Indkaldelse til DF2022

Delegeretforsamling finder sted:

19.-20. november 2022 på Zleep Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 1630 Taastrup.

Mødet er et internatmøde.

De delegerede vælges i lokalafdelingerne.

Dagsorden for delegeretforsamlingen ifølge vedtægternes § 7.

Hovedbestyrelsens forslag kan ses her: www.prosa.dk/delegeret (kun for delegerede).

Sidste frist for indlevering af forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer og antal forbundssekretærer, til delegeretforsamlingen er fredag den 23. september 2022 senest kl. 10, jf. vedtægternes § 8 stk. 2.

Sidste frist for indlevering af forslag til arbejdsplan 2023/2024 er fredag den 4. november 2022 senest kl. 10, jf. vedtægternes § 8 stk. 2.

Sidste frist for opstilling til valgene som formand, organisatorisk næstformand eller forbundssekretærer er inden punktet om arbejdsplanen begynder. Det anbefales dog, at man meddeler sit kandidatur i god tid inden delegeretforsamlingen.

Vel mødt til en spændende og udbytterig delegeretforsamling 2022.

Hovedbestyrelsen