sidste ende er de i deres fulde ret til at vælge hvem de vil gøre forretning med. Vælger de at stoppe samarbejdet med WL, enten på grund af for meget uheldig omtale eller direkte pression, er det i sidste ende en sag mellem dem og deres kunde.

Det griber da ikke på nogen måde ind i "den demokratiske proces"?! Min demokratiopfattelse indbefatter i hvert fald ikke Amazons gøren og laden... Der skal nok være 100 andre der hellere end gerne vil hoste WL og der er sandelig ikke nogen der forsøger at forbyde dem det, så hvor er det demokratiske problem?

Jeg taler muligvis mod bedre vidende, men er det virkelig dét der menes med "styrke de demokratiske processer"? (og det er et oprigtigt ment spørgsmål)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   jesper svarre

Hej Mikkel
Det står selvfølgelig enhver frit at tolke vores principprogram og min tolkning er ikke bedre end din (andet end i mit hovede selvfølgelig).
Om det er et demokratisk problem at multinationale betalingsformidlere, hostere og DNS´er presses - helt udenom domstolssystemet - af Danmarks allierede, er vi tydeligvis uenige om.
Og vi taler altså ikke længere om rene konspirationsteorier. Der HAR været et voldsomt pres. Se bla. eksemplerne i denne artikel:
http://politiken.dk/udland/article1137568.ece

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Christensen

Jeg benægter ikke at de nævnte firmaer har været under et massivt politisk pres, men jeg ville gerne ha' set Joe "HotAir" Lieberman rent faktisk have gjort virkelighd af truslerne hvis de havde nægtet. SÅ havde vi (eller rettere amerikanerne) haft et demokratisk problem. Realiteten er jo at han blot råber hans impotente vrede ud i håbet om at nogen hører efter. Hvilket de desværre lod sig skræmme af...

Anyways, lad os enes om at være uenige. Jeg kan desværre ikke være i København til mødet i morgen - det kunne vi sikkert have fået et godt skænderi ud af :D

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Daniel Johannsen

Det behøver ikke engang være svært eller dyrt at bytte de flade PDF'er ud med digitale selvbetjeningsløsninger: www.capevo.dk

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Davse Bamse

Mit fylder ca 130 mb indtil videre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Harly

Tak

På debat mødet i går snakket de om at deres var oppe på 200-300mb men de havde flytte noget af de gamle doc. pga. stor trafik på den del.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kristian Nygård Jensen

"Hvis vi var ondsindede i DanID, kunne vi i den gamle løsning lave et nyt nøglepar og påstå, at vi er brugeren. Det er der ikke noget nyt i"
At problemet altid har været der gør vel ikke problemet mindre?
Jeg er også ret sikker på at min lokale nøgle ville blive ugyldig hvis de generedere en ny, dette ville vække min opmærksomhed

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Asbjørn

Lyder rigtigt spændende! Men om den kan dræbe Facebook, ved jeg godt nok ikke. Facebook er blevet meget stort og der er alt alt for mange, som ikke tænker over deres personlige oplysninger, eller som bare er ligeglade.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas

I er da ikke rigtig raske ...

VI er partineutrale og uden politiske interesser, så stop det nu i Røde lejesvende !!!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Bare lige for at slå fast en gang for alle:
PROSA er partipolitisk neutral men på ingen måde apolitisk.

PROSA har en række politiske mærkesager, hvoraf mange er omtalt her:
http://www.prosa.dk/om-prosa/det-kaemper-prosa-for/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Nielsen

Jeg synes det er MEGET uheldigt at Prosa støtter Wikileaks. Der er simpelthen for meget tvivl omkring lovligheden og fornuften i sætte alle de dokumenter på nettet.
Drop den støtte Prosa !

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Peter

Det er da utroligt, at Prosa mener, at de/vi skal støtte Wikileaks. Og at det er for ytringsfrihed skyld.

Jeg har tidligere støttet op om Wikileaks, men mange af de dokumenter vi ser i denne omgang, er jo ikke med til at skabe fred og sammenhold i verden. Tværtimod kan offentliggørelsen være med til, at der kommer en ny krig i mellemøsten, flere terrorangreb osv.

Det værste ved denne sag er, at mange uskyldige bliver hængt ud for noget de har have sagt eller gjort. Bare fordi en diplomat har sendt et brev til sit ministerium, betyder det ikke ,at det er sandhenden, der står i brevet.

Hvorvidt er det muligt, at få Prosa til at offentliggøre al deres korrespondens med de danske politiske partier, da vi bør have ytringsfrihed omkring, hvad Prosas virkelige politisk vision er?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan

It's imperative to preserve the liberty and right of free speech. WikiLeaks allows that, exposing some dirty secrets of bad people in governments, etc. WikiLeaks is one of crucial tools of democracy. I love the mirror initiative, good work!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jan

It's imperative to preserve the liberty and right of free speech. WikiLeaks allows that, exposing some dirty secrets of bad people in governments, etc. WikiLeaks is one of crucial tools of democracy. I love the mirror initiative, good work!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anne Grethe Hansen

Vi tilstræber absolut ikke at vores medlemmer går ledige i 4 år. Der skal slet ikke være nogen tvivl om, at det for os også gælder at hjælpe ledige tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Men når det er sagt, så er det stadig en væsentlig forringelse, at ledige nu kun har 2 års sikkerhedsnet, mod tidligere 4 års sikkerhedsnet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mikkel Hanson

Kære Anne Grethe,
Jeg tilhører nok gruppen af medlemmer som mener at en fagforening, skal være frontkæmper for uddannelse og efteruddannelse af sine medlemmer. Det bør slet ikke være nødvendigt at gå 2 år på A-kasse. De penge skal bruges på hurtigere at komme tilbage på arbejdsmarkedet og ikke til at gå ledig.
It-viden forsvinder meget hurtigt, på 2 år kan man være totalt koblet af.
4 års a-kasse er i mine øjne en kæmpe forringelse, fordi det er at sætte folk på passiv ydelse og man "slipper for at tage stilling for der er jo tid nok".

Jeg er personligt ikke bange for at blive arbejdsløs, jeg er mere nervøs for at blive koblet af teknologisk. Prosa, synes jeg bør ikke støtte eller mene det som S/SF gør med at det er en forringelse, for det er ikke en forringelse. Det er et wake-up call

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jens

Jeg støtter Prosa i denne sag og går ud fra at Prosa i sædvanlig stil ikke lader sig kue - Go Prosa.
CSC har desværre en meget ringe trackrecord hvilket gør det svært ikke at forvente at de har de værste motiver. Dette høre ingen steder til i et retssamfund som Danmark.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Thomas Jansson

Netop dette standpunkt om wikileaks gør at jeg i dag overvejer at skifte til prosa fra min nuværende fagforening. Jeg synes udsigten til at være med i fagforening der rent faktisk har et standpunkt der betyder noget for mig er meget spændende.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Daniel Hammer

DLNA var en stor skuffelse for mig, salgstalen lyder god, men den bagvedliggende "standard" syne jeg langtfra lever op til salgstalen. Jeg kunne ikke forstå hvorfor DLNA var inkombatibelt med så meget media.

Men forklaringen er lige til "Defective by Design":

http://gxben.wordpress.com/2008/08/24/why-do-i-hate-dlna-protocol-so-much/

Artiklen er skrevet af Ben, der er hovedemanden bagved: libdlna & uShare

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   John F. Werner

Jeg holder vejret i spænding. Jeg håber virkelig ikke, at CSC, med så aggressiv fremfærd, får held til at knække medarbejderne. Det er godt nok voldsomme krav, de konfronterer deres ansatte med. 10% nedgang i løn OG forøgelse af arbejdstimer?! Alt godt til de involverede CSC-medarbejdere. Stå fast.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ligemeget

6 timer er måske lidt i overkanten eftersom det skulle starte kl 16 og dette er skrevet lidt over 21 ;)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   John Jørgensen

Det er rigtigt, men forhandlingerne startede også kl. 15,00 - så forhándlerne kan skam godt regne

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   SvenErik

Links til computerworld.dk og avisen.dk virker ikke!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mogens

Der er jo ingen der siger nej til lønstigninger og forbedrede vilkår, men når vilkårene i CSC er MARKANT bedre end markedet iflg. Prosa selv, så må CSC's medarbejdere være realistiske og flexible og villige til at give afkald på deres goder. CSC kan jo umuligt betale mere end konkurrenterne og stadig klare sig i markedet

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Mogens

Nu må medarbejderne i CSC være realistiske, og ikke kun tænke på dem selv! Faktum er, at hvis CSC skal overleve om 10 år, så kræver det samme konkurrencevilkår som konkurrenterne. Drop egoismen og tænk langsigtet kære CSC venner

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej SvenErik
Tak for info om links. De er rettet nu.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jakob

Man kunne også sige, at vilkårene på andre IT-arbejdspladser er dårligere. Hvis CSC havde regnet med, at kunne klare sig ud af krisen ved at hyre underbetalte indere og nu tvinge resten af IT-medarbejderne ned i løn, så har de nok forregnet sig.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC medarbejder

Der er nu også mange af CSC's medarbejdere der er realistiske og flexible, og godt vil tage nogle af de krav CSC er kommet med og vil leve med dem. Problemet er når der står to grupper og bliver ved med at sige at det er de andre der er dumme, så vil forhandlingerne ikke gå godt.
Det er jo ligegyldigt hvor godt de har det, hvis det ikke bliver billigere bliver det svært at leve op konkurrenternes tilbud, og hvis firmaet ikke tjener penge kan man lige så godt lukke CSC og hvor langt er man så?

Jakob: Det er jo om man ser glasset halv fuldt eller halv tomt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Morten

ATT Mogens: Du skal fandme ikke skære os alle over en kam.! Vi er nogle som rigtig gerne bare vil passe vores job, og hvis det betyder en smule ned i løn, so be it. Jeg er glad for min arbejdsplads, og hvis jeg også vil være der om 10 år er jeg klar til at gå lidt ned i løn. jeg vil tro det er omkring 60% af PROSA medlemmerne som ikke har det som mig.!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   anden csc medarbejder

Vilkårende er ikke meget bedre end i andre virksomheder, lige bortset fra tryghedsaftalen, som både CSC og Prosa burde se at få bort hurtigst muligt. Jeg syntes det er katastrofalt at der sidder omkring 130 medarbejdere på bænken som man ikke kan komme af med. Man kan ikke drive en forretning på at være en opbevaringsinstitution.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Frøydis

Jeg er helt enig med uttalelsen til CSC medarbejder (kl 06,21). Jeg er csc-medarbeider i Norge og er enig i et mange CSC-ansatte er realistiske og flexible.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Endnu en CSC'er

Jeg vil først lige sige at jeg er klar over at et eller andet skal ske så CSC kan klare sig i fremtiden, og nogle forringelser må/vil jeg selvfølgelig accepterer for at bevare arbejdet og arbejdspladsen.
Det undre mig bare at CSC har kunder i butikken, men ikke er i stand til at tjene penge på disse, selv når dele er blevet flyttet til Indien og de Baltiske lande.
Da de har tegnede kontrakter må der være aftalte priser, og omkostninger til bl.a. personale har været kendte, men der tabes alligevel penge på alle kontrakter.......???

Jeg er ked af at altid høre om de høje lønninger som PROSA ansatte i CSC DK har. Vi er flere der blevet insourcet ind i CSC via et selskab under HK overenskomst, uden at forbedret vores løn/vilkår, og er senere blevet flyttet internt til CSC DK (PROSA) Under processen har vi oven i købet mærket en real nedgang i løn grundet forringelse nogle af de vilkår vi oprindelig havde.
Vi har dermed ikke kommet op på de omtalte "høje lønninger" som kollegaer har i lignende stillinger.
Både selskabet og PROSA henviste til finanskrisen og de dårlige tider, og det stod ikke til at ændre.

Nu står vi igen til lønnedgang og flere forringelser.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Johnny

att: endnu en CSC'er

Tror du ikke at CSC har haft en idé om at flytte medarbejdere, hvis job er blevet offshoret til nye projekter??? Hvis man ikke kan få nye projekter ind, som følge af dårlige konkurrencevilkår, så har man jo blot en ekstra omkostning... Og er derfor ikke i stand til at tjene penge

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC medarbejder

Jeg er ligeledes for nylig kommet under PROSA-overenskomst, og har heller ikke set skyggen af disse omtalte vilde lønninger, vagtordninger og tillæg m.v.
CSC/Prosa burde måske hellere kigge på den del af medarbejderne der har nogle alt for gode vilkår/ordninger i stedet for bare at tage den nemme løsning og sætte alle ned i løn.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Det er jo en offentlig hemmelighed at der har været union busters på besøg i CSC - derfor er dette ikke så meget en konflikt om hvorvidt CSC kan klare sig i konkurrencen - men mere en undskyldning for den egentlige årsag - nemlig at CSC vil af med de faglige organisationer - og det skal de ikke lykkes med. Det er jo forstemmende at en debattør herover er villig til at afskaffe tryghedsordningen - hvad tror du der sker kort tid efter - 130+ på bænken bliver fyret. Flere opgaver offshores til Indien - og flere på bænken - nå nej - nu kan de jo bare fyres. Prøv at se lidt længere end jeres egen næsetip - så vil I se at der er langt større principper på spil i denne kamp. Tag jer nu sammen PROSA CSC og få sendt det strejkevarsel.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per

Efter at have læse kommentarerne, så tænker jeg, at der godt nok må være nogen i CSC som får en ekstrem høj løn i forhold til hvad de laver. Det må være dem der skal tages fat i.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per

Til en Prosa SAS
Jamen en virksomhed kan da ikke overleve med 130 mand, som ikke laver noget...? De skal jo stadig have deres løn og skaber ingen merværdi. Det er selvfølgelig synd for folk, men man er nødt til at være realistiske. Selvom CSC er et stort firma, så kan de da ikke overleve på den måde.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per

Tænk også lige over, at det kan være, at det er de 130mand som trækker hele virksomheden ned... Hvis konkurrenterne har andre muligheder end CSC, så giver det ikke en fair konkurrence. Du er i øvrigt HELT forkert på den. Principperne der er på spil omfatter udelukkende CSC. Dvs. et firma, som er i konkurrence mod en hel branche. Hvis det nu galt HELE branchen, så ville jeg give dig helt ret, men i denne situation så er du nødt til at se på virksomheden. Deres overlevelse afhænger af at være konkurrencedygtig!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

En af årsagerne til at der er underskud i CSC er at CSC Danmark skal betale for Brandet CSC til USA (og det er dyrt) - du kan også vende det om og sige - det er en af årsagerne til at CSC nok ikke betaler så meget i skat i DK, og Per du må da være godt naiv hvis du tror at CSC stopper ved de 130 fyringer. CSC har kvajet sig gang på gang ved at lave kontrakter bl.a. med SAS som var afhængige af offshoring - ligegyldigt hvordan vi end vender og drejer denne konflikt vil CSC slanke sig mere og mere i årene der kommer - det vil ende op med at der kun er administration tilbage og den produktive arbejdeskraft vil være offshoret til Indien, Kina, baltikum og lignende lande. Det er CSC's virksomhedskultur der er den virkelige fjende i dette spil. At du ikke kan tænke andet end kortsigtet er så uendelig trist for denne konflikt er KONFLIKTEN som PROSA SKAL vinde - ellers lukker CSC mere og mere ned i årene der kommer. Jeg kan være ligeglad da jeg snart går på efterløn - men alle jer der har tænkt jer at blive på arbejdsmarkedet i mange år endnu og som vil arbejde på CSC - I må sgu lade være med at se så kortsigtet og egoistisk på denne konflikt. Der er væsentlige interesser på soil og tro mig det er fagforeningerne de vil af med.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Per - hedder du i virkeligheden Carsten Lind? - Du har jo i den grad slugt CSC's skræmmekampagne, så man må korse sig. Tag dig nu sammen og se langsigtet på denne konflikt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per

Hej Prosa SAS. Jeg hedder hverken Carsten Lind eller Lars Monrad-Gylling :-)

Jeg forstår til FULDE dit problem. Problemet er bare, at det er et problem, som SKAL bekæmpes af IT-Branchen. Det nytter ikke noget, og er heller ikke rimeligt, at det skal kæmpes af en enkelt virksomhed. Prosa kan IKKE kræve, at CSC tager denne kamp - det tror jeg simpelthen ikke virksomheden har økonomien til. Det er således den forkerte kamp i kæmper!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per

Det var måske forkert formuleret... Denne kamp skal kæmpes af alle ansatte i alle it-virksomheder i DK. I kan ikke vinde denne kamp mod en virksomhed, som I givet fald bliver tvunget til at lukke. Og hvor langt er man så lige nået??

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Nu er konflikten her - det er ikke PROSA der har skabt den - det er CSC. PROSA har ikke bestemt kamppladsen. Det har CSC - derfor skal kampen udspilles i CSC (deres valg) - men jeg er da ikke et sekund i tvivl om at der vil komme sympatiaktioner - PROSA SAS vil ganske givet sympatistrejke - ellers bliver jeg sgu skuffet. Og jeg håber da at PROSA taler med sin moderorganisation - for denne konflikt er iværksat - ikke i Danmark - men i USA - CSC Danmark har intet at skulle sige i denne konflikt. Der har været union busters herovre og strategien er klar - man vil sulte PTOSA Land ved at udvælge nogle personer som kan lockoutes, og som ikke koster noget for firmaet at lockoute - flere af dem er jo på bænken - det er udelukkende for at skyde "forsørger"byrden over på PROSA Land - derfor skal det 2. strejkevarsel komme nu - CSC skal lukkes ned. OG PROSA Land må på banen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per

CSC har vel ikke andre kamppladser? De hverken kan eller har råd til at kæmpe en langvarig kamp med branchen.

Men jeg er enig i at PROSA for alvor må på banen (og andre it-fagforeninger i øvrigt). Skal man have noget ud af det her, så nytter det ikke noget kun at ramme CSC!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

CSC kan kæmpe lige så længe de vil - som jeg skrev denne kamp styres ikke fra Danmark. Den styres fra USA. Derfor er det vigtigt for PROSA at den øvrige fagveægelse til stadighed er orienteret om denne konflikt, da den rummer mange pricippielle elementer - union busters for at nævne et. Det er også vigtigt at PROSA fører en offensiv mediestrategi i denne konflikt - der skal orienteres om de reelle årsager og de reelle hensigter. Kom nu med det 2 strejkevarsel PROSA CSC.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   jonathan

Good for you!! - I am in the UK and work with Indian guys who live 4 to a room in bunkbeds. They work 12h days because they don't want to go back to such cramped conditions

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Et PROSA medlem (ej CSC'

Jeg kan godt forstå hvis folk er kede af at miste de goder, som de har kæmpet sig til (og fået) fra CSC gennem tiden, men som tiden er nu mener jeg ikke man kan vinde (som medarbejder) ved at stille op til strejke og 'vise IT-Branchen' at man står sammen.

Humlen er at mange IT jobs i DK vil forsvinde til off-shore de næste 5 år og hvis man vælger at tage en kamp om stillingerne kaster man kun benzin på bålet. CSC vil gøre det (flytte jobs) hurtigere og i større udstrækning. CSC kan leve med et underskud i en periode, men det vil PROSA's medlemmer ikke. Hvis en medarbejder sidder til 60k om måneden i grundløn kan han / hun sgu' ikke gå ned på dagpenge eller intet hvis CSC vælger at tage en strategisk beslutning om at flytte opgaver.

Det er stadig CSC, der ejer firmaet og jer, der er arbejdstagere. Tag det arbejde, som I får tilbudt og se så at få det bedste ud af situationen. Hvad vil PROSA/CSC's medlemmer helst se? 10% mindre på kontoen hver måned eller udmelding om at CSC lukker? Spørg blot til slagteribranchen om de nu mener det var godt at se deres arbejdspladser forsvinde?

Og til de 130, der sidder på bænken... Jeg ville ønske for jer at tryghedsaftalen ikke var der. I er sikkert så kompetente at I kunne få job i branchen, men sidder som 'årsagen' til CSC's økonomi, men i virkeligheden handler det om lønudgifter.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kris

Good to here someone actually doing something about this, I too am in the UK and I can't believe these companies get away with what they do to some foreign employees (usually people from Eastern Europe or Asia). I mean technically it's illegal but nothing ever happens.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Også PROSA medlem/ CSC

Til 'Et Prosa medlem - ej CSC' For det første kender jeg ingen på CSC, der får 60k/mdr. som du nævner - jeg må klare mig med meget mindre - ca. 40k. Er det tårnhøj løn for 30 års IT-erfaring ? For det andet : Folk på bænken er jo ikke stavnsbundet - men kan frit søge de jobs, der nu en gang findes - hvis altså de findes.
Jeg tror desværre, at denne kamp handler om noget helt andet fundamentalt:
At forsøge at tage brodden af PROSA Land - for tid og evighed.
Se - det er den virkelige dagsorden - og nok den største trussel af dem alle.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

Til også PROSA medlem/ CSC

Hvis du får 40K efter 30 år i it-branchen, så får du næsten uanset hvad du laver for lidt. Jeg tror nogle af dine kollegaer får rigtig MEGET for meget i forhold til hvad de laver.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

Folk kan se gennemsnitslønningerne her:

http://www.prosa.dk/raadgivning/loenstatistik/

Det burde afklare en del for folk.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   SillySod

It is almost like slave labour. I talked to someone working for CSC India the other day, he has not been allowed to take 2 consecutive days holiday since he started with the company over 3 years ago. This is a man with a family. How can this be allowed.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Henrik

Det er aldrig sjov at være midt i en konfliktsituation, men de ting CSC ledelse vil tage fra jer er dem der er grundlaget for en tryk dagligdag. Lad det ikke lykkes for dem. God kamp

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Peter

Eneste fornuftigt i disse indlæg er #1 #3
Det er vist ikke så sort og hvidt som indlæg #2 og #4 vil ønske.

Som en ting er medarbejder tilfredshed m.m af den bløde slags også en konkurrence parameter hvis en CSC medarbejder kan performe 120 % af gennemsnit for arbejdsmarket blot fordi de er tilfreds og er effiktive blot et eksemple på at du ikke kan lave en til en relationer.

Ned i løn, det tror jeg der mange der vil sige OK til, altså for hele CSC, men det jo ikke det der er problemet p.t men tryghedsaftalen, og den skal vist ikke bortskaffes så der mange der vil komme i "farezonen".

Vil sige at ansvarlig ledelse havde holdt denne overskuds kapacitet i ave så problemet ikke var vokset, mig bekendt er tryghedsaftaler som PROSA/CSC har ikke enestående på arbejdsmarket.

