Sådan foregår forsamlingen

Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed og finder sted hvert andet år. Alle delegerede har tale- og stemmeret, og der er direkte valg til alle poster.

I år afholdes delegeretforsamlingen som et internatmøde, lørdag til søndag den 19. – 20. november.

Delegeretforsamlingen skal bl.a. beskæftige sig med det fremadrettede og valgene til de forskellige poster i PROSA, men de delegerede skal også godkende hovedbestyrelsens beretning og foreningens regnskaber.

På delegeretforsamlingen skal de delegerede også vedtage PROSAs kommende arbejdsplan og den afgående hovedbestyrelse fremlægger derfor sit forslag til en arbejdsplan.

I år foreslår HB at fokus lægges på:

  • Medlemsfremgang og medlemsudvikling
  • Digitalisering med omtanke
  • Det organiserende arbejde
  • Arbejdslivet for it-professionelle
  • PROSA eksternt og internt

De delegerede kan op til delegeretforsamlingen også komme med forslag til arbejdsplanen. Har du forslag til arbejdsplanen, som du ønsker behandlet på delegeretforsamlingen, skal de være sekretariatet i hænde fredag den 4. november 2022 kl. 10. 

Har du forslag, som du ønsker at delegeretforsamlingen skal behandle, skal de være sendt til sekretariatet senest fredag den 23. september 2022 kl. 10.