Delegeretforsamling 2020

Afholdes over én dag lørdag den 14. november på grund af coronarestriktionerne.

PROSA indkalder til delegeretforsamling lørdag den 14. november 2020, kl. 11.00-17.00.

PROSAs hovedbestyrelse har besluttet, at delegeretforsamlingen i år gennemføres på en anden måde, end vi plejer. Dette sker af hensyn til coronarestriktionerne.

Delegeretforsamlingen gennemføres på én dag i stedet for to, og deltagelse sker virtuelt/online dog med dirigenter mv. placeret fysisk i Glostrup, hvor der primært sendes fra. Der vil blive fremsendt en beskrivelse til alle delegerede, hvordan man deltager i arrangementet.

Al materiale til forsamlingen kommer kun i elektronisk form. Dagsordenen reduceres til det mest nødvendige. Det betyder, at det kun er det fremadrettede og de punkter, der er nødvendige for at videreføre forbundets virke, som behandles.

Det vil sige, at beretning, fremsatte forslag og kommissorier for DF-nedsatte udvalg ikke medtages. På mødet vil dagsordenen derfor bestå af punkterne om regnskab, budget, kontingent, forslag til arbejdsplan og valg.

Din stemme er vigtig – kom og vær med!

Indkaldelse til DF 2020

Der indkaldes til delegeretforsamling 2020. Læs den officielle indbydelse fra hovedbestyrelsen her.

  

Læs mere

Sådan kommer du med

Du og alle andre medlemmer har mulighed for at blive delegeret og dermed deltage i DF. Du bliver valgt som delegeret på din lokalafdelings generalforsamling. 

Læs mere

Sådan foregår forsamlingen

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed og finder sted hvert andet år. Alle delegerede har tale- og stemmeret, og der er direkte valg til alle poster.

Læs mere

Tillidsposter

Ønsker du at stille op til en af tillidsposterne, så giv sekretariatet besked, så dit navn kan offentliggøres. Du kan også stille op på selve delegeretforsamlingen.

Læs mere

Kandidater

PROSA er en demokratisk enhed, så alles stemme betyder en forskel! Delegeretforsamlingen giver mulighed for at byde ind med din mening og dine tanker. 

Læs mere

Dokumenter til DF

Dokumenterne, som skal behandles på delegeretforsamlingen, vil løbende blive lagt op. Du finder også praktiske informationer vedrørende selve arrangementet her.

Læs mere

PROSA på film

PROSA har i forbindelse med delegeretforsamlingen lavet en film om vejen til indflydelse i PROSA samt talt med flere unge medlemmer om, hvad det vil sige at være aktiv i PROSA.

Se mere

DF 2020 - Indstik i Prosabladet

Læs hele indstikket om DF2020, som var i det seneste nummer af Prosabladet.

  

Læs mere