Niels Bertelsen: Genopstiller som formand

PROSA som det rigtige valg

Som formand for PROSA får man rig lejlighed til at være med til at påvirke udviklingen indenfor faget og rejse relevante debatter ifm. brugen af teknologien i et samfundsmæssigt perspektiv.

Oftest sker det i et samarbejde med dygtige aktive og medarbejdere, og det er gennem årene lykkedes at udvikle PROSA til en organisation, som både kan varetage medlemmernes interesser, og som kan komme med indspark til brugen af digitale løsninger og de risici, brugen kan medføre.

Det er et arbejde, jeg fortsat gerne vil være en del af, og jeg stiller derfor op som formand for PROSA igen.

PROSAs særlige styrke er medlemmernes aktive medvirken i det arbejde, som foregår i PROSA. Der skal derfor være plads til, at medlemmerne kan deltage i arbejdet, og der skal være et miljø, som fremmer, at medlemmerne har lyst til at deltage. For at fremstå som det naturlige talerør for it-faget er det vigtigt, at vi faktisk organiserer mange i faget og fremstår som det rigtige valg for it-professionelle.

Coronakrisen har vist behovet for stærke fællesskaber for at kunne skabe stærke fælles løsninger. For at kunne sikre, at også it-folks interesser bliver varetaget, skal vi derfor have en stærk base af medlemmer, hvor vi sammen kan sikre de bedste vilkår for medlemmerne og faget.

Gennem de mere end 50 år, PROSA har eksisteret, har vi ved at bruge medlemmernes faglighed og aktivisme haft succes med at udvikle PROSA både fagforeningsmæssigt og it-fagligt. Det har vi brugt til at blande os i samfundsdebatten, og bl.a. brugt det til at sætte spørgsmålstegn ved den udbredte tro på, at digitale løsninger er svaret på alting.

Vi skal derfor fortsætte indsatsen for at fremstå som talerør og samlingspunkt for faget og branchen. Gerne gennem samarbejde med andre fagforbund, men især ved at trække på medlemmernes og medarbejdernes ekspertiser og indsats så vi reelt kan fremstå som dem, der ved noget om faget.

Det er en udvikling, jeg er stolt af at være en del af, og som jeg forsat gerne vil være en del af i de kommende år som formand.