Det nok bedst og hører hvad tillidsrepræsentanterne for ud af møderne med CSC før der træffes beslutninger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   SATér

Hvad er det nu med den Tryghedsaftale, blev den ikke indgået mellem CSC ledelse og de faglige organisationer, hvor CSC fik en fredsaftale og medarbejderne en større tryghed i ansættelsen. En hel normal faglig forhandling. CSC kunne bruge denne fredsaftale til at tiltrække nye kunder.
CSC har nu behov for at komme af med nogle med arbejdere,men ønsker IKKE at opfylde den aftate som De selv har indgået og fået valuta for. (CSC har fået varen men ønsker nu ikke at betale for den) den går ikke der hvor jeg normalt handler.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Endnu en CSC'er (igen)

Den onde spiral:
Firmaer som TDC sælges til udlandet, og overskudet følger selvfølgelig med ud.
CSC flytter jobs til udlandet, indtjeningsgrundlag forsvinder i DK.
De lande der skal betale for de ydelser som TDC og indirekte CSC leverer, får en ringere økonomi grundet de manglende indtægter fra firmabeskatning og indkomstbeskatning, og udgifter til arbejdsløshed.
Grundlaget for TDC og CSC's indtægter falder dermed......... osv. osv.
Det er som om firmaer ikke længere har nogen moral eller forpligtelser i samfundet, det drejer sig om det kortsigtede overskud.
Irland, Grækenland, Portugal....... alle mister deres købekraft.
Regner CSC med at deres indtjening kan holdes op, når netop de lande de svigter er deres kunder?
CSC regner måske med at få mange nye, store kunder i Kina, Indien og Østeuropa til holde indtjeningen oppe ..... det tror jeg næppe.
Næh, noget skal ske, og det kræver indrømmelser fra begge sider.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Last stand

Topledelsen i CSC Global forstår af naturlige årsager ikke den danske model, de ønsker ikke at betale skat i dk osv. men de vil gerne have de gode offentlige kunder som giver mia omsætning og er big business baseline. Politisk en svær sag at sælge, CSC vil gerne af med de tjenestemandslingende forhold som stammer fra dengang de købte en offentlig virksomhed, men vil samtidig gerne bevare de gode offentlige kunder uden at betale skat i DK, omvendt quid pro quo. Hvor længe går der førend forsvars, skatte og justitsministeren giver et par vink med en vognstang?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   >Csc

Computerworld har skrevet en leder om sagen, hvor de mener, at den faglige kamp er helt forældet og til skade for både ansatte og CSC. http://www.computerworld.dk/art/114072

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   -> CSC

Computerworld har skrevet leder om kampen, hvor de mener, at faglig kamp er helt forældret og skader alle parterne.

http://www.computerworld.dk/art/114072

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC

Se leder i Computerworld, der mener, at konflikten er skadelig for alle parter:

http://www.computerworld.dk/art/114072

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Lad venligst være med at cross-poste.
Se linket "God tone i debatten" ovenfor.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ex-CSC'er

Som tidligere CSC'er med erfaring far 5 andre store IT virksomheder (Danske og udenlandsk-ejede) tør jeg godt sige at vilkårene i CSC hverken er gode for medarbejdere eller fremmende for at få udført arbejde.
I min tid i CSC oplevede jeg at hverken CSC (ledelsen) eller PROSA (tillidsmænd og deres bagland) på nogen måde udviste fleksibilitet, sund fornuft eller realitetssans.
Hvis CSC skal overelve på det danske market, bliver de nødt til at sætte EN DEL AF deres ansatte ned i løn, men de har også behov for at overveje konceptet "work smarter" i stedet for "work harder". CSC er en dinosaur ... og ude i naturen hersker de vist nok ikke mer' :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

Interessant at høre alle de forskellige synspunkter. Som nuværende CSC'er (Ej Prosa) ønsker jeg langt større fleksibilitet og en mere manøvredygtig dinosauer. Jeg mener helt klart at de nuværende ansættelseforhold er helt ude i hampen, og at en stor andel af CSC's medarbejdere har ALT for gode vilkår i forhold til den værdi de skaber for virksomheden. Stemningen er søvndyssende og alt andet end dynamisk. Vi skal ned i løn, og af med den tryghedsaftale, så vi kan konkurrere og tiltrække ny forretning.

Det vil naturligvis betyde farvel til nogle kollegaer, men det er det der skal til, hvis virksomheden skal overleve

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

Tja, det er jo let nok at komme med den slags forslag, når man er anonym. Med de synspunkter du har om situationen på CSC og din mening om dine kollegaer, vil det da være mere troværdigt, hvis du gav dig til kende. Ellers kunne man jo få den mistanke, at du måske ikke helt er, hvad du giver dig ud for.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Your're next

#32

Det lyder ikke somom du arbejder i CSC Danmark, søvndyssende, yeah right muligvis omkring dit skrivebord, men prøv at kig dig lidt omkring, der bliver løbet stærkt, rigtigt stærkt, hvorfor er det mon at medarbejdere går ned med stress?

Hvor er det smart at sige "ned i omkostninger og tiltrække ny forretning". Men hvad er realiteterne indenfor murene? Er det medarbejdere som sidder og sover til 50000 kr om måneden eller er det en ledelse som bliver skiftet så hyppigt at der aldrig kommer initiativer som vil ændre og implementere en strategiændring pga. manglende kontinuitet? Hvis man tror at man vha. Excel kan spreadsheete sig frem til "ned i omkostninger/mere forretning" tager man grundigt fejl. Hvad med lidt ledelse, hvad er strategien, hvad er idégrundlaget, hvor er styringen incl. krisestyringen som der er brug for nu. Har man f.eks. regnet på hvad det koster at køre en langvarig arbejdskonflikt rent pr. mæssigt, det hedder sig godtnok at dårlig omtale er bedre end ingen, men efter Amanda og Tinglysningen skulle man måske overveje at tage en pause. Prøv iøvrigt at checke medearbejdertilfredsundersøgelserne, de nulstiller vist skalaen og det er et ledelsesansvar, så der peger en finger frem og fire tilbage !!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Palle Eghjort/ex-CSC'er

Konflikten vedrører alle Prosas medlemmer. Hvis i mangler nogen til nogle opgaver melder jeg mig hermed. Jeg undrer mig over at der ikke er nyt på FORSIDEN af Prosa idag. Under en konflikt ER der nyt hver dag. Seneste opdatering er fra -08-02-2011. CSC har selv startet kampen, så lad os give dem et værdigt modspil . Der er tale om en stor amerikansk virksomhed som vil elske at slippe for enhver form for af taler med de ansatte, som de til festtaler omtaler som virksomhedens vigtigste ressource. Hermed min fulde støtte til mine it-kolleger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Fuldstændig enig Palle Eghjort. Jeg er så skuffet over PROSA CSC - havde det været PROSA SAS medlemmer der var blevet lockoutet havde samtlige øvrige PROSAS SASere siddet i kantinen senest 10 sekunder efter lockouten var trådt i kraft. Det er sgu en noget fesen holdning PROSA CSC udviser. Det var jo just another day at work i dag - fatter nada af deres indstilling - dette er en kamp om PROSAS overlevelse som fagforening. Hvor PROSA CSC? Hvor er PROSA Land? De der tror dette har noget som helst at gøre med tilpasning til det øvrige arbejdsmarked og konkurrenceevne er godt naive - hvorfor tror I der har været en flok Union Busters herovre - Kan I se jer selv i spejlet om morgenen - vel vidende at 120 af jeres kollegaer er udelukket fra deres arbejdsplads. Let nu røven PROSA CSC.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

#34
Er det ikke noget med at mere i løn ikke giver højere tilfredshed? Fungerer dette så også modsat?

Der er flere problemer i CSC. Et er som du nævner udskiftningen i ledelsen, og dårlige projekter. Men som Prosa selv anerkender, så er ansættelsesvilkårne VÆSENTLIG bedre i CSC end markedet vi konkurrerer i. Uanset hvad der ellers måtte være af problemer, så skal der tages hånd om dette!

Og hvordan var det nu lige det var med lønnen - jo CSC ansatte får i gns. 10% for meget, MEN unge CSC'ere får rent faktisk for lidt. Dvs. at de ældre for endnu mere for meget.... Enig i at det er et problem for konkurrencen samt evnen til at tiltrække nye dygtige kollegaer?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Kære Palle Eghjort
For at finde de sidste opdateringer om CSC-konflikten kan du klikke på banneret i øverste højre hjørne på prosa.dk. Du kan også bare gå direkte til prosa.dk/csc

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Frølich

Jeg vil gerne støtte Palle Eghjort og SASerens synspunkt: Konflikten på CSC er ekstremt vigtig og kræver hele PROSAs støtte og opbakning. Derfor er det beklageligt at PROSAs ledelse efter snart en uge og på trods af at man i længere tid har vidst at konflikten med stor sandsynlighed ville komme endnu ikke har ytret sig, udsendt støtteerklæring eller på anden måde forklaret sagens sammenhæng for PROSAs medlemmer og offentligheden. Kører man forbi PROSASs kontorer i V.Farimagsgade er der ingen transparenter, plakater eller store displays der oplyser om at vi er i konflikt. Og her på websiden er der ingen iøjnefaldende grafik der fortæller om konflikten eller en elektronisk konfliktdagbog. Få nu fingrene ud - og ligesom Palle står jeg til rådighed for kollegerne på CSC.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   PROSA/SAS medarb.

Tror folk skal vågne op og se virkeligheden i øjnene, der skal ske noget i forhold til hvordan at resten af arbejdsmarkedet ser ud. Nogle ville måske sige det er naturligt når man kigger på gennemsnits alderen for CSC ansatte at de gerne vil malke det sidste ud af CSC inden de går på pension. Jeg ville sige snæver synet ... Men en tigger går heller hen til en fattig og beder om penge såå.
Det ville tjene alle's interesse hvis både PROSA og CSC viste lidt fleksibilitet og fandt et fælles, realistisk, kompromis!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

Iflg Prosa svarede CSC's krav til en lønnedgang på ca. 30%, og Prosa tilbød iflg. dem selv så tilbød de:
"Information 10. febr. kl. 12:06
Selv om CSC blev tilbud en reallønsnedgang svarende på 5-10% valgte de konflikten"

Det er da også et helt useriøst tilbud. Dvs. efter en regulering, så er de Prosa ansatte fortsat 20-25% over markedet!!!

Og det er jo ikke noget jeg opdigter, men iflg. Prosa selv.... Nu må man sgu da vågne lidt op

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC-ansat

Jeg er ansat i CSC, og synes det lyder helt vildt hvis gennemsnitslønnen er 50.000 kr som Carsten Lind har meldt ud. Jeg vil vurdere mig selv, som en af de videnstunge medarbejdere. Jeg arbejder hårdt (ofte meget mere end de 37 timer om ugen), er initiativrig, uddanner mig og mener selv, at jeg giver firmaet stor valuta for pengene. Og jeg ligger altså langt under de 50.000 kr -nærmere de 40.000 kr end 50.000kr, altså ca. på markedets gennemsnit ville jeg mene. Så hvis det er tilfældet, at mange medarbejdere har lønninger langt over markedets gennemsnit, må det være her man skal tage fat og få bragt dem ned på et mere konkurrencedygtigt niveau. Det kan ikke være meningen at os, der allerede ligger på markedets gennemsnit, eller under, skal straffes for, at nogle medarbejdere har fået raget til sig med gigantiske lønstigninger og lange opsigelsesvarsler gennem flere år - uanset, hvordan det så er sket, og hvem der er ansvarlige for det.

Derudover savner jeg i den grad fleksibilitet og forhandlingsvillighed fra både Prosa og CSC's ledelse. Og især savner jeg en klar og ærlig udmelding fra CSC's ledelse om, hvad de vil med dette firma. Hvad er planen for fremtiden? Hvor stor skal CSC Danmark være? Hvad slags arbejde skal foretages i Danmark og hvad skal offshores til Indien eller andre lande? Så har man da noget at forholde sig til. Som det er nu ved vi ikke, hvilken retning vi skal i.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

- Fjernelse af tryghedsaftalen (Den er unaturligt høj, det skal man ikke være 9 klasse's elev for at kunne se)
- indførelse af funktionsløn (Vanvittigt at en projekt leder er blevet omskolet til en "lavere" funktion men stadig får samme løn)
- nedsættelse af lønnen med 10% (bliv enige om 5%)
- øget arbejdstid (tror det går på hvorvidt frokostpausen er betalt eller ej, og det er vist minimalt, desuden tvivler jeg på at folk alligevel kun arbejder 37 timer om ugen)
- individuel løn (væk med skalatrin)(Det er jo gak at folk er lønnet efter hvor lang tid de har siddet på samme stol istedet for deres funktion og ydelse)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC ansat

# 42 - CSC's ledelse vil jo blot have markedsvilkår.
Det rammer jo netop derfor ikke dig! Kan man argumentere for og begrunde i performance at man kan opnå tilsvarende løn hos en konkurrerende virksomhed, så bliver du jo ikke sat ned i løn.

Dette træk rammer jo i stedet alle dem, der får ALT for meget. Og det er jo naturligvis også dem der brokker sig højest.

I min optik er dette ikke urimeligt

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Et PROSA medlem (ej CSC'

@#42 - ENIG! - Prosa/CSC burde 'wake up and smell the coffee'... Læs #36 og prøv at gætte hvorfor der ikke sidder 250 prosa folk i kantinen? Loyaliteten overfor CSC er vist større for en stor del af medarbejderne end Prosa håber (tror).

Og til dem, der savner en udmelding om hvor CSC er på vej hen skal måske selv se hvor Prosa/CSC+SAS er ved at føre CSC hen... Jeg tror at CSC ledelse gerne klart ville sige hvor CSC var på vej hen hvis de havde medarbejdere, der var ansat på markedslignende vilkår. Fleksibilitet kan ikke lade sig gøre med en betonklods om benene på 10 meter vand.

min forudsigelse: Hvis ikke I (Prosa/CSC) ikke kommer på markedslignende vilkår, lukker CSC og bliver et salgskontor for baltisk / indisk arbejdere. (På nær de kunder, der har kontrakter om dansk drift, men det er EU jo ved at smadre for jer alligevel.)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Hej PROSA
er det muligt at vi kan føre debatten her i et forum kun for medlemmer. Jeg ber f.eks. fuldstændig overbevist om at "Dit Navn" ikke er et PROSA medlem men måske snarere en leder på højt niveau i CSC. Hvad "Dit Navn" skriver er jo ren afskrift af læedelsens propaganda forud for lockouten - det er jo pinligt at læse-

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

@ #46 ... Propoganda? haha, det er præcis den paranoide holdning som mange afsporede PROSA medlemmer render rundt med.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim

Jeg har arbejdet i CSC, hos konkurenter til CSC og sidder i dag hos kunder til CSC. Jeg er helt enig i at CSC har et ledelsesproblem som også skal løses. Men den altoverskyggende årsag til CSC problemerne er KULTUREN hos både hos ledelse og medarbejdere. Jeg har aldrig oplevet en virksomhed, hvor der er så stort misforhold mellem det der bliver solgt og det som kan leveres. Ledelsen aner ikke hvad deres medarbejdere, systemer og procsser kan eller skal levere hos kunderne og medarbejderne levere generelt en kvalitet og et output som ingen kunder vil accepter og slet ikke betale for. Jeg har aldrig oplevet en virksomhed, hvor der bliver brugt så mange interne ressourcer på at dække over hvor grelt det står til overfor kunderne. Uanset udfaldet af denne konflikt, så har både ledelse og medarbejdere nogle helt grundlæggende udfordringer som skal løses hvis ikke det skal være bedre, at slå besætningen ned, desenfircere stalden og bruge byningerne til noget mere nyttigt. Det bliver svære og svære at få kunderne til at acceptere det der bliver leveret fra CSC og kun fordi de andre "tre bogstavs konkurrenter" har ligende problemer kan CSC stadig regne med at få opgaver . men hvor længe?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC-ansat

#44. Hvor har du fra, at det ikke er alle der bliver ramt af lønnedgang? Kan man være sikker på, at alle ikke bliver skåret over en kam? Bliver der fortaget en individuel vurdering i forhold til ens indsats og arbejdsopgaver? Jeg er ikke så sikker på dette...

Vi er ikke uenige. Jeg argumenterer for, at det er urimeligt, at medarbejdere der allerede ligger på markedsgennemsnittet skal ned i løn. Det gør du vist også...

Jeg ville da være villig til at gå ned i løn, hvis alle ansatte var på markedsgennemsnittet, og yderligere tiltag var nødvendige for at redde biksen. Men dem med alt for høje lønninger må altså bøde først.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC-ansat

#48. Enig! Der er helt klart grundlæggende problemer, der skal løses før CSC kan være en moderne, effektiv og troværdig IT-leverandør. Hvis man fik ryddet op i alt dette, ville der være væsentlig større mulighed for at undgå en konflikt som denne i fremtiden. Biksen er simpelthen for udynamisk og bureaukratisk, og ledes på værste amerikanske vis med stram topstyring og minimal kommunikation til medarbejderne (+ en stribe andre problemer).

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lars Jensen

Det er jo ledelsens der har sovet i timen, ang de bænkede hvis de fra starten havde fyret dem fra starten var de ude af system nu og " udgiften væk ". men de har selv valgt at beholde dem.
Hvis det ender som CSC vil have det bliver alle bænkede fyret og alle lockoutede ligeså. og så længe det er udsigten kan medarbejderne / prosa ikke gå ubetinget gå med på ledelsens vilkår, de har intet at midste ved at kæmpe.
Hvis jeg var ledelsen ville jeg lette på kravene og forhandle igen, inden den sidste rest af firmaets troværdig er væk, for så vinder vi ingen kontrakter selv om vi er billige!! vi var villige til at forhandle om en løn nedgang på op til 10% det skulle de gå med til sammen med en god ordning for dem man vil fyre. hvis man er trængt op i krog uden mulighed for at komme fri han man ingen anden mulighed end at kæmpe

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Et PROSA medlem (ej CSC'

@49... Ahh....Så du vil gerne af med den automatiske lønregulering og frem til individuel løn? Den tror jeg også CSC vil købe hvis du lovede dem at fjerne tryghedsaftalen så man kunne få trimmet organisationen.

10% ned i løn og betalt frokost kan man jo så tage efterfølgende i de indivuelle lønforhandlinger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   ole lauersen

Rygterne hos scandihealth går på at de lockoutede ikke kommet tilbage til CSC
uanset udfaldet af konflikten og uden hensyn til de menneskelige omkostninger,

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC-ansat

#52, jeg ville ikke have noget imod individuel lønforhandling og ingen tryghedsaftale. Har stort set været vant til individuel løn og vilkårene i funktionærloven hele min karriere undtagen i CSC, som jeg kom til for tre år siden.
Det er supertrist at blive fyret, men det sker jo i mange virksomheder i Danmark, og folk finder nye jobs i andre virksomheder. Mener ikke man med en tryghedsaftale kan tvinge CSC til at beholde jobs i Danmark , hvis det simpelten ikke hænger sammen økonomisk. Det er jo så op til ledelsen at komme med en troværdig og ærlig forklaring på tingenes tilstand, bakket op af de rigtige tal og hvorfor man vælger lige netop disse tiltag. Desværre har vi ikke set meget til dette fra ledelsen...

Som medarbejder må man bare gøre sit bedste for at være attraktiv for virksomheder at få fat i, ved at dygtiggøre sig hele tiden, være initiativrig, så vidt muligt præstere over forventning, og så holde sit netværk vedlige.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC-ansat - tidligere TDC

At overgå til individuel løn mener jeg ikke er vejen frem. Nogen få kan forhandle sig til god løn, men flertallet har ingen evner i den retning. Desuden har man jo absolut ingen sanktionsmuligheder, hvis man synes lønnen er for lav. Omvendt kan ledelse/firmaet jo til enhver tid komme med pseudo-undskyldninger for netop ikke at hæve lønnen.
Jeg fastholder derfor til enhver tid lønskalaen og tryghedsaftalen. Det er absolut det sidste, der skal pilles ved.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Inger Colding-Jørgensen

Tryghedsaftalen er medarbejdernes værn mod uhæmmet offshoring med massefyringer som konsekvens. CSC's krav om at Tryghedsaftalen nu og her skal bortfalde for PROSA/CSC - der jo alene udgør 1/3 del af firmaets ansatte - vil betyde at denne medarbejdergruppe er voldsomt meget billigere at fyre end de øvrige foreningers medlemmer, da de fortsat har den fulde tryghedsaftale.

PROSA/CSC har gang på gang sagt, at vi GERNE vil forhandle sammen med de øvrige organisationer - med henblik på at gøre CSC til en sund og god arbejdsplads på alle måder. Det resultat får man ikke på denne måde. CSC har endda fået tilbud om, at vi kunne lade vores overenskomst udløbe, så vi ville kunne forhandle sammen med akademikerne og PROSA/SAS til foråret 2112. Det vil de heller ikke tage imod.

PROSA/CSC har OGSÅ tilbudt indrømmelser omkring arbejdstid og løn som tilsammen svarer til en reallønsnedgang på mellem 5 og 10 %.

Spørgsmålet er, om dette ikke er en global koncerns opgør med den danske model.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Tak ØST - det luner altid med støtte - synes dog stadig ikke PROSA CSC gør nok. At lave et strejkevarsel på 40 personer er langt fra nok. Tryghedsaftalen vil CSC afskaffe - jeg mener at netop tryghedsaftalen var "betalingen" for fredsaftalen - altså at visse accounts var friholdt i konfliktsituationer - og når nu CSC vil afskaffe tryghedsaftalen - må PROSA CSC omvendt så kunne inkludere samtlige accounts i en konflikt - anderledes kan det ikke være

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Tak OFFENTLIG - som jeg skrev til ØST- det luner altid med støtte - synes dog stadig ikke PROSA CSC gør nok. At lave et strejkevarsel på 40 personer er langt fra nok. Tryghedsaftalen vil CSC afskaffe - jeg mener at netop tryghedsaftalen var "betalingen" for fredsaftalen - altså at visse accounts var friholdt i konfliktsituationer - og når nu CSC vil afskaffe tryghedsaftalen - må PROSA CSC omvendt så kunne inkludere samtlige accounts i en konflikt - anderledes kan det ikke være

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Uden en tryghedsaftale ikke noget PROSA i CSC - fjernelsen af tryghedsaftalen vil være starten på en fyringsrunde hvis lige ikke er set før i CSC - først ryger dem på bænken - dernæst fortsætter offshore kursen i stærkt opskruet tempo med endnu flere fyringer til følge. At tro andet er naivt.

OG PROSA KAN VI IKKE FÅ ET FORUM KUN FOR MEDLEMMER - der er muldvarpe herinde som blot videreformidler ledelsens synspunkter - de citeres oven i købet i ComputerWorld som værende CSC medarbejdere - hvilket jeg ikke tror - så dumme er CSC medarbejdere sgu ikke.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bo

Det siges vi har overskud på betalingsbalancen hvorfor så nedgang i løn, hvorfor sæt arbejdstiden, og fagforeninger skal have mindre indflydelse, er Danmark helt gået i baglås, kan arbejdsgiver ikke få nok eller hvad, er regeringen der handlings lammet. ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per, CSC

Hvor knappen til at linke til Facebook på prosa.dk siderne ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Dette er i virkeligheden en kamp om PROSAs fortsatte eksistens i CSC - taber PROSA denne kamp - er PROSA færdig som fagforening. Derfor er det sindssygt vigtigt at samtlige PROSA medlemmer i PROSA LAND støtter op om denne konflikt og er parate til sympatiaktioner. Det er din fagforenings overlevelse der er på spil i denne konflikt. PROSA skal være langt mere offensive i medierne. Information og information om hvad vi anser for CSCs reelle hensigter i denne kamp er super væsentlige. Mediestyring er nødvendig. CSC skal ikke slippe godt fra denne intimidering.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Niels Bertelsen

Hej SAS'er

Det er rigtigt, at det altid luner med støtte, så det må der gerne komme mere af. Vi er også i gang med aktiviteter som skal brede kendskabet til konflikten ud, og som gerne skulle føre til mere støtte, også fra andre faglige organisationer.

Desværre er fredsaftalen stadig gældende, så det er ikke muligt at inkludere samtlige accounts i konflikten. Vi har derfor valgt at udtage så få som muligt, som kan give den største effekt så længe fredsaftalen stadig er gældende.

Niels Bertelsen
Formand

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Joan, lockouted CSC'er

Enig med Per - Jeg har flashet en del forskellige artikler på min Facebook og ville rigtigt gerne kunne lægge nogle af indlæggene fra Prosa.dk ud også - vi har brug for sympatien ...!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

I virkeligheden er det jo ganske enkelt - Copy/paste linket ind i "Link" på Facebook og lav et linieskift - så kommer det til at stå pænt og flot - og du kan tilføje din egen kommentar.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per, CSC

Har i mulighed for at oversætte jeres pressemeddelelser til engelsk.
Jag spørger fordi flere udenlandske newssites har fået historien galt i halsen og tror konflikten handler om 'inder sagen', deriblandt The Register:
http://www.channelregister.co.uk/2011/02/09/csc_denmark_india_row/
Til gengæld har de nogle ganske interessante artikler der sætter vores konflikt i større perspektiv:
http://www.channelregister.co.uk/2011/01/22/csc_pay_cut/
http://www.channelregister.co.uk/2011/01/28/csc_cuts_costs/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Facebookbruger

Husk lige jeres privatlivsindstillinger, med mindre i kun vil have Facebooksympati fra svigermor og børnene :-)
Mindst 1 af ovenstående har en væg man ikke kan se uden at være ven.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Et medlem uden den store

Jeg forstår ikke helt hvad man kan opnå med 40 strejkende personer i en organisation der tæller over 2000 medarbejdere.

