Amanda Christiansen: Opstiller som forbundssekretær

Jeg ønsker at fortsætte som en del af PROSA, da jeg mener, at vi viser vejen for fagbevægelsens vigtigste arbejde: At skabe værdi for vores medlemmer og sikre, at vores medlemmer har størst mulig indflydelse på deres arbejdsplads og studie.

Jeg vil arbejde for et PROSA, der i endnu højere grad involverer vores medlemmer. Et stærkere PROSA med endnu større fokus på fastholdelse af vores medlemmer og understøttelse af vores netværk. Det gør vi gennem en mere databaseret og strategisk tilgang til at forstå vores medlemmers behov.

Min vision for PROSA er, at vi kommer endnu tættere på vores medlemmer, og at vi kan bidrage yderligere til bedre oplysning omkring bl.a. diversitet i it-faget, overvågningsproblematikker og vigtigheden i at undervise i designprincipper som ”Privacy by Design”.

Mine erfaringer i PROSA

Jeg har været en del af PROSA i 2½ år og er ansat i to stillinger. Dels som STUD-organizer, hvor jeg og min kollega, fra bunden, har skabt netværk til både studerende, studenterforeninger og ansatte på forskellige studiesteder i Syddanmark. Dels i Fastholdelsesprojektet, hvor fokus er at tydeliggøre PROSAs værdi overfor vores nye betalende medlemmer. Det gør jeg bl.a. gennem optimering af vores eksterne kommunikation, brugeroplevelsen i indmeldelsesprocessen og usability på hjemmesiden. Dels arbejder jeg med fastholdelse gennem netværk, hvor jeg blandt andet har startet ”Legendarisk IT Netværk for Kvinder” og et ”Dungeons & Dragons” netværk.

Desuden har du måske mødt mig på ”Workspace”, som jeg var medarrangør af, da jeg kortvarigt haste-overtog opgaven samt stillingen som koordinator af studiestarten.

Om mig

Jeg er 30 år og uddannet som cand.it. i Webkommunikation i sommeren 2019. Jeg går især op i it i samfundet, og jeg skrev speciale omkring de etiske problemer (og mulige løsninger) ved overvågningsteknologi i forsikringsbranchen. Jeg bor i Odense og stiller op i VEST, da jeg helt naturligt kan fortsætte arbejdet og PROSAs tilstedeværelse fra Odense-kontoret.