Indkaldelse til DF2020

Delegeretforsamling finder sted:

14. november 2020 Kl. 11.00 - 17.00
Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup

De delegerede vælges i lokalafdelingerne.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7.

Hovedbestyrelsens forslag kan ses her(afventer).

Sidste frist for indlevering af forslag til delegeretforsamlingen er fredag den 18. september 2020 senest kl. 10, jf. vedtægternes § 8 stk. 2.

Sidste frist for indlevering af forslag til arbejdsplan 2021/2022 er fredag d. 30. oktober 2020 senest kl. 10, jf. vedtægternes § 8 stk. 2.

Sidste frist for opstilling til valgene af formand, forbundssekretærer, næstformænd, hovedkasserer og hovedbestyrelsen fastsættes af den på delegeretforsamlingen vedtagne forretningsorden.

Det anbefales, at man meddeler sit kandidatur i god tid inden delegeretforsamlingen. Genopstilling forventes tilladt frem til behandling af beretningen, mens nyopstilling forventes tilladt indtil behandling af hovedbestyrelsens arbejdsplan.

Vel mødt til en spændende og udbytterig delegeretforsamling 2020.

Hovedbestyrelsen

PROSA sørger naturligvis for god plads og følger regeringens retningslinjer for corona, så du kan være tryg ved at deltage i arrangementet. Hvis forsamlingsforbuddet skærpes, har vi mulighed for at flytte delegeretforsamlingen online.