Det lyder på de øvrige meldinger som om CSC kun har lockoutet medarbejdere der pt. ikke har noget at lave (hvilket vel i princippet er rigtigt smart gjort og mere end gratis at gøre). Hvis man ønsker at svare igen på denne taktik så burde man vel give strejkevarsel for noget der for alvor kan mærkes i CSC, fx for samtlige 800 personer som de konfliktramte aftaler vedrører.

Måske er det bare mig, men et strejkevarsel for 40 personer kan da næppe forventes at have den store effekt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Martin

Bortfald af lønskala og automatisk lønregulering - indførelse af individuel lønfastsættelse:

Lyder fornuftigt. Lønskala er så 1970. Folk skal have løn efter fortjeneste.

Indførelse af funktionsløn med arbejde i op til 45 timer i gennemsnit over 8 uger uden kompensation :

Kan ikke helt overskue hvad det betyder, men arbejde skal der selvfølgelig kompenseres for. Jeg tolker det som om at de ikke ønsker at betale for overarbejde?

Kan Prosa tvinge medlemmer til at strejke? I så fald vil jeg overveje at melde mig ud. Jeg ønsker ikke at blive brugt som offerbonde i et eller anden socialistisk kamp. Jeg ønsker blot juridisk support i tilfælde af at min kontrakt ikke overholdes af arbejdsgiver.

Generelt så vil jeg mene at et firma må tilbyde de vilkår de ønsker med en eller anden fornuftig varsel. Vil folk ikke arbejde under de nye vilkår, så må de finde noget andet at give sig til.
###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kim

Hej Nina!
Jeg har fundet en ny hjemmeside, Online Business Network,Online Netværk, og det er dansk.
gratis også!
http://www.danskemarked.dk
MVH,
Kim

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   SAS'er

@Martin. Når du nu overvejer at melde dig ud, så tænk lige på hvem der har sørget for at du får den løn du får idag!!
CSC'er - sæt jer dog ned ALLE sammen. Så skal I nok få den støtte I skal bruge. Så er den her farce overstået meget snart. Hr Lind går bare og gnider sig i hænderne. For han sparer løn til 120, snart 160 medarbejdere. Stop ham, inden I kører jer selv ned.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Medlem X

@Martin

De 45 timer handler om at CSC kan pålægge overarbejde i en kortere perioder. Det er samme regler som gælder for alle andre. Du kan ikke tvinges til at strejke.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC´er uden stolthed

Engang arbejdede verden lidt langsommere, det var dengang der var tid til at snakke fornuftigt om udfordringerne og glædes over succeser, medarbejdere og ledere imellem. Den tidligere leder i CSC udtrykte engang: ”Jeg misunder den loyalitet jeg fornemmer mellem de tidligere SAS medarbejdere og deres gamle firma – bare vi kunne opnå det samme”. Kære CSC – det har i godt og grundigt ødelagt nu. Uanset udfaldet af denne styrkeprøve, vil det vare mange, mange, mange år før i, om nogensinde igen, får opbygget et godt og stabilt korps af loyale medarbejdere.
Når i taler om lønsomhed - hører vi ansatte ”Ud med fagforeninger og ind med Inderne”. Når i taler om markedskonformitet – hører vi ,”Vi (CSC) vil underbetale en længere arbejdsdag og have lov til at fyre jer så hurtigt og billigt som muligt, og når det passer os”. Nå i, taler om vækststrategi – hører vi, ikke ret meget mere. Hvor er strategien, som ikke betyder, at alene 1/3 af arbejdsstyrken skal betale ??
Vi forhandler gerne, og vi giver gerne en lang række indrømmelser for at beholde vores arbejdsplads, men vi bærer ikke en urimelig byrde alene.
En tidligere SAS leder i 80´erne udtalte: ”Sikkerhed er ikke noget man taler om, den er der bare” - CSC fik tryghedsaftalen, som sikrer kundekritiske systemer altid kører, vi ansatte fik tryghedsaftalen. Gensidig tillid og tryghed er, uanset om vi taler privatliv eller virksomhedsledelse, basis for et godt samarbejde og lysten til at være en del af et fællesskab, man kan være stolt af og dermed lysten til at yde med hjertet.
Bring stoltheden tilbage i firmaet, stolthed ved at være mere end et personalenummer, stolthed ved at blive hørt og være med. Stoltheden ved at føle, at ledelse ikke alene sker ”på 3. sal” når telefonen ringer fra USA, men er noget som bæres ud i alle led, og stolthed ved at være et menneske som nogen bekymrer sig om, også mellem kl. 8 og kl. 16. Det er ikke fremmende for nogen af os, at et eneste menneske skal møde op nogen morgen, under truslen om at være den næste som bliver ”prikket”. CSC, i er ikke i USA, i er i Danmark – lad os finde en holdbar løsning og bringe vores kolleger tilbage, og lad os gøre det til glæde for alle, ikke mindst CSC´s fremtid og vores nuværende og kommende kunder.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lockout i CSC set i skohø

Her sidder man ensom og forladt. Et par gamle brugte sko, udtrådte og slidte. Hårde tider venter os. Vi ved ikke hvornår vi vil komme til gavn og nytte igen. Måske ender vi vores dage som affald på den nærmeste genbrugsstation. Måske er vi heldige og kommer til skomageren og får nyt liv.

Vores ejer kasserede os fordi vi åbenbart ikke var til nogen gavn mere. Vores ejers skoskab er fyldt med andre par sko; men vi var ikke de eneste som måtte forlade skabet. 4 af vores nærmeste naboer blev også kasseret, og når vi så på de andre hylder kunne vi se, at vi var 120 par sko, som blev kasseret. Vi synes ellers de andre sko forsøger at holde sig flotte og vedligeholdte. De andre sko sætter en ære i at vise sig fra deres bedste side, betræde de veje, som bringer deres ejer til målet, og altid se pæne ud. Men her skulle gøres hovedrent, så ud med de unyttige par.

Hvem er vores ejer? Vores ejer har mange par sko - hvis man tæller dem alle bliver det til flere tusinde, så han er nok ligeglad med at der mangler et par hundrede. Vi ved han er meget glad for udenlandske sko, sågar sko der kommer helt fra Indien. Nogen gange vil han ikke altid betale fuld pris for de udenlandske sko. Når man ser hvor pæne og flotte de udenlandske sko er, kan man ikke forstå hvorfor de ikke skal købes til fuld pris.

Vores ejer har været på mange rejser hvor han blevet fortalt hvordan man skal passe på sine sko. Sko elsker at blive kælet for - få smurt dejlig, lækker skosværte på og blive pudset så vi skinner - få nye snørebånd og flotte, flotte knuder. Vi har aldrig været på hans fødder, vi har altid været i brug hos en af hans undersåtter. Når man som sko, ikke kan være hos sin ejer, er det næstbedste, at være udlånt til en af hans undersåtter. Det er skam fint at være et par flittigt benyttet par sko hos en undersåt. Vi sko går dagligt mange kilometer i alle former for terræn og vi bliver ved med at gøre det vi skabt til, også når vi begynder at se lidt slidte ud og trænger til en kærlig hånd.
Vi sko elsker at komme hen til skabet med alle de nyeste skosværter og snørebånd; men nogen gange er skabet tomt og vi kommer til at se slidte ud. Vi tror ikke at vores ejer, altid forstår, at hvis sko skal kunne gå mange kilometer i mange år, i det terræn de at skabt til; så skal de ind imellem smørres med lækker skosværte, pudes og kæles for, og have nye snørebånd.
Et par af naboskoene har fortalt at skoskabet skal ombygges og det skal indrettes så der er 600-900 par færre sko, men det har vores tidligere ejer ikke sagt noget om …. så mon det er ganske vist?

Vi vil gerne være et par glade sko igen og bruges til det formål vi er skabt til. Det vil alle de andre kasserede sko også meget gerne.
Forleden blev vi alle samlet op, og sendt til en ny ejer. Vores nye ejer, har ikke så stort et skoskab, så der kan vi kun være for en kort stund. Det er dejligt at være der med de andre sko og vi venter nu spændt på om vi kan komme til gavn og nytte igen.

Hilsen De Gamle Sko

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC/SAS'er

Fuldstændig enig med @Martin - Åben nu de øjne og drop det socialistiske oprør i har gang i få forhandlet de markeds korrekte forhold på plads.
Ved godt at gennemsnitsalderen i CSC er ret høj men comon, det er simpelthen for pinligt det her - og jeg kan godt love at der kommer en masse udmelding fra Prosa som fagforening fra alle de medlemmer der bare ønsker at få virkeligheden tilbage i deres arbejdsliv HOS CSC!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

Prosa burde se at få en overenskomst i CSC, der er markedssvarende. Når man leverer standardvarer og offshorer udvikling til andre lande må enhver da kunne se at CSC blot ønsker at få eet argument for at lukke driften i DK.

Fjern tryghedsaftalen. Det er et levn fra Trias-tiden og ikke engang noget, som eksisterer i det offentlige. Hvordan skulle en virksomhed kunne reagere med ansatte, som de ikke kan afskedige? Det er da normal logik at hvis man ikke passer ind i virksomhedens strategi, så må man enten ændre sig (pokkers hurtigt) eller finde et andet sted.

Og så kan jeg ikke se at en fagforening ikke vil arbejde for lige løn for lige arbejde og så gå med til individuel lønforhandling. Ens løn er jo ikke hemmelig og man kunne jo via tillidsmænd sørge for at alle indenfor en bestemt faggruppe fik den samme løn. Det er da en socialistisk implementering af kapitalisme.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa CSC

Prosa medlem: Hvis CSC virkelig ønsker at offshore og outsource alle opgaver i CSC Danmark med henblik på at lukke CSC Danmark. Så kan men vel sige at set i lyset af det du selv skriver så giver det da mening at kæmpe for at bevare tryghedsaftalen som giver en tryghed for den enkelte som måtte komme en den situation at blive fyret grundet mangel på arbejde i CSC.
Jeg kender ikke til alle detaljer i tryghedsaftalen i CSC, men jeg ved da at der er en indbygget tarif som bla. giver den enkelte løn i en længere periode end funktionærloven tilskriver hvilket er vigtigt som tiderne er p.t.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa CSC'er

ups! jeg må hellere lige få rettet mit navn her i debatten: Prosa CSC skal selvfølgelig være Prosa CSC'er
Martin: Vedr. Bortfald af lønskala og automatisk lønregulering, så vil jeg da lige tilføje at det ikke er min opfattelse at man bare stiger i løn uden at yde noget i CSC. Det er sådan at der er i lønskalaen er indbygget indtil flere stopklodser og for at komme forbi disse skal man bevise at man tilfører firmaet værdi, husk på at det er den nærmeste leder der indstiller dig, det er ikke noget der sker af sig selv.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tidligere CSC'er

Som den gamle LO bos Thomas Nielsen meget rigtig udtrykte det "Vi har sejret ad helved til!". Der er meget erkendelse i denne udtalelse.
Prosa har gjort det forbandet godt, faktisk så godt at det nu kvæler virksomheden på bekostning af sine medlemmer.
Hvad er vigtigst, at Prosa vinder eller CSC består og 2000 arbejdspladser bevares?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Endnu en CSCer

Så vidt jeg ved, er tryghedsaftalen ikke et spørgsmål om CSC kan afskedige medarbejdere eller ej, men den pris de skal betale for at gøre det.
Tryghedsaftalen kom på plads i en forhandling, men nu da den gavner de ansatte, vil CSC af med den.
Ved aftalens indgåelse har PROSA måtte også give indrømmelser, sådan er det med en forhandling.
Man overvejer hvad man aftalt INDEN man skriver under.
Hvis man har lavet en dårlig handle, må man så tage det op til den næste forhandling.
Hvad er en aftale værd, hvis man blot kan ændre den så snart man ikke selv længere får gavn af den?

Er CSC's økonomi kun dårlig i CSC Danmark? Burde resten af CSC koncernen ikke være med til at bærer dem igennem disse dårlige tider?

Vi skal huske at CSC har selv med til at skabe problemet.
De har flyttet opgaver til Indien og Østeuropa, og nu står uden samme indtjening i DK.

CSC har kendte den økonomisk betydning af trygshedsaftalen, men valgte stadig at offshore/nearshore opgaver.
De kan IKKE være en overraskelse for CSC

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

@10 - ENIG!!

@11 - CSC har netop flyttet opgaver til udlandet fordi det var for dyrt at have dem i Danmark. Se på NNIT / IBM - Deres andel af offshore'et arbejde er flere gange større end CSC's og derfor kan de vinde ordre.

Hvordan tror I (CSC'ere, der vil kæmpe mod CSC) at CSC ser ud når staten skal genforhandle sine aftaler? Hvis I tror I vinder noget som helst af staten (om den så er socialdemokratisk eller borgerlig) vil tænke sig om 2 gange før de vælger det billigste må I virkelig være påvirket af de gamle gasser på Retortvej.

Men jeg er nu bare glad for at jeg ikke sidder i konflikten...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Michael

Er det muligt for prosa at redegøre for valget af netop de 40 medarbejdere til strejke? Som der også er blevet nævnt er det ikke et meget stort antal, og burde ikke få en gigant som CSC til at ryste i bukserne. Er de alle tilknyttet et bestemt projekt, har en bestemt rolle eller lignende?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa CSC'er

@10 Hvis CSC vinder denne omgang tror jeg ikke du skal regne med at bevare omkring 2000 job i Danmark, det svarer til at der skal ske afskedigelser af omkring 300 ansatte, hvis firmaet kun skal af med 300 ansatte så behøver de ikke at møde op til en overenskomst forhandling med et ultimativt krav om afskaffelse af tryghedsaftalen, men kan vi få en garanti for det kun drejer sig om 300 arbejdspladser, ja så er det da bare om at komme tilbage til forhandlingsbordet igen!
@12 Jah det er faktisk min opfattelse at CSC har de bedste folk i Danmark til at løfte offentlige it-opgaver, hverken IBM eller NNIT kan matche disse kompetencer.
I øvrigt er der ingen regering der i øjeblikket kan acceptere at offentlige opgaver bliver løst uden for landets grænser, men lad os da endelig få taget dette emne op i et valg år, der kan helt sikkert flyttes stemmer mellem fløjene, jeg vil i hvert fald gerne se hvilken regering der kan acceptere at danske arbejdspladser herunder offentlige arbejdspladser bliver nedlagt til fordel og f.eks indiske arbejdspladser?
Men skal vi ud over kanten, jamen så har du da stort set ret i at alle it-udviklingsopgaver kan løses uden for landets grænser, det har bare endnu ikke været en succes for nogen, da det indtil videre har vist sig at kunderne helst vil kunne tale dansk med deres leverandører om komplekse problemstillinger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er EJ Prosa

Jeg har talt med masser af kollegaer som er organiseret under Prosa. Jeg møder faktisk rigtig mange realister, som sagtens kan se det fornuftige i at skabe en arbejdsplads, som også eksisterer om 10 år. Men desværre møder jeg flere af modsatte skuffe - og det er squ altid dem, der råber højest. Desværre. Overbetalte brokkehoveder som i mine øjne er egoister fordi de ved, at de kun har kort tid tilbage på arbejdsmarkedet, og derfor er ret ligeglade med at CSC eksisterer om 10 år.

For mit eget vedkommende så overvejer Jer af og til at finde et job i en anden it-virksomhed, selvom jeg grundlæggende er rigtig godt tilfreds med det arbejde, som jeg har. Jeg er træt af at høre alt det brok fra kollegaer, som ikke aner hvor godt de har det nu og har haft det de sidste 20 år. Hvorfor kan de i stedet ikke glæde sig over alle de gode år med helt fantastiske vilkår, som de har haft på arbejdsmarkedet, og så gå med til at forringe vilkårene til markedsniveau så CSC kommer styrket ud af denne konflikt og rent faktisk kan være i stand til at få nye spændende projekter indenfor dørene?

Jeg er en af de yngre i CSC, og jeg ærgrer mig da over, at CSC ikke ansætter og heller ikke er i stand til at fastholde unge mennesker i virksomheden. Det ville skabe noget tiltrængt fornyelse og innovation. Ud af de ca. 2000 ansatte i DK, så er der vel max 10 under 30 år og måske 50 under 35 år. Som det kom frem på et af møderne i CSC, så er CSC ikke i stand til at tilbyde løn til såkaldte unge medarbejdere på markedsniveau. Det må jo betyde, at de ældre får endnu mere for meget i markedsgennemsnittet.

Hvad angår Tryghedsordningerne så er det et levn fra en tid, som bare ikke er her mere. Markedet er langt mere dynamisk nu end det var tidligere, og derfor er der også behov for tilpasninger i Jeres aftaler. Loven på området stiller ikke nogen dårligt, så jeg er helt enig i, at det skal udfases.

Bottom line: Alle i Prosa'er - glæd Jer over alle de gode år, som I har haft og gå med til tilpasning til markedsvilkår, så CSC også er her om 10 år!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Overbetalt CSC'er

Når jeg på listen over de ca. 40 strejkeramte er det tydeligt det tydeligt for mig at Prosa er gået efter specifikke kunder. Særligt virker det som om SKAT er blevet ramt. De ledende arkitekter, udviklere, netværksfolk samt dele af 3rd level support er sat ud af spillet.

Det siger sig selv at udviklingen stopper og der bliver sikkert noget diskussion om hvem der rent faktisk indgår i driften, men det er tydeligt at i tilfælde af problemer omkring kørslen af årsopgørelse i begyndelsen af marts skal problemerne i givet fald løses af 1/2 level driftsfolk og kan med den strejkeramte bemanding ikke eskaleres bagud i systemet.

Også Politet og Tryg kundegrupperne synes at være blevet affolket.

Med venlig hilsen
/En Overbetalt CSC'er

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En anden

@16... Prøv at stikke fingeren i et glas vand og så hurtigt trække den op. Hullet den efterlader er dit aftryk på CSC.

CSC venter med garanti et par dage med at løse et problem hvis det kan få tryghedsaftalen væk. Ingen er uundværlig.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Det er forstemmende at læse alle disse naive indlæg fra folk som bare vil give køb på det vi andre har sloges for i 40 år. Det er naivt at tro at CSC blot ønsker at vi aflønnes efter markedsvilkårene. Det er naivt at ville afskaffe tryghedsaftalen. Det er naivt at ville gå ned i løn. CSC ønsker kun eet resultat af denne konflikt: at knægte og udslette PROSA som fagforening i CSC. Det er forstemmende at læse disse naive indlæg fra egoistiske liberalister - som ikke er i stand til at se ud over sin egen næsetip - desværre er det åååh så typisk for mig-selv generation - de værdsætter ikke sammenhold - de tror de kan opnå mere på egen hånd - naivt og tåbeligt. At tro at alr bliver godt bare vi bøjer os i støvet og siger ja tak til CSCs diktater er så himmelråbende dumt og naivt, at jeg ikke tror udsagnet kommer fra et PROSA medlem. Som jeg har skrevet tidligere - vil en afskaffelse af tryghedsaftalen sætte fuld tryk under offshore kedlen og i løbet af ganske få år vil der kun sidde administrativt personale tilbage i Danmark - alt andet er offshoret til Indien, Kina, Baltikum - you name it.
Må jeg endnu engang henstille til PROSA LAND om at der oprettes et DEBATFORUM FOR MEDLEMMER, så vi slipper for disse muldvarpe som kun er her for at så splid og som render ledelsens ærinder.

Hvornår går det op for naivisterne at CSC har haft Union Busters herovre - det var ikke for at vi skulle ned på markedsniveau - det var for at fjerne PROSA fra CSC.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er EJ Prosa

Til en Prosa SAS'er - Det er Jer der har de høje lønninger og yderst gunstige vilkår, som I ikke er villige til at give afkald på. Det er Jer der ødelægger det for os andre hos CSC, som gerne vil have en god og konkurrencedygtig arbejdsplads også om 10 år. I kan være stolte over alt det I har opnået og fået gennem alle disse år, men nu er tiden inde for Jeres vedkommende til at være realistiske og forstå den hverdag og konkurrence som CSC er i.

Hvorfor er du i øvrigt så ensporet så du ønsker Jeres eget lille rygklapper-forum? Er saglige argumenter virkelig så ilde hørt? Og lade nu i øvrigt være med at se spøgelser overalt - vi er ikke naive. Vi er realistiske.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   endnu en prosa

Misundelse er en grim ting!
Der intet der forhindre en i og tage kontakt til nærmeste leder vedr. løn samtale hvis man mener man ikke for nok! der findes også andre arbejdspladser hvis ikke CSC kan tilfredsstille en løn mæssigt.
PROSA har/gør en vigtigt foreskel og selvfølgelig skal vi ikke give afkald på tryghedsaftalen, så der meget andet der kan forhandles men ikke tryghedsaftalen og det også i betragtning at PROSA medlemmer ikke skal stilles dårligere end f.eks AIC'ere tryghedsmæssigt og CSC tænker jo i kroner så der ikke meget prosa tilbage hvis de skal vælge.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er EJ Prosa

Til endnu en prosa. Der er skam ikke noget misundelse herfra. Jeg er tilfreds med min løn, men jeg er ked af, at der findes et stort antal medarbejdere, som får væsentlig mere i løn end både mig og medarbejdere med tilsvarende kompetencer hos vores konkurrenter. Det er jo i øvrigt et faktum som både CSC og Prosa tilsyneladende er enige om. Dette betyder igen, at CSC ikke kan konkurrere og ikke kan tiltrække ny forretning, som igen betyder, at CSC bliver en synkende skude, som langsomt tager vand ind for til sidst at synke.

Det er i øvrigt min helt klare forventning at de øvrige foreninger i CSC får stillet de samme krav som Prosa vedr. tryghedsaftaler.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er EJ Prosa

Forfatteren bag indlæg #10 har i øvrigt så meget ret!

