Delegeretforsamling 2022

Afholdes over to dage, lørdag den 19. november og søndag den 20. november.

 

PROSA indkalder til delegeretforsamling lørdag den 19. november med afslutning søndag den 20. november.

Delegeretforsamlingen afholdes på Zleep Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup.

Læs mere om hvorfor du skal deltage i DF2022

Yderlige informationer om delegeretforsamlingen tilføjes løbende på denne side.

Indkaldelse til DF 2022

Der indkaldes til delegeretforsamling 2022. Læs den officielle indbydelse fra hovedbestyrelsen her.

  

Læs mere

Sådan kommer du med

Du og alle andre medlemmer har mulighed for at blive delegeret og dermed deltage i DF. Du bliver valgt som delegeret på din lokalafdelings generalforsamling

Læs mere

Sådan foregår forsamlingen

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed og finder sted hvert andet år. Alle delegerede har tale- og stemmeret, og der er direkte valg til alle poster.

Læs mere

Tillidsposter

Ønsker du at stille op til en af tillidsposterne, så giv sekretariatet besked, så dit navn kan offentliggøres. Du kan også stille op på selve delegeretforsamlingen.

Læs mere

Kandidater

PROSA er en demokratisk enhed, så alles stemme betyder en forskel! Delegeretforsamlingen giver mulighed for at byde ind med din mening og dine tanker. 

Læs mere

Dokumenter til DF

Dokumenterne, som skal behandles på delegeretforsamlingen, vil løbende blive lagt op.

Læs mere

PROSA på film

PROSA har i forbindelse med delegeretforsamlingen lavet en film om vejen til indflydelse i PROSA samt talt med flere unge medlemmer om, hvad det vil sige at være aktiv i PROSA.

Se mere

DF 2022 - Indstik i Prosabladet

Læs hele indstikket om DF2022, som var i det seneste nummer af Prosabladet.

  

Læs mere