Kurser for ledige

Kurser for ledige

Med den nye beskæftigelsesreform er der fra 2015 to forskellige positivlister for uddannelser til ledige.

 

Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Er en ret for den ledige, MEN kun ledige der er ufaglærte, faglærte eller har en kort videregående uddannelse på baggrund af en erhvervsuddannelse – f.eks. edb-assistenter der har taget en datamatiker overbygning.

Info og liste kan ses her: http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Vejledning-opkvalificering-uddannelse/6-ugers-jobrettet-uddannelse/Nationale%20Faggrupper.aspx

 

 

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje.

Målgruppen er alle ledige, men er ikke nogen ret. Uddannelsen skal skrives i en jobplan og godkendes af jobcenteret. Men jobcenteret får refunderet 80% af kursusprisen fra en regional pulje. Der er en positivliste for hver af de 8 beskæftigelsesregioner:

Nordjylland: http://www.rar-bm.dk/da/Nordjylland/Beskaeftigelsesindsatsen/Regional-positivliste.aspx

Vestjylland: http://www.rar-bm.dk/da/Vestjylland/Beskaeftigelsespolitik/Regional-positivliste.aspx 

Østjylland: http://www.rar-bm.dk/da/Oestjylland/Beskaeftigelsespolitik/Regional-positivliste.aspx 

Sydjylland: http://www.rar-bm.dk/da/Sydjylland/Beskaeftigelsespolitik-Sydjylland/Regional %20uddannelsespulje.aspx

Fyn: http://www.rar-bm.dk/da/Fyn/Beskaeftigelsespolitik-Fyn/Regional-uddannelsespulje.aspx 

Sjælland: http://www.rar-bm.dk/da/Sjaelland/Beskaeftigelsespolitik/Regional %20positivliste.aspx

Hovedstaden: http://www.rar-bm.dk/da/Hovedstaden/Beskaeftigelsespolitik/Regional %20positivliste.aspx

Bornholm: http://www.rar-bm.dk/da/Bornholm/Beskaeftigelsespolitik/Regional %20positivliste.aspx

 

Kontakt a-kassen for vejledning.

 

Mange af uddannelserne ender ofte ud i et job med løntilskud. I forbindelse med et sådan job skal der laves en ansættelseskontrakt. Lige som i alle andre sammenhænge, hvor vores medlemmer skal underskrive en ansættelseskontrakt, vil vi kraftigt opfordre dig til at kontakte PROSA inden du skriver under. Mange undlader at benytte vores service, da de tror, at Jobcenteret er en garanti for ansættelseskontraktens rimelighed, men dette er ikke tilfældet, da det ikke er et forhold som Jobcenteret er ansvarlig for. Vedrørende ansættelseskontrakt, kontakt PROSA på faglig@prosa.dk

Skrevet af:

Michael Tøttrup

Michael Tøttrup

Ledelseskonsulent