Prosa har gennem tiden gjort det for godt - og den succes er nu med til at kvæle CSC.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa CSC'er

@15 og @19 "CSC'er EJ Prosa" Din uvidenhed om sammenholdets styrke og værdi viser din svaghed og din dumhed, men uheldigvis også din narcissistiske personlighedsforstyrrelse, jeg håber sandelig ikke at der er for mange af din type hos CSC, for så skal jeg da nok se at finde et andet sted at arbejde og det er selvom jeg ikke falder ind under din kategori "Overbetalte brokkehoveder som i mine øjne er egoister fordi de ved, at de kun har kort tid tilbage på arbejdsmarkedet" jeg skal i hvert fald ikke tilbringe de næste 20-30 år i samme virksomhed som dig, du virker ualmindeligt usympatisk hvad pokker har du gang i. På en normalt velfungerende arbejdsplads er der brug for medarbejdere i alle aldre, en 23 årig har ikke erfaring som en 60 årig og erfaring er guld værd for dem som forstår at bruge den, ofte har medarbejdere som er 50+ færre sygedage end yngre specielt børnefamilier, ferieplanlægningen bliver også mere jævnt fordelt osv alt i alt skaber forskellighederne en mere homogen virksomhed til gavn for alle.
CSC's konkurrencedygtighed afhænger ikke så meget af lønningerne i firmaet men mere af de ledelsesmæssige beslutninger truffet af ledelsen og altid i samhørighed med medarbejderne, dette skaber innovative resultater og succeser, men det er vist alt sammen noget du ikke kan forstå.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   prosa.medlem

For info:
Det er Prosa /CSC der har de højeste lønskalaer og ikke Prosa/SAS...
Det er beskæmmende at nogle kollegaer bruger energi på være misundelige
på andres lønninger. Ledelsen af CSC er da rigtig glade for sådanne personer.
Hvorfor melder I jer ikke bare ud af Prosa og beder CSC om en individuel kontrakt... det er der ikke noget der forhindre jer i... eller er det bare fordi I vil nasse på de goder andre har kæmpet for i så mange år. Der er jo en del der fik rigtigt travlt med at melde sig ind i Prosa for nogle få år siden, da der kunne høstes fordele.... hvorfor så ødelægge de fordele nu?
Og så har I også den fordel at I kan fyres meget hurtigere... bare se hvor hurtigt det er gået for dem der har forladt firmaet ved fyrerunderne om efteråret og op mod jul i de seneste år.
Og glem ikke at den dårlige økonomi der er hos CSC i dag også skyldes yderst kreativ bogføring tidligere, som godt nok kostede 2 økonomi-direktører og en 'overdirektør' jobbet, men rettelig burde sagen have været anmeldt til politiet. Men det havde jo ikke set så godt ud i pressen... Nu skal vi være med til at betale regningen for ledelsens ulovlige forseelser og så skændes vi indbyrdes... FLOT...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Medlem X

Det virker til at tryghedsaften er den største uenighed. Som jeg har forstået, så betyder den kun lange opsigelsesvarsler så hvorfor har CSC ikke opsagt ansatte for lang tid siden?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tidligere CSC'er

@23 "Prosa CSC'er "
Det var dog en fantastisk svada! når man ikke kan få bolden, så gå efter manden.
Prøv nu lige at spidse pennen og kom med faglige/saglige argumenter i debatten det vil være langt mere berigende.
Denne debat er utrolig vigtig og bør ikke trækkes ned på et useriøst rendestensplan.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

@26 - hvad er der galt i indlæg 23 - det er jo fuldstændig korrekt. Mig-selv generationen har ikke en anelse om hvad sammenhold og solidaritet betyder for udviklingen af arbejdsmarkedet og for de vilkår vi alle nyder godt af idag. Mig-selv generationen tror de kan gå på vandet - vi har skabt de vilkår de nyder godt af - det er os der har strejket - det er os som gantagne gange er blevet mødt med fyringstrusler - men alligevel stod sammen. en for alle og alle for en.
Jeg kan kun endnu en gang gentage at denne konflikt ikke handler om tilpasning til markedsniveauet - den handler om PROSAs overlevelse - men den er Mig-selv generationen nok også ligegald med - de kan jo bare melde sig ind i KriFa. For et par år siden var der en større fyringsrunde i CSC - 75-80 medarbejdere blev fyret -alle var de individuelt ansatte - men det forstår Mig-selv generationen nok heller ikke betydningen af. Kun samlet kan vi komme ud af denne konflikt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

@27 - Jeg er medlem. PROSA kan bare maile mig og jeg skal nok oplyse dem om mit medlemskab.

Jeg tror du tager helt fejl i din opfattelse af 'mig-generationen'. De vil nemlig gerne have en arbejdsplads hvor der er en god kemi mellem ledelse og ikke en arbejdsplads, der mest af alt minder om noget der hørte til typograffer og B&W.

I har arbejdet godt for at få en god overenskomst, som er et resultat af at tidligere ledelser har bukket under så snart PROSA gjorde tegn til strejke. Denne gang er I bare oppe imod noget, der er større og har mere vilje end jer.

Fat det dog - I har tabt før I kommer på banen. Ledelsen er ligeglade med jer og vil skide jer et stykke. Faktisk helt de 250 meter, der er fra receptionen til Retortvej. Hvis du virkelig vil vise dig som den uundværlige medarbejder, der ikke har sygedage og ved alt om systemerne, så burde du kunne vise det over for din chef og sørge for at han/hun beholdt dig. Ved at stille op og råbe og skrige for krig gr du dig bare til ledelsens første mål.

Men gamle, brokkende og forældet dinoraurer har før været bagud og tabt.

Og forresten - jeg er lige så meget PROSA medlem som dig. Så min stemme og røst er lige så vigtig og betydningsfuld som din - eller har du glemt dine demokratiske grundregler?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa familie medlem

Som familiemedlem til en lock-out ramt CSC medarbejder er jeg med på sidelinjen. Nu har jeg læst ned gennem de forskellige indlæg som er på siden, og jeg må konkludere, at der 2 klare fraktioner i forningen:

1. Dem der er klare og parate til forandring, og som er indstillet på at det medføre forringelse af de vilkår som har været gældende de sidste 20 år.

2. Dem der mener, at status quo for alt i verden skal opretholdes, bl.a. fordi det har taget tid at komme dertil, hvor Prosa er mht. løn og tryghedsaftalen.

- og så er der dem der står udenfor, ligesom mig, og jeg tror, at vi er nogen, der ikke kan forstå, hvorfor fraktion #2 står så stejlt. Jeg er enig i kommentaren om, at Prosa " [...] har sejret af helvede til" - man kan ikke bygge sine fremtidige sejr på fortidens ditto, verden ændrer sig altså hele tiden.

Nogle indlæg bærer klar vidnesbyrd om stor frustration, som giver sig udtryk i nogle ganske usaglige angreb på kolleger - man er ikke naiv fordi man ønsker eller forstår, at det er nødvendigt med forandring i forhold til den aftale/de forhold som Prosa har forhandlet med CSC de sidste 20 år - og man er ikke egoist. Omvendt vidner det ikke om indsigt og forståelse, når man mener, at alt skal være som hidtil og at off-shore ikke er en trussel mod danske (CSC) arbejdspladser pga den overlegne kompetence der findes her, og samtidigt tordner mod kolleger med usaglige kommentarer om personlighedsforstyrelser.

De markedskræfter der pt. styrer, hvor ordrer for IT services placeres er i allerhøjeste grad drevet af prisen på den arbejdskraft, der skal udføre opgaverne - hvis man tror andet, skal man huske på, at verden kun lige er ved at komme igennem en økonomisk nedtur af episke dimensioner. Alle virksomheder i verden har eller er ramt af denne nedtur - også CSC, og ikke mindst jeres potentielle kunder. Så off-shore er kommet for at blive - og selv de oprindelige off-shore lande er på udkig efter arbejdsmarkeder, hvor de selv kan høste fordelen af en lavere lønudgift og et højt uddannelsesniveau.

Kunderne er alene fokuserede på deres egen økonomiske overlevelse og optimering af indtjening, herunder at få mere ud af de penge de investerer i IT og IT relaterede services; og det gælder ikke kun de private virksomheder men også de offentlige og statslige kunder (selvom de er underlagt lovgivning, der kan besværliggøre off-shoring).

Jeg ved, at gennemsnitsalderen i CSC er ualmindelig høj i forhold til IT industrien generelt, og det ser ud som tryghedsaftalen har været en medvirkende årsag til at virke hæmmende i forhold til ansættelse og ikke mindst fastholdelse af yngre medarbejdere, men jeg ved også at nyt (læs: yngre) ikke nødvendigvist er bedst.

Men man kan vist ikke komme udenom den skævvridning, der er i forholdet mellem antal unge og ældre medarbejdere i CSC - det er et faktum som begge fraktioner må anerkende; og en uomtvistelig effekt af den skævvridning er, at ualmindeligt mange medarbejdere befinder sig i den højeste ende af lønskalaen alene pga ancienitet og ikke nødvendigvis pga viden eller faglig kompetence. Er det fair overfor yngre og super dygtige medarbejdere? Er det ligestilling?

Spørg lige jer selv, hvad er den største udgift overhovedet for CSC Danmark? Er det de direkte driftsomkostninger som anlæg, faciliteter, strøm etc, eller er det medarbejdere? Det er med garanti det sidste. Så hvor kan CSC gøre noget, der gør en reel forskel i forhold til den situation CSC Danmark befinder sig i? Medarbejderne! Man kan ikke "sælge" sig ud af problemerne ved at generere ny omsætning - det svarer jo lidt til kun at behandle symptomer på sygdom og ikke egentlig behandling.

I det oplæg der er kommet fra CSC, og som man kan læse i aviserne og her på Prosas hjemmeside, er der ihvertfald noget der bør diskuteres:

1. Afskaf tryghedsaftalen: gør det muligt for CSC at afskedige medarbejdere uden at skulle betale løn til medarbejderen i op til 24 mdr, og derved faktisk gøre det umuligt for CSC at udføre opgaverne med dansk eller udenlandsk arbejdskraft, idet virksomheden så betaler dobbelt for at få opgaven udført. Det gør det heller ikke muligt for CSC at planlægge et generationsskifte i virksomheden (for det er det der reelt er tale om). Jeg kan ganske udmærket forstå at Prosa er bekymrede, eller rettere de medarbejdere der er ældst, men hvorfor ikke forhandle en position, hvor der er en skæringsdato jf. den debat, der er omkring efterløn?

2. Bortfald af lønskala: bør løn ikke være en funktion af faglig kompetence og viden, og ikke ens ancienitet i en virksomhed? Det er jo ikke en gammeldags embedsmands organisation I er ansat i, men derimod en vidensbaseret privat virksomhed - så det burde vel ikke være svært at se det fornuftige i det.

3. Indførelse af fuktionsløn: en funktionsløn kan sagtens være attraktiv og god - men den kan også være det modsatte, hvis ens arbejdsgiver opererer ud fra devisen om at betale det den kan slippe afsted med uden at medarbejderne går deres vej! Her kunne man vel foreslå en klausul, hvor man objektivt benchmarker mod resten af IT markedet i forhold til de forskellige arbejdsområder/funktionsområder!?

4. Lønreduktion med 10%: Hvis de 3 første krav kommer på plads, så vil CSC vel ikke realistisk kræve, at medarbejdere skal reducere sin løn med mere end inflationen har flyttet sig? Forbrugerprisindekset fra 2007 til 2010 viser en stigning på knap 10% (9,69%) - så hvordan ser det ud i forhold til den generelle lønstigning henover samme periode for Prosa? Det burde da være interessant for Prosa at finde ud af? Er de 10% et udtryk for det reelle markedsniveau?

Jeg håber, for begge parter, at Prosa og CSC får styr på den her situation, og begge lærer at lytte til hinanden frem for bare at skrige som et uvorent barn, der bare VIL ha' ret! Så kan de ramte familier komme videre i teksten og se fremad, istedet for at være taget som gidsler af både fagforening og arbejdsgiver.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

@28 - du skriver: "De vil nemlig gerne have en arbejdsplads hvor der er en god kemi mellem ledelse og ikke en arbejdsplads, der mest af alt minder om noget der hørte til typograffer og B&W." Jeg vil sandelig også gerne have en arbejdsplads hvor der er god kemi mellem ledelse og medarbejdere - det har vi bare ikke haft i al den tid jeg har arbejdet i CSC. Alle sager skal løses i arbejdsretten. CSC skider på aftaler og overenskomster. CSC truer tillidsmænd og skal jeg blive ved. Listen er lang over sager hvor ledelsen skider på PROSA og medarbejderne. Det er ikke PROSA der har skabt et dårligt arbejdsklima i CSC - hvad også de mange interne tilfredshedsundersøgelser jo dokumenterer. Jeg kender intet firma hvor medarbejderne er så utilfredse med ledelsen som i CSC. Denne gang er vi oppe imod noget stort - ja vi er oppe imod CSC USA - de har haft Union Busters herovre og denne konflikt styres fra USA ikke Danmarik. Derfor er det heller ikke en konflikt om tilpasning til markedsniveauet - det er en kamp for PROSA LANDs overlevelse. Bliver vi knægtet i CSC kan du godt glemme alt om PROSA LAND - det er så vigtigt at alle forstår hvad denne arbejdskamp i virkeligheden handler om. Du skriver: "Fat det dog - I har tabt før I kommer på banen" - ja med din holdning har vi - men jeg har været med til en del arbejdskampe også kampe hvor vi fik vores fyringsseddel med bud midt om natten - men alligevel holdt vi sammen og vandt kampen. Jeg tror også på at ledelsen vil skide på dig og mig - men det skal ikke hindre mig i at kæmpe for at bevare en arbejdsplads hvor det er muligt at trække vejret uden at gå i en evig frygt for at blive fyret. For taber vi denne kamp kan du være forvisset om at der kommer fyringer - rigtig mange. Der bliver frit slag for ledelsen. Jeg har ikke noget at skulle bevise over for min chef - han ved præcis hvad jeg kan og hvor meget jeg har knoklet for firmaet. Jeg behøves ikke bukke og neje hver gang chefen dukker op. Derfor har jeg været i firmaet i 40 år.
Du slutter af med at skrive: "Så min stemme og røst er lige så vigtig og betydningsfuld som din - eller har du glemt dine demokratiske grundregler?" - at jeg er fuld af forundring over at CSC medarbejdere har en holdning som dig betyder jo ikke at jeg har glemt mine demokratiske grundregler - jeg har levet i det faglige system i 40 år og ved en hel del om demokratiske spilleregler - specielt inden for arbejdsmarkedet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

Til en Prosa SAS'er - Problemet er, at du er så firkantet, og står så stejlt på dine principper så du ikke forholder dig kritisk til den alvorlige situation. Vi andre lytter til dig, og giver dig også ret på en lang række punkter. Vi er enige i, at ledelsen i CSC bestemt ikke levet op til deres ansvar i mange år og vi er helt enige i, at det ikke kun er lavere løn og forringelse af tryghedsvilkår der skaber konkurrencemæssige fordele. Der skal også andre ting til, MEN det ene udelukker ikke det andet.

Jeg er helt sikker på, at du har ydet en god indsats i 40 år hos CSC og ved rigtig meget om arbejdsmarked og demografiske spilleregler, men du ved tydeligvis ikke ret meget om dynamikken i markedet og om konkurrenceparametre. Tiden er inde til at acceptere, at såvel indre, som ydre forhold har ændret sig, således at man er nødt til at være fleksibel og omstillingsparat - Ellers overlever vores virksomhed bare ikke.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

@31 - som nævnt har jeg bevæget mig i dette marked i 40 år - det gør man ikke uden at være omstillingsparat og fleksibel - men denne konflikt handler ikke om at være omstillingsparat og fleksibel - den handler ikke om at tilpasse sig markedsniveauet. Hvis CSC vinder denne konflikt - kan du være sikker på at så går der ikke lang tid (få år) så findes dit og mit job ikke.


Lad mig så spørge dig direkte - Hvorfor tror du CSC har haft Union Busters herovre fra USA?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa CSC'er

@26 Ok jeg skal nok moderere mig således at debatten ikke kører af sporet og dermed ender i person angreb.
Kritikken vil selvfølgelig blive taget til efterretning.
Men "useriøst rendestensplan" nej den køber jeg ikke, det er ikke mig der laver angreb på kollegaer som passer deres arbejde, der må du have fat i nogle andre indlæg håber jeg?
Men det ændre stadig ikke ved at jeg stadig mener at denne konflikt er startet af ledelsen i CSC.
Det er et unormalt groft træk fra ledelsens side og samtidigt undrer jeg mig over at der findes folk som har sympati for dette træk og de tilkendegiver at Prosa og deres medlemmer skal acceptere mange og betydelige forringelser uden at få så meget som en jobgaranti til gengæld.
Det skuffer mig at læse at der er nogen der mener at Prosa bør acceptere en afskaffelse at tryghedsaftalen og det er på et tidspunkt hvor der aldrig her været mere brug for den.
Jeg mener at det ville være på sin plads at flere Prosa medlemmer tilkendegiver deres støtte til at Prosa-forhandlerne i denne debat, således at de kan se at vi støtter op om deres arbejde over for CSC ledelse, samt udtrykke en støtte til bevarelse af af vores aftaler herunder tryghedsaftalen som ofte bliver nævnt i denne debat.
Jeg er heller ikke imod fornyelser og ændringer af overenskomsten herunder visse forringelser også kaldt markedstilpasninger, men en afskaffelse af tryghedsaftalen mener jeg ikke er acceptabel som tiderne er.
Jeg håber inderligt at der er rigtig mange andre der har det på samme måde og vil tilkendegive deres mening herom.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa familie medlem

@32 - Der er jo faktisk flere muligheder end den du ligger op til nemlig, at CSC som vil helt af med fagbevægelserne (!) i Danmark.

Det kunne f.eks være at CSC topledelse i USA ikke har tiltro til at den lokale ledelse evner at løse problemerne selv, og derfor har man dikteret at ledelsen i DK skulle "modtage" hjælp fra disse arbejdsmarkedskonsulenter (som de gerne kalder sig selv).

Det kunne også være i anerkendelse af, at man i den lokale ledelse ikke har evner eller kapacitet til selv at organisere og håndtere en konflikt, hvilket de historisk set heller ikke har været i stand til.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

@34 - Du skriver: "Det kunne også være i anerkendelse af, at man i den lokale ledelse ikke har evner eller kapacitet til selv at organisere og håndtere en konflikt, hvilket de historisk set heller ikke har været i stand til." - Nu er carsten Lind jo lige tiltrådt så hvordan du kan bedømme ham "historisk set" er mig en gåde.

Alle med kendskab til CSCs væremåde over for fagforeninger - også globalt - ved godt hvorfor disse Union Busters har været på besøg.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa familie medlem

@35 - CSC danske ledelse består ikke alene af Carsten Lind, og mig bekendt har han også en chef og en eksternt bestyrelse han skal stå til ansvar overfor. Men derudover kan man se på de forgængere der har været: Ivor Canavan, Pete George, Asger Jensby, Guy Haines -- så har de allesammen tilsyneladende bøjet sig for krav og pres fra fagbevægelsen for at få fred på borgen?!

Og nej, man kan ikke bedømme CL historisk i CSC sammenhæng, men tjek lige hans CV og se om der skulle være en eneste reference til en virksomhed, der har været involveret i en arbejdsmarkedskonflikt af den her type, hvor han samtidigt har haft ledelsen. (Svaret er: nej!)

Og mht CSC væremåde overfor fagforeninger så syntes det nu ellers at CSC har været ganske large overfor Prosa i forbindelse med overenskomster - eller tager jeg fejl? Og sidst jeg googlede CSC og Union conflicts fik jeg ingen hits der var relevante udover den I sidder med lige nu, så hvad er det for en 'væremåde' du henviser til? Er det den samme væremåde, som har gjort det muligt for Prosa at forhandle den super aftale som er gældende? Hint: det er ikke særligt subtilt at forsøge at argumentere med at du har noget insiderviden, der gør din mening mere troværdig end andres, det virker modsat.

Og globalt, tja, hvad skal man sige .... fagbevægelserne er ikke lige stærke i alle lande i verden - i Danmark kan vi være stolte af en historisk stærk arbejderbevægelse, der har været med til at sikre arbejdernes vilkår i siden industrialiseringen. Omvendt er der lande, hvor fagbevægelserne er endnu stærkere som f.eks i Frankrig, Italien og ikke mindst Tyskland.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa CSC'er

@35 Enig
Der er ikke p.t. noget der tyder på at man ønsker at acceptere fagforeningerne i
Danmark.
Rent hypotetisk set kunne det godt se ud som om at der arbejdes på at få foreningerne ud af CSC DK og man i den forbindelse har valgt at starte med Prosa.
Hvis denne hypotese er korrekt så er det jo heller ikke bare en angreb på Prosa men hele den danske arbejdsmarkedsmodel.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Når det nu igennem i hvert fald de seneste 5 år gang på gang er dokumenteret i arbejdsretten at CSC skider på det faglige system - PROSA har haft 80+ sager hvor CSC ikke vil efterleve rettens ord eller overenskomsternes ordlyd. Så dit udsagn om: "Og mht CSC væremåde overfor fagforeninger så syntes det nu ellers at CSC har været ganske large overfor Prosa i forbindelse med overenskomster - eller tager jeg fejl? " er ganske irrelevant - ikke sandt. CSC er sgu nok den arbejdsplads som oftest og konsekvent ikke overholder overenskomster. Prøv bare at spørge et PROSA bestyrelsesmedlem - så kan du få en liste så lang som et ondt år over de mange sager CSC har med det danske faglige system.

Det har været klart ganske længe at denne konflikt måtte komme - så hvis ikke man har tillid til at Carsten Lind kan køre faglig konflikt skulle han jo nok ikke have fået den stilling. Dette her handler derfor ikke om hvorvidt CL er i stand til at håndtere en konflikt - det handler om en strategi fostret og udført fra USA.


Hvad du mener med dette forstår jeg ikke: "Hint: det er ikke særligt subtilt at forsøge at argumentere med at du har noget insiderviden, der gør din mening mere troværdig end andres, det virker modsat." Nu er du jo et familiemedlem til en ansat og derfor er der nok et og andet som du ikke er bekendt med og derfor er dit argument temmelig subtilt - prøv nu at spørge et bestyrelsesmedlem om CSCs gøren og laden.

Dit sidste afsnit minder mest om Goddag mand økseskaft - jeg ser ikke relevansen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Karsten Lou Nielsen

Jeg er en af dem der er ramt hårdest, jeg er en af de 120 lockout’ede, dette er ikke sjovt og desværre ser det ud til at det kommer til at tage måneder før det er overstået.

Min fulde opbakning må gå til prosa og til vores forhandlerne, da hverken jeg eller prosa har valgt at jeg ikke må komme på arbejdet for nuværende, det har CSC topledelsen og jeg tror helt ærligt at fagforeningen i denne sag varetager mine interesser bedst mens CSC ledelse varetager aktionærernes interesse bedst, den er sådan set ikke længere set ud fra mit synspunkt.

Jeg er ikke parat til at lægge mig med bugen i vejret endnu klar til slagtning, jeg har være ansat i CSC i 25 år og der er meget der tyder på at jeg samlet set skal arbejde 20 år mere i det STORE firma Danmark og dette måtte for min skyld meget gerne være i CSC.

Nøglen til at løse denne konflikt ligger ikke i af vi giver os på samtlige punkter, så kan vi lige så godt finde andet arbejde med det samme. Så please lad os prøve at stå samlet på trods af vores forskellige holdninger, måske skulle vi hellere starte en debat op omkring hvad vi tror ledelsens agenda er, er det rigtigt at de bare vil fyre os alle sammen, er det rigtigt at de kun ønsker projektledere og domænespecialister i Norden og resten af funktionerne outsouces og kan konsekvensen af dette være en ønske om at fyre op til 900 systemudviklere over en kort årrække, hvis dette er rigtigt så rammer det jo både systemudviklerne i rød stue og i blå stue, er der nogen der har en holdning til dette.

og til topledelsen hvis i lytter med, i kan altså ikke få fjernet samtlige aftaler der er forhandlet og aftalt de sidste 30 år med et enkelt pennestrøg i bliver nødt til at prioriterer hvis vi skal ud af denne konflikt så kom ud af busken og giv os noget at arbejde med.

I morgen onsdag den 16/2-2011 klokken 14:45 er der prosa møde i Nørrebrohallen, kom nu og deltag alle sammen også dem der ikke kan bryder sig om fagforeninger og socialister, fordi jeg tror dette kan komme til at ramme os alle også dem der tror mere på markedsmekanismer og mindre på fællesaftaler.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Spot on - Vest - 100% enig - tak for støtten

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa familie medlem

@ 38 .... du har ret, det sidste det blev en underlig tangent.

Selvfølgeligt er det en konflikt der er styret fra CSC topledelse - det kan da ikke overraske. Den lokale ledelse har jo bare bøjet af gang på gang. Så nu har CSC corporate gjort præcist som de gjorde i IBM for nogle år siden.

Mht. konflikter i arbejdsretten så er det jo af gode grunde ikke noget jeg kan udtale mig om; men jeg kan ikke se mere end 2 afgørelser fra arbejdsrettens arkiver,der går tilbage til 2008, hvor CSC er involveret?

Bestyrelsesmedlemmer vil nok umiddelbart ikke svare på åbne spørgsmål ...

Men det egentlige spørgsmål er jo stadigvæk ikke søgt besvaret: hvordan I får løst den her konflikt?

... og prøv nu for guds skyld at komme ud over de konspirationsteorier.

Hvordan skal CSC kunne angribe den danske arbejdsmarkedsmodel ved at få genforhandlet en eksisterende overenskomst?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

@40 - Du skriver: "Hvordan skal CSC kunne angribe den danske arbejdsmarkedsmodel ved at få genforhandlet en eksisterende overenskomst?"

Fordi dette handler ikke så meget om at genforhandle en Overenskomst fra 2009 - det handler om at fjerne fagforeningerne i CSC. - Derfor

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa supporter

@29

Du omtaler 2 grupper, forandrings- og status quo grupperne. Der er også en 3. gruppe. En gruppe der kan se at der skal ske ændringer, men at det ikke nødvendigvis betyder at PROSA-overenskomsten skal slagtes.

