Henrik Jacobsen: Genopstiller som forbundssekretær

Som forbundssekretær, vil jeg arbejde for: Styrke, indflydelse, organisering og sikre lokal kontakt.

Jeg har i samarbejde med PROSA/VEST formået at nå endnu længere ud i den vestlige geografi. Det store arbejde, der er lagt i at etablere kurser i Aalborg, har gjort PROSA mere synlig i den nordlige del af Danmark. Desuden har vi, PROSA/VEST og jeg, haft et rigtig godt samarbejde omkring styrkelsen af det vestlige, hvor vi for eksempel har haft succes med at gentænke afholdelse af generalforsamling i det vestlige. Men samtidigt, har vi grebet alle muligheder for at samarbejde med STUDs organizere rundt i det vestlige, hvilket har skabt en fin bro mellem STUD og PROSA/VEST.

Der har i denne periode været meget fokus på sammenlægning af FTF og LO til det, vi nu kalder FH, det har været spændende at være med i FH’s Udvalg for Organisering(UFO). Her har jeg været med til at idéudvikle, hvordan vi i et stort fællesskab sikrer organisering af vores medlemmer, hvilket også er tænkt med ind i organisering i PROSA.

Have medlemmet i fokus

Der bliver afprøvet nye måder at nå ud til de vestlige medlemmer bl.a. med webinarer og videomøder.

VEST er stort et område, og for at nå ud til yderområderne skal der tænkes nye teknologier ind. Vi har allerede med stor succes afholdt webinarer med gode besøgstal.

Fortsætte med at styrke det kollektive arbejde

Der er sket meget de sidste 2 år på det kollektive område i det vestlige, og det har været lærerigt og spændende at få mere erfaring. Jeg håber derfor på at kunne fortsætte dette arbejde, få godt samarbejde med flere virksomheder og arbejde videre med Overenskomstudvalget i PROSA.

Om mig selv

  • 2 sønner sammen med Vibe.
  • Uddannet datamatiker.
  • 7 år i faget før jeg blev ansat i PROSA.
  • 15 års medlemskab af PROSA.
  • Opstiller til 3. periode som forbundssekretær.