Indkaldelse til DF2020

Delegeretforsamling finder sted:

14. november 2020 Kl. 11.00-17.00.

Mødet foregår virtuelt/online.

De delegerede vælges i lokalafdelingerne.

Hovedbestyrelsen foreslår en tilrettet dagsorden ud fra vedtægternes § 7.

Hovedbestyrelsens forslag kan ses her (afventer).

Sidste frist for indlevering af forslag til delegeretforsamlingen er fredag den 18. september 2020 senest kl. 10, jf. vedtægternes § 8 stk. 2.

Sidste frist for indlevering af forslag til arbejdsplan 2021/2022 er fredag d. 30. oktober 2020 senest kl. 10, jf. vedtægternes § 8 stk. 2.

Sidste frist for opstilling til valgene som formand, organisatorisk næstformand eller forbundssekretærer er inden punktet om arbejdsplanen begynder. Det anbefales dog, at man meddeler sit kandidatur i god tid inden delegeretforsamlingen.

Vel mødt til en spændende og udbytterig delegeretforsamling 2020.

Hovedbestyrelsen

PROSA følger regeringens retningslinjer for corona, og deltagelse i arrangementet vil derfor i år ske online. De delegerede vil modtage nødvendig information i god tid inden mødets start.