Der er for mange ansatte i CSC pt. Det er tydeligt for enhver. Hvordan kan det være anderledes når man i en sand sub-optimeringsrus med den ene hånd sender arbejde til Indien og den anden hånd sender danske medarbejdere på bænken, når man tillader at CSC datterselskaber nyansætter, istedet for at bruge ledige ressourcer i moderselskabet.

CSC har med åbne øjne indgået en tryghedsaftale. Aftalen gør det ikke umuligt at fyre folk. Aftalen gør det dyrt. Det må have været klart for ledelsen da den indgik aftalen. Jeg mener at det er pinligt for CSC at man forsøger at løbe fra indgåede aftaler. Det giver ikke indtryk af en særlig moralsk ledelse at man forsøger at løbe fra en tryghedsaftalelse samtidig med at samme ledelse planlægger snarlige fyringer. At fyringer er med i ledelsens planer er, efter min mening, en sandsynlig påstand.

Løn og opsigelsesvarsler for den yngre del af PROSA flokken er ikke meget bedre end hvad det øvrige marked tilbyder. Der er tilpas mange lønstop i lønskalaen til at ledelsen kan undgå at lønnen for den yngre del løber løbsk. Lønninger ude af trit med 'virkeligheden' skal findes i den ældre del af PROSA flokken. I øvrigt så kan man sagtens finde virkeligheds fjerne lønninger i andre overenskomster i CSC. Pointen er, at CSC ledelsen ikke har udvist rettidig omhu. I stedet for at skille sig af med de alt for dyre medarbejdere i overensstemmelse med tryghedsaftalen har man skubbet problemet foran sig. Om ledelsen ligefrem har ventet på en af historiens største finanskriser før den har villet se problemet i øjnene må guderne vide. I stedet for at få ryddet op har man i stedet indgået meget store indsourcingsaftaler, hvilket har betydet at medarbejderstaben er blevet udvidet med mange hundrede. Det skriger til himlen at ledelsen kommer rendende få år efter og påstår at PROSA overenskomsten er grunden til CSC's problemer med for mange og for dyre medarbejdere.

Det ville klæde CSC at overholde indgåede aftaler og bruge CSC-USA onklen til at betale, hvad det nu end koster. Det ville klæde ledelsen at den tager ansvar på sig, også på vegne af tidligere ledelser. Alternativet er ikke kønt og jeg håber at PROSA sørger at det ikke ikke bliver økonomisk attraktivt for CSC at vælge alternativet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa CSC'er

Tak for støtten.
Sådan skal det være.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Annette H, PROSA/SAS

Kære Alle debatterende på denne side.

Dette er mit første og måske eneste indlæg.

Jeg har ingen problemer med at vise hvem jeg er eller stå ved de holdninger jeg har. Og ville håbe, at alle andre ville gøre det samme. Det ville måske hjælpe på debat niveauet.
Husk venligst - også - at denne side er fuldt offentlig og kan læses af alle, medlemmer eller ej.
Jeg synes bestemt ,at det er i orden at ha' en mening, at ha' en holdning og at udtrykke disse. Jeg synes bare også (personligt) at man så skulle og kunne stå ved dem. At man skal tale (og skrive) ordentligt til hinanden, uanset mening og holdning.

Alle har - i et demokrati - ret til at ha' holdninger og udtrykke dem.
Jeg så bare gerne at debatten - på denne side - fremover kommer til at foregå på hovedsagelig faktuel basis og at man, hvis man har behov, kunne stille spørgsmål og få konkrete svar på evt. spørgsmål.

Og så håber jeg at alle - i vores (PROSA's) demokrati er eller bliver modige nok til at turde debattere frit, konkret og holdningsmæssigt på de dertil indrettede og indkaldte medlemsmøder.

Frem til lidt fakta, om hovedemnet, der ikke hidtil er udtrykt konkret eller korrekt i denne debat, er den gældende Tryghedsaftale.
Tryghedsaftalen kan, afhængig af anciennitet, give op til 10 mdr.'s ekstra løn ved opsigelse ift. selve begrebet konstanteret arbejdsmangel.
Ikke 24 mdr. eller 2 år el. lign. men konkret op til 10 mdr.' s løn og op til 3 mdr. ekstra, afhængigt af alder.
Dette UD over Funktionærloven, som gælder alle funktionærer i Danmark.
Man kan så have holdninger til om det er for meget, passende eller for lidt.
Men afskedigelsesmæssigt er vi i Danmark (med kun funktionærloven i hånden) de dårligst sikrede i Europa. Tro det eller ej, men det er desværre fakta.
Derfor har PROSA gennem mange år søgt at udbedre dette forhold og endt op i denne aftale.
Aftalen var ikke min 'kop the' (det ved vist alle), da vi kom til CSC, men det var den aftale, der var og den alle overenskomstbærende foreninger i CSC havde. Så derfor blev det også den aftale, CSC ville have, at vi skulle have.
Og jeg forstår - i dag - godt ,at de fleste ansatte er glade for den og ikke ønsker at sælge den.
Mange ansatte har gennem de sidste 5 år mistet deres job til 'indere' eller andre fra 'de baltiske lande' . Dette EFTER at de selv har skullet oplære disse i både måneder, halve og hele år, for derefter at stå tomhændede tilbage. Det er og har IKKE været sjovt. Det burde man næsten ikke kunne kræve af nogen.
Dem, der således har mistet deres job, har så (selv) skulle skaffe sig et nyt job, som de kunne klare eller oplæres til. DET har været en hård og dyr proces.
Og også betydet at outsourcingen af mere end 1000 arbejdspladser i DK (til Indien) IKKE har givet overskud !
Og uanset om man stagnerede i løn, gik 10% ned i løn el. lign. ville det ikke stoppe den proces. Det er en politisk beslutning, der er taget i CSC.
CSC vil, sige de, gerne af med den dyre arnbejdskraft og erstatte den af billig arbejdskraft.
Om det kommer til at betale sig - på et tidspunkt - får så vise sig, men hidtil har det været en rigtig dårlig forretning og skabt et ualmindelig dårligt arbejdsmiljø i CSC.
Det sammen med en del andre ledelsesmæssige beslutninger har ' kostet kassen'. Og , som jeg ser det, er det DET regningen sendes videre for NU.
Og det til mine gode venner og kolleger i PROSA/CSC.
Og næste år sikkert også til os andre.

Jeg håber stadig på at fornuften sejrer og parterne sætter sig til bordet og for TALT sammen og løst situationen så hurtigt som muligt.
Jeg TROR ikke på KRIG. Krig løser ingenting. Andet end at man kan slå en masse i hjel (psykisk eller fysisk)

MEN hvis det så er den eneste vej, så alligevel ...GOD KAMP.

Og PS PS
Alle chefer og ledere, der er fratrådt (eller frratræder) CSC får eller har fået gyldne håndtryk (i et eller andet omfang). Det er vel også tryghedsaftaler.
Og de er oftest mange, mange flere penge værd en den nu - af nogle - omdiskuterede - almindelige - tryghedsaftale.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

Hej Annette og Prosa supporter - meget enig i det I skriver.
Jeg kunne stadig godt tænke mig at vi fik et lukket forum hvor vi ikke behøvede at skrive under synonym - for jeg må erkende - jeg stoler ikke på vores ledelse - derfor er jeg bare en PROSA SAS'er - men Annette jeg skal nok fortælle dig hvem jeg er - hvis du ikke allerede har gættet det :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa CSC'er

@43 Meget fint indlæg super godt formuleret, specielt den med de gyldne håndtryk. @44 Jeg er helt enig, det er klar nødvendigt med et synonym, da man ikke ved hvem der læser med.
Jeg er samtidigt overbevist om at nogen fra ledelsen har skrevet med i denne debat. Så derfor vil jeg vil også gerne fastholde min anonymitet "Prosa CSC'er"

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Medlem X

@43: Tak det er godt skrevet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er EJ Prosa

Jeg har skrevet en del indlæg her på siden, og jeg foretrækker at være anonym, da jeg ved at mange af mine holdninger ikke giver plus-point hos mine kollegaer. Men det er jo klart - det er jo primært dem, der bliver ramt af de anførte ændringer.

Ellers vil jeg blot sige, at det er rart at debatten primært har været nuanceret - for det fortjener den - og jeg forstår til fulde Jeres kamp. MEN det er en vanskelig kamp og tænk Jer nu grundigt om, og stil Jer selv spørgsmålet om, hvad I tror der skal til for at virksomheden overlever (uden den rige onkel). CSC er nødt til at kunne tiltrække ny forretning for at kunne overleve. Skal vi kunne det, så kræver det bla: At vi har de rigtige kompetencer, at vi har den rigtige løn, at vi har dygtige ledere, som 'sætter kursen', at vi har effektive processer, at vi har fleksible ansættelsesvilkår osv osv. Dvs. hele paletten skal gå op, og det ene udelukker ikke det andet. Er vi dårligere end konkurrenterne, så bliver det dem, der får ordren. Sådan er det.

CSC's overlevelse MÅ simpelthen være det vigtigste for alle parter, så tænk Jer nu grundigt om, hvad det er for en kamp i kæmper.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Annette H, PROSA/SAS

Selvfølgelig er det vigtigt at CSC overlever. Som en stor IT arbejdsplads i Danmark. Og selvfølgelig gør den det. Og selvfølgelig VIL PROSA også det.

Men det må også være i orden at kræve, at det er eller i hvert fald bliver en god arnbejdsplads. Og at kræve at CSC overholder lovgivningen. Ikke kun de dele af lovgivningen, som de synes passer dem (bedst). Og at CSC overholder alle overenskomster og aftaler Og ikke kun de dele af aftalerne, som de kan lide (bedst).
Ingen selskaber skal vel overleve bare for overlevelsens skyld, men fordi der er en god mening med det og fordi det er eller kan blive en god forretning.
CSC har et ansvar. Ikke kun for CSC og 'den rige onkel' (moderselskaberne i USA), men også for deres kunder, de ansatte og det danske samfund (for min skyld gerne i nævnte rækkefølge).

CSC må også acceptere, når de har et selskab i Danmark, så er det dansk lovgivning, dansk arbejdsret, danske aftaler og dansk kultur, der gælder og CSC må vise, at det er de vilkår, som de også vil, hvis CSC vil være med i Danmark og have de danske forretninger og de store gevindster, de også har givet CSC.

Og PS
for min skyld må den enkelte ansatte, der debatterer gerne være anonym, men det er nu mere ærligt og meget nemmere, hvis man vidste hvem, der var hvem.

PS PS
Jeg er personligt blevet meget skuffet over ledelsens udmeldinger. Ikke mindst på gulvmødet på EV, hvor ledelsen IKKE mente at ledelsen selv f.eks. skulle gå ned i løn eller have forringet deres vilkår... ???
Svaret var : for ellers kunne CSC jo ikke tiltrække de bedste !!!!

Og endnu mere skuffet over ledelsens manglende forhandlingsvilje og manglende forsøg på at komme i dialog og at stoppe konflikten.

Men det ligger desværre fint i forlængelse af, hvad jeg har oplevet de sidste par år. Ledelsen har ikke - af sig selv - lyst til at tale med medarbejderne og/eller deres repræsentanter. Ikke i nogen sammenhænge.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Torben

En ny version af Wine er sikkert meget godt.
Men Linux har haft DOS emulator de sidste 9 år, så intet nyt i dette, DOSEMU daterer tilbage til 2002, så DOS programmer under Linux er ikke nyt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

Ved at begynde at kæmpe indbyrdes - opnår ledelsen hvad de vil med denne lockout - at splitte os - istedet må vi stå sammen og well - vi må give os lidt i retning af ledelsen og omvendt.
Krig fører ikke til noget - altså heller ikke godt for vores omdømme i forhold til kunderne at vi strides indbyrdes (ledelse vs medarbejdere).
Ærgeligt at ledelsen har drevet det så langt - istedet for at gå efter at skabe det 21. århundredes super arbejdsplads.
Vi bør alle i CSC - ledelse som medarbejdere stå sammen om at skabe et godt firma for både kunder og de ansatte.
Der er mange måder at effektivisere på - f.eks. skærer "det unødvendige fedt væk" - for mange mellemledere, administrative medarbejdere der holder øje med at dem der leverer varen gør det rigtigt osv.
Det er altså leverancefolkene der skal lave arbejdet i marken - og jo flere de skal "føde" jo dyrer bliver varen - det synes jeg er MEGET overset i denne debat.

Istedet bør vi også finde nye markedssegmenter - og være bedre end det resterende marked - de bedste medarbejdere søger derhen hvor der er de bedste udfordringer og lønninger, hvis man skærer i lønnen - så forsvinder de dygtigste medarbejdere bare over til konkurrenten og det var vel reelt ikke målet!

Så lad os tænke strategisk og skabe det 21. århundreds arbejdsplads - glem lockout og strejke og lad os smøge ærmerne op og få endnu bedre fat i markedet - istedet for at skændes indbyrdes - altså imellem ledelse og medarbejdere - det medfører kun dårligere motivation - og ringere motivation skaber ineffektivitet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Another brick in the wall

Sandheden er det første offer i krig, så der må tilsyneladende være udbrudt krig efter Carsten nickname (Sta)lind's opfattelse. I et memo bedyrer han at den danske ledelse handler på egen hånd. Det er nok muligt at Carsten handler på egen hånd når han spiller stærk mand og fyrer en dygtig medarbejder i strid med de bestående regler, men at vi skal tro på at de amerikanske ejere og engelske controllere ville lade Carsten gamble med en milliardvirksomhed som CSC Danmark ved vi er direkte løgn. Så Carsten sig sandheden, jeg ved du kigger med her og jeg ved at englændrene og amerikanerne er dukkeførerne som får det udanske frem i dig.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Karsten Lou Nielsen

Så er det korrekt med de op til 900 fyrede medarbejdere i den kommende tid.
Hvis dette er ultimativt, så er det tryghedsaftalen der er vores vigtigste krav, så her må vi stå fast, så de fyrede får det bedst mulige grundlag for at komme videre med deres arbejdsliv. I øvrigt virker det lidt tyndt af CSC at de ikke vil stå ved deres aftale (indgået for 20 år siden og financieret med 2 procent af den samlede lønsum i de 20 år for samtlige prosa overenskomstdækkede i perioden), skuffende.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

De 900 fyringer er nu officielt, og kan læses i Computerworld

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

De 900 er på ingen måde officielt fordi det står i Computerworld. Det er først officielt, når det bliver meldt ud af CSC

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   eks-csc'er

der må være nogle TR'er i CSC med røde ører. I 9 år har de sagt nej til den ene moderate deal efter den anden, men klubben har været kørt i en blanding af stolthed og klassekamp. At konflikten nu skulle handle om tryghed kunne have været afværget.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

enig med ovenstående... Lotte og de andre der sidder på magten blev efterladt i 80'ernes privatisering og kampe mod HK. Der gælder en mobbe-kultur i CSC hvor folk der ønsker gode job til almindelige lønninger bliver trynet til tavshed af fagpolitiske "eksperter" og pampere. I mine ører lyder 900 fyringer som lidt overdrevet men ud fra en kalkule på regnskabet som en tiltrængt hestekur.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per, CSC

Jeg bemærker med stor undren at Carsten Lind overfor Computerworld.dk benægter at større massefyringer er umiddelbart forestående.

http://www.computerworld.dk/art/114340/csc-chef-afviser-at-900-ansatte-skal-ud?a=block&i=324&pos=1

CITAT BEGIN/
'Han forklarer, at dokumentet er en "umoden statusrapport" med det medarbejderbehov, som CSC fremskrevet vil have, hvis der ikke blev solgt mere.

Han fortæller, at dokumentet derfor ikke udtrykker en beslutning om en reduktion af medarbejderstaben, men en umoden status på, hvad der er brug for af medarbejdere i 2012.
...
Hvordan kan det være, at dokumentet bliver fremvist for tillidsfolkene, hvis det er et meget umodent dokument?

"Det har jeg ikke nogen præcis forklaring på. Men man har en antagelse af, hvordan det vil gå i fremtiden. Hvis det ikke går, som man gerne vil, er man jo nødt til at have fleksibiliteten i at kunne lave tilpasninger."
CITAT END/

"umoden statusrapport" ?
"Det har jeg ikke nogen præcis forklaring på." !

Jeg har læst og hørt meget sludder i min tid i CSC, men det her slår sgu da alt.

Nå, men Hanne Lykke Jespersen/PROSA griber bolden og replicerer:

CITAT BEGIN/
"Hvis det virkeligt er rigtigt, at forhandlingerne bygger på et forkert grundlag, kunne vi jo nok godt finde ud af noget. For når de slet ikke står foran de her store afskedigelser, har det jo slet ingen hast med at udsætte én gruppe for at slippe for tryghedsaftalen,"

"Hvis de trækker det krav, er der jo grundlag for at få en forhandling op at stå, så vi faktisk kan få afsluttet denne her konflikt."

"Her er der en oplagt mulighed for et forlig. Hvis hele konflikten bygger på en misforståelse om, at vi tror, de vil fyre, og de vil garantere, at de ikke vil, jamen så har de jo heller ingen hast med at komme af med tryghedsaftalen," siger Hanne Lykke Jespersen.

Dermed peger hun på, at den allerstørste knast i konflikten tilsyneladende er væk.
CITAT END/


Men hvis farcen/tragedien alligevel skulle fortsætte kan PROSA jo overveje at henvende sig direkte til Barack Obama som åbenbart har en mening om det principielle i sagen:

CITAT BEGIN/
"Obama kræver nu, at Wisconsins guvernør indstiller sit "angreb" på fagforeningerne."
...
"Det skete efter 30.000 borgere tidligere i dag vadede ind i statens hovedsæde. Alle underskrev de et protestbrev, og derefter indtog de hele bygningen."
CITAT END/

http://avisen.dk/analyse-oproer-i-kairo-rykker-til-usa_141995.aspx

Måske bør vi også overveje at gå på gaden ... og belejre Bossens privathjem ... og indtage hovedkvarteret ... ;=O

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Stadig CSC'er

Til de 2 ovenstående, det er jo tilladt at involvere sig i det fagpolitiske og påvirke det i den retning man mener bedst. Angående mobning, så har jeg svært ved at tage det udsagn seriøst, har selv opponeret adskellige gange uden der bliver set skævt til en, tværtimod vil man gerne lytte....

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Michael

Hvis CSC så gerne vil af med tryghedsaftalen så kan PROSA's modtræk jo være opsigelse af fredsaftalen af kørenede systemmer.

Hvad mon CSC siger til det?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Inger Colding-Jørgensen

Det glæder mig at se, at CSC nu siger til Computerworld, at der alligevel ikke skal nedmandes med 900 i norden inden FY13. Så kan CSC jo roligt indgå en vedligeholdelsesoverenskomst med PROSA/CSC, der udløber til genforhandling tilo marts 2012, hvor også akademikernes og PROSA/SAS's overenskomster skal forhandles. Lad os løse problemerne i fællesskab - virksomheden og ALLE medarbejdergrupper!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa Medlem

@Michael - Opsigelse af fredsaftalen vil betyde lockout af alle Prosa folk. Det tror jeg ikke Prosa har råd til. Og CSC virker umiddelbart ligeglad med om de så skal flyve indere ind med helikoptere og bede kunder vente 4 dage før deres systemer er oppe.

Lad vær med at give CSC flere våben. Find ud af om de 900 folk er Prosa folk og om man taler om naturlig eller tvungen afgang. I virkeligheden er det jo nok ligegyldigt for CSC vil af med tryghedsaftalen som er et levn fra en tid hvor 'operatører' og 'databehandlere' var guld værd og ledelsen ikke anede hvad de lavede.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa rules

@ #9 Skulle CSC vælge at lockoute alle på Prosa-overenskomst stopper CSC som kørende virksomhed, drøm blot videre om at Indere skulle kunne overtage arbejdet, de skal jo lige have en arbejdstilladelse og så er der jo lige det med lidt oplæring for ikke at tale om basisfærdigheder som f.eks. dansk og en sikkerhedsgodkendelse. Næh spørgsmålet er nærmere om CSC ikke har lockoutet muligheden for et godt image et stykke ud i fremtiden, er der tale om enegang fra den danske ledelses side vil de snart går Asgar-Ivor vejen...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Lockout´et csc´er

Bare rolig, denne konflikt er for længst overstået, før den første inder er logget på. Vi ved jo alle, at det tager evigheder at få oprettet en konto og få adgang til systemerne. Og med hele field operation på lockout, så er det vel ikke blevet nemmere at få en pc....;)~

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Michael

Edge-serveren sættes til ikke at sende NDR.
På Transport-serveren sættes en transport-regel, der tjekker om der i de mails, der resulterer i en NDR, er danske ord i. Hvis der er danske ord, sendes en NDR til afsenderen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Karsten Lou Nielsen

Til @9 prosa medlem, hvis du mener at Indere eller andre for den sags skyld umiddelbart kan overtage dit og mit arbejde i løbet af 4 dage, så skal vi nok finde os et andet job alligevel eller måske tage os en kraftig efteruddannelse. Hvis CSC vælger lockout for samtlige PROSA organiserede medarbejdere, vil der sikkert ikke gå ret lang tid før de første samfundsvigtige opgaver begynder at køre mindre stabilt og dermed ikke ret langt til et regeringsindgreb der stadfæster den eksisterende overenskomst minus et par procent på lønskalaen, håber ikke vi skal nå dertil da megen god produktiv tid for CSC vil være spildt mens størstedelen af CSC produktionsapparat er sendt på tvungen orlov af CSC. Håber vi kan få gang i realistiske forhandlinger snart :O>

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC ansat

Skulle det gå helt galt så bliver vi opkøbt af en af de "andre" til en pris der indeholder en sum penge til at fyre dem der er for meget.

Virksomheden som sådan skal nok overleve.... navnet kan ændre sig og jeg er personligt ligeglad med hvad vi hedder.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per, CSC

#13 Enig. Mange græder snot over CSC Danmark fremtid. Vores kunder og deres behov skal nok overleve. Og de foretrækker trods alt en samarbejdspartner der er tilstede i Danmark - IBM/NNIT/KMD/Siemens

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

Carsten Lind kom tidligere på ugen men en begrundelse hvorfor
har gerne ville af med tryghedsaftalen. F.eks hvis der kom en ny finanskrise.

Lad os sige at der kommer en finanskrise hver 10 år og
CSC-DK i den forbindelse har brug for at fyre 15% af medarbejderne.

Trygheds aftalen giver ca. et års ekstra løn.
Tryghedsaftalen vil det pågældende år koste CSC-DK 15% af lønsummen.

Men denne udgift skal fordeles på på de foregående 10 år.

Så man kan sige at tryghedsaftalen koster CSC-DK 1.5% af lønsummen pr år.

Så man må spørge sig selv følgende spørgsmål

1) Hvorfor er CSC-DK parat til at kaste virksomheden ud i stor konflikt
for et krav der årligt gennemsnitliglig koster virksomheden 1.5% af lønsummen.

Mit svar er.:

I efteråret gik der rygter om at der skulle være en fyringsrunde
i CSC. Men CSC-USA ville ikke sponsorer det.

Efterfølgende er økonomien i CSC-DK gået endnu dårligere.

Ved at gå i konflikt så kan CSC-DK få PROSA til at betale for
den overskudskapacitet der i øjebliket er i CSC-DK.

(Lockout + de strejkende giver i alt 160 personer. Det svare til en månedlig løn besparelse på
på ca. 8 mio kr.)

