Henrik Kroos: Opstiller som Politisk næstformand

Ved den ordinære delegeretforsamling (DF) 14.-15. november 2020 er jeg blevet opfordret til at stille op som politisk næstformand. En opfordring, som jeg har sagt ja tak til – med glæde og stor lyst.

Den politiske næstformand i PROSA er en ulønnet post, som besættes af en aktivist. Posten indbefatter, at man indgår i forretningsudvalget (FU) og samtidig er nummer to til at overtage, hvis formanden stopper i utide (nummer et er den organisatoriske næstformand).

Politisk næstformand stiller efter min opfattelse to krav:

  • At man afser tiden til de mange møder.
  • At man tænker PROSA politisk og søger at opnå den indflydelse på for eksempel hovedbestyrelsen (HB) og DF, som gør, at den ønskede politik vedtages og udføres samtidig med, at man loyalt skal sikre, at den vedtagne politik gennemføres.

Jeg har en række forskellige uddannelser, blandt andet officer i artilleriet, pilot, edb-assistent og en universitetsgrad fra London School of Economics (LSE) i it og ledelse. Jeg startede som COBOL/PL1 programmør på mainframes, gik ned til pc’erne og Novell netværk, og arbejder i dag som partner i et lille SAP-konsulent hus. Jeg har arbejdet som programmør, arkitekt, underviser, ekspert på SAP HR og basis i en lang række danske og udenlandske virksomheder. Min første PC var en ABC80 fra Luxor, hvor jeg lærte mig selv Basic programmering, og siden har kodet i en lang række sprog. I dag koder jeg mest i SAP’s ABAP og JavaScript.

Hvad vil jeg så arbejde for i fremtiden?
PROSA står i dag godt til, vi er FH medlem og dermed en del af den etablerede fagbevægelse med stor indflydelse på vores områder. Vi har en pæn (men trods alt for lille) fremgang i medlemstal og en god økonomi. 

Dilemmaet er, at vi ikke har aktivister nok på trods af mange medlemmer. Kort fortalt findes der to slags aktivister. Dem, der lægger vægten på organisationen og fagbevægelsens primære opgaver (løn- og arbejdsforhold), kontra dem, der lægger vægten på it-aktivisme (f.eks. overvågning).

Efter min opfattelse trænger foreningen til at få mere power på det primære område. Her taler vi overenskomster, individuel medlemsservice (IMS) og den rådgivning, der gives, for at folk kan få ordentlige forhold f.eks. karriererådgivning og hjælp til kontrakter. Centralt for mit virke vil være at varetage medlemmernes interesser, så PROSA politik ”drejes” en smule mod at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

It og samfund er en væsentlig arbejdsopgave for PROSA. Ingen anden fagforening har så mange eksperter og så stor viden som PROSA. Vi har kæmpet gennem mere end 50 år for at gøre lovgivere opmærksom på, at borgernes privatliv i stigende omfang registreres formålsløst og ofte krænkes. Uanset om dette sker af offentlige eller private aktører. Her er aktive medlemmer et ”must”. Du og dine kollegaer er dem, som bedst ved, hvad der sker. Vi har brug for, at du er aktiv, så vores ansatte og valgte kan klædes på og sikre, at problemerne tages op og løses.

Kort om mig selv
Jeg fylder 61 på DF i år, har været medlem af og aktiv i PROSA/SAS, PROSA/ØST og på forbundsplan (blandt andet som formand 2000-2002 og næstformand i flere perioder) siden 1986. Privat har jeg en søn på snart 17 og bor med Jeannette i indre by.

Sidst men ikke mindst, vil jeg opfordre dig til at deltage i DF. Kontakt din lokalafdeling, hvis du vil med.