Jan Irgens: Opstiller som forbundssekretær

Politisk

Involvering af manden på gulvet – PROSAs medlemmer – er centralt for udviklingen af politik, men også for både varetagelsen og udviklingen af medlemmernes rettigheder. Her giver min bachelor i Informatik og i særdeleshed Arbejdslivsstudier værktøjerne.

Jeg vil derfor arbejde for, at flere medlemmer får lyst til deltage i PROSAs kurser og aktiviteter – og også meget gerne politisk. Vi må fortsætte afdækningen af området i samarbejde med medlemmerne og udvikle nye modeller f.eks. åbne op for både at kunne deltage i langvarige og forpligtende aktiviteter, men også for at andre kan deltage i kortvarige og mindre forpligtende aktiviteter.

Min erfaringer fra PROSA

Jeg blev medlem af PROSA i 1995, og kort tid efter blev jeg aktiv i PROSA/STUDs bestyrelse. Efterfølgende var jeg i en del år medlem af PROSA/ØSTs bestyrelse.

Siden DF2008 har jeg været politisk næstformand i PROSA – et spændende arbejde, som jeg gerne vil videreføre som fuldtidspolitiker i PROSA.

Jeg har indsigt og et stort netværk fra mine mange år som hovedbestyrelsesmedlem og deltagelse i PROSAs udvalg for:

  • Uddannelse, Ledighed og Kompetence (ULK)
  • Arbejdsmarkedspolitik (AMPU)
  • Arbejdsmiljø (AMU)

Som ulønnet aktivist har jeg opnået meget og forventer selv at opnå endnu mere, hvis jeg bliver valgt som forbundssekretær i PROSA.

Som forbundssekretær

Jeg vil arbejde som bindeleddet mellem den lokalafdeling, jeg tilknyttes (gerne PROSA/ØST), og forbundet. Jeg vil understøtte den lokale bestyrelse og deres aktiviteter, men også meget gerne støtte politikudviklingen. Desuden håber jeg, at vi sammen finder på løsninger og aktiviteter, så færre medlemmer forlader os.

Sammen med medlemmerne i det politiske udvalg, jeg får ansvar for, vil jeg arbejde med politikudviklingen for vores medlemmers bedste – f.eks. at arbejdsvilkår udvikles og sikres.

Senest har vi set, at pandemien har påvirket flere områder, og jeg har således drøftet: Bedre dagpengedækning (AMPU), bedre vilkår for hjemmearbejde (AMU) samt handlemulighederne for hhv. beskæftigede, ledige og studerende (ULK).

Om mig selv

Jeg er 54 år gammel og oprindeligt bankuddannet, men i 1995 skiftede jeg til it – hovedsageligt inden for finanssektoren. Uden for PROSA sidder jeg i bestyrelsen for min lokale almennyttige boligafdeling og interesserer mig for lokalpolitik på byrådsniveau.

Privat er jeg gift med Caridad, som er fra Madrid, Spanien.