Bjørn Vitoft: Genopstiller som forbundssekretær

Mit navn er Bjørn Vitoft. Jeg har 30 års it-erfaring samt 12 års erfaring med it-projektledelse. Herudover er jeg god til at skabe relationer med andre, planlægge og få ting til at ske.

Jeg har i de sidste 2 år været forbundssekretær og ønsker at genopstille til posten. ØST-bestyrelsen har i den forbindelse stillet mig en række spørgsmål, som jeg svarer på her. Arbejdet med at indgå overenskomster til gavn for vores medlemmer har være højt prioriteret i min periode som forbundssekretær. Vi har i flere tilfælde indgået i et samarbejde med andre faglige organisationer (HK Privat, Dansk Magisterforening, Metal, 3F).

Jeg har været med til at forhandle og indgå overenskomst med: PROSA/SAS OK, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Bibliotek Center, Dansk Flygtningehjælp, Enhedslisten og Fab:IT.

Vi forhandler desuden i øjeblikket med flere andre virksomheder – herunder spilindustrien.

Jeg har deltaget i PROSAs kursus om ansættelsesret, og herudover trækker jeg på den viden, som findes i huset. Er der tale om masseafskedigelser, er der et forhandlingsforløb, som jeg følger tæt, og jeg gør, hvad jeg kan for at reducere antallet af berørte medarbejdere.

Mine visioner for PROSA

Jeg har mange visioner og idéer for arbejdet i PROSA/ØST, men hvis jeg skal vægte nogle særlige områder, hvor jeg vil gøre en indsats, er det følgende:

  •  Arbejdsplanen, som er vedtaget på ØST generalforsamlingen.
  • Medlemmernes ønsker og interesser fx til hjemmearbejde og krav til dette.
  • Sætte gang i projekt om social dumping.
  • Samarbejdet med VEST skal forstærkes.
  • Udbyde kurser/arrangementer til vores medlemmer.
  • Det gode OK-arbejde, som vi har nu, fastholdes og forstærkes.
  • Hverve nye medlemmer og fastholde dem.

Jeg håber efter delegeretforsamlingen at indgå i OK-udvalget og Arbejdsmiljøudvalget samt at afholde årsmøde for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Desuden vil jeg have stor fokus på samarbejdet med VEST.

I PROSA-regi har jeg deltaget i en række kurser, som har giver mig nye kompetencer. Det gælder blandt andet overenskomstforhandlinger, ansættelsesret, forhandlingsteknik, TR-kursus og AMU-kursus.