Hvis PROSA acceptere at tryghedsaftalen bliver afskaffet
så CSC-DK gå igang med at fyre overskudskapaciteten. Uden at CSC-USA skal
sponsorer det

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

Er der nogen der kan oplyse om antallet af hhv PROSA CSC og PROSA SAS folk som p.t er på 'bænken' ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Battle of the Viaduct

@15, Jeg er bange for det er langt mere kortsigtet og at den aktuelle lockout giver en for besparelse kort før afslutningen af regnskabsåret. Fristende hvis bonussen er stor og det ser sort ud i forhold til budgettet. Nu er det vel ikke sådan at ledelsens bonus er nødvendig for deres personlige økonomi, nej vel :-)

Men hvorfor er det egentlig at vi allesammen skal holde for fordi Asgar Jensby var for flink way back, tænk hvis manden havde fået mere Stein Bagger dna ind i CSC og havde fået bygget nyt domicil i Sydhavnen. Men mon ikke Carsten Lind holder lige så længe som Asgar og Ivor, det tror jeg på!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Per, CSC

#16
Mine informationer siger at antallettet af folk på 'bænken' er 43 lockuoet'et 1 to g
o.
Han føler sig vist lidt ensom :(

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   torben w

Hej Kent Knudsen. Kan TS-110 optage HD-TV og gemme optagelserne i et åbent fil-format?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

Fredsaftalen er opsagt i fredags - det er vel ret beset en optrapning af konflikten da Prosa nu kan strejke for alle medarbejdere (incl. drift) fra d. 1/6 - Burde PROSA ikke udsende en pressemeddelelse om dette?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ferie-franz

Hvis PROSA har opsagt fredsaftalen kommer der vel en del ferier til salg? Man må jo ikke holde ferie under konflikt, så vidt jeg ved.

Kunne PROSA ikke lave et forum for strejke ferie til salg?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC ansat

@15 det tror jeg også og det underbygger her: http://www.version2.dk/artikel/18105-analyse-cscs-lockout-er-tak-for-sidst-til-prosa?utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_campaign=v2daglig

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC ansat

Sådan!!! Vi har jo ikke andre muligheder. http://www.computerworld.dk/art/114366?a=newsletter&i=3662&utm_source=computerworldnewsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=L%E6r+af+Danfoss+og+LEGO%3A+Vild+grafik+i+digitalisering+%2F+It-kaos+truer+hele+landet%3A+400+CSC-folk+skal+strejke+%2F+Fiber-firmaer%3A+Mobilt+bredb%E5nd+er+kun+et+supplement

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Karsten Lou Nielsen

Kære prosa, tak for opsigelse af tryghedsaftale og varsling af strejke for op til 400 ansatte, jeg er sikker på at dette er starten på enden for denne urimelige og unødvendige konflikt, håber bare vi ikke skal vente til efter 1 juni, håber at CSC besinder sig og starter realistiske forhandlinger op, hellere i dag end i morgen. Jeg savner mit firma og mine kolleger.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Åge Jørgensen

Farvel arbejdsplads - var nogle gode år så længe eventyret varede.

R.I.P

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC

Måske har du ret, efter et regeringsindgreb som i 1987, kan det være at CSC skiller sig af med den underskudsgivende CSC Nordic, eller at kunderne finder andre leverandører, men SO WHAT. Systemerne skal fortsat driftes og vedligeholdes i andey regi, og jeg er stensikker at mindst ligeså mange Prosa folk følger med opgaverne som der ville bære prosa folk tilbage i CSC hvis vi giver op nu. Så taberne bliver det massive lag af mellemledere og folk der brødføder sig med at kontrollere og administrere eller hvad vi skal kalde det kømpe administrative apparat der er opbygget i CSC de seneste år - og som i mine øjne er den reelle grund til at CSC kører med underskud.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Beklager stavefejlene

Det er det lille tastatur på telefonen der er skyld i de mange stavefejl :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

@2 - Se blot på IBM's overtagelse af Maersk Data for snart 10 år siden. Efter 3 år var 3/4 dele af de gamle 'Mærsk' folk væk, så regn ikke med at folk følger systemerne. Og slet ikke driftopgaver, som kan enten løses af de medarbejdere, det overtagende firma har eller offshoret til Indien (undtagen de systemer, der skal blive i DK). Derudover er der allerede problemer i banksektoren med IBM (og andres) offshoring til Rumænien og andre EU lande. Det kan dansk lovgivning eller regeringsindgreb ikke forhindre.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

@23 Det kan jeg godt forstå, men jeg tror ikke det kommer til at ske snart. Hvad jeg kan læse i Carsten Lind's udtalelser og den måde CSC håndterer denne konflikt, så tror jeg de går hele vejen. Enten markedsvilkår eller salgskontor.

De forventer vel at de kan køre de tvungne danske systemer (skat, politi etc.) kan håndteres af de andre medarbejdere og resten kan sendes til udlandet.

IMHO, så har Prosa overflødiggjort sig selv ved at opsige fredsaftalen. Synd. Det betyder så også at der kommer en udmeldelse fra mig. Jeg kan ikke støtte en konflikt, som denne mere.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Andet prosamedlem

Din udmeldelse må du vist vente med til efter konflikten :
Udmeldelse af / overflytning fra PROSA ved konflikt
I henhold til PROSA/CSC´s vedtægter kan ingen melde sig ud af PROSA eller
blive overflyttet fra PROSA, hvis der er varslet eller etableret konflikt. Reglen skal
sikre, at det enkelte medlem ikke kan presses af CSC til at melde sig ud af
PROSA, når en konflikt truer.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

Jeg er ikke ansat i CSC, så der burde ikke være nogen problemer der. Kun hvis den Prosa afdeling jeg er i går i symaptistrejke vil jeg ikke kunne melde mig ud.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   andet prosameldem

@26 - nåå så er jeg med :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ole Minddal

PROSA på CSC organiserer ca. 700 medarbejdere, som udgør ca. 1/3 afv det samlede personale.
CSC's krav om lønnedgang, bortfald af tryghedsaftale & lønskala, afskaffelse af betalt frokostpause m.m. gælder KUN for PROSA-medlemmer - selv...om resten af personalet er omfattet af de samme regler.
Her ligger det virkelige problem begravet.
Øvrigt personale omfatter akademikere, ingeniører m.v. med tilnærmelsesvis samme ansættesforhold - og som PROSA-medlemmer arbejder tæt sammen med til dagligt.
Er der nogen, der kan se logikken her ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

Jeg vil give nr. 5 ret i at alle foreninger burde
give deres del til redningen af CSC-DK.

Men jeg tror ikke at det er redningen af CSC-DK, som er målet.

Målet er at gøre CSC-DK til en profitabel forretning.

Carsten Linds mål er at i 2012 skal overskudet i CSC-DK være på 10% af omsætningen.

Men hvornår i CSC-DK 15 årige historie har der været et overskud af den størrelse ?

Der er tre måder CSC-DK kan nå dette mål

1) It-priserne stiger
2) Løningerne i CSC-DK falder
3) produktiviteten i CSC-DK stiger.

CSC-DK kan kun gøre noget ved punkt 2 og 3.

Nu har ledelsen haft muligheden for at gøre noget ved Prosa-CSC.
Så det er her der bliver sat ind.

For to år siden mente ledelsen at hvis man fik flyttet overenskomstdatoen fra den 1. juni til den 1. marts
så ville alt være godt.

Det lykkes for ledelsen at få flyttet datoen for ADC'erne. Via en lock out.
Ledelsen lagde dette pres på ADC'erne fordi de havde muligheden.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Consulting Group CSC'

@5 Logikken i at man kun stiller krav overfor PROSA medlemmer, er at det er den eneste overenskomst der er til forhandling på nuværende tidspunkt. Hele idegrundlaget med overenskomster er jo, at man aftaler nogle vilkår for hele overenskomstperioden, så man ikke konstant bliver uenige i det daglige samarbejde.

Og hvorfor skal de øvrige foreninger være med til at betale på jeres vegne? Vi nyder jo heller ikke godt af de forhandlingsresultater I har opnået igennem tiden.

Men tro mig. Vi kommer også til at betale vores andel, når det er vores overenskomster skal forhandles, uanset hvor vi ligger på lønskalen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ole Minddal

Øh - der er vist lige glemt en lille detalje:
Den OK, der nu konfliftes om, skulle have været forhandlet for 2 år siden ! - men det har CSC's ledelse IKKE ønsket - så argumentet om, at det kun er PROSA's OK, der er til forhaldling nu holder jo slet ikke.
Desuden skal der ikke herske tvivl om, at jeg til enhver tid mener, at der bør gives lige løn for lige arbejde.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Consulting Group CSC'

Øh - nej:
Blot fordi PROSA og CSC ikke er blevet enige i løbet af de sidste 2 år, betyder det jo ikke at de øvrige overenskomster er til forhandling på nuværende tidspunkt af den grund. AIC fik deres overenskomst på plads sidste år, hvor der også blev givet køb på f.eks. overenskomst datoen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   JWN

Hej Snoopy.
Tak for linket. ....../csc-har-forbedredt-storkonflikt-i-manedsvis-danske-firmaer-skal-lave-strejkeramt-arbejde.
Jeg har læst indlægget fra Mogens Nørgaard fra Miracle. Når Mogens Nørgaard vil overtage / udføre konfliktramt arbejde, skal bør det have konsekvenser. Os i fagbevægelsen bør reagere skarpt på sadanne tiltag. Så tak for info. Prosa bør holde øje med Miraclerne fra Ballerup.
Jeg har sakset denne tekst omkring konfliktramt arbejde: Vejledning omkring konfliktramt-arbejde som også kan findes i et link på Lockout-siden.
" I en kendelse afsagt af Den faste Voldgiftsret (Arbejdsretten) i sag, nr. 73. udtales bl.a.:
"Fremdeles må det betragtes som en følge af en lovlig iværksat strejke, at alle organiserede arbejdere er berettiget til at nægte at udføre det arbejde, som skulle være udført for en arbejdsgiver, hos hvem der foreligger en lovlig arbejdsstandsning, også når dette arbejde, f.eks. ved overflytning af det materiale, der skal behandles, bevislig er overført til anden arbejdsgiver, hos hvem der ellers ikke er arbejdsstandsning.
Ud over at alle organiserede lønmodtagerne i den konfliktramte virksomhed kan nægte at udføre de lockoutedes arbejde, gælder retten til vægring også, hvis det konfliktramte arbejde bliver overflyttet til en anden virksomhed, - i eller udenfor CSC -, med det formål at bryde den lovligt varslede konflikt."

I vejledningen står der også at:
Det er PROSA's klare holdning, at medlemmer ikke må udføre konfliktramt arbejde og herved modarbejde en konflikt, der er iværksat indenfor foreningens dækningsområde – uanset om der er tale om lockout eller strejke.

De 6 medlemmer, som arbejder for Mogens skal derfor tage sig iagt for nye opgaver modtaget fra CSC, og bør kontakte Prosa, hvis de har mistanke om at de udfører konfliktramt arbejde.

Og ja, det er muligt at CSC er klar til en længere arbejdskamp. Men det er vi også :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jeanette

Hej ProsaMedlemmer Ansat i Miracle Ballerup
Mogens Nørgaard fra Miracle i Ballerup, har sagt ja tak til at overtage konfliktramt arbejde fra CSC. De af jer, som er ansat i Miracle, og som er ProsaMedlemmer, bør kontakte Prosa, så I ved hvordan I skal forholde jer.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

@JWN - ja, hvis der er organiseret (reelt kun i PROSA) skal de tage sig i agt for konfliktramt arbejde.

Men som tiderne er (og hvis Mogens var min chef) ville jeg nok ikke stille mig op og råbe op om at jeg ville nægte at udføre det arbejde, som min chef tog ind i firmaet.

PROSA bør igen vurdere om loyalitet i det danske IT arbejdsmarked ligger mest til PROSA eller til det arbejde, som ens chef og firma tager ind. Jeg frygter at PROSA kommer til at vågne op d. 2/6 og se CSC køre videre med deres systemer med 'anden' arbejdskraft og PROSA sidde med 400 kolleger, der kan se deres job stille og roligt forsvinde.

CSC har tydeligvis forberedt sig (godt) og eneste PROSA har er en strejkekasse, som næppe er udtømmelig.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

Tak for linket, interesant læsning. Men går man ind på miraklernes hjemmeside, så nævnes der oracle, sql server og andre wintel/aix lignende ting. Manframe nævnes IKKE med et ord, så den ligger jo stadig piv åben :D og er mindst lige så vigtig, hvis ikke vigtigere, end de distribuerede systemer når vi snakker om de offentlige kunder.

@6, her vil jeg bare sige SPOT ON. Lind har fået en bunden opgave som SKAL være udført INDEN fy2012, og som du påpeger så kan den kun løses på denne måde.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   medarb. fra CSC

Selvfølgelig er det også til at finde folk, der vil udføre mainframe arbejde.
Strejken kommer minimum til at vare til sommerferien, og til den tid må PROSA se i øjnene at tiltagene ikke har haft effekt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

@14 et enkelt spørgsmål, HVOR vil du finde disse ?? Et eksempel. SK er med i konflikten, og samtlige operatører strejker, hvordan vil du erstatte disse og deres indgående kendskab til systemerne ?? Et andet eksempel, hvordan vil du få sikkerhedsgodkendt folk til at arbejde på D1 systemerne indenfor en overskuelig tidsramme ?? Præcis det samme med godkendelsen gælder jo politiets systemer på midrange og wintel

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ole Tungnem

Hvad har Prosa egentlig foretaget sig, andet end kvaje sig i de sidste 2 år.
Hvorfor har man ikke haft en klokkeklar aktionsplan med aktioner, der er lige så hårde som dem CSC bruger, som kunne træde i kraft 1 eller 2 dage efter CSC's.
Hvorfor skulle der absolut ventes så længe (juni 2011) så det giver CSC mulighed for at gøre eksterne aktører parat (div. godkendelser etc. og adgange),
Er der mulvarpe i Prosa, eller andre 'goder under bordet' for at holde sig så passive. Barske spørgsmål måske, men der er er eller andet helt galt i hele den måde Prosa takler dette på, og det kommer til at betyde at de taber stort.
Jeg er bange for at slaget allerede er tabt, hvis der ikke sker noget virkeligt markant MEGET SNART.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

@13:

@6 siger bl.a. at en mulighed er at "Løningerne i CSC-DK falder" (idet jeg tolker 1/2/3 som "OR" options, ikke "AND" options), og det er jo dette som CSC har afvist så kategorisk. Så vi taler kun om #1 og #3.

Hvis it priserne hæves, kan det være at kunderne falder fra, hvorfor det altså ikke er givet at det gavner omsætning og profit. Så vi taler kun om #3.

Eller en ordentlig forhandling.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

@17 eller at bringe omkostningerne ned ved at fyre og derved skabe overskuddet

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

Lad os prøve at lave følgende regnestykke baseret på FY2011 resultatet
1. Alle prosa-csc ansatte går 10% ned i løn : 700 ansatte * 40000 i løn / 10% deraf * 12 = 33½ million i overskud i FY2011 regnet med en gennemsnitsløn på 40000 dkr om måneden.
2. Trygheds aftalen afskaffes og 600 prosa csc ansatte fytes i FY2011 som det er blevet meldt ud. Hvis vi siger at disse i gennemsnit stadig har 40000 dkr om måneden, og at gennemsnit for løn i opsigelses perioden NU er 6 måneder, så hedder regnestykket : 600 ansatte * 40000 i løn * 6 måneder = 144 millioner i overskud på FY2011.

Hvad tror i at Carsten Lind vil gå efter hvis tryghedsaftalen forsvinder ?? Den store eller den lille gevinst ??

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

Gns. lønnen hos prosa ansatte er ca. 50.000 + pension

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   NO WAY

@14 du må sgu da være leder eller måske Carsten himself for at komme med sådann udtalelser. Eller har du måske en krystalkugle der forudsiger fremtiden, i så fald, giv mig lige lottotallene til i aften LOL

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

@20 jeg ved det. Jeg tog bare et tal. 50000 dkr om måneden gør jo bare besparelsen større for CSC, ikke :D :D

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

Jeg er bare realist. Ledelsen har da naturligvis undersøgt på forhånd mulighederne for at 'få passet' tingene ude i byen - det er jeg helt sikker på

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

@23 Nope, det tror jeg ikke, ellers havde vi allerede haft konsulenter rendende og fået besked af vores chefer om at vi skulle lave videnoverdragelse. Dette er vist ikke sket

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

@Anders godt skrevet og formuleret, og 100% korrekt. Du glemte dog i forbifarten, at den betalte forkostpause OGSÅ skal væk, tja, bare en kuriøsitet i hele forløbet. Tryghedsaftalen må IKKE falde, den skal der kæmpes for.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

Det ser ud til at det her bliver "The winner takes it all" kamp.

Hvis CSC-DK vinder så går Prosa/CSC i opsløsning

Hvis Prosa/CSC vinder så bliver det en vedligeholdelses kontrakt
med måske et par pct nedgang i lønnen.

Og CSC-DK har stadigvæk deres problemer med overskudet.


Afgørelsen kommer vel først i juni måned.

scenario.:

Den 1.juni sender Prosa/CSC 50 personer fra de forretningskritiske systemer
i strejke.


CSC lader eksterne konsulenter overtage de strejkenes deres arbejde.

Vil de tilbageværende medarbejdere hjælpe disse eksterne
konsulenter med at finde hoved og hale i systemerne.?

Det bliver interessant.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

@25 nej nej, forkert. Den 28/2 2011 bliver 40 prosa csc medarbejdere sendt i sterjke. Denne strejke kommer yderligere til at berøre 9 andre medarbejdere, som ikke må lave de andres arbejde. Da FREDSAFTALEN er opsagt per d. 1/6 2011, så kan Prosa vælge at sende SAMTLIGE prosa-csc ansatte i strejke.fra og med den den dato, altså ca. 700 mennesjer i strejke, og derved lamme hele csc

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kunde hos CSC

Hvad sker der egentlig, hvis Prosa vinder over CSC i denne konflikt? Hvor mange kunder tror i gider blive hængende hos en leverandør, der ikke kan levere til konkurrencedygtige priser, og som lægger driften helt ned pga. interne konflikter med medarbejderne? Og hvis CSC fortsat har problemer med overskudet, hvorfor skal de så bevare CSC Nordic?

Husk på, at hvis det lykkes medarbejderne at "vinde" så meget over arbejdsgiveren, at arbejdsgiveren hverken kan levere profit eller konkurrencedygtige varer, så er der ikke længere en arbejdsgiver, og så er man ikke medarbejder længere, men dagpengemodtager.

Hvor ville det klæde branchen, hvis Prosa og CSC begge kunne droppe deres hellige køer og ultimative krav, og sætte sig ned om bordet og finde ud af, hvad der skal til, for fortsat at kunne drive en rentabel og konkurrencedygtig forretning hos CSC. Det kunne jo så godt være, at en reallønsnedgang og en medarbejderreduktion på nogle rimelig vilkår kunne være den bedste løsning for alle parter samlet set.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Nitty-gritty

#23, bare drøm videre, det er ikke et scenarie som er forberedt al den stund at det er urealistisk. Hvordan pokker ville du duplicere den tekniske rygrad i virksomheden og ikke mindst hvem skulle betale for at vedligeholde et fantomhold af de størrelse. Det er fint nok at skrive her, men gør det factsbaseret og ikke som billigt leder-spin.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Karsten Lou Nielsen

#27 enig i det meste, men hvordan får vi CSC væk fra alt eller intet strategien og tilbage til forhandlingsbordet, er der nogen der har ideer.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   ST

27: Konkurrencedygtige priser, og hvad er så det?
Alt i dagens Danmark skal åbentbart hele tiden være billigere og billigere.
Der var engang hvor vi i Danmark producerede alt fra slagtning af dyr, bygning af skibe, fremstilling af tøj etc.
Idag ønsker alle bare det skal være billigt, produktion flyttes derfor ud af Danmark til andre lande hvor arbejdsforholdene er elendige, og hvor arbejderne bor under slave lignende forhold.
VI køber gladeligt vores nye billige mobiltelefon fra Kina eller Japan, uden at tænke på hvem der har lavet den.
Vi køber masser af billigt tøj og sko, også uden at tænke på de forhold det er produceret under.
I kaffe pausen på arbejde drikker jeg en kop chokolade, uden at tænke over de stakkels børn i Afrika der tvinges til at plukke bønnerne.

Det ville være rart hvis kunderne tænkte lidt over hvordan vi i Danmark siden starten af 1900 tallet har fået forbedret vores arbejdsforhold, fremfor at det bare skal være billigere, det vil være meget skidt hvis arbejdsforhold for lønmodtagere i Danmark bliver som det er i Indien eller Thailand.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   ST

7: "det er den eneste overenskomst der er til forhandling"
Nu har PROSA/CSC OK mig bekendt været til forhandling siden 2009, meget mystisk at der først er nu i 2011 at ledelsen pludselig har tid og lyst til at forhandle?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En CSC'er

#31 Ja, man må sige at PROSA har fejlet eklatant ved ikke at reagere inden nu, hvor CSC har lockout'et 120 medarbejdere. Hvad har man lavet i 2 år? Blot ventet på at CSC skulle gå i offensiven?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Kunde hos CSC

@29: Der skal jo som regel to parter til at forhandle og indgå et kompromis. Nu kender jeg kun sagen fra medierne, men det virker for mig ikke som om Prosa overhovedet har været villige til at diskutere den tryghedsaftale der ligger. Her virker det som om begge parter står lige stejlt på alt-eller-intet. Kunne man ikke forestille sig en revideret tryghedspakke, der var lidt mindre af omfang, og var lidt mere i tråd med den meget successfulde danske Flexicurity model?

@30: Tjaaa... Konkurrencedygtige priser er jo svært at definere, når det er komplekse ydelser vi snakker om. Min umiddelbare vurdering er, at vi kunne købe de ydelser vi i dag køber af CSC 20-30% billigere hos andre danske konkurrenter, og til mindst samme kvalitet. Om det skyldes "urimeligt" høje medarbejderomkostninger hos CSC i forhold til det øvrige danske marked, eller om det bare er udtryk for, at nogle har en væsentlig mere effektiv organisation, kan jeg ikke vurdere.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa Medlem

@Anders - Du mener ikke at op til 13 måneders ekstra ansættelse gør ondt økonomisk. Og her tænker jeg ikke på de 13x45.000 som et PROSA medlem koster, men mere at CSC ikke kan vende 'supertankeren' når PROSA hænger på roret.

Hvis CSC ikke kan blive billegere og mere fleksibelt er i færdige. Jeg begriber ikke hvorfor PROSA folk ikke kan se det, men jeg har nok ikke de samme støvede briller på.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En tidligere CSC'er

@33 - er helt sikker på at den overpris du omtaler på 20-30 % hos din leverandør CSC ikke skyldes at PROSA ansatte er for højt lønnede. Det beror på en ufattelig ineffektiv organisation i CSC med massive administrative byrder og andre anti produktive tiltag. At forsøge at debattere den slags er helt umulig i CSC det er langt lettere for ledelsen at skyde skylden for CSC DK's underskud på Prosa ansattes vilkår - så er fokus jo væk fra emnet elendig ledelse. Kan i købe den samme ydelse 30 % billigere, så er der vel ikke noget at betænke sig på - skift leverandør :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc ansat

"kunde hos CSC" ha ha.. den var god.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   prosa medlem

http://en.wikipedia.org/wiki/Union_busting

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ej CSC'er

Efter at have læst i flere medier om Carsten Lind og holdningen i Prosa tror jeg godt at slutscenariet bliver at CSC skruer ned for sine aktiviteter i Q4 2011 og bruger FY2012 til at høste de sidste penge på deres offentlige kontrakter. Lukker ned i 2013 og ender med at blive et salgskontor.

I mellemtiden har de haft overskud fordi 700 PROSA folk har været uden løn.

Mest ærgelige er at CSC kan gøre det samme ved at fyre alle PROSA folk nu og betale dem deres tryghedsaftale på +13 måneders løn. Resultatet bliver det samme.

Prosa kan så vælge at se om det er en kamp de mener at kunne vinde på nogen som helst måde. Jeg kan ikke se nogen anden vej end at enten vinder CSC og tryghedsaftalen forsvinder, eller CSC fyrer folk og lukker ned.

