Delegeretforsamling 2020

PROSA indkalder til delegeretforsamling i weekenden 14.-15. november 2020.

Delegeretforsamlingen er stedet, hvor medlemmer fra hele landet mødes for at debattere it-faget og planlægge PROSAs arbejdsplan og fokusområder i de kommende to år.

Der vælges også kandidater til en række vigtige poster, hvor du kan få indflydelse og et stærk it-fagligt netværk.

Din stemme er vigtig – kom og vær med!

Indkaldelse til DF 2020

Der indkaldes til delegeretforsamling 2020. Læs den officielle indbydelse fra hovedbestyrelsen her.

  

Læs mere

Sådan kommer du til DF

Du og alle andre medlemmer har mulighed for at blive delegeret og dermed deltage i DF. Du bliver valgt som delegeret på din lokalafdelings generalforsamling. 

Læs mere

Sådan foregår DF

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed og finder sted hvert andet år. Alle delegerede har tale- og stemmeret, og der er direkte valg til alle poster.

Læs mere

Tillidsposter til DF

Ønsker du at stille op til en af tillidsposterne, så giv sekretariatet besked, så dit navn kan offentliggøres. Du kan også så stille op på selve delegeretforsamlingen.

Læs mere