Sådan kommer du med

Du og alle andre medlemmer har mulighed for at blive delegeret og dermed deltage i delegeretforsamlingen.

Delegeretforsamlingen finder sted den 19.-20. november på Zleep Hotel Høje Taastrup. De delegerede vil i god tid inden mødet modtage information vedr. deltagelse.

Du bliver valgt som delegeret på din lokalafdelings generalforsamling:

Det eneste, du skal gøre, er at møde op og blive valgt. Så vil lokalafdelingens bestyrelse meddele PROSAs sekretariat, at du er delegeret, og du vil modtage information om deltagelse.

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men gerne vil til delegeretforsamling, så kontakt en af forbundssekretærerne. Se kontaktinformation nedenfor.

Du er i PROSA tilknyttet en lokalafdeling, der varetager netop sine medlemmers interesser i det store PROSA-fællesskab. Det kan være at tage problemstillinger op, der er særligt relevante for afdelingens medlemmer, eller danne specialiserede netværk.

Dit tilhørsforhold er bestemt af, hvor din arbejdsplads er placeret:

Delegerede er valgt for hele perioden indtil næste delegeretforsamling, medmindre der foretages nyvalg.

Hver lokalafdeling har ret til at deltage med, hvad der svarer til 10 procent af alle deres medlemmer. Hver lokalafdeling har en bestyrelse, der også vælges på generalforsamlingen. Lokalafdelingen vælger også, hvem der skal væres lokalafdelingens repræsentant i hovedbestyrelsen.

Ønsker du at blive delegeret, så kontakt følgende:

  • Medlemmer af PROSA/ØST kan skrive til forbundssekretær Bjørn Vitoft: bvi@prosa.dk
  • Medlemmer af PROSA/VEST kan skrive til forbundssekretær Henrik Jacobsen: hja@prosa.dk
  • Medlemmer af PROSA/OFFENTLIG kan skrive til forbundssekretær Morten Rønne: mbr@prosa.dk
  • Medlemmer af PROSA/STUD kan skrive til forbundssekretær Amanda Christiansen: ach@prosa.dk
  • Medlemmer af PROSA/SAS kan skrive til forbundssekretær Curt Kjærsgaard Raavig: ckr@prosa.dk
  • Medlemmer af PROSA/DXC kan skrive til forbundssekretær Curt Kjærsgaard Raavig: ckr@prosa.dk