Koks i indkaldelserne

15.10.07   |   kl. 12:12   |   PROSA internt

Koks i indkaldelserne

Posten skal ud, siger man. Det kom den bare ikke i alle tilfælde, da STAT for nylig indkaldte til ekstraordinær generalforsamling.

Lørdag den 15. september var der ekstraordinær generalforsamling i PROSA/STAT. På dagsordenen var en diskussion af status på strukturdiskussionen og en formel godkendelse af bestyrelsens beslutning om at bruge 220.000 kroner på at ansætte en "faglig ressource" fra 1. februar til 31. december 2007. Det er imidlertid et spørgsmål, om de beslutninger, der blev truffet på generalforsamlingen overhovedet er gyldige. Efter generalforsamlingen er det nemlig kommet frem, at en stor del af STATs medlemmer aldrig har fået en indkaldelse, og derfor ikke havde mulighed for at møde frem og påvirke afgørelsen. I PROSAhuset i Ahlefeldtsgade i København og i STATs lokaler, lige rundt om hjørnet, har alt stået på den anden ende, siden man fandt ud af, at indkaldelserne var forsvundet.

- Det hele er meget mærkeligt, siger faglig konsulent Steen Andersen, der har stået for at udsende indkaldelserne.

- Jeg er 100 procent sikker på, at alle brevene er afgået her fra kontoret. Vi havde nemlig et teknisk problem, der gjorde, at en del af brevene var blevet udskrevet to gange. Derfor måtte vi med håndkraft sortere brevene efter postnummerorden, inden vi afleverede dem til postvæsenet. Hvad der så kan være gået galt, det ved jeg simpelt hen ikke, siger han.

Der tælles breve
PROSA og STAT har arbejdet på højtryk for at finde ud af, hvad der er gået galt. Først og fremmest kan man konstatere, at alle 1250 breve er blevet pakket og frankeret på PROSAs frankeringsmaskine og afhentet i Ahlefeldtsgade af postvæsenet. Hvad der så videre er sket, ligger stadig hen i et gådefuldt lys.

- Vi har spurgt os for blandt medlemmerne, og vi kan konstatere, at rundt regnet hver fjerde svarer, at de ikke har modtaget indkaldelsen. Vi kan også se, at der er en tendens til at visse områder er særligt hårdt ramt, dvs. Midtsjælland, Fyn og det nordlige København, men der er i øvrigt problemer generelt, siger Steen Andersen. Han tilføjer, at det selvfølgelig er klart, at STAT vil rette en klage til postvæsenet på den baggrund.

Hvad man så vil gøre med de beslutninger, der blev truffet på den ekstraordinære generalforsamling, ligger ikke helt fast endnu. Spørgsmålet mangler endnu at blive drøftet i STATS bestyrelse, men man forventer løse problemet på den måde, at punkterne tages op endnu en gang, når STAT holder sin næste ordinære generalforsamling den 3. november.

PRINT

Kommentarer

Der er endnu ikke skrevet kommentarer til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Ring mig op

Har du spørgsmål om medlemskab, eller ønsker du, at vi skal klare indmeldelsen for dig?

Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt:

 
Luk