Hanne Lykke Jespersen: Genopstiller som næstformand

Jeg er 63 år og har været næstformand i ti år

I de forudgående 16 år var jeg faglig sekretær/forbundssekretær i PROSA. Jeg genopstiller til posten som PROSAs organisatoriske næstformand for sidste gang. Som organisatorisk næstformand er det en del af min rolle at danne grænsefladen mellem den politiske og den administrative ledelse i PROSA. Det er en kritisk vigtig; men også vanskelig balanceakt, der historisk har været svær at få til at fungere i PROSA. Det skyldes, at vi i PROSA, ikke har ønsket at give administrationen en lige så stor selvstændighed, som den har i mange andre faglige organisationer. 

Politisk set er mit hovedområde arbejdsmarkedspolitik

Det er vigtigt, at vi fortsætter og udbygger vores arbejde på arbejdspladserne, meget gerne også med flere overenskomster, som vi indgår alene eller i fællesskab med andre fagforbund.

Det er vigtigt at fortsætte debatten om social dumping. It-arbejdspladser med dansk arbejdskraft bliver hele tiden udfordret af virksomheder, som næsten udelukkende baserer sig på billig udenlands arbejdskraft.

Dagpengeniveauet har i mange år været under stærkt pres, og vi kæmper sammen med mange andre forbund for en kraftig forhøjelse af satsen. Samtidig vil vi arbejde sammen med andre om at gøre dagpengesystemet mere interessant også for højtlønnede.

En stor og vigtig opgave i perioden er at finde en afløser til mig og få gang i overdragelse af opgaver. PROSA har mange unge talenter, og det er en vigtig opgave at få dem ind i det organisatoriske arbejde, således at der kan ske en løbende udskiftning på forskellige valgte poster. Jeg ser gerne, at vi får styrket ungdomsarbejdet – og får skabt endnu større selvstændighed for de unge.

Om mig selv

Jeg er som person målrettet og analytisk – og har let ved at sætte mig ind i nye områder. Dette såvel på det politiske, som det organisatoriske område. Som menneske er jeg engageret i og optaget af at skabe resultater og sikre, at PROSAs mål hele tiden er i fokus. I får en næstformand, som ikke er bange for at lægge de ekstra kræfter i arbejdet, der er nødvendigt for at skabe succes. Min stil er at gå direkte efter bolden; men helst ved at skabe et bredt samarbejde. Hvis jeg blive valgt, vil jeg arbejde hårdt for at kunne levere de resultater, jeg lægger op til – for mig er konkret handling vigtigere end nok så mange fine ord.