Jeg kan for min gud ikke forstå at Prosa ikke kan se at dette er en loose - loose situation og eneste I reelt får ud af det er en plet i panden når der skal reduceres.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc ansat

#33, kan du dokumentere : "Min umiddelbare vurdering er, at vi kunne købe de ydelser vi i dag køber af CSC 20-30% billigere hos andre danske konkurrenter, og til mindst samme kvalitet.", hvis det var sandt gik kunderne vel bare til NNIT, KMD, IBM eller andre. Jeg ville gerne give dig eksempler på at græsset ikke er grønnere men det er dette forum ikke egnet til.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ole Minddal

Jeg tillader mig høfligt at fremføre, at der findes love og regler, der samlet set udgør spillereglerne for dette setup - som Arbejdsretten (som dommer) tager stilling til.
Man kan have mange holdinger til sagen, men PROSA følger bare spillereglerne - lidt modvilligt endda.
Glem ikke, at det var CSC, der tog det første offensive skridt med en lockout og en af PROSA's opgaver er nu at forsvare de 120 personer, der er lockout'et.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

Har I råd til at ramme CSC hårdere? 400 x 50.000 pr. måned = DKK 20 Mio. pr. måned

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   læseren

Det gentages endnu engang - medarbejderne vil GERNE medvirke i en FORHANDLING om ledelsens krav, hvis det er afgørende sikkert også om evetuelle justeringer af tryghedsaftalen, men CSC'S LEDELSE vil IKKE medvirke i nogen FORHANDLING, de kræver at deres krav ULTIMATIVT skal accepteres som de er fremsat. Tag nu dette til efterretning ift. den aktuelle situation, den er fastlåst fordi CSC's LEDELSE IKKE VIL FORHANDLE.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ej CSC'er

20 millioner om måneden som så skal gå fra Prosa's kasse... Undskyld... minus de 8% i arbejdsmarkedsbidrag.

Nok kommer spidskompetence til at mangle, men det bør enhver virksomhed have beredskabsplaner for og det tror jeg at CSC har hvis de for 2 måneder siden var ude og snakke med underleverandører som Miracle.

Gad vide om Prosa tør lave en afstemning på nettet om man som IT medarbejder (udenfor PROSA) ville udføre strejkeramt arbejde... Kunne være et spændende signal om hvor IT folket står i denne sag.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ej CSC'er

Fint, lille brev.

Hvad med at PROSA/CSC accepterede at "- med tryghed" er 3 måneder + anciennitet som i resten af DK?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

Spørgsmålet er om PROSA selv har ført reelle forhandlinger?
På lønområdet mener jeg, at udspillet er særdeles useriøst.

Faktum er følgende
1) CSC vil have 'løn på markedsvilkår'
2) Prosa beskriver CSC's oplæg som en reel lønnedgang på ca. 30%

Dvs. hele lønpakken incl. pension, arbejdstid, overarbejde etc. er ca. 30% bedre end markedet. (Dette er iflg. PROSA, som mig bekendt ikke bestridder CSC's oplæg)
Grundlønnen i sig selv er 'kun' 6-8% bedre end markedet, men indregner man mere ferie, kortere arbejdsuger, gunstige overarbejdsvilkår osv., så udgør summen heraf ca. 30% højere løn pr. produktiv time end markedet.

Dernæst tilbyder PROSA forringelser på 5-10%. Dermed har medarbejderne i CSC fortsat vilkår som er 20-25% bedre end markedet.
Er det seriøst i et meget konkurrencepræget marked?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

@3
Det er ganske enkelt ikke rigtigt. PROSAs lønstatistik tager NETOP højde for arbejdstid (og ferier, betalt frokost, pension osv). Så lønnen (ikke GRUNDlønnen) ligger på et indextal under 110.
Læs selv mere her:
http://www.prosa.dk/raadgivning/loenstatistik/virksomhedsindex/oest/

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Laustsen

AFSLØRENDE: Det virker som om indlægget fra "prosa medlem" er skrevet af et ikke prosa medlem, når indlægsholderen skriver om PROSA i 3. person: "Hvis CSC ikke kan blive billegere og mere fleksibelt er i færdige." Det er OK med indlæg fra forskellig side, men uredeligt, hvis et ikke-medlem under anonymat foregiver at være prosa-medlem.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Karsten Lou Nielsen

#1 forhandling er fint, men CSC har lockoutet, så what to do, hvis lockouten kan blive hævet er jeg med på forhandling, da jeg er glad for min arbejdsplads og gerne vil tilbage.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

Det handler ikke om tryghedsaftale eller for høj løn, det handler om ekstrem dårlige ledelse igennem mange år og ledelsens trusler er efter min mening ikke andet end tomme tønder der buldrer, de kan i realiteten ikke gøre ret meget, men kan de skræmme nogle medarbejdere så kan de måske få lidt lettere ved at gennemføre nogle flere forringelser for medarbejderne

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ali Razvi

Hvor er fokus'en på hvor i verden vores skattekroner ender? At CSC sparer penge på offshore ressourcer giver ikke flere skattekroner i Danmark og dem som udfører arbejdet bruger ikke deres løn i Danmark. Dermed kommer de fleste af offentlige investeret skattekroner ikke ud i samfundet igen. Hvordan skal vi få et velfærdssamfund til at hænge sammen, hvis pengene forsvinder ud af landet?

Det må da give stof til eftertanke hos myndighederne når man fremover vælger leverandør!!! Der skulle i det mindste stilles krav om en realistisk skattebetaling i Danmark før man kan løse opgaver for det offentlige.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

--> Ali, ja myndighederne vælger altid dansk arbejdskraft, præcis som når vi bygger Metro og Fehmern-bro

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

Til Jesper, hvordan kan PROSA så regne sig frem til at det svarer til en lønnedgang på 30% uden at bestride hvorvidt dette niveau modsvarer markedet eller ej? Hvis du har ret, så er der jo netop tale om lønninger langt under markedsvilkår, og det har PROSA ikke fremført en eneste gang (mig bekendt)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Laustsen

Det er naturligvis en smule dristigt at udtale sig om hvorfor CSC har problemer med pengepungen, når man ikke har været indendøre i mange år. Men jeg vover alligevel det ene øje.

Åbenbart ligger lønningerne 6-8% over gennemsnitslønningerne i området, men hvor findes de resterende mere end 20%, som der ifølge CSC's ledelse skal findes for at gøre CSC til en overskudsdrivende virksomhed? Og hvordan sikrer man sig i fremtiden et regelsæt, der gør at man følger markedslønningerne?

Med hensyn til lønningerne, kunne man jo lave en automatik, så lønningerne bliver reguleret ved aftalte terminer i forhold til aftalte lønstatistikker. Det har PROSA/CSC jo foreslået år tilbage. Det burde være en let øvelse at indføre.

En noget sværere øvelse er det at skaffe de sidste mere end 20%. Den del af CSC's ønskede 30% besparelse findes måske ved at ændre en uhensigtsmæssig CSC organisation. Forklaringen er følgende: Tilbage i adm. direktør Hans Henrik Østergårds tid, for ca. 20 år siden ønskede man at udhule PROSA's overkomst, ved at udnævne en række mellemledere, som derved ikke var omfattet af PROSA-overkomsten. Dette betød, at der i visse områder var en leder pr. 5 medarbejdere. Selv en leder kan naturligvis producere arbejde, der kan sælges, men i henhold til en lederfunktions natur har man administrativt arbejde (også overflødigt), der skal afleveres og vurderes af det næste led. Hvis man har et reelt ønske om at optimere organisationen, kan man formentligt overføre en betragtelig del af disse administrations-arbejdstimer til salgbart arbejde. Men kun ved at skære ned på lederantallet! Hvis man hedder leder, skaber man administrativt arbejde.

Det kræver stort mod af en administrerende direktør at skære ned på et loyalt lederkorps. Og der skal jo arbejdes hårdt, når der skal skabes en ny organisationsstruktur, og det er givetvist svært at komme igennem med "over there". Det er betydeligt lettere (og giver måske mere ros fra storebror) at skære bredt over en kam på lønninger og eller medarbejdere.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

Hej #5
Jeg kan ikke rigtigt genkende dine påstande, så jeg har meget svært ved at svare på dem.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Alm. dansker

Den der tryghedsaftale den holder jo ikke i længden, det lyder sku som det rene paradis. Men man kan jo ikke tage et så voldsomt gode fra folk i et hug. Hvorfor kan Prosa og CSC ikke aftale at aftrappe ordningen over en periode (måske over 3-4 år ).

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Åge Jørgensen

Udregning af løn sammensætning er egentlig lidt tricky da denne består af mange elementer....udover ovenstående eksempler, kunne du jo ligges fri ADSL, gratis massage, pensionsordninger, ferietillæg o.sv oveni.

Indtil definenationerne bag begrebet "lønpakke" som er en stor del i denne strid ligges for dagen, er der vel oplæg til mange og brede fortolkninger i forhold til %-satserne ???

Og igen, hvad med tryghedsgarantien ? Denne bør vel også tages med ind i beregningerne ???

Kort ssagt (skrevet) - Læg beregningsmodellen op så vi kan tage en saglig diskussion om %ér i forhold til andre arbejdspladser indenfor branchen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En forholdsvis ny CSC'er

#40 Ja, det kan jo også forklare hvorfor man ikke uddelegerer ansvar og råderum til disse mellemledere. For at give et eksempel, kræver f.eks. kørsel til et akut udkald til en kunde, der tilfældigvis har adresse mere end 50 km. fra CSC, en direktør godkendelse. Dette giver ikke alene en masse administrativt bøvl og kommunikation op i systemet, med det betyder samtidigt at hele mellemeder laget i realiteten er overflødigt. Med andre ord - de bidrager ikke til bundlinjen og de kan (eller må) ikke tage ledelsesmæssige beslutninger.

CSC er en organisation hvor meget få laver reelt arbejder. Den indtjening de få "på gulvet" laver, går primært til at aflønne ledere og personer med administrativt arbejde - ikke så sært at der ikke kan genereres et overskud!

Selv omkring medarbejdere på "bænken" er der bygget en hel organisation op for at varetage lige præcis denne gruppe. Minus minus indtjening...

Just my fifty cents..

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Karsten Lou Nielsen

Debatten vedrørende løn med mere som kører nu er fin, problemet er bare at vi ikke har nogen at forhandle med, da CSC ikke ønsker at snakke med os, hvordan får vi CSC tilbage til forhandlingsbordet. that's the question :O>

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc ansat

#3, helt enig. Hvornår begynder pressen at skrive om selvmord dagen før en tvungen overflytning, folk som dør på deres vagt pga. strees, folk som bliver indlagt med psykiske lidelser efter mange års misbrug. Det er tys tys, men en del af problemet, når man så ovenikøbet sætter trumf på "management by fear" ved at fyre en superdygtig medarbejder, så kan ingen jo vide sig sikker, så det er bare rette ind ellers falder Linds hammer, check klimaundersøgelserne, der er aldrig i det instituts historie som gennemførte undersøgelse set SÅ ringe resultater. Utroligt at en gammel systemadministrator fra COWI pludselig tilsyneladende med et lille Napoleon-syndrom i maven skal styre CSC i uføre, hvornår vågner de op i USA, får de fuld info, det er jo en gylden regel af hvis man ser noget som er helt galt kan man trykt rapportere videre forbi nærmeste chef eller får man jo bare kniven.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

@6 Det er skam blevet foreslået af Prosa, men fejet af bordet af ledelsen. Det skal være her og nu for dem

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Csc'er

#41, Godt set og helt enig, se det var der ledelsen burde gå og gøre en forskel !!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Csc'er

#41, Enig, det værste er at topledelsen også er både taktisk og strategisk handlingslammet, der skal spørges om lov før en beslutning skal tages.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

@6 dette er @8 med en uddybelse. Der er 3 store organisationer på Retortvej, Prosas/sas, AIC og Prosa/csc, altså os. I 2012 skal de 2 første organisationer forhandle overenskomst, og Prosas/csc har foreslået ledelsen, at vi i 2012 SAMLET tager tryghedsaftalen op til forhandling for alle 3, således at der ingen forskel bliver gjort, DETTE er fejet af bordet af ledelsen.

Rygterne går ang. de 600 danske csc ansatte der SKAL fyres, og går Prosa/csc med til at afskaffe tryghedsaftalen for deres ca. 700 medlemmer, hvem tror du så der bliver fyret ?? Dem med den gode tryghedsaftale, eller dem så lige har fået afskaffet deres ?? Det behøver vel ingen dybere uddybning at se at rposa/csc skære den gren over som deres medlemmer sidder på, ved at sige ja til at afskaffe tryfheds for dem her og nu

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En anden CSC'er

#41 , #42 og #43 Helt Enig, der har ikke været en ordentlig ledelse i de sidste 8-10 år, dem der var, er enten holdt op eller er blevet fyret for at være imod USA tyranniet

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En anden CSC'er

En ordentligt leder vil være en der kan overtale CSC HQ til at lade CSC Nordic være selvstyrende, så kan vi sagtens blevet alignet med CSC policy og retningslinier over tid og så skal offshoring foretages i et tempo som kan lade sig gøre. CSC Nordic er en meget komplex sag som ikke bare håndterer trivielt arbejde, men som skal leve på høj sikkerhed og stablilitet, så kan vi sagtens få overskud på bundlinien.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC ansat

#41. Meget enig! Godt set.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

Jeps til de foregående. Bare vi kunne få Guy Hains tilbage som CEO, han var god og retfærdig, og gjorde virkelig en indsats for at sætte sig ind i den danske kultur. Det er sgu da mere end Carsten Lind gør :D :D selom han er dansker

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC medarbejder

Synes det vigtigste spørgsmål i denne konflikt er hvor meget det faktisk skader CSC som firma i Danmark - både internt og i forhold til kunderne.
Ledelsen virker meget ligeglade med alle de berørte parter i denne sag - som om at de bare vil vinde for enhver pris, men hvad hjælper det at få knækket medarbejderne, hvis kunderne i mellemtiden er forsvundet.

Det bliver sværer og sværer at tage den her konflikt som et tegn på at man vil forhandle - det ligner snarer et forsøg på at lukke firmaets aktiviter ned her i Danmark.

Hvis man vil beholde en god arbejdsplads i fremtiden med driftige og motiverede medarbejdere, så bør ledelsen begynde at tage ansvar på egen kappe og holde ord i forhold til de aftaler de oprindeligt selv er gået med til og lave forhandlinger der er til gavn for alle - inklusiv vores kunder, som vi jo ligesom også skal leve af i fremtiden.

Markedet ligger altså udenfor virksomheden - ikke internt - så hvorfor ikke få ro på denne her sag og komme videre, og få lavet en endnu bedre virksomhed med glade og tilfredse kunder, medarbejdere og en ledelse - som kan se det kan betale sig at motivere sine medarbejdere.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   endnu en csc 'er

@41 det er præcis også min opfattelse - grunden til at CSC ikke tjener penge er det utrolige lag af mellemledere og andre folk med administrative opgaver vi har opbygget de seneste år. Ingen kan / tør / må tage hverdagens små daglige beslutninger, mails kan vandre rundt i hierakiet i dagevis inden selv de simpleste beslutninger tages. Der er som andre skriver rigtig mange der ikke udfører reelt IT arbejde for vores kunder, og hvis Carsten Lind skiller sig af med hundrede vis af prosa folk, så er der jo bare endnu færre til at finiancere dette monster af en administrativ arbejdsplads. Carsten, håber du vil prøve at overveje om ikke vejen frem at få omlagt en masse arbejde til noget mere direkte kunderelateret , produktivt og dermed fakturerbart arbejde, jeg er sikker på en nærmere analyse vil vise at CSC har et stort overhead på mange af disse områder i forhold til vores konkurrenter. Vi har jo masser af dygtige mellemledere og 'administrative' medarbejdere som helt sikkert også vil kunne komme til at bidrage mere direkte med produktivt arbejde :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC ansat

Synes det vigtigste spørgsmål i denne konflikt er hvor meget det faktisk skader CSC som firma i Danmark - både internt og i forhold til kunderne.
Ledelsen virker meget ligeglade med alle de berørte parter i denne sag - som om at de bare vil vinde for enhver pris, men hvad hjælper det at få knækket medarbejderne, hvis kunderne i mellemtiden er forsvundet.

Det bliver sværer og sværer at tage den her konflikt som et tegn på at man vil forhandle - det ligner snarer et forsøg på at lukke firmaets aktiviter ned her i Danmark.

Hvis man vil beholde en god arbejdsplads i fremtiden med driftige og motiverede medarbejdere, så bør ledelsen begynde at tage ansvar på egen kappe og holde ord i forhold til de aftaler de oprindeligt selv er gået med til og lave forhandlinger der er til gavn for alle - inklusiv vores kunder, som vi jo ligesom også skal leve af i fremtiden.

Markedet ligger altså udenfor virksomheden - ikke internt - så hvorfor ikke få ro på denne her sag og komme videre, og få lavet en endnu bedre virksomhed med glade og tilfredse kunder, medarbejdere og en ledelse - som kan se det kan betale sig at motivere sine medarbejdere.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Allan

Hvorfor vil ledelsen ikke forhandle? Jeg spørger igen, hvorfor vil CSC ledelsen ikke forhandle, men er gået direkte til lockout? Hvorfor starter man offshore processen i stor stil for flere år siden og fortæller medarbejderne at man skam igennem træning, ny uddannelse, osv sørger for at det ikke bliver nødvendigt at skære i bemanding i det de dygtige, højtkvalificerede danske medarbejde nu skal varetage andre vigtige funktioner. Hvorfor alle disse løgne?

Carsten Lind: MAND DIG OP! MELD KLART UD. Hvorfor går du kun efter PROSA. Hvis du har et reelt ønske om at biksen skal bestå med danske driftsmedarbejdere hvorfor spiller du ikke bold med hele holdet? TYNDT!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bo Sune Christensen,PROSA

PROSA tilbyder nu to forskellige mentorprogrammer, som du kan være mentor eller mentee i:

DimittendMentor - for nyuddannede eller studerende på sidste år

KarriereMentor - for erhvervsaktive i begyndelsen af deres karriere

Læs mere på www.prosa.dk/mentor og tilmeld dig.

Bo, PROSA Mentor

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Var engang prosa medlem

er det korrekt at CSC prosa medlemmer har indbetalt ekstra kontingent på 3% siden sidste sommer -så i den forstand er situationen planlagt?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Laustsen

Et arbejde kan jo sagtens være FAKTURERBART, uden at være PRODUKTIVT.
I så fald bliver kunden utilfreds med for lidt udført arbejde for de høje tal på fakturaen.
De fleste mellemledere bliver bedt om at fakturere deres arbejdstid til kundern, men spørgsmålet er, om de udfører et produktivt arbejde for kunden. Denne faktureringspraksis fordyrer naturligvis produktet. Og kunden forsvinder måske på sigt.
Omvendt, hvis mellemlederne fakturerer internt giver det underskud på regnskabet.

Resultatet er det samme: For meget "ikke kunderelateret arbejde" er en fare for virksomheden.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Inger Colding-Jørgensen

Nej - det er ikke korrekt. Den beslutning blev taget efter sammenbrud i forhandlingerne - på et medlemsmøde den 2. februar.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

Hvis man skal forstå denne konflikt skal man
læse Herman Melville's roman Moby Dick.

Carsten "Ahab" Lind er på jagt efter den hvide hval Prosa "Moby Dick" CSC.

Vi må håbe at det ikke går som i bogen
###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Laustsen

Hvordan får PROSA virksomheden tilbage til forhandlingsbordet?

Er CSC's administrerende direktør en nullert, eller er han tværtimod i gang med et perverst spil dirigeret fra storebror? Og er han den ensomme plageånd, skal hans dumheder måske diskuteres et højere sted i hierakiet?

Er formand Guy Hains (en af de mere sympatiske direktører i CSC/Datacentralens historie) enig i den valgte strategi? Eller er strategien ude af hans hænder?

Bliver PROSA nødt til at vente til 1. juni, med rigtigt at udgøre en trussel, vel vidende at CSC til den tid måske har afværget truslen, eller kan man forestille sig andre våben, så PROSA kan true med at slå til allerede i de kommende dage, hvis CSC fortsat ikke ønsker at forhandle?

Forhandler PROSA med de rigtige modstandere? Eller skal man i stedet gå direkte til hovedet?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En forholdsvis ny CSC'er

Set i min optik som forholdsvis ny CSC'er (ikke under PROSA), er den hurtigste måde at lamme hele CSC Danmark på, at arbejde 100% efter reglerne. Begynd at arbejde som inderne, det vil sige bl.a.:

- vent på at nogen giver instruktioner om hvad du skal lave
- undlad at træffe selvstændige beslutninger eller vise initiativ
- brug de procedurer der nu forefindes 100% (skriver et-hundrede-procent)
- hvis noget afviger med blot en brøkdel af det beskrevene, sendes opgaven tilbage eller til nærmeste leder.

og til sidst, men ikke mindst
- undlad for guds skyld at bruge sund fornuft.

Så tror jeg oprigtigt talt ikke at CSC holder til d. 1.6.
He.he...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Ej CSC medlem

Det er vist useriøst at basere noget som helst på Prosas lønstatistik.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Inger Colding-Jørgensen

Kære Anders - savner du os? Det lyder til det .... :o)
Rart med dit engagement i din gamle arbejdsplads.
Alle gode ideer er velkomne. Skriv endelig til os.
Eller kom forbi - hvis der ikke er for langt....

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

Jeg håber at PROSA vinde denne strid. Go Prosa ! :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC ansat

Kunne i ikke gøre noget ved det ord man skal skrive for at indlæg kan sendes... det er sgu' umuligt at læse :-)
Hele mit indlæg forsvandt....fordi den ikke ville godkende ordet.
Skal man tage højde for store/små bogstaver?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC ansat

Kunne være rart med nogle tal på lønninger i NNIT,IBM,HP,KMD,NORDEA o.s.v.
For jeg er sikker på at niveau ikke er for højt.
Det kan godt være at nogle statistiker siger det er, men det baserer sig på nogle ældre medarb. der har meeget lang ancinnitet

Jeg får f.eks. ikke højere løn end andre i samme funktion.
Når vi engang kan tale med ledelsen igen, så er vi nødt til at diskutere lønklasser og at der skal være forskellige stop i forskellige funktioner.

Der er jo afd. med det jeg vil kalde "simple" it job hvor folks lønninger ligger fra 25-55.000 om mdr.
Den største løn er kun opnået gennem ancinnitet og oftest er medarb. til 25.000kr dygtigere.
Den ældre højtlønnede har en masse erfaring i den meget svært gennemskuelige organisation, men ikke andet.

Vi er nødt til at have nogle stop ind så man i "laveste" funktion stopper ved f.eks. 35.000, næste level ved 45.000 o.s.v. Tal er bare eksempler.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

@11 - ja det vil lamme CSC hurtigere end nogen form for lockout og strejke - sæt i værk :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

@15 det er jo ikke lønnen de er efter men de ANSATTE, der skal fyres allers når hr. Lind ikke sit FY2011 resultat

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   protfoter

Jeg kunne ønske at i udvidede jeres tidslinie med info om hvornår ADC og IDC fik fornyet deres overenskomst og med hvilket resultat.
Var det ikke cirka for 1 år siden ?
Bibeholdelse af Tryghedsaftale + lønstingning på 3,5% ?
Eller husker jeg forkert ?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Christian Norup

"CSC’s ledelse forsøger at få underkendt strejken, som blandt andet vil ramme Skats IT-systemer."

Tænk hvis denne konflikt kan få Skats IT-systemer til at bryde sammen. Oh, hvilken glæde for det danske folk :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   en AIC'er

Følgende er udelukkende skrevet ud fra hukommelsen.

- ADC og IDC er nu sammenlagt til AIC
- for ca. et år siden blev overenskomsterne skrevet sammen til en overenskomst
- ingeniørene bliver aflønnet individuelt
- væsentligste hurdle var at overenskomstdatoen skulle rykkes og det var tæt på at ende i en lockout situation
- det endte med at AIC accepterede den ændrede overenskomst dato

Jeg kan også forstå at at en ændring af overenskomst datoen kategorisk blev afvist af PROSA i 2009, og det er vel den væsentligste årsag til at I står i den nuværende situation uden overenskomst.

