Tillidsposter

Ønsker du at stille op til en af tillidsposterne, så giv sekretariatet besked, så dit navn kan offentliggøres. Du kan også så stille op på selve delegeretforsamlingen. 

Formandskab

De delegerede vælger formand og en organisatorisk næstformand. Det er lønnede fuldtidsstillinger, og de to udgør den daglige politiske ledelse i PROSA. Formandskabet skal sørge for, at den arbejdsplan, der bliver vedtaget af de delegerede, bliver ført ud i livet.

Forbundssekretærer

De delegerede vælger forbundssekretærer, som er lønnede stillinger. PROSA har pt. fem, der har kontor i København, Odense eller Aarhus. Efter delegeretforsamlingen konstituerer de sig sammen med formandskabet, og de fordeler ansvarsområder og politiske udvalg mellem sig.

Det er de delegerede, der beslutter, hvor mange forbundssekretærer PROSA skal have i perioden. Det er også delegeretforsamlingen, der bestemmer forbundssekretærernes geografiske placering.

Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen (HB) er den øverste myndighed i PROSA mellem to delegeretforsamlinger. HB skal sikre, at de vedtagne beslutninger bliver udmøntet, og HB har ansvaret for PROSAs økonomi. Hovedkassereren, der også vælges på delegeretforsamlingen, sidder derfor i HB, der holder møder cirka hver sjette uge – altid i weekenderne.

Formand, de to næstformænd og kassereren er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. Halvdelen af de resterende medlemmer af hovedbestyrelsen er udpeget af lokalafdelinger, mens resten vælges direkte af de delegerede på delegeretforsamlingen. 

Se de nuværende medlemmer her