Indkaldelse til DF2022

Delegeretforsamling finder sted:

19.-20. november 2022 på Zleep Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 1630 Taastrup.

Mødet er et internatmøde.

De delegerede vælges i lokalafdelingerne.

Dagsorden for delegeretforsamlingen ifølge vedtægternes § 7.

Hovedbestyrelsens forslag kan ses her (afventer).

Sidste frist for indlevering af forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer og antal forbundssekretærer, til delegeretforsamlingen er fredag den 23. september 2022 senest kl. 10, jf. vedtægternes § 8 stk. 2.

Sidste frist for indlevering af forslag til arbejdsplan 2023/2024 er fredag den 4. november 2022 senest kl. 10, jf. vedtægternes § 8 stk. 2.

Sidste frist for opstilling til valgene som formand, organisatorisk næstformand eller forbundssekretærer er inden punktet om arbejdsplanen begynder. Det anbefales dog, at man meddeler sit kandidatur i god tid inden delegeretforsamlingen.

Vel mødt til en spændende og udbytterig delegeretforsamling 2022.

Hovedbestyrelsen