Dermed ikke være sagt at jeg tager parti for CSC på nogen måde i denne konflikt, men ting ændrer sig over tid, og situationen i dag er en anden end da vi forhandlede overenskomst for et år siden.

Og helt generelt kan man ikke gå til en forhandling med ultmative krav - så er der nemlig ikke basis for forhandling. Det gjaldt såvel jeres krav om ikke at rykke overenskomstdatoen, såvel som det nu gælder CSC's krav om at afskaffe tryghedsaftalen.

For at komme videre med denne konflikt, må både CSC og PROSA give sig. Hvad med en aftrapningsordning af tryghedsaftalen over en årække?

Og glem tilsidst ikke at CSC stadig har ledelsesretten, heruden retten til at ansætte og afskedige medarbejdere afhængig af virksomhedens situation. Det er fint at fagforeningerne kan presse arbejdsgiverne når der er mangel på folk, men i denne situation, hvor CSC egentligt helst vil skille sig af med en masse medarbejdere er der ikke rigtigt noget pressionsmiddel fra fagforeningens side.

CSC kom tilbage til forhandlingsbordet, og PROSA vælg de kampe I kan vinde.


###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Laustsen

Myter om lønstatistikker
Til Prosas lønstatistikeksperter: Ret mig venligst, hvis der er fejl i nedenstående.

Der er en del myter om lønstatistikker. Hvad er indregnet?
Lønstatistikken er udregnet på baggrund af de årlige antal arbejdstimer, dvs timetallet på arbejde fratrukket frokostpausen. Når PROSA/CSC-DK således ligger på løntal ca. 107, er således frokostpause og alle fridage indregnet i disse løntal. Hvis man derfor skal skal have lønnen på markedsniveau kan dette gøres ved at sænke lønnen ca. 6,5 %.

Er omkostninger til extraorinære fratrædelsesgodtgørelser ved massefyringer indregnet i løntallet?
Nej naturligvis ikke. Dette er hypotetiske omkostninger. I øvrigt kan disse omkostninger aldrig blive nul, uanset om der findes en tryghedsaftale. En del af disse er obligatoriske, ifølge Funktionærloven og i forbindelse med massefyringer har virksomeder altid givet en ekstra godtgørelse, for at undgå uro.

Kan man forestille sig at CSC kan overleve udelukkende ved at sænke lønnen 30%?
Nej! Det ville betyde at løntallet blev sænket til 75 - klart det laveste løntal på PROSA's lønstatistik og en kraftig personaleflugt ville blive resultatet.

Hvorfor (og hvor) har CSC behov for at sænke omkostningerne 30 %?
Hvad er det der giver underskud? Udvikling, vedligeholdelse, drift? Her er det de rene gætterier fra min side, for jeg kender ikke tallene. En udvikling har ofte givet underskud. Dette er (eller har i alle tilfælde været) helt bevidst, at man accepterer et underskud, for at få et løbende overskud på driftskontrakten, der følger med i den samlede pakke.

Hvor kan CSC så hente de resterende 24%?
Igen kan jeg kun anbefale, at man nøje analyserer organisationen, for at se hvor man kan skære ned på overflødig(e) lederlag og ledertid. Da CSC's ledelse øjensynligt ikke har intentioner i denne retning, skulle foreningerne på CSC måske tage sagen i egen hånd og udarbejde konkrete foreslag og forelægge dette for CSC's bestyrelse og evt for CSC's koncernledelse.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Jesper Svarre

@3
Hej "en AIC'er "
Det er tidligere fremgået af debatten at PROSA rent faktisk HAR været villige til en aftrapning af tryghedsaftalen. Dette har CSC ikke været interesseret i.
PROSA/CSC står altså i en situation, hvor de i overført (men også meget konkret) forstand har tegnet en forsikring, som forsikringsselskabet vil annullere uden varsel.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Carsten Fladberg

Jeg tror man som medlem bør overveje alders fordelingen og det faktum, at der er rigtig mange oppe i årene på CSC. En påstand kunne jo være, at mange af de ældre måske på grund af kommende pension, vil stemme NEJ, uanset hvad, og dermed egoistisk tage de yngre som gidsler .. en påstand naturligvis...
For at skabe en realistisk medlems holdning kunne det være interessant med en brev afstemning (eksternt kontrolleret) blandt medlemmerne, punkt for punkt, hvad er man villig til at godkende. Er der måske områder som kan accepteres hurtigt, er det måske input fra medlemmerne, er man måske villigt til at justere den såkaldte tryghedsaftale til måske 1 år, det er 3 måneder mere end funktionærlovens bestemmelser, vil man have en virksomhed om 2 år, eller hvad vil man på længere sigt.. De ældre smutter jo alligevel om nogle år.. så det handler ikke bare om her og nu... Derved har forhandlings udvalget den rigtige temperatur og holdning når man engang starter drøftelser.
Men jeg tror ikke man tør. Det kunne jo sige SMAK.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC siden 1 marts 2008

Hej Anders
CSC har siden 2009 afviklet mere end 120 individuelt ansatte og afskediget omkring 30 ledere, men det er da en god ide, at Prosa også ser på organisations kort og kommer med input til en god fælles arbejdsplads. Nu skal man bare så huske at Prosa selv siger at der skal være en leder per 20-25 medarbejdere. Men der sker jo også mange andre ting en ledelse af medarbejdere. Min leder har ikke fået løn regulering 4 gange siden 2001 og jeg tror på ham. Han får heller ikke overarbejde eller senior ferie, selvom han godt kan trænge til det. Han kaldes ofte op når der er problemer uden ekstra kompensation, tillkald rådighedstillæg findes ikke, og han har ofte telefon møder mellem 8-17.00 med EMEA, derfor sagde jeg selv nej tak til en individuel kontrakt sidste år i februar , da jeg kunne over på Public vertikalen.
Så er der også nogen der siger de får en kasse i løn, måske, jeg ved det ikke, men da jeg blev tilbudt en kontrakt kunne jeg få 1000 kroner mere om måneden, jeg har selv i dag 49600 og siden jeg blev tilbudt aftalen er min løn vistnok steget med 1800, jeg har også fået udbetalt uddannelses penge, så mit budskab til dig Anders er, at tingene er ikke så simple.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Anders Laustsen

Hej 20)
Du har ret, tingene er bestemt ikke simple og jeg misunder ikke lederne, der ofte er blevet tvunget til at blive "officielt" ledere, fordi man ville have dem væk fra ordnede arbejdsforhold. Og der er faktisk det der er mit budskab: Man bør kun have ledere, hvor man har behov for ledere, og ikke fordi man ønsker en billigere arbejdskraft. Men når man er udnævnt til leder, skabes der uproduktivt (= ikke salgsbart) arbejde.
Hvis det blot var så vel, at der kun var ledere for hver 20-25 medarbejdere, og du har naturligvis gjort det rigtige, ved ikke at gå på individuel kontrakt.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC Ansat

Så nærmer dagen sig, mandagen, endnu en arbejdsuge, og dog, noget er anderledes, uroen, utrygheden og uvisheden.. Hvad skal det ende med, skal jeg fyres når tryghedsaftalen forsvinder, bliver jeg lockoutet i næste hold, hvor står jeg lige nu, hvad forventes der af mig. Den indre stemme siger "pas dit arbejde, fokus nu", men alligevel tvivlen nager, hvorfor fik jeg lige den mail, hvorfor formulerer chefen sig nu sådan, hvis der skal skæres sidder jeg så yderst..

Kære Carsten Lind, du skylder dine trofaste medarbejdere en afklaring, det er en psykisk spændetrøje du har sat os i, er mine kollegaer mine fjender nu, skal jeg konkurrere med dem om hvem af os som skal blive eller hvad ligger der i kortene i fremtiden, skal vi bagtale hinanden med rundsave på albuerne, finde de svage punkter hos de andre og fremhæve os selv, spille skuespil og smile glad til chefen som vi foragter samtidig med at vi planlægger at fremhæve os selv, er det det du ønsker, for det er et af resultaterne af din fremfærd, du er ved at ødelægge en arbejdsplads fuldstændigt, sig ikke at du ikke var advaret....

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En AIC'er

@5 Nej, AIC er ikke en teknisk finurlighed og jeg undrede mig også selv omkring det med underskriften i det åbne brev. Har de personer der har forfattet brevet evt. en kommentar?

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

Til jesper Svarre

Løn og arbejdsvilkår gælder kun i overenskomstperioden.
Hvis man tegner en fireårig overenskomst, så gælder
Løn og arbejdsvilkår kun i overenskomstperioden.
Derefter skal man lave en ny aftale.

Derfor gælder tryghedaftalen kun indenfor den givne
overenskomstperiode.

Det svare til at man tegner en brandforsikring i fire år.
Og derefter kontakter man forsikring selskabet og spørge om de er interesseret
i at forlænge forsikringen i yderligere fire år.

Hvis de siger nej, skal
man ikke blive overrasket.


Og det er det som er sket nu.

Og det er det som fagforeningerne har gemt at fortælle
medlemmerne. At tryghedsaftalen kun gælder i overenskomstperioden.

Derefter skal der genforhandles.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Inger Colding-Jørgensen

@6: Det er repræsentanter fra allede 8 foreninger, der har været fælles om at forfatte og godkende brevet til Carsten Lind. Man blev enige om at anvende betegnelserne ADC, IDC og CASING (de sidste er ingeniører i CSC Airline) . Man kunne selvfølgelig også have valgt den nye betegnelse AIC - men måske er den fælles betegnelse så ny, at den ikke er kendt i alle dele af virksomheden endnu? Nå - Det vigtigste er da at vi i alle foreninger står sammen i denne situation. Og det gør vi! :o)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Inger Colding-Jørgensen P

@7 og @9: Det er IKKE korrekt det du skriver @7.
PROSA/CSC's to overenskomster løber videre indtil nye er underskrevet. Derfor gælder overenskomatens løn og arbejdsvilkår OG tryghedsaftalen fortsat - lige som resten af overenskomsten. Sådan er det!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Palle Eghjort

Utroværdig CSC-direktør. Carsten Lind har IKKE bedt om dementi for det han er citeret for i Computerworld den 18. februar. Det kan man undre sig over. Han indrømmer at virksomheden har fremvist et dokument, som han i CW nu kalder - en umoden statusrapport. Citat "Det her er et meget råt kort over den volumen som vi har. Det er ikke det som kommer ind i budgetterne". Jeg går ud fra at de fleste af jer har læst artiklen. Jeg har været 48 år på arbejdsmarkedet og har ALDRIG hørt eller set nogen virksomhed fremvise en "umoden statusrapport" som de ansatte kunne fortolke som den fremtidige bemandingsplan, som kunne misforstås som nedskæringer/afskedigelser. Jeg skal hilse fra de Chefer/ledere/direktører som jeg har haft kontakt til, at de ALDRIG kunne finde på at gøre eller har gjort som Carsten Lind indrømmer man har gjort på CSC. Jeg vil overlade til jer selv at vurdere hvad mon er hans agenda. Noget tyder på at han på CSC's vegne har ført skinforhandlinger med sit personale og måske er ude i en helt anden dagsorden end han giver udtryk for.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Michael

Det kan, for en kommede arbejdsgiver, vel ses som et godt tegn at en ansat ikke starter uden en underskrevet ansættelseskontrakt. For det betyder jo at de ansætter én, der sikrer sig at tingene er iorden. En egenskab ved den ansatte, virksomheden generelt godt kan bruge.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa medlem

Jeg tror ærlig at Carsten Linds (og CSC's) agenda er at skabe en IT virksomhed, der har samme flexibilitet som deres konkurrenter. Og det kræver - ud over en trimning af CSC følgende:

- Mulighed for at ansætte og afskedige medarbejdere i takt med at opgaver ændres (offshoring til Indien osv.)
- Mulighed for at sammensætte en 'bedre' demografisk sammensætning i medarbejderstaben (aldersgennemsnit på 54 er temmelig højt)

Og så at rette op på årtiers leflen for fagforeningerne i CSC.

Jeg mener at PROSA og de andre fagforeninger bør hellere se på hvilke sejre, de kan vinde, hvilket i 2011 ikke så meget handler om løn og ansættelsesvilkår, men mere om arbejdspladsen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   csc'er

@10 Da skal jo laves en ny overenskomst. Det er det som denne
konflikt går ud på.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bulder

Til 14: Du skriver:
- Mulighed for at ansætte og afskedige medarbejdere i takt med at opgaver ændres (offshoring til Indien osv.)
De muligheder findes allerede idag indenfor de eksisterende regler (og lovgivning).
Carsten Lind mener blot, at det er alt for dyrt og vil afskaffe reglerne.
Jeg tror derimod på, at hvis Carsten Lind's principper om ansættelsesforhold føres ud i virkeligheden, får han meget (rigtig meget) svært ved at finde det fornødne og kompetente personale.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

@7 og @11 - Når nu PROSA fortæller dig hvad der op og ned i konflikten - kan du så ikke bare tage det for gode varer i stedet for at fremture - det er ganske almindelig viden at en overenskomst fortsætter uændret indtil en ny er aftalt og så længe en ny ikke er aftalt gælder tryghedsaftalen og alle andre elementer i overenskomsterne - så lad være med at sprede dine usandheder herinde - når du ikke har sat dig ind i emnet.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   En Prosa SAS'er

So true - so true - problemet er bare at CSC ikke er interesseret i andet end end knægtelse af PROSA og en fjernelse af tryghedsaftalen - herefter kan de uhindret fyre løs samtidig med at de flytter opgaverne til Indien - derfor kære PROSA medlem dette er vigtig kamp - som CSC ikke under nogen omstændigheder må diktere udfaldet af. Dette kræver et sammenhold som aldrig tidligere set i PROSAs historie - og her mener jeg PROSA LAND og FTF.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Erling Brokendorff

@7 og 11 - Lad nu være med at pille i det betændte sår at PROSA og CSC ikke har kunnet finde ud af at snakke sammen i snart 2 år. Du må da kunne forstå at voksne mennesker som PROSA og CSC har brug for tid til at lave en sag blive så betændt at den skal bruges som reklamesølje for en tidsrejse til typografernes 80'ere.

Og så lad være med at komme med flere 'dumme' spørgsmål. Enhver ved jo klart hvad denne konflikt handler om, for begge parter taler jo sandt...

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   profoter

@14
Prosa medlem ? - i dont think so.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Et PROSA medlem (ej CSC'

@1: Jeg forstår din vrede, men jeg forstår til gengæld ikke at I ikke indser at enten sendes jobbene til Indien (fordi de kan det billigere) eller CSC lukker. Hvor præcist er det PROSA mener at CSC skal stå henne? Ok, I vil af med nogle bureaukratiske led i CSC, men det er næppe 50-100 millioner i kassen der. CSC kommer ikke til at vinde nye kontrakter når I ligger højere end IBM og NNIT (som vil nyde at se CSC byde under kost for en aftale).

Få den tryghedsaftale væk og se så at finde ud af hvordan I som medarbejdere i en globaliseret verden kan komme videre.

Personligt ville jeg (hvis jeg var leder i CSC) ikke bruge 5 flade ører på uddannelse af en, der var opsagt med en tryghedsaftale. På intet tidspunkt i debatten har jeg hørt hvad PROSA mener CSC ansatte kan bruges til hvis drift offshores til Indien (som den 100% sikkert vil). Skal 400 specialister pludselig i løbet af 10 måneder (som tryghedsaftelen reelt er + forlægnet opsigelse) ændre deres kvalifikationer, som de har brugt dekader på at specialisere sig i? Næppe.

CSC har ikke haft overskud siden 2005. Omsætning er kun steget med knap 7% over de sidste 5 år. Underskuddet i de 5 år er samlet set 323 millioner og egenkapitalen er sunket med 275 millioner. Enhver forretningsmand / kvinde ville bakke ud af den biks. Deres penge (eg. CSC's egenkapital har haft en negativ rente på knap 10% over 4 år. Ville du selv kaste penge efter det firma? Dumt spørgsmål, for dine penge er udbetalt af det firma.

Til sammenligning tjener IBM penge. Og stiger i omsætning. Det samme med NNIT.

Jeg ved godt hvilke heste jeg ville satse på. Især som situationen er nu.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bulder

Til 2: I den givne situation er det kun PROSA-medlemmers ret til Tryghedsaftale, der er tale om evt. at afskaffe. Og det drejser sig om ca. 700 ud af ca. 2200 personer. Hvor meget hjælper det lige ? Og hvorfor kun dem ?
CSC har startet denne konflikt ved at lockoute 120 PROSA-medlemmer - og herefter modsat sig enhver form for forhandling. CSC som arbejdsplads er gjort til krigs-zone og slagmark.
Desværre er der ingen slagmarker, der ser godt ud, når slaget ER overstået.
Det har jeg så desværre svært ved at forstå, at CSC ikke indser - og stopper dette spil, inden det er for sent - og CSC's kunder flygter.
CSC's offentlige rennome vil lide alvorlig skade - men det er ikke PROSA's skyld !!!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Tidligere CSC'er

Jeg var CSC fra 2001 til 2008 og det var en rigtig god arbejdsplads de første 5 år. Dog var det tydeligt for enhver at man som Prosa ansat simpelthen havde for gode i forhold til markedet og der derfor bare ikke kom nye kunder. Grundlønnen er den samme som andre steder, men:
Man arbejder kun 35 timer om ugen, da den er inkl. frokost
Ikke afholdt kursus bliver udbetalt. Et år fik jeg 20.000,- før skat
Lad os forstille os en kollega på vagt fik et problem han ikke kunne løse: Det gav 2 otimer til ham på vagt og minimum 3 otimer til ham der hjalp med fejlen. Otimer er 1 time ud og 1 til afspadsering. Og hvis det var midt om natten kunne man blive hjemme pga 11 timers regel....
Det kan godt være i siger det er helt ok, men hvis man bare lavede en smule overarbejde og havde et minimum af vagt, kunne man i driften nemt tjene op mod 800.000,- om året. Det er ikke normalt!
Fortsætter i ja så lukker i CSC som i kender det og det skal i da bare gøre. Jeg gider bare ikke være med så jeg melder mig ud af Prosa. NU!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   x csc

@3.
Kunder forsvinder ikke! Tværtimod bliver de og glæder sig over at de på sigt for billigere og bedre service. Jeres aktion ender med et CSC uden prosa'ere hvor Indien drifter og AIC'er har kundekontakten sammen med personale ansat på personlige kontrakter.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Palle Eghjort

22) ja, der ser ud til at være en hel del i de problemstillinger du rejser med vagt/overarbejde etc. Det er muligvis så indviklet at ingen ledere har et ordentlig overblik og pengene kan jo kun komme fra kunderne. En del af dette er et ledlesesproblem som man må forelægge de ansatte på en anstændig og gennembearejdet måde. Jeg tror at de fleste ansatte vil kunne forholde sig til disse ting, hvis de bliver forelagt på en fair måde. Ærgerligt hvis du melder dig ud nu, på grund af at et stort område for mange af dine it-kolleger nu har kæmpeproblemer. OG til Anders Laustsen min mail er std@tdcadsl.dk. Rart at se dine indlæg - vi har tidligere haft mange gode diskussioner - send mig en hilsen.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

@4, er det ikke pudsigt at flere af de helt store kunder sidder midt i kontraktforhandlingerne og at de pludselig står og mangler nogle af de ressourcer som de normalt brugte fordi de er locout'et ? Billigere og bedre service fra Indien, hvor meget erfaring har du med at bruge indere til løsning af komplekse supportproblemer, jeg tror ingen at dømme udfra de udtalelse. Det outsourcing marked har nået en modenhed hvor potentielle kunder godt kan gennemskue hvad der er bullshit og hvad der er sandhed. Men spændende hvis nogen tror at CSC kan kører uden Prosa'ere, rigtig spændende specielt for kunder som har 24/7 drift !!

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

@22, Du glemmer at skrive om dem som er blevet langtidsindlagt pga. stress eller psykiske sammenbrud, du glemmer at skrive om skilsmisserne, blodpropperne, selvmorderne og andre af de ubehageligheder dårligt tilrettelagt og dårlig ledet 24/7 drift medfører, det er et ledelsesansvar at begrænse rovdriften på medarbejderne istedet for at bruge dem som skydeskiver. Men du spinner med på ledelsens dårlige spin istedet for at tænke på at det er mennesker vi har med at gøre ikke robotter.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

@14, CSC er allerede en IT virksomhed så Carsten Lind behøver ikke skabe en IT virksomhed. Men han kunne jo istedet for at lege med spreadsheet i godt samarbejde med sine engelske controllere forsøge at lede virksomheden. Det er jo ikke fordi der mangler udfordringer og der kræves ledelse. Hvis Carsten Lind og andre tror at CSC kan bliver en mere effektiv virksomhed vha. management by fear + dobbelt så mange indere ved de ikke hvad det daglige arbejde består af. IT er kompleks og der findes meget få lavthængende frugter, men det virker ærlig talt somom Carsten LInd tror at guldet gemmer sig i overenskomsterne, nej Carsten Lind, tag jer nu sammen og forsøg med lidt visionær management og management by walking around istedet for at gemme sig i en krog af førerbunkeren og vente på der untergang.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Prosa Medlem

@4 - Lige mine ord. Jeg vil nyde at være kunde i CSC uden CSC med tryghedsaftaler. For jeg som kunde ved godt hvad der er BullShit og hvad der er penge sparet. CSC med tryghedsaftale... næppe et sted jeg vil lægge min forretning. Sådan som Prosa/CSC + SAS medlemmerne fører sig frem her vil jeg hellere snakke 'Bollywood-sk' end risikere at fornærme en'selv-iscenesat-uundværlig' Prosa medlem, der mener at verden drejer sig om deres navle frem for de 1500, der står uden arbejde hvis CSC lukker.

Tillykke PROSA. I er mere selvoptaget end min 13 årige datter.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   CSC'er

@6, Du skriver du er prosa-medlem og at du ville nyde at være kunde uden tryghedsaftaler?. Hvordan hænger det lige sammen og så din retorik, jeg tror du repræsenterer regnedrengene eller er en leder-wannabee. Men check lige hvor godt det går i det højt besungne Indien, altså de Bollywood drenge du hellere vil tale med, check Sensex indekset !, iøjeblikket flygter investorerne fra den massive korruption og de udenlandske investeringer faldt med 31% i 2010.

Men klart hvis man er die-hard cold-heartet union-buster ville man da elske at se Prosa ligge og sprælle :-) Husk iøvrigt at få en dansker til at rette teksterne i lægger ind efter i har brugt google translate, det andet er lidt for nemt at gennemskue :-)

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Bulder

@6 - Som lockoutet af sin egen chef - med en følese af at være blevet ofret - og uden reel udsigt til at have et arbejde at vende tilbage til, når denne konflikt engang er overstået - synes jeg, at man har lov til at være - lidt - selvoptaget.

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Dit navn

Bulder - det havde vi regnet ud

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   profoter

@6 Prosa Medlem: Din 13 årige datter er ikke selvoptaget. Hun dyrker bare sex bag din ryg!
Og tro mig - de overenskomster man har i dag er baseret på god gammeldags købmandsegning..
CSC har taget sig godt betalt for Tryghedsaftalen på samme måde som Prosa har taget sig godt betalt for Fredsaftalen.
Dyrt - begge veje - men sådan er overenskomster nu engang skruet sammen

###BLOG_COMMENT_NUM###

03.07.15   |   kl.11:05   |   Hmmm...?!?!?!

Bare en kort betragtning fra en anden vinkel.....
Med al den utilfredshed der er, til stort set alt der sker i CSC (ansættelsesforhold, arbejdsbetingelser, dårlig ledelse osv), dette vil da være = Søg et andet arbejde i en anden virksomhed ?
Alternativt, det lader til at alle gode mennesker i dette fora, mener at vide hvad der skal til for at drive en sund forettning = Lav dog denne forettning.

(ovenstående er IKKE et udtryk for stillingstagende til den ene eller anden part i denne konflikt).

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Ring mig op

Har du spørgsmål om medlemskab, eller ønsker du, at vi skal klare indmeldelsen for dig?

Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt:

 
Intet news_id angivet
Luk