Sven Frenzel: Opstiller som forbundssekretær

Vi skal have de unge med

Som forbundssekretær ønsker jeg at løfte den udfordring, der ligger i, at PROSA mister rigtige mange studiemedlemmer i det øjeblik, de får den første regning ind ad døren. Der er allerede søsat de første projekter, og det er et fokusområde, som jeg vil lægge særdeles meget vægt på de næste år. Jeg mener, at min unge alder og mit aktive netværk på studiestederne gør mig i stand til, sammen med PROSA/STUD og organizerne, at nå ud til dimittenderne og de unge it-professionelle.

Arbejdsmiljø for alle

Når det kommer til det lidt mere almindelige fagforeningsarbejde, så er jeg meget optaget af de udfordringer, kvinder og LGBT-personer oplever i branchen, og hvordan vi kan påvirke både studiesteder og arbejdspladser til at øge trivsel på arbejdspladsen for disse grupper. PROSAs undersøgelser om LGBT-personers trivsel fra 2018 satte fokus på området, og der er desværre stadigvæk rigtig meget  at tage fat.

Det skal være rart at tage på arbejde uanset køn eller seksuel orientering, og det er derfor selvfølgelig ikke kun disse gruppers arbejdsmiljø, jeg vil arbejde med, men også arbejdsmiljø generelt. Her er der ifm. COVID-19 opstået helt nye spørgsmål, som vi skal have undersøgt og belyst.

Medlemmet i fokus

Vi skal fortsat have det enkelte medlem i fokus, og det betyder, at vi skal blive ved med at undersøge, hvad vores medlemmer har af behov og tilpasse fx vores individuelle medlemsservice og kursuskatalog til disse.

Det er store sko, jeg skal fylde ud, hvis jeg bliver valgt, og jeg håber på, at I vil vise mig tilliden til, at jeg er i stand til dette. Vi ses til DF2020.

Om mig selv

Jeg er 27 år gammel, sønderjyde, bosat i København, gift og har en søn på knap 2 år. Jeg har arbejdet med it del- og fuldtid siden 2011 og studeret datalogi på Københavns Universitet.