Neeru Møller: Opstiller som forbundssekretær

PROSA – De it-professionelles fagforening – mit syn

PROSA er den eneste fagforening i Danmark, som udelukkende optager it-professionelle – hvad enten de er uddannede eller autodidakte. For mig betyder dette, at vi her varetager vores medlemmers behov for at have et relevant og kompetent it-talerør til de forandringer, der sker i samfundet, på arbejdspladsen og for det enkelte medlem.

PROSA har altid haft en stærk tradition for at være medlemsdrevet via vores aktive medlemmer – selv ledelsen bliver valgt på demokratisk vis, og det udmønter sig positivt ved, at vi er førende i at kunne tiltrække nye it-medlemmer, har fingeren på pulsen indenfor vores fag og har tilstrækkelig bred it-politisk tække til at kunne inspirere folketingspolitikerne omkring fremtidens it-problematikker og -løsninger. Denne tradition er nedskrevet i vores vedtægter, og er PROSAs vigtigste og primære styreform. Vi skal samarbejde med andre faggrupper om at løfte opgaven med at forme fremtidens arbejdsformer, for at få arbejds- og privatlivet til at gå op i en højere enhed.

Fokusområder

  • Det er vigtigt, at det fagpolitiske arbejde, som PROSA udfører for medlemmer og it-branchen, fortsætter –med flere aktivister ombord, hvor vi drager nytte af vores medlemmers mangfoldige it-kompetencer.
  • Vi ser flere freelanceansættelser, lønmodtageransættelser med særlige vilkår og social dumpingmetoder. Overenskomster er naturligvis en del af opgaven, men realiteten er, at vi har flest medlemmer i det private – uden overenskomst – så PROSA skal kunne imødegå og hjælpe selvstændige og funktionærer, således at det naturlige valg af PROSA som fagforening fortsætter med forsyn, rådgivning og assistance.
  • It-sikkerhed er et område, som ligger mig nært, og her skal vi være førende og toneangivende.
  • Fokus på fremtidige arbejdsvilkår, som er opstået pga. coronasituationen. De gængse arbejdsvilkår er forandrede bl.a. med flere hjemmearbejdspladser. Dette giver nye udfordringer.
  • Sørge for, at medlemmer og aktivister til stadighed dyrker PROSAs DNA-profil – at det er medlemmerne, som styrer PROSA via deres engagement og medbestemmelse.

Om mig

Mor til 3 teenagere, Ca. 50 år

Uddannet datamatiker – med PBA i IT og sikkerhed

Administrator og arkitekt, lønmodtager og freelancer. 

Mit engagement

Medlem i ca. 30 år – aktiv som ØST-bestyrelsesmedlem siden 2016, HB-repræsentant og IMS-, ULK-, ITS-udvalgsmedlem.